výkyvy klimatu

Přirozené změny podnebí – Katastrofické scénáře a realita

Život se přizpůsoboval i drastickým výkyvům klimatu

 

V posledních letech se stále větší pozornost obrací k změnám podnebí, které mají nastat v důsledku zvyšujícího se podílu skleníkových plynů (především oxidu uhličitého) v zemské atmosféře. Zprávy o nepříznivém vývoji klimatu pronikají z odborných kruhů i do širší veřejnosti. Velkou pozornost jim věnují zejména noviny, rozhlas a televize, které však s oblibou tlumočí především katastrofické scénáře. Ty vycházejí z některých modelů vývoje podnebí, jaký nás má údajně očekávat již na počátku nového tisíciletí.

Katastrofické scénáře a realita
 

Není divu, že neúspěšná haagská konference o snižování imisí v listopadu 2000 vyvolala v denním tisku záplavu úvah, z nichž se mnohému čtenáři – hlavně však národohospodářům a politikům – může opravdu zatočit hlava. Lidové noviny z 27. listopadu 2000 v titulním článku „Politici nejsou ochotni zastavit oteplování Země“ píší: V ČR bude do 50 let subtropické klima, podobné jako dnes na Balkáně, rozsáhlé oblasti zaplaveny oceány nebo vzniknou tisíce kilometrů čtverečních nových pouští. Katastrofickým důsledkům změn podnebí je věnována i celá třetí strana téhož čísla, kde se dočteme: Nárůst teploty způsobí zřejmě vyhynutí mnoha druhů rostlin i živočichů, které nebudou s to se změnám přizpůsobit. Ve střední Evropě stoupne průměrná roční teplota r. 2050 o 3–4 °C, na jihu starého kontinentu to může být až o 7 °C. Průměrná teplota bude přibližně stejná jako dnes v Chorvatsku. Zvýší se počet srážek. Demonstranti v Haagu volali Utopili jste Zemi!a zástupci Franku Loyovi byl vmeten dort do obličeje. V sobotu 2. prosince 2000 v příloze Lidových novin „Věda“ klimatická hysterie pokračovala obsáhlým titulním článkem „Tropy v Česku“ s barevným panoramatem tropické Prahy a černou vidinou, že snad již r. 2025 budou miliardy lidí bez vody a bez jídla.

Celý zdroj článku http://www.vesmir.cz/clanek/prirozene-zmeny-podnebi

 

Užitečné odkazy

 

 Mesačný graf intenzity slnečného žiarenia v mesiaci máj v rokoch od 2004 do 2012. Kolik slunečního tepla dopadá na zemský povrchMesačný graf intenzity slnečného žiarenia v mesiaci máj v rokoch od 2004 do 2099

Sluneční aktivita na dnešní den. www.n3kl.org

Solar X-rays (Solární bouře) : Status
Geomagnetic Field (Geomagnetická aktivita) : Status

 

 

X-ray flare class

Geomagnetic Field

Estimated Kp Index

Aktuálne slnečné dáta z NOAA... Kliknite sem alebo na grafy. Zobrazia sa vám všetky údaje.

Globálny slnečný monitoring v češtine: http://www.astro.cz/rady/ukazy/polar

Slnečný monitoring 7 dňový graf slnečnej aktivity: http://www.swpc.noaa.gov/wingkp/seven_day.html

Vysvetlivky: a.) x-ray flare class (solární bouře): Solar flare (vzplanutí) je exploze na Slunci, k níž dojde při náhlém uvolnění energie nashromážděné soustředěných většinou okolo slunečních skvrn. Flare produkuje svazek radiace napříč elektromagnetickým spektrem, od radiovln až po "x-rays" rentgenové a gama záření. Stávající úroveň rentgenového záření z aktuálního postavení Slunce pravidelně monitoruje NOAA - Pozorovací satelity GOES 8 a GOES 10 zaznamenávají v intervalu 5 minut hodnoty rentgenového záření a určují úroveň aktivity za 24 hodin. Vědci tato náhlá vzplanutí klasifikují podle stupně emise rentgenového záření (x-ray) na vlnové délce 1 až 8 Angstromů do 3 kategorií: X-ray data z každé družice (GOES 8 a GOES 10) se analyzují a odpovídající úroveň aktivity za posledních 24 hodin, je přidělena takto:

Stav Normální: Sluneční X-ray tok je tichý (<1.00e-6 W/m2)

Stav Aktivní: Sluneční X-ray tok je aktivní (> = 1.00e-6 W/m2)

Stav Třída M Flare: M Třída záblesku (X-ray toku> = 1.00e-5 W/m2)

Stav Třída X Flare: X třída záblesku (X-ray toku> = 1.00e-4 W/m2)

Stav Označení "Mega Flare" Neexistuje žádný "oficiální" označení pro tento rozsah.

Geomagnetic Field (geomagnetická aktivita): Přirozené změny v geomagnetickém poli klasifikovány kvantitativně jako klidný, ​​nestálý, aktivní, a geomagnetická bouře s úrovní podle sledovaných indexu:

Status klid 0 - 7 0 až 7 (Kp < 4)

Status nestálý 8 - 15 8 - 15 (Kp=4) aktivní 16 - 29 16 až 29 menší bouře 30 - 49 30 až 49 vichřicí 50 - 99 50 až 99

Status bouře 100 - 400 100 do 400 (Kp>4)

Kp index zavedený v roce 1949 se zakládá na úrovních turbulentnosti vodorovných složek magnetického pole a následně byl zpětně rozšířen až do roku 1932 http://www-app3.gfz-potsdam.de/kp_index/description.html KP je společný index používaný k označení závažnosti globálního magnetického rušení v blízkosti Země. KP je index založený na průměruh vážených indexů K na 13 pozemních observatoře měřících magnetické pole. Je založen na rozsahu kolísání magnetického pole v 3 hodinových intervalech, které je způsobeno jinými jevy než denní kolísání a dlouhodobý součásti změn bouře. Hodnoty rozsahu Kp indexu jsou od 0 (velmi tiché) do 9 (velmi narušené) v 28 samostatných krocích, jako např. 0, 0+, 1-, 1, 1+, 2-, 2, 2+, atd. až 9. Odhadovaný Kp index je počítán téměř v reálném čase. 3-hodinový planetární index geomagnetické aktivity se počítá měsíčně, v Institutu geofyziky Göttingenské univerzity v Německu, z K indexů ve 13ti stanicích především na severní polokouli. Kp indexy, které se datují od roku 1932, jsou používány k určení ap indexů. Jednoduše - vyjadřuje přehlednou formou soubor kosmických vlivů na živé organismy na zemském povrchu. Kp index je hodnota, vyjadřující změny geomagnetického pole Země vůči klidovému stavu. Při jeho vysokých hodnotách jsou ve zvýšeném ohrožení některé skupiny obyvatel (např kardiaci).

http://osud.biz/30-12-2011/539/srdecni-infarkt-zmeny-pocasi-dalsi-mozne-souvislosti

http://osud.biz/04-12-2011/325/za-klimatickymi-zmenami-muze-byt-pohyb-slunce

Kp index je opravdu jakési číslo, avšak z jeho hodnoty plyne předpověď týkající se výskytu polární záře - kvůli tomu byl vymyšlen. Po zeměkouli jsou rozmístěny observatoře, které se zabývají měřením lokálního magnetického pole a jeho fluktuací. Aby bylo možné tato měření nějak porovnávat, vznikl tzv. K-index, jehož hodnota se bezprostředně týká fluktuací vertikální složky magnetického pole. Posléze se v jistém ústavu Amerického letctva tvoří předpověď, odhad, jak v nejbližších hodinách budou změny pole velké. Výsledkem tohoto odhadu je planetární K-index, tedy Kp index. Ten má stupnici 0 - 9. Existuje souvislost mezi hodnotou Kp indexu a viditelností polární záře v menších zeměpisných šířkách. Bohužel je to vymyšleno především pro území Spojených států, tady u nás to klidně může být poněkud jinak. Další klasifikací je tzv. Kp index, který je úměrný změnám geomagnetického pole vůči klidovému stavu a jeho stupnice je desetidílná.

Z Kp indexu je odvozen index aktivity NOAA. Oba indexy určují spodní hranici geomagnetické šířky, na které lze polární záři pozorovat. Vzhledem k tomu, že severní magnetický pól je vůči geografickému posunut o 11° směrem k americkému kontinentu (nachází se na 78,6° s.š. a 70,1° z.d.), jsou Američané a Kanaďané v pozorování Aurory značně zvýhodněni. Pro Prahu (geomagnetická šířka 45,5°) vyplývá, že k pozorování polární záře musí hodnota indexů dosáhnout maxima.

Kp index Spodní hranice geomanetické šířky Index NOAA Spodní hranice geomanetické šířky.


0 - 66,5° 1 - 67,5°
1 - 64,5° 2 - 66,5°
2 - 62,4° 3 - 65,6°
3 - 60,4° 4 - 63,9°
4 - 58,3° 5 - 62,5°
5 - 56,3° 6 - 60,7°
6 - 54,2° 7 - 58,6°
7 - 52,2° 8 - 56,7°
8 - 50,1° 9 - 54,6°
9 - 48,1° 10 - 51,0° - -
10+ 48,5° - - 10++ 45,0°


Pozri ešte: http://resources.yesican-science.ca/trek/radiation/final/solar_particle_info.html


...

Fáze Měsíce

kolik slunečního tepla dopadá na zemský povrch

 

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK