Technologie

Zveřejněn seznam 18 000 možných exoplanet, přes 262 obyvatelných

 

Autor: exoplanety.cz

Na internetu je seznam 262 možných obyvatelných exoplanet.

Exoplanetární kandidáti, které objevil kosmický dalekohled Kepler a jejich mateřské hvězdy. Credit: Jason Rowe.

Exoplanetární kandidáti, které objevil kosmický dalekohled Kepler a jejich mateřské hvězdy. Credit: Jason Rowe


NASA před pár dny zveřejnila velmi pěkný a přehledný seznam 18406 tranzitujících událostí, které Kepler našel za první tři roky své mise. Ne všechny případy budou skutečné exoplanety, i tak by ovšem mohlo jít o tisíce světů! Další podrobnosti jsme nedávno popsali v článku Našel Kepler 18 tisíc exoplanet?

Toutatis a radar

Miloš Tichý - 15.12.2012

Jde nejen o radarový úspěch, jde hlavně o radarové snímky. Opět, tentokráte 23 let po svém objevu, se do hledáčku radaru dostala blízkozemní planetka (4179) Toutatis.

Planetku (4179) Toutatis objevil C. Pollas ve francouzské Caussols v lednu 1989. Od tohoto objevu byla poblíž Země pozorována již pětkrát, vždy ve čtyřletém intervalu, čili v letech 1992, 1996, 2000, 2004 a 2008. Další přiblížení tak připadá na letošek, rok 2012. Planetka Toutatis je poměrně protáhlé těleso s velice pomalou rotací. Jedna otočka jí trvá cca 5,4 dne.

Planetka se přiblížila k Zemi na vzdálenost 0,0463 astronomické jednotky (čili 18 vzdáleností Měsíce neboli necelých 7 milionů kilometrů) 12. prosince 2012 a stala se tak vhodným cílem pro radarové observatoře Arecibo a Goldstone. Pozorování byla naplánována na termín od 4. do 22. prosince. Předchozí pozorování planetky měla rozlišení 7,5 metrů (Arecibo) resp. 18,75 metrů (Goldstone) na pixel. Při přiblížení v roce 2012, s ohledem na novou techniku, instalovanou na observatořích, se předpokládá výsledné rozlišení kolem 4 metrů na pixel, čímž bychom na planetce Toutatis měli vidět detaily doposud neviděné. Jako malý závdavek přinášíme několik prvních snímků této planetky. Další šance na radarová pozorování tohoto tělesa bude koncem roku 2016, kdy ale bude rozlišení pouhých 150 metrů na pixel. Případně v roce 2069, kdy nás mine o v listopadu o necelé 3 miliony kilometrů.

Jen na okraj - Toutatis by měla být cílem čínské sondy Chang'e 2 v prosinci 2013, a radarová pozorování by měla napomoci k lepší navigaci k planetce, protože by se sonda měla k povrchu přiblížit až na vzdálenost 300 kilometrů. Ale nechme se překvapit...

A nyní již slíbené obrázky:

Blízkozemní planetky opravdu hrozí - rezoluce GA IAU B3

O blízkozemních tělesech - asteroidech a kometách (Near Earth Objects - NEOs) už toho víme hodně. Zdaleka však nevíme vše. Hlavně víme, že pravděpodobnost jejich střetu se Zemí je sice malá, ale není nulová a nemůžeme ji ignorovat.

Astronomové NEOs inventarizují, počítají jejich dráhy a těsná přiblížení k Zemi, zkoumají jejich rozměry a tvary, rotace, mineralogické složení a další vlastnosti. Ke dnešku, tj. k 13. říjnu 2012 známe 1333 takzvaných potenciálně nebezpečných asteroidů.

 Valné shromáždění IAU (foto Miloš Tichý)


Ochrana lidské civilizace před následky srážky naší Země s blízkozemním asteroidem však vyžaduje jak poznatky vědecké a technické, tak zapojení příslušných "decision makers" čili "rozhodovačů" ve funkcích společenských a politických.

Mezinárodní astronomická unie (IAU) podporuje dlouhodobě astronomický výzkum blízkozemních těles a úzce přitom spolupracuje s vědeckými organizacemi, institucemi a kosmickými agenturami.

Na letošním XXVIII. Valném shromáždění Mezinárodní astronomická unie v Beijingu jednomyslně přijala rezoluci, která zmiňuje dosažené vědecké poznatky v oboru NEOs, zdůrazňuje nutnost mezinárodní spolupráce při výzkumu NEOs a hlavně se zasazuje za vytvoření systému včasného varování ve spolupráci s jednotlivými členskými státy a zejména s OSN a COPUOS.

U kolébky nahrávacího průmyslu stál Edison

 

fonograf0Málokdo si už umí představit časy, kdy hudba nebyla všudypřítomná, neobešla se bez muzikantů a její poslech představoval svátek. K tomu, že ji dnes máme všude, přispěl i Thomas Edison. Ve čtvrtek 29. listopadu uplynulo 135 let, kdy veřejně představil svůj fonograf.

 

"Není pravda, že se mi deset tisíc věcí nepovedlo. Objevil jsem deset tisíc způsobů, které nefungují."

Tenhle výrok se přičítá Thomasu Alva Edisonovi (1847-1931), majiteli více než tisícovky patentů a asi nejslavnějšímu vynálezci všech dob. Chlubil se také tím, že žárovku vynalezl i přesto, že neznal Ohmův zákon o elektrickém odporu vodičů. "Jen by mě to zdržovalo," odpověděl prý na otázku, jak je to možné."

Ať už to řekl nebo ne, jeho metodu to vystihuje přesně: pohrdal teorií, pracoval metodou pokusů a omylů - a vynahrazoval to tím, že uměl pragmaticky využívat tvůrčí energie jiných. Také dobře věděl, co znamená reklama. Přestože většina jeho vynálezů byla rychle překonána, dodnes je slavný, zatímco autory úspěšnějších řešení už znají nanejvýš odborníci.

Platí to i o fonografu - vedle žárovky jeho nejznámějším patentu.

Vědci představili nový organický solární článek. Dokáže nabíjet mobily nebo čtečky

Tenké solární články se mohou stát budoucností pro nabíjení drobných elektronických zařízeníKonec vybitým mobilům nebo elektronickým čtečkám slibuje nový druh solárních článků. Ty by podle vědců měly fungovat při zhoršených světelných podmínkách a dokonce i částečně ve stínu. Klíčem k úspěchu je takzvaná třetí generace solární technologie – organická fotovoltaika.

Vědci z univerzity ve Warwicku ve spolupráci se soukromou firmou Molecular Solar vytvořili organický solární článek, který vyrábí dostatečně silný proud na dobíjení lithium-iontové baterie. Organické články mohou být propojeny přímo s baterií, kterou zásobují trvalým proudem energie. Tyto články dosahují dostatečně vysokého napětí a velmi dobře fungují i v místech s horším osvětlením.

V organických článcích se pro fotovoltaickou přeměnu využívá tenká vrstva směsi aktivního přírodního materiálu. Jednotlivé vrstvy článku jsou umístěné na tenké folii, díky moderním technologiím ne o moc tlustším než běžný list papíru. Články se tak dají vyrábět metodami velmi blízkými těm, které se běžně používají v tiskárnách. Díky tomu by mohly být články velmi levné, pokud by se vyráběli ve velkém.

Máte alergii na WiFi? Můžete to dokázat

Je záření z WiFi bezpečné? Někteří lidé tvrdí, že jim je v jeho blízkosti zle a že je umí detekovat i bez použití měřicího přístroje. Podle odborníka je to nesmysl. Vyzývá ale k pokusu.

Debaty o tom, jestli je používání mobilních telefonů nebo mikrovlnných trub bezpečné kvůli záření, které vydávají, se vedou už roky. V poslední době se začalo probírat i to, zda jsou bezpečné WiFi sítě. Pomocí této technologie se nejen připojujeme k internetu, ale čím dál častěji s její pomocí komunikuje i domácí elektronika, například počítač s tiskárnou či třeba fotoaparátem.

Na jedné straně stojí vědci a hygienici, kteří tvrdí, že WiFi signál není pro lidi nebezpečný a že ho ani nezaznamenávají. Na straně druhé lidé, kteří si stěžují, že se v blízkosti vysílače WiFi necítí dobře, a s nimi i ti, kdo sice signál na vlastní kůži necítí, ale přesto před masivním rozšířením této technologie varují. Dá se vůbec dojít k nějakému závěru?

Projekt Blitzkrieg slibuje agresivnější loupení v amerických bankách

vor-v-zakone-postNa horší časy se blýská americkým bankám. Firma RSA zveřejnila informace o nově chystaném projektu, který chce najmout 100 hackerů, kteří provedou sérii lukrativních loupeží ve třiceti hlavních amerických bankách. RSA nepublikovala detaily o zdrojích těchto informací, ale vypadá to, že vedou k sérii prohlášení vydaných na hackerských webových fórech v Rusku. Ruský hacker s nickem "vorVzakone" (zloděj ze zákona - podle Wiki je takto označován vůdce ruské mafie) v nich ohlašuje začátek projektu "Blitzkrieg", který je založen na společném útoku na bankovní systém Spojených států, který prý narozdíl od evropských bank postrádá tradiční bezpečnostní mechanismy.

Ako vlastne funguje HAARP - High Frequency Active Auroral Research Program (Vysokofrekvenční aktivní aurorální výzkum)

Projekt HAARP jako takový začal již v roce 1990, ale stavba samotného zařízení byla započata v roce 1993, s minimální plánovanou funkčností 20 let. Stavěl se ve třech fázích, plné operability a současného výkonu dosáhl v létě roku 2007. Původně jej začala stavět firma Advanced  Power Technologies a od roku 2003 BAE Advanced Technologie – dceřiná společnost zbrojařského koncernu a dodavatele vojenské techniky BAE Systems.

HAARP disponuje radary pásma krátkých (HF) a velmi krátkých vln (UHF), měřiči změn geomagnetického pole, digisondou (sondu ionosférického šíření vysokofrekvenčních radiových vln), magnetometry a další.

Hlavním nástrojem pro ionosférický výzkum je Ionospheric Research Instrument. Jde o vysokofrekvenční vysílač, který je využíván k působení na ionosféru. V současné době se skládá z 48 antén o výšce 22 m, ale je plánováno, že na ploše 13 hektarů jich bude vztyčeno 180. Vysílač umí vysílat spojitý nebo přerušovaný signál o výkonu 3600 kW a frekvenčním rozsahu 2,8–10 MHz, jehož elektromagnetický „obraz“ může být následně sledován pomocí HF/UHF radarů, HF přijímačů a opticky. Podle týmu lidí z HAARPu je cílem sledovat procesy v ionosféře ovlivněné přirozeným vlivem sluneční interakce stejně jako ionosféra ovlivňuje radiové signály a vyvinout technologie lépe kompenzující tyto vlivy pro lepší, přesnější a spolehlivější komunikaci, s lepšími vlastnostmi, sílou signálu, rozsahem apod.

Očekává se, že studium takto vyvolaných změn ionosféry povede k pochopení přirozeného chování ionosféry. Co do praktických aplikací, vědci angažovaní v HAARPu si od projektu slibují mj. i vyvinutí technologie pro schopnější skenování i pod hladinou moře či pod zemským povrchem.

Při konstrukci projektu HAARP byly použity technologie amerického fyzika Bernarda Eastlunda, který je v 80. letech vyvinul a nechal si je patentovat (jedná se o americké patenty č. 4 686 605, 4 712 155, a 5 038 664).

„Kvantová teleportace“ vysílá informace dále, než kdy předtím

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou přečíst zdarma

http://www.space.com/17475-quantum-teleportation-distance-record.html

odkazy na překladače ZDE

v češtině

Mezinárodnímu týmu vědců z Rakouska, Německa, Kanady a Norska se podařilo teleportovat kvantové vlastnosti fotonu na vzdálenost 143 kilometrů a pokořili tak dosavadní rekord. Experiment proběhl letos v květnu mezi Jacobus Kapteyn Telescope na jednom z kanárských ostrovů La Palma a ESAs Optical Ground Station na ostrově Tenerife.

http://www.livingfuture.cz/clanek.php?articleID=10903

 

podrobněji v češtině k tématu

http://hp.ujf.cas.cz/~wagner/popclan/kvantovka/Rekord_kvanta.htm

Malte Spitz: Váš operátor Vás sleduje

Aké údaje o Vás uchováva Váš mobilný operátor? Malte Spitz nemal veľké obavy, keď požiadal svojho operátora v Nemecku, aby mu poskytol údaje, ktoré má o ňom uchované. Po niekoľkých nezodpovedaných žiadostiach a žalobe Spitz dostal 35 830 riadkov údajov – podrobnú, takmer minúta po minúte správu o polroku jeho života.

 

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK