ukázky z knih

Thovt o Atlantidě (Brány Atlandidy)

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA 

Nyní vám blíže osvětlím časy staré Atlantidy. Ukážu vám, jak Atlanťané žili. Vy se můžete svobodně rozhodnout, jaká z realit se vám zdá být nejpravděpodobnější. Pravda je jen jedna, avšak vy si můžete vybrat, s jakým průběhem událostí souhlasíte. Naslouchejte těmto slovům svým srdcem; pak se rozhodněte. Vzpomeňte si na dobu, již nosíte uloženou v hlubinách svého nitra. Atlantida nezmizela na dně oceánu. Je v každém z vás pevně ukotvena; její plody sklízíte i dnes. Nastal čas, aby lidstvo ještě jednou podniklo tento rozhodující krok. Den, kdy se vaše duše osvobodí a kdy bájný kontinent opět povstane ve vaší realitě, se blíží.

Jak jsem již zmínil, veškerá moudrost a veškeré vědomosti pocházejí z Atlantidy. Byly uchovávány atlantskými kněžími a mudrci dodnes. Pochopí ji a je však pouze ti, kteří skutečně hledají; porozumí pak též moudrosti jejího a jejich jazyka. Tyto vědomosti jsou ovšem dostupné všem. Vůbec nestojí námahu otevřít se této moudrosti – její pravda je jasná, prostá a všudypřítomná. Určuje veškeré cykly i děje na Zemi; jejím základem jsou všeregulující zákony vesmíru.

Celý text v češtině najdete ZDE

Svět vyšších dimenzí - Tertium organum II.

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět zdarma

Petr Uspenskij, matematik, filozof a žák ruského mystika G. Gurdžijeva, se proslavil dílem Tertium Organum - Klíč k záhadám světa, které poprvé vyšlo v roce 1912. Jedná se o vysoce obsažné dílo, jež je podle autorových vlastních slov klíčem k tajemství času a vesmíru a snaží se vysvětlit mnohé jevy a skutečnosti, které jsou pro nás často nepochopitelné: okultismus, lásku, oduševnělost přírody, hlasy kamenů, matematiku nekonečna, mystickou teozofii, vesmírné vědomí i zrození výjimečného člověka. Širokému spektru témat dominuje abstraktní matematická teorie a filozofie.V druhé části se autor velmi podrobně věnuje pohledu vědy na náš existující svět a tomu, proč právě věda nepojímá tento svět globálně, ale pouze v jeho trojrozměrné podobě. Dokládá existenci vyšších dimenzí, a navíc polemizuje s některými obecně známými matematickými dogmaty.

Ukázka z knihy:

 

Svět vyšších dimenzí - Tertium organum II. by LIVRO.CZ

Robert A. Heinlein: Cizinec v cizí zemi

 

 

Cizinec v cizí zemi (Banshies 2006)

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět zdarma

Robert A. Heinlein: Cizinec v cizí zemi (ukázka z knihy)

 

...Dav řval a vřeštěl a ječel, řízen vztyčenou pěstí jako taktovkou; řev zesílil, pak zeslábl, přešel až do hlubokého brumenda a opět zmohutněl do Kněz vstal crescenda, otřásajícího balkonem. Mike se mu oddával v tak bolestivé extázi, až se bál, že se bude muset stáhnout. Jenže Jill mu dovolila stáhnout se pouze v jeho vlastním pokoji. Ovládl se tedy a nechal se omývat vlnami zvuků.

. „Náš první hymnus,“ oznámil energicky, „je sponzorován Pekárnami Many, výrobcem Andělského chleba, onoho bochníku lásky, z jehož obalu se na vás usmívá náš Nejvyšší biskup Digby a s nímž vždy dostanete hodnotný kupon, zpeněžitelný v nejbližším kostele Církve nového zjevení. Bratři a sestry, Pekárny Mana a všechny jejich pobočky po celé zemi začnou zítra s obrovským výprodejem svých dobrot za neuvěřitelně nízké ceny. Dejte dětem do školy velkou krabici cukroví archanděla Fostera – každý kousek bude požehnán a zabalen do jiného textu – a vězte, že každý kousek, který vaše dítě rozdá, může vést dítě hříšníků ke světlu.

Kniha vyššího vědomí (Ken Keyes, Jr.)

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět zdarma

Kniha vyššího vědomí

 Všechno, co ego tak usilovně hájí, je jenom řada pastí, v nichž jste chyceni.

     Svět je zde proto, abychom se z něj radovali. To je však beze zbytku možné jenom tehdy, když se přestaneme ztotožňovat s rolemi, které ve hře života hrajeme. Vědomá bytost neodmítá osobní ani společenské hry – pouze je hraje jako hry. Postupně se tedy učíme, že nejsme těmi osobnostmi, které naše ego tak tvrdě brání.

ZDARMA můžete pokračovat 

http://humanitysteamcr.ning.com/profiles/blogs/v-atek-z-knihy-kniha-vy-ho-v-dom-od-ken-keyes-jr

Jitro kouzelníků (celá kniha v pdf.)

 

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou přečíst či vidět zdarma
ukázka z knihy 
Staré alchymistické texty tvrdí, že na Saturnu se nacházejí klíče k hmotě. Zvláštní shodou vše, co dnes víme v jaderné fyzice, spočívá na „saturnské“ definici atomu. Atom má být podle Nagasokovy a Rutherfordovy definice „centrální hmota vykonávající přitažlivost, obklopená prstenci vířících elektronů“. 
Tato „saturnská“ koncepce atomu je přijata všemi vědci světa nikoli jako absolutní pravda, ale jako nejúčinnější pracovní hypotéza. Je možné, že fyzikům budoucnosti se bude jevit jako naivita. 
Teorie kvant a vlnová mechanika platí pro chování elektronů. Žádná teorie a žádná mechanika ovšem přesně nezachycuje zákony, které ovládají jádro. Představujeme si, že je složeno z protonů a neutronů, a to je vše. Neznáme nic přesného o jaderných silách. Nejsou ani elektrické, ani magnetické, ani povahy gravitační. Poslední platná hypotéza spojuje tyto síly s  částicemi prostředkujícími mezi neutronem a protonem, jimž se říká mezony. To je uspokojující jen potud, než se najde něco jiného. Za dva nebo za deset roků dostanou hypotézy asi jiné směry.
Nicméněje nutno poznamenat, že žijeme v době, kdy vědci nemají ani zcela  čas, ani zcela právo dělat jadernou fyziku Všechno úsilí a všechen volný materiál se soustřeďuje na výrobu výbušnin a energie. Základní bádání ustoupilo do pozadí. Naléhavě se těží co nejvíce z toho, co se už ví. Mít moc je důležitější než vědět. A právě této touze po moci se, jak se zdá, alchymisté vždy pečlivě
vyhýbali.
 
Celou knihu v pdf si můžete přečíst ZDE

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK