psychoterapie

Psychoterapie bez vzdělání?

Psychoterapie bez vzdělání?Před časem jsem seděl s manželkou na obědě v restauraci a od vedlejšího stolu k nám dolehly kousky hovoru dvou kamarádek. "Tak jsem si udělala ten víkendový psychoterapeutický seminář. Už u mě byli všichni příbuzní, kamarádi, ale teď už nikoho nemůžu sehnat. Nevíš o někom?" Je asi jasné, že jako psychoterapeut jsem byl v ten okamžik trochu rozčilený.

Bohužel stav, který v České republice momentálně panuje, podobným nezodpovědným pomatenostem nahrává. Jak to? Protože mimo zdravotnictví, které má jasná kritéria pro to, kdo může vykonávat psychoterapii a kdo ne, neexistují zákonné regulativy.

O traumatu s Andre Jacometem - Trauma je ztráta spojení

andre-portret1Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

Andre Jacomet, švýcarský praktik metody Somatic Experiencing, v otevřeném rozhovoru mimo jiné o svém osobním příběhu a zkušenosti se závislostí * o tom, co získáváme, když trpíme traumatem * o tom, jak je možné zvýšit odolnost vůči stresu a traumatu v prenatálním období * o transgeneračním přenosu, kvantové fyzice a bezpodmínečné lásce.

Původní text v češtině najdete ZDE


 

Bdělá pozornost a meditace – v čem pomohou a v čem ne

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

původní článek v angličtině:

What Mindfulness Is -- And Isn't
odkazy na překladače ZDE

Strojový překlad do češtiny ZDE

 

Obr. zdroj


 

Homeopatie: užitečná pověra

Homeopatie: užitečná pověraKdyž vám doktor nenapíše lék, jako kdyby nepřijal vaši nemoc. Jako kdyby vám máma místo nakojení řekla, že vlastně nemáte hlad.

Opět se mění legislativa týkající se homeopatie. A objevují se úvahy, zda by neměla být  hrazena zdravotními pojišťovnami. Složitější otázka, než by se na první pohled zdálo.

Mé myšlení je příliš exaktní na to, abych byl ochoten přijmout, že ředěním a protřepáváním čehokoli získáme něco, co může mít na organismus jakýkoliv účinek. Nejen, že mi chybí racionální vysvětlení, proč by to mělo fungovat, ale chybí i jakékoliv důkazy, že tomu tak je.

Takže vysvětlení hledám v dávné minulostim, tentokrát v Novém zákoně. Víra tvá tě uzdravila. A nebo u umírajících středověkých mnichů. Slova modlitby pro umírající zpravidla přinášela úlevu. Věděli, že je vše v pořádku. Brzy je Pán přijme ve svém království. Slova zalíbím se Pánu.

Zbyněk Vybíral: Kontext mnozí šamani neřeší

 

Následující rozhovor by se dal považovat za předehru k připravovanému seriálu o psychoterapiích, které je dobré znát. Právě Zbyněk Vybíral je oním kritickým hlasem, který neustále brázdí psychologické vody a nebojí se poukázat na pochybné psychoterapeutické praktiky ani autority, které někteří považují za nedotknutelné. Kde je hranice mezi alternativní a reálnou psychoterapií? A jaká kritéria by psychoterapie měla splňovat? To je jen pár otázek, které jsem měl možnost profesorovi Zbyňku Vybíralovi položit.

Jaké zaujímáte stanovisko vůči psychoterapiím?

***To by bylo “na dlouho”. Zabývám se psychoterapií v podstatě každodenně, už řadu let hlavně teoreticky. Jeden z “proudů” v psychoterapii, které jsme na katedře rozvinuli, je zkoumání a ověřování toho, co je seriózní psychoterapie, a co ne.

Ano, hned Vás jistě napadne otázka kritérií – právě jimi se zabýváme už řadu let. Konzultujeme s předními autory ze světa, vystupujeme na konferencích, a znovu a zase: čteme, diskutujeme, píšeme si s těmi, kdo se tím zabývají ve světě atd. atd.

Ať však budeme jakkoliv dlouho diskutovat o kritériích, jedna věc je celkem jasná (i bez vědy): evidentně tady jsou seriózní (odbornou psychoterapeutickou komunitou uznávané) přístupy terapie, a vedle nich způsoby pochybné, tzv. alternativní, málo seriózní, vázané na svého zakladatele (guru) atp.

Psychoterapie přízraků

 

Psychoterapie pomocí duchů. To zní jistě podivně. Ale v USA má tato metoda výsledky, byť nejsou stoprocentní. U nás zatím zůstala zcela na okraji zájmu. Ale kdo ví, třeba se to v budoucnosti ještě změní…

Už v roce 1884 britská Společnost pro parapsychologické výzkumy zveřejnila zajímavou zprávu o zjeveních a strašidelných domech, v nichž se prý objevovali duchové zemřelých. Požádali na 17 tisíc lidí z různých oblastí světa, aby odpověděli na otázku, zda se někdy při plném vědomí setkali s neobvyklými jevy nehmotných bytostí, které nebyly podle jejich názoru závislé na nějakých fyzikálních příčinách. Téměř 700 oslovených potvrdilo, že takovou zkušenost alespoň jednou mělo. Dnes je naprosto jisté, že někteří lidé takové bytosti skutečně vnímají.

DO SVĚTA DUCHŮ

Tajemné praktiky, jimiž byly navozovány kontakty lidí se světem duchů, patří mezi nejstarší rituály na světě. V antickém světě Řecka a Říma k tomuto účelu sloužily některé chrámy. Lidé toužící po kontaktech se svými milovanými zemřelými se na příslušný magický rituál připravovali i několik dní. Do této přípravy patřilo například očišťování těla i ducha pomocí přísných diet, nebo spánkem. Budoucí kontaktéři se světem duchů žili dokonce v přísné izolaci a ve tmě, což, mimo jiné, zbystřovalo všechny jejich smysly. Ale to hlavní byla psychická připravenost k takovému kontaktu. Všechny očistné metody ve svém souhrnu sloužily vlastně k tomu, aby se člověk psychicky srovnal a mohl se zúčastnit příslušného kontaktního rituálu. Pak byl adept z temnoty přiveden do slabě osvíceného sálu, v jehož středu byl obrovský leštěný kotel z mědi. Třpyt jeho povrchu příchozího zcela ovládl. Koneckonců, optické efekty patřily již tehdy mezi váženou vědu. Poté kněží přikázali adeptovi, aby se soustředil na lesklou plochu kotle. Po určité době vše kolem zmizelo a v lesklé skvrně šlo spatřit temný stín lidské postavy. Někdy ovšem jen rozmazanou tvář, jejíž kontury se posléze zostřily. Kontakt se světem duchů byl navázán… Vedle měděných kotlů se také občas užívala zrcadla, zejména v éře císařského Říma. Nastupující křesťanství však tyto praktiky prohlásilo za čarodějnictví a církev užívání magických zrcadel zakázala v domnění, že v nich přebývají nečisté síly. S tím, kdo neuposlechl, bylo jednáno jako s kacířem a pohanem. Jen pro zajímavost, když byl legendární hrabě Cagliostro koncem 18. století souzen papežskou inkvizicí jako kacíř za provozování černé magie, k tíži mu bylo kladeno i zakázané používání magických zrcadel. Cagliostro je potřeboval při svých seancích k vyvolávání hypnotického stavu. Ubohého hraběte čekal těžký žalář, kde za několik let zemřel na zápal plic.

Stanislav Grof: Na povrchu jsme různí, v hloubce je jednota

HN_071004_05r200.jpgJméno Stanislava Grofa znají všichni hledači rozšířeného vědomí. Český psycholog v šedesátých letech pracoval na výzkumu účinků LSD. Po emigraci do Ameriky s výzkumy přestal, zastavila je válka proti drogám. Grof objevil novou metodu, jak dojít do změněného stavu vědomí - holotropní dýchání.

Stanislav Grof přijel do Prahy pro cenu Nadace Vize 97. Exprezident Václav Havel ho vyznamenal za otvírání nových pohledů na svět. Grof soudí, že jeho výzkumy dokazují, že kromě běžného světa, v němž se hádáme a lišíme, existuje i hlubší vrstva, kde se navzájem podobáme. I o tom hovořil s HN.

HN: Co se vám dnes zdálo?

Víte, že si nevzpomínám? Je tu posun devět hodin, nevzpomínám si ani, jak jsem si lehl.

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK