Rio de Janeiro

Kristus v Riu

Velmi zajímavý dokument, o stavbě, vnímání a poselství největší sochy světa, Ježíše Krista, shlížejícího z hory Corcovado na Rio de Jainero a na širý oceán.

Na počátku 16. století, kdy u hory Corcovado zakotvili první portugalští námořníci, ji nazvali Hora Pokušení. Připomínala jim vysokou horu, na které Ďábel pokoušel Ježíše Krista a nabízel mu nadvládu nad všemi pozemskými královstvími. Po roce 1859 se stala hora Corcovado posedlostí ctnostného kněze otce Bosse, který na sklonku svého života odkázal budoucím generacím svůj sen.
„Ach, Corcovado! Stojíš tam coby kamenný obr, vysoký a smutný, jako by ses dalekého obzoru tázal: Jestlipak se kdy dočkám veliké sochy našeho Stvořitele?"
Bylo zapotřebí dalších 20 let, než se nápad začal realizovat. V roce 1921 navrhla skupina katolíků konstrukci náboženského památníku při příležitosti oslav 100. výročí politické nezávislosti...

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK