Nedávno jsem při brouzdání po internetu narazil na soustavu jednotek vzdálenosti, která se používala ve starém Řecku. Tato soustava je odvozena od jednotky „daktylos“, což v překladu znamená „palec“. Její velikost je 19,28 milimetrů. Od násobků této délky jsou odvozeny další jednotky, které mají také svůj název. Když jsem se však na ně zadíval, všiml jsem si, že z některých těchto jednotek by se daly vyčíst zajímavé astronomické vzdálenosti planet a dalších těles ve sluneční soustavě, a to téměř přesně s minimální odchylkou.

 

Tak například dvojnásobek jednotky daktylos se nazývá „condylos“ (měří 38,56mm) a dvacetinásobek „pygon“, který měří 385,6 milimetrů. Pygon je téměř přesná jedna miliardtina velké poloosy oběžné dráhy Měsíce kolem Země, jež měří 384400 km.