To že mnozí starověcí bohové přicházeli seshora, z oblohy, z hvězd, tedy z vesmíru, je stará známá písnička. Starověcí lidé zkrátka pozorovali něco pro ně bylo neznámého, například létající stroje a bytosti z nichž vylézající. Z našeho moderního pohledu to byli nejspíš mimozemští cestovatelé, kteří v dávných dobách navštívili naší planetu. A protože na naše předky působila jejich technika nadlidsky, tak to pro ně zkrátka byli bohové. I dnešní technologie, kdyby se dostala mezi prosté obyvatele starověkých civilizací (a možná i středověkých), nejspíš by ji považovali za projev nějakého božstva a k našim letadlům a jejich pilotům by se nejspíš začali nějakým způsobem modlit, protože by si zkrátka naši technologii neuměli vysvětlit.