O možném výbuchu atomové bomby či něčeho podobného hovoří legenda o Sodomě a Gomoře. Setkání s helikoptérou či s podobným létajícím strojem najdeme ve vyprávění proroka Ezechiela. Není bez zajímavosti, že touto vizí se inspirovali i mnozí vynálezci létajících strojů a ve 20. století i raketový inženýr z NASA Josef Blumrich, jenž podle jeho vize navrhl funkční létající stroj. K elektrickému kondenzátoru či rozhlasovému reproduktoru by se zas dala přirovnat legendární archa úmluvy. I tato skutečnost již byla dokázaná při rekonstrukci. Na těchto věcech, které dle Bible pochází od Boha, je fascinující, že by skutečně fungovali. Odhalily nám tedy skutečnost biblických událostí právě až vynálezy 20. století?