Ještě před pár lety se vědci například domnívali, že polární záři sice můžeme vidět, ale že je příliš daleko či vysoko na to, abychom ji mohli také slyšet. Vý­zkum vědeckých pracov­níků z Ka­tedry akustiky a zpracování signálu Elektrotechnické fakulty Aaltovy Univerzity v Hel­sinkách však již prokázal, že lidé aurorální zvuky, po­dobné bzučení či hlubokému brumu, slyšet mohou. Finským odborníkům se v rámci projektu Auroral Acoustics podařilo v místě výskytu po­lární záře pořídit záznam průvodních akustických jevů, přičemž po analýze pořízených nahrávek došli k závěru, že lidmi vnímaný zvuk vznikal prakticky při zemském povrchu, kon­krétně ve výšce zhruba 70 metrů. Jak je to ale s hypotézou, podle které mohou lidé zaslechnout biblické trouby z Jericha ?