spojování

Synchronicita - Prečo vidíme súvislosti tam, kde žiadne nie sú?

Synchronicita - je podľa svojho „objaviteľa" Carla Junga, vysvetľujúcim princípom. Vysvetľuje „zmysluplné náhody", ktoré sa okolo nás dejú a prideľuje im zvláštne významy. Táto chyba sa označuje aj ako „apophenia" - hľadanie súvislostí v navzájom nesúvisiacich javoch.

Akokoľvek nám môžu tieto situácie pripadať pôsobivé, sú výsledkom mylného chápania reality a omylov v hľadaní súvislostí. Tieto mylné predstavy vyúsťujú do mnohých chýb v uvažovaní, akými sú napríklad:
Sharpshooter fallacy:
http://www.pouzimerozum.sk/2011/07/19... 

Confirmation bias -- tendencia hľadať vo svojom okolí iba podnety a informácie, ktoré súvisia a podporujú to, čomu osoba verí:
http://www.pouzimerozum.sk/2011/07/21... 
http://en.wikipedia.org/wiki/Confirma... 

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK