Slunce

Sledujte dnešní zatmění Slunce on-line

Výsledek obrázku pro Solar eclipse 2015

Zatmění Slunce bude pozorovatelné asi od 9:40 do 12:00 s maximálním zakrytím kolem 10:45. 

 

MĚSÍČNÍ „MÉDIUMITA“ A SLUNEČNÍ (POZNÁVACÍ) SCHOPNOSTI DUŠE

Slunce a měsíc obličej skicaPro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

Základním nedostatkem měsíční mediumity či jasnovidnosti je to, že médium není schopno ručit za pravdu, „duchovní ryzí skutečnost“ v poselství, ani za entitu, která jej poskytuje. Chybí tu poznávací já, které by si v nadsmyslové oblasti učinilo rozhled, přehled a porovnání – tedy vlastní zkušenost a poznání.

 

 

Obr. zdroj

Celý původní text v češtině najdete ZDE


 

Korporátní loga a symbol slunce v civilizaci typu 1

ovládat myslPro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

původní článek v angličtině:

Symbolism For A Type 1 Civilization

 

 

Strojový překlad do češtiny ZDE


 

Největší solární teleskop na Zemi pořídil úžasné snímky Slunce s vysokým rozlišením + video

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA 

původní  článek v angličtině:

Earth's Largest Solar Telescope Takes Awesome, High-Def Images of Sun (Video)

odkazy na překladače ZDE

 

Strojový překlad do češtiny ZDE

Obr. zdroj


 

Slunce se chová podivně, jeho cyklus je nejslabší za posledních 200 let

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

původní článek v angličtině:

http://www.theaustralian.com.au/business/wall-street-journal/sun-hits-weakest-cycle-in-200-years/story-fnay3ubk-1226758499562#

odkazy na překladače ZDE

 

obr. zdroj 


 

Ohrožuje Nemesis naši planetu ?

Umělci dojem z hypotetické hvězdy, Nemesis (Wikipedia)Všimněme si jedné astrofyzikální zvláštnosti Slunce — jeho osamělosti. 
 

Slunce je nejbližší hvězda, střed a vládce naší planetární soustavy, i když za poslední dobu naše poznatky o něm a o sluneční soustavě mnohonásobně vzrostly, přesto zdaleka nevíme všechno. Všimněme si například jedné astrofyzikální zvláštnosti Slunce — jeho osamělosti. Nejmodernější astronomická pozorování prokazují, že hvězdy se nejčastěji vyskytují ve dvojicích (binární systém) nebo v malých skupinách. Jednotlivé složky těchto skupin jsou přitom zpravidla v prostoru blízko sebe, takže se navzájem gravitačně přitahují a obíhají kolem společného těžiště. U Slunce však nebylo nic takového zpozorováno. Proto se u astronomů ustálil názor, že je hvězdou osamělou, jíž chybí společník. Nebo nebyl dosud objeven?

Hvězda podobná Slunci v naši sluneční soustavě neexistuje, protože by neušla pozornosti. Víme však, že existují i jiné druhy hvězd, nacházející se v pozdější fázi vývoje než Slunce. Jsou jen velmi obtížně zjistitelné. Jedny z nich jsou hvězdy zaniklé, stručné řečeno ty, které ztratily termonukleární palivo a jeho dodávky z vnějšího prostoru byly definitivně   přerušeny.   Takové hvězdy se náhle zhroutí, značně se zmenší, avšak jejich hmotnost se nezmění, protože podstatně vzroste jejich hustota.  Hvězdy v tomto stadiu jsou poměrně teplé, vydávají bílé světlo a jejich rozměry  jsou   —   v   porovnáni s běžnými hvězdami — nepatrné. Proto jim někdy říkáme bílí trpaslíci. Jako bílý trpaslík skončí jednou každá hvězda, tedy i naše Slunce. Proč by takto nemohl již skončit jeho společník?

V letech 1982-1983 byli pomocí rádiové interferometrie objeveni u některých Slunci blízkých hvězd 10 — 15 krát menší masivní trpasličí souputníci. V naší sluneční soustavě však zatím žádný takový trpaslík objeven nebyl. Ale někteří astronomové nyní zastávají názor, že jeho existence v ni není vyloučena. Ponořme se na chvíli do světa astronomických hypotéz. V poslední době nabyla na významu souvislost mezi kosmickými vlivy a biologickými katastrofami na naší planetě, hromadném vymírán! flóry a fauny, zejména pak populárních dinosaurů. K této hypotéze přispělo i studium neutronových hvězd. Radioastronomové přitom zjistili zajímavou skutečnost. Pozorovatelům z naší planety se jeví, že v určité části vesmíru se zvyšuje frekvence radioimpulsů hvězd zvaných pulsary a v protilehlé snižuje. Pulsary za to jistě nemohou. Je možné vysvětlení, že jev odráží určitou, dosud neznámou vlastnost naší sluneční soustavy. Jiné vysvětlení jevu je, že jej zavinuje Země a její pozorovatelé. To v případě, že Slunce s planetami je přitahováno neviditelnou hvězdou. To by vysvětlovalo i nevyjasněný vyprovokovaný pohyb Země, způsobující pozorováni změn frekvencí radioimpulsů pulsarů. Tím se opět dostáváme k hypotéze neznámé hvězdy. Další argumenty přinášejí paleontologové.
Při vyhodnocování nalézaných fosilních zbytků fauny a flóry zjistili, že za posledních 250 milionu let došlo zhruba k deseti epochám intenzivního vymírání biologických druhů.

Vesmír i Slunce jsou chladné

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

Svetlo, ktoré je tiež vyžarované zo Slnka, si predsa nemôže teplo len tak „vyložiť na plecia", pretože svetlo je tiež iba stav! Čím sa pomaly ale isto dostávame doprostred dilemy! Moje vysvetlenie a vysvetlenie vedy však krívajú, pretože Schauberger predsa výslovne hovorí o studenom Slnku! V prípade studeného Slnka sa však použitie pojmu teplo v tejto súvislosti vylúči už samo od seba! Môj prvý dojem bol teda mylný a o to záhadnejšie vyznievala indícia Schaubergera!

 článek ve slovenštině v pdf. najdete ZDE

obr. zdroj


 

 

5 úžasných účinků slunečního světla, o nichž jste ještě neslyšeli

5 Amazing Vlastnosti Sunlight jste nikdy neslyšeli oPro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

původní článek v angličtině:

http://www.in5d.com/5-amazing-properties-of-sunlight.html

odkazy na překladače ZDE

 

 


 

Tmářské zírání do slunce

Riskantní metoda zvaná sungazing, údajně dávající lidskému tělu takovou energii, že nakonec nemusí potřebovat jídlo a bude na tom celkově velmi dobře, postupuje do Česka.

Na českou new-age scénu pronikají v současné době razantní a nebezpečné metody, českým a slovenským publikem nadšeně a nekriticky přijímané. Patří mezi ně i údajně starobylá a znovuobjevená metoda sungazingu neboli zírání do slunce. České propagátorce léčivého zírání do slunce, Karolíně Loskotové, byla letos udělena cena Bludný balvan. Jedná se o anticenu sdružení skeptiků Sisyfos, udělovanou zašíření iracionálního a blátivého myšlení. Metoda sungazingu, kromě nebezpečí a rizik, slibuje snížení až vymizení pocitů hladu, zvýšení energie a duchovní růst. Jedná se o svého druhu ruskou ruletu v oblasti new-age, díky které si v zahraničí nevratně poškodilo zrak již několik lidí (vycházíme pouze z mediálně uveřejněných případů). I v Čechách se objevil první případ poškození zraku po aplikaci této metody. Původcem a šiřitelem této metody do západního světa je Ind Hira Ratan Manek. 

Kdo je Hira Ratan Manek
Hira Ratan Manek (dále jen HRM), narozený v roce 1937, pochází z Keraly (jihozápadní Indie). Vystudoval vysokou školu, obor strojní inženýrství. Až do důchodu v roce 1992 pracoval v rodinné firmě. Po ukončení pracovní dráhy začal studovat starověké rituály spojené se sluncem, zejména učení Mahavíry, zakladatele džinismu. HRM tvrdí, že díky dennímu provádění obřadu zírání do slunce žije od roku 1995 pouze ze sluneční energie, vody a příležitostně z čaje, kávy nebo podmáslí. Popisuje, že získává energii z prány, univerzální energie, která vychází ze slunce. Tvrdí, že obnovil kdysi používanou metodu pozorování slunce, která měla být praktikována starověkými národy: Indiány, Egypťany, Řeky a Indy. Adept metody může postupně přejít na stravu ze slunce, být tedy živ pouze z prány. Do jeho života má vstoupit duchovní klid a mír. HRM věří, že 70 až 80% energie vstřebané z potravy je použito mozkem, který ji spotřebovává jako palivo pro vnitřní tenze a starosti. Jak adept pokročí v zírání do slunce, jeho tenze se sníží a tím se také sníží jeho potřeba potravy. Mozková žláza šišinka, kterou popisuje jako sídlo ducha, se má sluncem aktivizovat a začít se podílet na transformaci a distribuci sluneční energie v těle. Po devíti měsících praxe zírání do slunce by měly zcela ustat pocity hladu. HRM nicméně navrhuje po devíti měsících ukončit zírání do slunce kvůli nebezpečí poškození zraku a pokračovat v udržovací, méně náročné metodě celkového osvětlování těla sluncem. 

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK