sexualita

Sexuální život starých Slovanů

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

O sexuálních zvyklostech staroslovanské společnosti v předkřesťanském období existuje málo dokladů. Jeden z takových nemnohých dokladů, týkajících se svatebních a předsvatebních zvyků, uvádí slavný arabský myslitel, cestovatel a etnograf al-Mas’údí (zemřel roku 956): shledá-li slovanský ženich svou nevěstu jako pannu, zapudí ji znechuceně slovy: „Kdybys byla stála za něco, byli by tě muži milovali a ty bys byla jistě si vybrala někoho, kdo by tě zbavil panenství“. Zvyklosti v období christianizace, kdy nevázané sexuální chování začínalo být trestáno, zachytili další arabští cestovatelé nepoměrně podrobněji. Například Achmed Ibn-Fadlán (10. století) píše, že ruští kupci i cizí obchodníci na ruském území „souložili bez ostychu veřejně na trzích, před očima jiných“, nebo se zmiňuje o družinách, které pořádaly erotické zábavy. Bylo to hluboko v „křesťanské“ éře, kdy české, ruské nebo polské ženy ve dnech slunovratu a rovnodennosti odcházely večer z domu,aby se účastnily svátků spojených s přírodními kulty či se oddávaly rituálům, jež církev považovala za ďábelské, neboť se konaly za doprovodu hudby, v maskách, kostýmech, s medovinou, omamnými látkami a především volným sexem. Účastníky za to čekaly výtky a obviněníod křesťanských kazatelů. Aby mohla církev, ať už katolická nebo pravoslavná, tomuto jevu zabránit, musela slovanské svátky zakázat nebo je nahradit tak, aby jejich symbolika mohla být alespoň navenek označována jako křesťanská. (Ještě ve 13. století však polské zákony vyhrazovaly nižší tresty za sexuální násilí, k němuž došlo v lesích, než za znásilnění ve městě nebo na vesnici – jako by i církevní učenci nechtěně přiznávali přírodním místům jakousi „erotickou“ posvátnost.) Ponecháme-li však stranou tyto erotické rituály a schůzky v přírodě,těšily se slovanské ženy v cizině vynikající pověsti....

Osho - Učení o sexu

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

Přichází-li sex hlavou, stává se z něj sexualita. Myslíte jen na sex a fantazírujete. A čím víc o sexu přemýšlíte a fantazírujete, tím větší máte problémy. Milování by mělo být něčím vzácným – měl by to být požitek. Neměla by to být rutina, neměla by to být každodenní strava. Lidé by se měli milovat jen při vzácných příležitostech, kdy mají povznesenou náladu a jsou plní energie.

Celý článek najdete v češtině ZDE

Obr. zdroj


 

Umění přijímat rozkoš

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

 

původní článek v angličtině:

http://daily.goodcleanlove.com/making-love-sustainable/2011/06/17/the-art-of-receiving-pleasure/

odkazy na překladače ZDE

Strojový překlad do češtiny ZDE


 

Elisabeth Haich – Sexuální síla a jóga

Cestu od prvého probuzení, od nejhlubšího, svítajícího, ještě polozvířecího stupně vědomí až k dokonalému sebepoznání a k božskému sebeuvědomění, k pravému stavu bytí v Bohu, nazýváme jógou neboli duchovním životem.


Hnací silou, která pomáhá člověku v postupu na této cestě stále dále a výše, která ho k tomu dokonce nutí podle formy projevu v nejnižším stupni v těle, kde tvoří přechody, vazební prostředek mezi duchem a hmotou je sexuální síla, není možné si představit, že by šlo od sebe odtrhnout jógu a sexuální sílu!
Nastoupení cesty neznamená to, že musíme začít se zdrženlivým životem.
Na začátku jógické cesty se musíme v každém ohledu nejdříve žít zdravě podle přírody, nikoli proti ní. K tomu patří zdravé jídlo a pití a přirozeně také zdravý erotický život. Jóga nás učí, jak se ozdravíme a budeme žít zdravě v duchu, v duši a v důsledku toho také v těle. 
Jak by mohl člověk zanechat pohlavního života, když ještě vůbec neví, co je to zdravý pohlavní
život? 
Dalších stupňů, na nichž člověk vyrůstá stále více z těla a zduchovňuje, by tak jako tak dosáhl.
Vždyť tento vývoj je v nás uložen tak, jak je to uloženo v rostlině, že nejdříve zapustí kořeny, potom dostává listí, přinese květy a nakonec dosáhne vrcholu, přinese ovoce, protože tento cíl v ní dřímal již tenkrát, když byla ještě semenem.
Člověk má v sobě jako semeno schopnost dosáhnout nejvyššího cíle – Boha – a stát se bohočlověkem. 
Podle zákonů přírody ale trvá tato cesta přirozeného vývoje velmi dlouho, možná tisíce let. Je velice namáhavá a plná utrpení a potřebuje mnohá vtělení. Člověk ale má v sobě tajemnou možnost ve vlastní sexuální síle, pomocí níž může tohoto vývoje a rozvoje dosáhnout v mnohem kratším čase. Jako je možné podporovat růst květin umělými prostředky tak, že kvetou dříve, nežli by kvetly venku v přírodě, tak může člověk urychlit mnohem dříve svou vnitřní cestu ke zralosti pomocí různých metod.
Vývojové stupně nelze přeskakovat, je však možné stlačit čas jako harmoniku.

Elisabeth Haich - Sexuální síla a jóga

Živly a sexualita

 

Typologie elementů 

Oheň rád jiskří, rád se pouští do rozmanitých dobrodužství, je rád, když musí zdolávat překážky a výzvy, když musí dobývat, když sex překračuje nějaké tabu nebo morální zábrany: právě tato ambivalence je pro oheň dráždivá. Oheň totiž najdeme v křesťanském pekle, a současně je používán jako posvátná obět bohům. Oheň hltavě spaluje zemi jako potravu, a přitom vzlíná k nebesům. Tento rozpor mezi fascinací primitivní tělesností a touhou tělesné vazby překonat, transcendovat a spálit na popel - aby duše mohla vzlétnout k nebesům jako pták Fénix, je pro oheň charakteristický. V jeho prožívání vášně je cosi palčivého a přitom vznešeného. Může se mísit touha po nadvládě nad partnerem, touha zazářit a vyniknout, být lepší, neschopnost unést soka, konkurenci či srovnání, skrytá zášť a rivalita, touha zvítězit a ponížit, ale současně i touha dostát tomu, co je v duši nejušlechtilejší a nejvznešenější, dospět k nadpozemskému ideálu. A tak se sexualita stává jakýmsi bitevním polem, podiem životního dramatu.

Případná neuróza zde může nabýt projevů hysterických.

Neurotická osobnost naší doby podle Karen Horneyové

 

Egon Schiele

Karen Horneyová se vymezuje v celém svém díle vůči Freudovi, stejně jako většina ostatních neopsychoanalytiků. Zatímco Freud nahlíží původ neurózy v ranném dětství (orální, anální fixace libida), Horneyová přesunuje těžiště příčin neurózy do doby dospělosti: 

„Nepovažuji za správné zaměřovat pozornost na dětství s jakousi jednostrannou fascinací a pozdější reakce považovat v podstatě za pouhé opakování reakcí dřívějších.“

Zatímco podle Freuda neurotik vytěsňuje afekty sexuálního rázu, podle Horneyové to již pro dnešní dobu neplatí: prošli jsme sexuální revolucí, sexualitu příjmáme jako přirozenou součást života - a problém dnešní doby je jiný, tvrdí Horneyová - je jím vytěsňená hostilita (nepřátelství, agrese).

Paradox dnešní doby je ten, že ačkoli je společnost postavená soupeřivosti a soutěži, jsme nuceni chovat se navenek přátelsky, s úsměvem, v práci i v osobních vztazích, a tak je to hostilita, agresivita, nepřátelské emoce vůči ostatním, které vyťesňujeme.

Vyťěsněné obsahy se ovšem hlásí o slovo, což se projevuje jako úzkost. O této úzkosti víme jen zpola, je neuvědomělá a silně ovlivňuje naše jednání a motivace. Úzkost znovu potlačujeme a bludný kruh neurotika se prohlubuje.

Tantrizmus a neo-tantrizmus - Georg Feuerstein, PhD.

... Nebezpečie sebeckosti v popularizovanom tantrizme je najočividnejšie v postoji niektorých neotantrikov voči orgazmu. V protiklade k názoru nebohého Swámího Agehánandu Bharatiho (americký profesor antropológie rakúskeho pôvodu), budhistický aj hinduistický tantrizmus všeobecne nariaďujú mužským praktikantom to, aby zadržali semeno spolu s dychom a mysľou. Inými slovami, orgazmus nie je súčasťou repertoáru tantry. Ako uvádzajú budhistické tantry: "osvietená myseľ" nesmie byť vypustená, vybitá.

To značí, semeno sa prirovnáva k impulzu k osvieteniu. Orgazmus nevedie k blaženosti, iba k príjemným pocitom. Vážny a úprimný praktikant musí orgazmus obísť. K tomuto sú doporučované rozličné techniky, hlavne pre mužov, keďže majú sklon dospieť k orgazmu rýchlejšie. Na rozdiel od veľkej sebadisciplíny a majstrovstva nad svojimi telesnými reakciami, je mužom radené aplikovať tlak na perineum, aby sa tak zabránilo ejakulácii. Avšak táto technika sa môže stať pre zdravie rizikovou, ak sa z nej stane zlozvyk. Je ďaleko lepšie vyhnúť sa sexuálnemu vybudeniu až do bodu, kedy hrozí ejakulácia. lingamNavyše, akonáhle sa ejakulačné sťahy začnú, uvoľní sa semeno do močovej trubice a perineálny trik iba zatláča semeno späť do mechúra. Niektorí praktikanti, vyhľadávajúci to najlepšie z oboch svetov, sa naučia ovládať svoje genitálne funkcie do takej miery, že dokážu skutočne nasať ejakulované semeno späť cez svoj penis.

Táto zvláštna jogínska technika sa nazýva vadžroli-mudra a jej popis možno nájsť napríklad v Hatha Jóga Pradipika (III.83), príručke o jóge zo štrnásteho storočia. Hodnota tohto cvičenia mi akosi uniká, pretože nervový systém už vzrušil, a tak kreatívna tenzia, ktorá by slúžila ako most k extáze, je stratená. Celou pointou vyhýbania sa orgazmu je naakumulovať jemnú silu či nervovú energiu, zvanú odžas, ktorá je vyplytvaná v okamihu, keď sa počas ejakulácie nervy vzrušia....

Celibát a tantrický buddhiznus - Dalajláma Ukážka z knihy: XIV. Dalai Láma - Sila odpustenia

Otázka : - Je celibát podmienkou dosiahnutia osvietenia?

Odpoveď : - Myslím si, že vo všeobecnosti nie. Teraz by ste ale položili otázku. Prečo sa potom stal Budha mníchom? Myslím si že z pohľadu „Viniya Sutra” je celibát prostriedkom znižovania túžby a lipnutia.

Z pohľadu Tantrayana a hlavne z vyššej Tantrayana Jógi, šťavy, alebo energia orgazmu, pomáha rozpúšťať hrubé energie. Pri orgazmu a pocite lásky sa človek zušľachťuje. Teda, šťavy sú základom orgazmu a zjemňovania človeka.

V tibetskom budhizme, hlavne v ikonografii božstiev a ich spoločníkov, vidíme otvorené sexuálne symboly, ktoré sú často zavádzajúce. Je zobrazené používanie pohlavných orgánov ale stúpajúca energia je pod absolútnou kontrolou.

PŘEMĚNA SEXUÁLNÍ ENERGIE I.

Vezměte, prosím, vážně fakt, že váš čas a energie nejsou neomezené. Až vás energie opustí, už nebudete schopni pro sebe nic udělat. Pokud svoji energii nevložíte do užívání si potěšení, budete ji moci využít uvnitř pro svůj duchovní vývoj. Jako vyvrcholení cesty stahování se ze světa a obracení se v meditaci dovnitř získáte osvícení, v němž se dostanete nad všechny své přirozené instinkty. Tato cesta je prověřená. K vnitřní přeměně ale může dojít pouze tehdy, kdy ještě máte k dispozici nějakou energii.

Hodnota lidského života spočívá v překročení sexuality. Vždy byli, jsou a budou výjimeční lidé, kteří jsou toho důkazem. Ve skutečnosti čím více své touhy usměrňujete, tím více poznáváte skutečnou krásu a Lásku. Dokud pro vás zůstává výchozím bodem tělesná přitažlivost mezi mužem a ženou, nemůžete zažít nic skutečně krásného. Zůstáváte jenom na povrchu.

 Přistupuje-li člověk k sexu jen jako k prostředku pro potěšení, aniž by za to na sebe bral zodpovědnost, pak jeho život nebude čistý. Pokud chápete sex jen jako hru, vaše mysl zaplní pouze chtivost. Od světců víme, že dokud v našem životě přetrvává sexuální přitažlivost, nemůže do něj vstoupit Láska. Nakonec je sexuální energie přeměněna v čistou Lásku. Sebeovládání a odmítnutí požitkářství vedou k vnitřnímu míru a ke štěstí.

Rozhodně nevybízím k potlačení sexuální touhy! Potlačení, opírající se pouze o vůli, vám nemůže pomoci. Ukáznění naopak znamená porozumění výjimečnému významu našeho těla, nahlédnutí na to, jakým způsobem fungují naše touhy, a celkové usměrňování svého života – meditací, správným stravováním, fyzickými cvičeními, vhodným denním režimem… Zásadním faktorem se posléze stává modlitba a vedení duchovního Učitele. Neměli bychom zaměňovat ukázněnost za potlačování. Postupným sebeukázněním hledající transformuje pohlavní touhu do emocí čisté Lásky. Bez této přeměny nemůže dojít k žádnému duchovnímu pokroku.

Způsob, jak přistupovat k sexuální touze a různým negativním emocím, můžeme přirovnat ke světlu, které rozsvítíme v místnosti. Rozsvítíme světlo, místo abychom vyháněli z místnosti tmu. Bojovat s tmou by bylo pošetilé a nikam bychom se tímto způsobem nedostali. Stačí, když zapálíme malou svíčku a místnost se začne postupně prosvětlovat. Nesnažte se proto zbavovat svého hněvu, závisti, žárlivosti či sexuální perverse. Nebojujte s nimi – to vám úspěch nepřinese. Buďte spíše uvolnění, klidní a upevnění sami v sobě, a tak se postupně rozšíří vaše schopnost uvědomování. Vaše vědomí bude, podobně jako světlo, osvětlovat všechny myšlenky, vzpomínky a emoce, které považujete za nesprávné tak, že budou přicházet a zase odcházet.
 
 Časem vaše schopnost si věci uvědomovat zesílí natolik, že nežádoucí prvky ve vás ztratí na síle.Smyslem lidského života je vyvíjet se. Příroda nám vytváří podmínky, abychom procházeli výcvikem. Cílem tohoto výcviku je, aby lidské bytosti překročily úroveň života zvířat. Lidé i zvířata podléhají čtyřem základním pudovým tendencím: hladu, spánku, rozmnožování a snaze o přežití. V tomto ohledu se lidé od zvířat neliší. Každý člověk se narodí s touto instinktivní výbavou, ale pokud zemře, aniž by na tom něco změnil, nevystoupil ze zvířecí říše. Záměrem Přírody je, abychom jako lidské bytosti překročili zvířecí tendence v nás. 
 Dostali jsme fyzické tělo, potřebujeme ho a musíme jej proto udržovat v dobré kondici. Měli bychom své tělo správně používat, a ne ho zneužívat. Holdování smyslovým požitkům je zneužíváním těla, zatímco pokud ve svém těle směřujeme prostřednictvím systému jógy, meditace a modlitby k poznání svého skutečného Já a Boha, jde o správné využívání těla. Teprve když se dostaneme nad sexuální naléhavost, zažíváme skutečnou krásu.

Vědecky propracovaný systém ájurvedické medicíny staví na třech základních pilířích dobrého zdraví. Prvním je správné stravování, druhým je kvalitní spánek a třetím celibát. Toto jsou tři základní faktory ovlivňující náš zdravotní stav.

Člověk, kterému se neustále honí hlavou myšlenky na sexnebude schopen efektivně pracovat. Nebude v práci příliš úspěšný, protože postrádá koncentraci mysli.

Je velmi důležité opírat se při rozhodování o svých sexuálních aktivitách o rozlišovací schopnost. Sexuální požitek je nejsilnějším smyslovým pokušením, k němuž je člověk silně přitahován. Význam sexu spočívá ve dvou oblastech. Za prvé je cílem, abychom se prostřednictvím sexuální aktivity osvobodili od vnitřních vtisků a přitažlivosti ve vztahu k opačnému pohlaví. Druhým cílem je, pokud je to Boží Vůle, dát život potomkům a převzít zodpovědnost za jejich výchovu formou konání povinnosti. O tyto cíle bychom měli usilovat, a ne se zaměřovat na získávání atraktivních partnerů. 

Šťastní jsou ti, kteří setrvávají pouze s jedním partnerem a kteří sex nevnímají jen jako požitek, ale jako posvátnou záležitost. Manželství je prostředkem, který může očistit vnitřní bytí od vtisků nashromážděných po mnoho životů. Důležité je místo užívání si pozorovat, co se uvnitř vás děje. Dále je důležité být připraveni přijmout zodpovědnost za početí dítěte.

 Naše energetická kapacita je omezená, a proto bychom se měli snažit, abychom energií zbytečně neplýtvali. Energie, kterou si v těle uchováme, začne pracovat a proudit páteří od nižších energetických center vzhůru k vyšším stupňům vědomí. Duchovní vývoj je založený na energii.

Když vztah mezi mužem a ženou vzniká, domníváme se, že jde o lásku. Postupně ale zjišťujeme, že šlo především o touhy. Proto světci nabádají k dodržování pravidel, která vztahy mezi muži a ženami usměrňují. Tato doporučení mají svá hluboká opodstatnění. Není snadné nezaplést se do sexuální přitažlivosti, pokud k tomu svádějí okolnosti a věk, protože síla Přírody je mocná. Měli bychom proto naslouchat moudrým doporučením duchovních osobností a řídit se jimi. Pouze tak můžemeočekávat duchovní pokrok. Jinak hrozí nebezpečí pádu dolů.

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK