potřeby

Rozvod díky ezoterice: Máte v životě oporu?

Jsem 19 let ženatý, máme 2 dcery (19 a 12 let), cca před rokem se žena začala věnovat svému novému koníčku, andělskému učení.

Tomu předcházelo učení Shambala - Reiky atd., v současné době jsem na tom tak, že žena cca před pěti měsíci přišla domů a sdělila nám (mně a holkám): "Tak a teď probíhá moje změna a od teď mě budete všichni poslouchat a respektovat."

Zpočátku jsme to odsouhlasili, ale to jsme s holkami nevěděli, co nás čeká, peskování a ponižování s uklízením a poroučením, kdy žena si dělala, co chtěla, večerní seance při kávě s kamarádkami a kamarády, víkendové diskotéky a já s holkami doma. Jednoho dne přišla domů a sdělila, že nejsem partner vhodný pro její další život a ať se odstěhuji, ale při tom jí budu dávat polovinu své výplaty. A že se chce rozvést.

Nenechte sebou manipulovat

Prečo podliehame psychickej manipulácii?
 
Ľudia bežne nemajú ujasnené vlastné emócie a potreby tzn., že je pre nich dôležitejšie uspokojiť potreby a požiadavky iných než svoje vlastné.
Čím sme pasívnejší a odovzdanejší čím viac dbámeiba na blaho iných, tým skôr môžeme podľahnúť manipulácii. Uvedomte si, že ak budete brať ohľad sami na seba, budú na vás brať ohľad aj iní.

 

 

 

 

 

Nenechte sebou manipulovat - Isabelle Nazare-Aga by Kraščenič Martin

Maslowova pyramida lidských potřeb

Maslowova pyramidaUvedenou základní stupnici lidských potřeb (hierarchii, pyramidu) zformuloval Abraham Herbert Maslow v USA v roce 1943 a většina autorů jí věnuje poměrně velký prostor.Lidské potřeby seřadil hierarchicky podle důležitosti od těch nejnaléhavějších až po nejméně naléhavé. Snažil se objasnit, proč jsou lidé taženi určitými potřebami v určitou dobu. Proč například jeden člověk vynakládá většinu svého času a energie na zajištění své osobní bezpečnosti a jiný zase usiluje o společenské uznání, jeho vysvětlení je, že lidské potřeby jsou řazeny podle určité hierarchie od těch nejnaléhavějších po ty nejméně naléhavé. Tato teorie zdůrazňuje dva základní předpoklady:uspokojená potřeba není motivátorem a jakmile je jedna potřeba uspokojena, objevuje se jiná a také vyžaduje uspokojení. 

Maslowova teorie pomáhá podnikatelům při motivaci zaměstnanců a při pochopení, jak různé produkty zapadají do plánů, požadavků, tužeb a cílů skutečných i potenciálních zákazníků.

Fyziologické potřeby a potřeba bezpečí jsou společné všem živým bytostem. Ostatní potřeby jsou specificky lidské.
Maslowova pyramida - Podrobnější popis pěti úrovní potřeb


1. Fyziologické potřeby: primární potřeby lidského těla (jídlo, pití, pohyb, oblečení, bydlení, teplo, světlo, prostor,…). Nejsou-li tyto potřeby uspokojeny, pak dominují a žádné další potřeby člověka nemotivují. Jakmile jsou fyziologické potřeby uspokojeny, nastupuje další (vyšší) úroveň.

2. Potřeba bezpečí a existenční jistoty: stabilita a jistota zaměstnání, zaměstnanecké výhody, osvobození od strachu, potřeba pořádku, zákona, ochrana před nemocemi, nezaměstnaností.

3. Společenské potřeby: tyto potřeby se vztahují k společenské povaze lidí a jejich potřebě sdružování a touze po přátelství( dobré pracovní vztahy, sdružování, přátelství, láska, informace, kontakt, společenské uplatnění, stabilita pracovní skupiny, příležitost k sociální interakci,…). Neuspokojení této úrovně potřeb může ovlivnit duševní zdraví jedince.

4. Potřeba uznání: dosáhnout úspěchu, respektu(vážnosti, úcty, ohledu), potřeba sebedůvěry, samostatnosti, pozornosti, pochvaly, veřejné uznání dobrého výkonu, pověřování odpovědností. Uspokojení těchto potřeb vede k pocitu sebedůvěry a prestiže.

5. Potřeba seberealizace: Maslow definuje tyto potřeby jako „touhu člověka být víc a víc než je, být vším, čím je člověk schopen se stát“, znamená to že člověk chce plně realizovat svůj talent a schopnosti. Jinými slovy, ať je člověk univerzitním profesorem, podnikovým manažerem, rodičem nebo sportovcem, chce být v této roli zdatný a úspěšný(potřeba vědění, porozumění, růstu, estetické potřeby, příležitost k povýšení, motivace k vyšším cílům).

Zdroj ilustračního obrázku: halek.info, dále čerpáno z těchto zdrojů.

Převzato z http://zrcadlo.blogspot.com/2008/06/maslowova-pyramida.html

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK