Zajímavosti

DERREN BROWN - MAGIE A MANIPULACE MYSLI 6-9.

Derren dokáže užásné věci s lildskou myslí, dokáže uhádnout co se vám honí hlavou, na co myslíte, dokáže s člověkem manipulovat a dokáže číst lidem myšlenky. Svými kousky udivuje tisíce diváku. Na začátku každé epizody čeká na diváka test.

DERREN BROWN - MAGIE A MANIPULACE MYSLI 1-5.

Derren dokáže užásné věci s lildskou myslí, dokáže uhádnout co se vám honí hlavou, na co myslíte, dokáže s člověkem manipulovat a dokáže číst lidem myšlenky. Svými kousky udivuje tisíce diváku. Na začátku každé epizody čeká na diváka test.

Středověký mnich popsal automobily a letadla

bacon1Z hlediska vědeckého poznávání světa je označení středověku za dobu temna. Není to sice úplně přesné, ve srovnání s antikou však poznání skutečně postupovalo mnohem pomaleji. Přesto existovala neuvěřitelná výjimka: už ve 13. století žil člověk, který tvrdil, že planety obíhají kolem Slunce a psal o autech a letadlech. V době, kdy se "učenost" posuzovala podle schopnosti citovat Aristotela, Platóna a církevních autorit, učil, že jediný možný způsob objektivního ověření vědecké myšlenky je experiment. Ale nejen to: předpověděl auta, letadla , ponorky a mnoho dalších tehdy neuvěřitelných věcí.

 

 

"Vozy mohou být postaveny tak, že se obejdou bez zvířat a budou se pohybovat velkou rychlostí... Mohou být rovněž sestrojena letadla, kde člověk bude sedět uprostřed stroje, poháněného zdrojem síly..." To tvrdil v spisu Epistola de Secretis Operibus mnich Roger Bacon před více než sedmi stoletími - a příliš proto nepřekvapuje, že si tím zadělal na  problémy s církví.

 

Pravdu odhalí jen experiment

Učený františkán se ale nespokojoval jen s odvážnými prognózami a narážkami na ztracené civilizace. Sám prováděl vědecké experimenty a nebál se je předvádět svým žákům. Veřejně například demonstroval schopnosti zvětšovacího skla, sestrojil brýle a předpověděl vynález teleskopu.

Fenomén strašidel z pohledu parapsychologie

Parapsychologie se snaží vysvětlit paranormální jevy (tedy i strašení) ve shodě se soudobým stavem vědeckých poznatků a světovým názorem. Zavrhuje hermetickou tradici i náboženství. Snaží se používat vědeckých metod ke zkoumání. Tvrdí, že všechny nepochopitelné jevy jsou projevem dosud neznámých psychických energií živého člověka.

Strašidelné jevy, které se vážou určitému místu

Jedná se o známá strašidla na hradech, ve strašidelných domech, v podzemí... Zde převládá názor, že se jedná o energetický otisk nějaké události (někdo říká psychosomatická zóna) kde bylo vyzářeno značné kvantum psychické energie (například při vraždě). Obraz události se zachytí ve starých zdech nebo nábytku, čímž vznikne cosi jako psychický hologram. Tento obraz ale časem slábne. Zajímavé je, nakolik se tento fenomén podobá tzv. bludným přeludům okultistů, rozdíl je pouze v tom, že nosič informace je hmotný. Vlastní mechanismus vytváření tohoto fenoménu je dosud, bohužel, neznámý. V poslední době se objevují další zajímavé teorie. První z nich je Shaldrakovo „morfogenetické pole", které je definováno jako:

"neviditelné organizující struktury, které vytvářejí tvary véd, jako jsou krystaly, rostliny, zvíňita, ale mají také vliv na jejich chování. Tuto pole obsahují informace nashromážděné celou historií a evolucí, něco ve smyslu Frcudovy rasové pamětí, Jungova kolektivního nevědomí, anebo Learyho „neurogenetického obvodu."

Shaldrake tvrdí, že morfogenetické pole není fyzikální povahy a existuje mimo materiální svět. Díky tomuto poli mohou podobné struktury navzájem komunikovat mimo prostor a čas.

Velmi populární se v poslední době stala teorie paralelních světů. S hypotézou oken přišel v 60. letech Američan John Keel. Zhruba řečeno - autor předpokládá, že kromě našeho světa existují ještě světy paralelní, které za běžných podmínek nemůžeme vnímat, nicméně možnost prostupu z jednoho světa do druhého existuje - buď při vzniku specifických okolností nebo na speciálních místech označovaných jako energetické uzly či brány. Na konto tohoto fenoménu lze vysvětlit nejen výskyt strašidel, ale i tajemná mizení lidí, zjevení nezemských tvorů a podobně. (Podrobněji se o této problematice můžete seznámit například v knize pana Hrušky Paralelní světy.)

Masoví vrazi, Hannibal Lecter - skutečné příběhy

Poster k filmu 						Masoví vrazi, Hannibal Lecter - skutečné příběhy (video film)															Fascinující a mrazivé výpovědi o lidské zrůdnosti a o faktorech, které k ní mohou napomáhat. Dokument se zaměřuje hlavně na příběhy tří, snad nejznámějších kanibalistických sériových vrahů. Ukazuje, jak se z člověka může stát lovec jiných lidí a proč. Taktéž rozebírá kanibalismu jak fenomén, vyskytující se obsáhle ve filmu či literatuře, tak i jako tabu moderní společnosti.

Renomovaní američtí vyšetřovatelé, kriminalisté a psycholog nám poskytují pohled do duší a objasňují chování největších sériových vrahů, kanibalů a pedofilů v dějinách moderní světové kriminalistiky.

Máte psychotronické schopnosti ?

Existuje řada jednoduchých možností, jak zjistit, zda máte bioindikační schopnosti.

 

Pomocí zkušeného proutkaře se o nich můžete přesvědčit tak, že se otočíte zády k severu a předpažíte obě ruce s dlaněmi otevřenými nahoru. Senzibil se postaví naproti, rovněž s předpaženýma rukama, ale dlaně má obrácené směrem dolů a drží je nad našimi dlaněmi. Ucítíte-li v konečcích prstů mravenčení, znamená to, že máte bioindikační schopnosti. Čím méně času uplyne od okamžiku umístění jedněch rukou nadilruhými bez vzájemného doteku, tím je vaše citlivost větší.

G. Kirschner ve své knize "Kyvadlo a proutek" udává, že bioindikační schopnosti mají lidé, kteří mají lehký, neklidný spánek, nejraději spí sami, spí vždy na pravém boku a někdy mluví ze spaní, vyhýbají se velkým shromážděním a slavnostem, přeplněným divadelním nebo koncertním sálům.

Čtení snižuje stres o 60 procent, zjistili vědci. Zvyšuje naši sebeúctu a zahání deprese

readKaždý ví, že čtení je prospěšné. National Reading Campaign v Torontu na to šla poněkud vědečtěji a společně s CBC Books zkoumala, na co konkrétně má u člověka čtení vliv. V dnešní době vyhrává první faktor – čtení po šesti minutách zredukuje stres o 60procent.

 

Četba podle výzkumu má vliv na blahobyt společnosti a udržení demokratického politického systému. Je skvělým společníkem samotářským jednicům. Bez knih by snadněji upadali do depresí. Čtení knih zvyšuje schopnost kritického myšlení jedince. Četba u člověka zvyšuje jeho schopnost empatie. Lidé, kteří se od sebe výrazněji liší, jsou pak schopni lépe spolu koexistovat a pochopit své protikladné postoje.

Četba knih lidem pomáhá ujasnit si vlastní smysl života a jeho cíl. Knihy zvyšují naši sebeúctu. Inspirují. Podporují fantazii. Jejich četba je spouštěčem představivosti. Co je zvláště stěžejní – čtení knih zachovává naši kulturu pro budoucí generace.

Lucie Zelinková, Světy literatury

Magie sedmičky

Je sedm divů světa, sedm dní v týdnu, sedm „smrtelných hříchů" a sedm „dní stvoření". Duha má sedm barev. Člověk bývá v sedmém nebi. Proč je zrovna sedmička prastarým symbolem, který se vize k mnoha zvláštnostem a pověrám?

 

Pokusů o vysvětlení magické síly čísla sedm je nespočetné množství. Je to prý vesmírné absolutní číslo všech symbolů, znamení úplnosti, dokonalosti, klíč k poznání a moudrosti, je to symbol „božské prozřetelnosti".

Magii sedmičky se poprvé pokusil vědecky rozebrat kazaňský matematik A. Vasiljev. Dovozoval, že magický význam se přikládá sedmičce od dob Asyřanů a Babyloňanů. Mezo-potámští kněží znali mnohá tajemství hvězdného nebe, avšak některé jevy si neuměli vysvětlit. Vzali tedy pět viditelných oběžnic, k tomu Měsíc a Slunce a přiřkli jim božskou moc. Těchto sedm božstev pak přešlo i do křesťanského dogmatu o sedmi dnech, ve kterých byl stvořen svět.

Skutečně bylo číslo sedm posvátné již u Sumerů. O osudu vesmíru rozhodovalo sedm bohů a bohyň, do podsvětí vedlo sedm bran a vládlo tam sedm soudců, potopa světa trvala sedm dní a jižní vítr sedm dní odpočíval.


Čtěte více ZDE

Proč je placebo mocné.

Placebo je jedním ze znaků, se kterými pracuje psychika člověka. Je něčím, co odkazuje k něčemu jinému – k léku a k naší zkušenosti s léčením. Nejdůležitějším systémem znaků je jazyk, kde slovo zastupuje to, co označuje. Slovo je však jedním článkem v rozsáhlé struktuře znaků, která se řídí zákonitostmi gramatiky a stylistiky.

Rodíme se jako nemluvňata a mluvit se musíme naučit. Spojení mezi slovem kniha a knihou, která leží přede mnou, má charakter podmíněného spojení jako při podmíněném reflexu. Co je odměnou za to, že jsem se naučil mluvit, čím je učení se mluvit posilováno? Je to porozumění druhého člověka, jásot a úsměvy rodičů, když dítě vysloví „máma“. Lidská řeč slouží komunikaci, která zajišťuje fungování společnosti.

Dokonalé klonování - jak prosté

Přelomový objev umožňuje tvorbu kmenových buněk z libovolné dospělé buňky pouhým vystavením stresu. Na biology teď nemluvte. Snaží se to rozdýchat.

 

Sympatická japonka Haruko Obokata z výzkumného ústavu RIKEN se zapsala nesmazatelně do dějin biologie objevem, který bude mít bezesporu dalekosáhlé dopady.


Zjistila, že pouhým namočením dospělých buněk do mírně kyselého roztoku na necelou půlhodinku dojde k jejich přeměně na pluripotentní buňky, ze kterých lze vypěstovat takřka libovolnou tkáň v těle. A aby toho nebylo málo, takto jednoduše připravené buňky stačí pomocí speciálních chemikálií přetvořit na totipotentní buňky, neboli buňky, které zvládnou i placentu. Buňky, ze kterých může vyrůst nový jedinec.


Čtěte více ZDE

 

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK