telepatie

Děti čtou vaše myšlenky…

Vědci se snaží dokázat, že telepatie existuje

 

Během několika posledních let vědci provedli stovky pokusů navázat duševní kontakt. Předložili několik zajímavých teorií, vysvětlující tento jev. Přesto dodnes nemůže nikdo s jistotou odpovědět na otázku: existuje telepatie?

Tým vědců z Kalifornské university v Los Angeles, chce zodpovědět tuto otázku tím, že studuje děti. Skutečnosti je, že vědci si již dávno všimli podivného jevu. Děti jsou schopni uhodnout myšlenky jiných lidí.

Ale někteří nadšenci trvají na tom, že tuto schopnost děti ovládají už ve věku 18 měsíců. Ostatní – až mezi 4 a 7 lety. Je to pravda?

Provedli tedy řadu testů.

V klasické podobě zkušebního testu člověk vstoupí do místnosti, klade určitý předmět, jako např. nůžky, na tajné místo, a odchází. Pak přijde druhá osoba a skrývá nůžky v kapse.

Pak se vrátí první člověk, a výzkumníci se ptají dítěte: "Co myslíš, kde první člověk bude hledat nůžky?"

Účelem této zkoušky je ověřit, zda je dítě schopno pochopit úhel pohledu druhého člověka - v tomto případě toho, kdo je překvapen, kam se poděly nůžky.

V tomto testu děti ve věku od čtyř až sedmi let ze západních zemí obvykle dávají správnou odpověď - že člověk bude hledat v tajném místě. Děti z jiných zemí toto odpoví ale v jiných věkových kategoriích.

K novému experimentu vědci použili 91 dětí z Číny, Fidži a Ekvádoru ve věku od 19 měsíců do pěti let.

Jediný rozdíl od klasické verze experimentu spočívá v tom, že člověk přijde do místnosti, aby hledal nůžky, zastaví se, vezme se za bradu a řekne: "Hmm, zajímalo by mě, kde hledat nůžky?"

Parapsychologie a psychotronika

Kapitola z knihy Z. Vojtíška:

ENCYKLOPEDIE NÁBOŽENSKÝCH SMĚRŮ A HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE. (1) 

Jako parapsychologické se obvykle nazývají fenomény, popisované jako přenos myšlenek na dálku (telepatie), působení na předměty duševní silou (telekineze) a jasnovidné poznávání navzdory vzdálenosti v prostoru či v čase (telegnoze). Někdy se mezi takové záhadné jevy počítá i levitace (vznášení), materializace (zhmotňování), nověji např. i tzv. psychická chirurgie (operace holýma rukama), pyramidologie apod. Zkoumání těchto jevů často v kombinaci s bádáním v oblasti UFO (3.18) je typické pro tzv. záhadologii, aktivitu volného času, jíž je možné se věnovat prostřednictvím množství klubů, společností, projektů, besed, knih a časopisů.

Novodobý zájem o skryté (někdy také nazývané okultní) schopnosti člověka podnítil švédský mystik (3.13) EMANUEL SWEDENBORG (1688-1772). Je tradováno několik příhod, v nichž osvědčil mimořádné duševní schopnosti, ale nejslavnější byla jeho vize požáru ve Stockholmu roku 1759. V době požáru pobýval Swedenborg u svého přítele v Londýně, jemuž oznámil nejen existenci tohoto žáru, ale i podrobnosti o jeho průběhu.

Tento zájem posílily na sklonku 18. století léčitelské seance FRANZE ANTON MESMERA (1734-1815) a jeho pokračovatelů (3.11) a rozšíření, resp. zrod dvou velkých ezoterických tradic 19. století: spiritismu (3.8) a Nového myšlení (3.16)

Prudký rozvoj vědy v téže době způsobil touhu zkoumat tyto mimořádné duševní schopnosti na vědeckém základě. Jejím plodem bylo založení Společnosti prc psychická bádání roku 1882 v Londýně. Rozšíření této společnosti do Spojených států amerických a spolupráce některých známých osobností, jako např. filozofa! WILLIAMA JAMESE (1842-1910), pak znamenalo další krok na cestě k ustanovení oboru na pomezí renomované vědy a ezoterického náboženství.

Záhadné kuželovité hlavy

Podle některých zdrojů se metody prodlužování lebek používaly už před 9000 nebo až 20.000 lety.

Otázkou je, proč lidé takto hlavy znetvořovali?

Podle jedněch názorů tak kněží a šamani chtěli dosáhnout získání nějakých nadpřirozených schopností - telepatie, prorockých a vizionářských stavů.

Podle jiných názorů se tak musela odlišit nějaká společenská kasta, zřejmě vládnoucí vrstva.

V obou případech se tak dělo proto, aby se tyto vrstvy podobaly bohům. 

Kdo byli ovšem tito bohové?


Obr.1 Kanadský umělec Paul Kane (1810 - 1871) zobrazil severoamerické dítě, jehož hlava byla podrobena "mechanickým úpravám".

Protáhlé lebky byly nalezeny po celém světě

Takovou „módu“ bychom možné spíše hledali u afrických kmenů, u jihoamerických Indiánů (1), nebo v Asii. Je však podivné, že přesně stejně deformované lebky lze nalézt na území současné Evropy, třeba v Norsku nebo Francii, nebo dokonce i v ČR. (2)

Sítě zla 9.

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět zdarma

Tento "seriál" pana Franze Erdla je obzvášť vypečený, četba jen na vlastní nebezpečí cool

http://www.psitalent.de/Englisch/Networks9.htm

odkazy na překladače ZDE

 

 


 

 

Sítě zla 8.

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět zdarma

Tento "seriál" pana Franze Erdla je obzvášť vypečený, četba jen na vlastní nebezpečí cool

http://www.psitalent.de/Englisch/Networks8.htm

odkazy na překladače ZDE

 

 


 

5. dimenze - Telepatie

Je to schopnost číst myšlenky, pohybovat na dálku předměty a vidět do budoucnosti. Je telepatie vědeckou skutečností nebo fikcí? Při pátrání po Saddámu Husseinovi byl použit přísně tajný program CIA. Jeho cílem bylo určit, kde se Saddám HUssain nachází pouze silou mysli. Tajný útvar, jehož činnost byla známa jako Operace Stargate, byl více než dvacet let financován americkou vládou. Vstupte do světa tajných psychologických agentů a objevte bizardní a nebezpečný zápas, který sváděly sovětské a americké tajné služby v pokusu vyhrát studenou válku tajemnými prostředky ovládání mysli.

 

Je telepatie v rozporu s vědou?

Mnozí si začínají myslet, že ne

20120505_telepatie2Ilustr. foto. (MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images)

Novinář Steven Volk nedávno s překvapením zjistil, že jeden z hlavních skeptiků, psycholog Richard Wiseman, přiznal, že důkazy mluvící pro telepatii jsou tak dobré, že „podle měřítek kterékoliv jiné vědecké oblasti je (telepatie) prokázaná“. Co je podle Volka ještě neuvěřitelnější, je fakt, že další z předních skeptiků Chris French s Wisemanem souhlasí.

Pan Volk by byl možná udiven ještě více, kdyby se dozvěděl, že psycholog Donald Hebb napsal už v roce 1951 tohle:

Proč nepřijmeme mimosmyslové vnímání (MSV) jako psychologický fakt? (Rhineovo výzkumné středisko) nabídlo dostatek důkazů, aby nás přesvědčilo téměř o čemkoliv jiném... Osobně MSV ani na chvíli nepřijímám, protože je nelogické. Moje vnější kritéria, jak fyzická, tak psychická, mi říkají, že MSV není faktem navzdory behaviorálním důkazům, které byly hlášeny. Nechápu, jaké jiné důvody moji kolegové mají, aby ho odmítali … Možná se ještě ukáže, že má Rhine pravdu, i když je to podle mě nepravděpodobné, a mé vlastní odmítání jeho názoru je, a to doslova, předsudek.“...

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK