reptiliáni

Reptiliánští vetřelci a Rada třinácti „královských“ rodin

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

původní článek v angličtině:

The Reptilian Aliens and the Council of the 13 'Royal' Families 

 

Strojový překlad do češtiny ZDE

V češtině najdete tento blábol ZDE

 


 

Jak uvažují reptiliáni - pochopení "plazí" mysli

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

Blázni , vodníci a podvodníci devil

původní článek v angličtině:

UNDERSTANDING THE REPTILIAN MIND

odkazy na překladače ZDE

 

Strojový překlad do češtiny ZDE

Obr. zdroj


 

Vyvinuli jsme se z reptiliánů?

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

coolAutoři podobných článků mají zřejmě opravdu plazí mozek, hlavně co se týká velikosti a používání crying

původní článek v angličtině:

Did Humans Evolve From Reptilians? The Serpent Connection From Ancient Myths To Modern Science

 

odkazy na překladače ZDE

 

Strojový překlad do češtiny ZDE


 

Mimozemské vlivy - struktura zla

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

Tyto ještěrovité bytosti (reptiliáni) a drakonijci našemu astrálnímu světu vládnou. Jejich nadvláda je tak silná, že ostatní rasy ustoupily; hlavně v posledních letech. Před patnácti lety jsem byl ve styku s jednou pomáhající skupinou duchů. Jsou pryč. Když jsem se před dvěma roky pokusil navázat s nimi spojení, krátce dali najevo, že žijí a že nechtějí být odhaleni. Zde souhlasím s názorem Jamese Bartleyho, že nyní možná v našem dosahu není žádná nám pomáhající mimozemská rasa (což neznamená, že by se to nemohlo změnit). Pomáhající duchové a skupiny duchů jsou vytvořeny spíš z přestrojených drakonijců, reptiliánů a šedých, jako je tomu například u vzestoupivších mistrů.

Část moci těchto tří ras spočívá asi v tom, že mají jiný vztah k času. Zvlášť u drakonijců jsem měl dojem, že nejsou vázáni na náš časový rámec a že mohou současně působit v minulosti, v současnosti i v budoucnosti. Délka života drakonijců a reptiliánů činí pravděpodobně několik desítek tisíc roků a vzhledem k tomu jsou jejich plány dlouhodobější.

původní článek v češtině:

http://www.psitalent.de/Ts/Mimozemskevlivy4.htm

Mimozemské vlivy - dozor nad myšlením

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

Dnešní vědění o reptiliánech a způsobech jejich práce nás však nechrání proti manipulaci s našimi mimosmyslovými vjemy. Snad jsme schopni svoje vjemy posuzovat trochu kritičtěji. Já se při hojivých nebo blastingových seděních snažím vytvořit intenzivní kontakt mezi dušemi. Věřím, že tak se dostanu na úrovně, jež jsou mimo dosah reptiliánů. Mám s tím dobré zkušenosti, ale žádný důkaz a také žádný protidůkaz

 

Jsou zde totiž metody mimosmyslového vnímání pomocí pomůcek a podle mé zkušenosti jsou velmi snadno ovlivnitelné a nedávají zaručené výsledky. Někdy dávají řadu výborných výsledků, zčásti i dlouhou dobu, aby se člověk do návnady (do repto-návnady) dobře zakousl.

původní článek v češtině:

http://www.psitalent.de/Ts/Mimozemskevlivy2.htm

 


 

Mimozemské vlivy - dozor nad myšlením

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět zdarma

Když si tak na to všechno vzpomínám, napadá mě, že to, co považujeme za normální vědomí člověka, je něco úplně choromyslného. Vlastně bychom se všichni naléhavě měli co nejrychleji odebrat na jednotku intenzivní péče nějaké psychiatrické kliniky. Snad se mnou budete souhlasit. Život na této planetě takto nemůže trvale fungovat dál. To je výsledek působení matrice pro dozor nad myšlením.

Ta matrice má tisíce podrobností a je pro každého jiná. Mně se ale zdá, že když chybí intenzivní kontakt se sebou samým a s jinými lidmi, jak jsem to popsal, je to jedna z podmínek nezbytných k tomu, aby matrice mohla fungovat. Intenzivní kontakt je možný jen pomocí citu a v tom například Němcům překáží jejich hlava. Vím, že tahle věta si zaslouží vysvětlit. Rád bych to udělal zevrubně později.

Celý článek v češtině ZDE


 

Mimozemské vlivy 4.

 

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou přečíst či vidět zdarma

http://www.psitalent.de/Englisch/AI4.htm

odkazy na překladače ZDE

Mimozemské vlivy 3.

 

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou přečíst či vidět zdarma

http://www.psitalent.de/Englisch/AI3.htm

odkazy na překladače ZDE

Mimozemské vlivy 1. 2.

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou přečíst či vidět zdarma

http://www.psitalent.de/Englisch/AI1.htm

odkazy na překladače ZDE

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK