placebo efekt

Pozoruhodná moc placeba

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

původní článek v angličtině:

The remarkable power of the placebo: Patients who had FAKE surgery for a broken back recovered just as well, documentary reveals
 

Strojový překlad do češtiny ZDE

Článek na stejné téma v češině  např. ZDE  a ZDE

Obr. zdroj


 

Takmer zázračné uzdravovanie: Ako miznú penisy a slepci znovu vidia

Nocebo efekt,je „zlé dvojča“ placebo efektu, tzv. nocebo efekt - zhoršenie zdravia následkom neškodného úkonu alebo látky. V medicíne sa prejavuje aj takým spôsobom, že pacienti, konfrontovaní s diagnózou nevyliečiteľnej choroby, zomierajú oveľa skôr, než sa prejavy ich ochorenia stanú nezlučiteľné so životom. Alebo tak, že pacienti presvedčení, že sa dotkli jedovatej rastliny, dostanú škaredý ekzém na mieste dotyku. Zažívajú ho taktiež niektorí študenti medicíny, keď prejavujú symptómy chorôb, o ktorých sa práve učia! Dopad nocebo efektu môže byť fatálny. Spomeňme si na domorodcov obdivujúcich Álvara de Vaca a jeho spoločníkov z predchádzajúceho článku tohto seriálu. Keď jeden z kmeňov týchto Španielov prosíkal, aby neodchádzali, svojou neodbytnosťou pevne rozhodnutých cudzincov napokon badateľne rozhneval. Domorodci sa preľakli moci ich nevôle a do druhého dňa z nich mnohí ochoreli a ôsmi(!)zomreli. Keď zdravotnému problému chýba organický pôvod, na celkovú nápravu postačí „sila mysle“. Psychologické fenomény placebo efektu a konverznej poruchy tak vysvetľujú, odkiaľ sa zjavili tie správy o „zázračnom“ vyliečení vážne chorých (chromých alebo slepých ľudí), ktoré mali reálny základ...

Placebo efekt

Ben Goldacre, lekár a autor kníh Bad Science a Bad Pharma, vysvetľuje čo je to placebo efekt a jeho úlohu pri lekárskych výskumoch a vo farmaceutickom priemysle.

Proč je placebo mocné.

Placebo je jedním ze znaků, se kterými pracuje psychika člověka. Je něčím, co odkazuje k něčemu jinému – k léku a k naší zkušenosti s léčením. Nejdůležitějším systémem znaků je jazyk, kde slovo zastupuje to, co označuje. Slovo je však jedním článkem v rozsáhlé struktuře znaků, která se řídí zákonitostmi gramatiky a stylistiky.

Rodíme se jako nemluvňata a mluvit se musíme naučit. Spojení mezi slovem kniha a knihou, která leží přede mnou, má charakter podmíněného spojení jako při podmíněném reflexu. Co je odměnou za to, že jsem se naučil mluvit, čím je učení se mluvit posilováno? Je to porozumění druhého člověka, jásot a úsměvy rodičů, když dítě vysloví „máma“. Lidská řeč slouží komunikaci, která zajišťuje fungování společnosti.

Takmer zázračné uzdravovanie: Tajomstvo placebo efektu

Falošné nádeje, zbytočné sebaobviňovanie za to, že sme si privodili zákernú chorobu negatívnymi myšlienkami. Týmto extrémom sa vyhneme, ak si uvedomíme hranice sily placebo a nocebo efektu. Získame totiž predstavu o tom, čo stojí v pozadí tohto takmer zázračného uzdravovania.

Placebo efektu dodnes úplne nerozumieme. Vieme však, že významnú úlohu pri ňom zohráva skutočnosť, že naše telá môžu byť za istých okolností podmienené vylučovať rôzne chemické látky ako endorfíny, katecholamíny, kortizol a adrenalín. Napríklad, ak má pacient skúsenosť s úspešnou medikamentóznou terapiou, v jeho nervovom systéme vznikne podmienená väzba medzi podaním lieku a pozitívnym efektom liečby. Opätovné podanie medikamentu, hoci aj iného, alebo podanie placeba, potom vyvolá podobný efekt ako predchádzajúca terapia. Preto sa placebo uplatňuje aj u zvierat, ktoré predtým podstúpili liečbu medikamentami. 


Toto podmieňovanie môže byť mimoriadne účinné. Napríklad keď neurológovia skúmali mozgy pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorým bolo podávané placebo, zistili, že títo pacienti reagovali uvoľňovaním rovnakého množstva dopamínu ako tí s aktívnym liekom. Keďže po podaní naloxonu, blokujúceho opiátové receptory, placebo nespôsobí úľavu od bolesti, medzi základné mechanizmy placeba sa radí aj opioidný účinok. Preto je dôležité podotknúť, že ak pacienta „vylieči“ placebo, neznamená to, že sa problém nachádzal jedine v jeho mysli. 

Derren Brown: Strach a víra, díl první, CZ titulky

Derren Brown se pokusí přesvědčit skupinu jedinců o zázračném účinku léku zvaném Rumyodin, který však není tak úžasný, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK