parapsychologie

Změněné stavy vědomí

Alena Křečanová: ZMĚNĚNÉ STAVY VĚDOMÍ

Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta katedra kulturologie. Praha 2012 

 

 

 

 

Parapsychologie a psychotronika

Kapitola z knihy Z. Vojtíška:

ENCYKLOPEDIE NÁBOŽENSKÝCH SMĚRŮ A HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE. (1) 

Jako parapsychologické se obvykle nazývají fenomény, popisované jako přenos myšlenek na dálku (telepatie), působení na předměty duševní silou (telekineze) a jasnovidné poznávání navzdory vzdálenosti v prostoru či v čase (telegnoze). Někdy se mezi takové záhadné jevy počítá i levitace (vznášení), materializace (zhmotňování), nověji např. i tzv. psychická chirurgie (operace holýma rukama), pyramidologie apod. Zkoumání těchto jevů často v kombinaci s bádáním v oblasti UFO (3.18) je typické pro tzv. záhadologii, aktivitu volného času, jíž je možné se věnovat prostřednictvím množství klubů, společností, projektů, besed, knih a časopisů.

Novodobý zájem o skryté (někdy také nazývané okultní) schopnosti člověka podnítil švédský mystik (3.13) EMANUEL SWEDENBORG (1688-1772). Je tradováno několik příhod, v nichž osvědčil mimořádné duševní schopnosti, ale nejslavnější byla jeho vize požáru ve Stockholmu roku 1759. V době požáru pobýval Swedenborg u svého přítele v Londýně, jemuž oznámil nejen existenci tohoto žáru, ale i podrobnosti o jeho průběhu.

Tento zájem posílily na sklonku 18. století léčitelské seance FRANZE ANTON MESMERA (1734-1815) a jeho pokračovatelů (3.11) a rozšíření, resp. zrod dvou velkých ezoterických tradic 19. století: spiritismu (3.8) a Nového myšlení (3.16)

Prudký rozvoj vědy v téže době způsobil touhu zkoumat tyto mimořádné duševní schopnosti na vědeckém základě. Jejím plodem bylo založení Společnosti prc psychická bádání roku 1882 v Londýně. Rozšíření této společnosti do Spojených států amerických a spolupráce některých známých osobností, jako např. filozofa! WILLIAMA JAMESE (1842-1910), pak znamenalo další krok na cestě k ustanovení oboru na pomezí renomované vědy a ezoterického náboženství.

Fenomén strašidel z pohledu parapsychologie

Parapsychologie se snaží vysvětlit paranormální jevy (tedy i strašení) ve shodě se soudobým stavem vědeckých poznatků a světovým názorem. Zavrhuje hermetickou tradici i náboženství. Snaží se používat vědeckých metod ke zkoumání. Tvrdí, že všechny nepochopitelné jevy jsou projevem dosud neznámých psychických energií živého člověka.

Strašidelné jevy, které se vážou určitému místu

Jedná se o známá strašidla na hradech, ve strašidelných domech, v podzemí... Zde převládá názor, že se jedná o energetický otisk nějaké události (někdo říká psychosomatická zóna) kde bylo vyzářeno značné kvantum psychické energie (například při vraždě). Obraz události se zachytí ve starých zdech nebo nábytku, čímž vznikne cosi jako psychický hologram. Tento obraz ale časem slábne. Zajímavé je, nakolik se tento fenomén podobá tzv. bludným přeludům okultistů, rozdíl je pouze v tom, že nosič informace je hmotný. Vlastní mechanismus vytváření tohoto fenoménu je dosud, bohužel, neznámý. V poslední době se objevují další zajímavé teorie. První z nich je Shaldrakovo „morfogenetické pole", které je definováno jako:

"neviditelné organizující struktury, které vytvářejí tvary véd, jako jsou krystaly, rostliny, zvíňita, ale mají také vliv na jejich chování. Tuto pole obsahují informace nashromážděné celou historií a evolucí, něco ve smyslu Frcudovy rasové pamětí, Jungova kolektivního nevědomí, anebo Learyho „neurogenetického obvodu."

Shaldrake tvrdí, že morfogenetické pole není fyzikální povahy a existuje mimo materiální svět. Díky tomuto poli mohou podobné struktury navzájem komunikovat mimo prostor a čas.

Velmi populární se v poslední době stala teorie paralelních světů. S hypotézou oken přišel v 60. letech Američan John Keel. Zhruba řečeno - autor předpokládá, že kromě našeho světa existují ještě světy paralelní, které za běžných podmínek nemůžeme vnímat, nicméně možnost prostupu z jednoho světa do druhého existuje - buď při vzniku specifických okolností nebo na speciálních místech označovaných jako energetické uzly či brány. Na konto tohoto fenoménu lze vysvětlit nejen výskyt strašidel, ale i tajemná mizení lidí, zjevení nezemských tvorů a podobně. (Podrobněji se o této problematice můžete seznámit například v knize pana Hrušky Paralelní světy.)

Vědu škrtí desatero zastaralých dogmat

RUPERT SHELDRAKE

Newtonova mechanika přežila svou užitečnost a brzdí myšlení ve fyzice, biologii a medicíně. Stane se z vědecké komunity něco jako inkvizice?

Současnou tuhou a místy agresivně vášnivou debatu vědy a náboženství roztíná psychologií a parapsychologií ovlivněný anglický biolog a biochemik Rupert Sheldrake jedním velkým šlehem: věda je plná klamů. Jeho nejnovější kniha The Science Delusion: Freeing the Spirit of Enquiry (Vědecký klam. Jak osvobodit ducha výzkumu) si nebere servítky při odhalování faktu, že tvrdé jádro dnešní vědecké komunity se ve střežení svých privilegií za podpory vlád a mezinárodních institucí chová jako v minulosti inkvizice v hájení svaté pravdy a potírání kacířství.

Podle Sheldraka tím tato vědecká komunita dnes stejně jako církev tehdy znemožňuje další vývoj bádání a je sama sobě překážkou, vězením a svěrací kazajkou. Navíc nastolila systém dogmat, která Sheldrake v úvodu shrnuje v „desatero vědecké víry“:

Tajemství okultismu a parapsychologie

 

Úzce spolupracují s vynikajícími lékaři, psychiatry, vědci. Dokáží své schopnosti využít i ve spojení s moderní vědou. Nejvýznamnější byznysmeni a hvězdy showbyznysu se obrací pro jejich rady. Pomůžou při nepřízni osudu, pobuřuje je sociální nespravedlnost, přinesou vám opravdové štěstí, čistou lásku, nezanedbatelné peníze, splnění těch nejtajnějších snů, životní úspěchy a ochrání před nepřízní osudu. Jsou obdařeni schopnostmi, které se vymykají normálu, často je zdědili po předcích a nebo se naučili od mágů a šamanů v místě, kde se narodili či strávili část života hledáním sebe sama.

Ptáte se kdo jsou a co za své služby chtějí? Jasnovidci, mágové, numerologové nebo věštci kterým na vás záleží a pokud si to zasloužíte, podělí se s vámi o své Velké tajemství. A to zcela ZDARMA! (Případně za drobný manipulační poplatek pro pokrytí nákladů.) Lidé, kteří tuhle nabídku využijí, tak neprohloupí. Možná jste skeptičtí, ale děkovné dopisy z celého světa, od lidí, kterým pomohli určitě rozptýlí vaše oprávněné pochyby.

 

Nejvýznamnější osobnosti světové scény

Daryl van Horne

FotoSlavný jasnovidec, který vidí do blízké budoucnosti a toho využívá k uhádnutí čísel Sportky nebo sázení na dostizích. Honosí se titulem Největší mág všech dob. Jeho paranormální schopnosti značně převyšují normu, je bezprostředním potomkem templářů (tedy alespoň těch, kteří nedodrželi celibát). Známý je díky své spolupráci s vědci, kteří poskytli hmatatelné a neoddiskutovatelné důkazy o míře jeho schopností. Využil práce geniálního matematika G. Corda. Jeho metoda mu umožňuje prozkoumat mnohorozměrný prostor, budovat mentální štíty a zlepšovat kvalitu záblesků a obrazů čistého jasnovidectví. Daryl v televizi předpověděl rekordní výhru 2925000 eur.

Tajemství okultismu a parapsychologie

 

Úzce spolupracují s vynikajícími lékaři, psychiatry, vědci. Dokáží své schopnosti využít i ve spojení s moderní vědou. Nejvýznamnější byznysmeni a hvězdy showbyznysu se obrací pro jejich rady. Pomůžou při nepřízni osudu, pobuřuje je sociální nespravedlnost, přinesou vám opravdové štěstí, čistou lásku, nezanedbatelné peníze, splnění těch nejtajnějších snů, životní úspěchy a ochrání před nepřízní osudu. Jsou obdařeni schopnostmi, které se vymykají normálu, často je zdědili po předcích a nebo se naučili od mágů a šamanů v místě, kde se narodili či strávili část života hledáním sebe sama.

Ptáte se kdo jsou a co za své služby chtějí? Jasnovidci, mágové, numerologové nebo věštci kterým na vás záleží a pokud si to zasloužíte, podělí se s vámi o své Velké tajemství. A to zcela ZDARMA! (Případně za drobný manipulační poplatek pro pokrytí nákladů.) Lidé, kteří tuhle nabídku využijí, tak neprohloupí. Možná jste skeptičtí, ale děkovné dopisy z celého světa, od lidí, kterým pomohli určitě rozptýlí vaše oprávněné pochyby.

Psychotronická velmoc Československo - díl 3.

 

psycho0Od počátku 60. let minulého století se poměry v tehdejším Československu začaly nenápadně lepšit. Díky tomu bylo aspoň tu a tam možné se znovu začít veřejně zabývat i parapsychologickými tématy. Badatelé na tomto poli to ale stále neměli lehké. poprvé ale také vznikly oficiálně uznané (a veřejně přiznané) subjekty, které se bádání na poli mimosmyslového vnímání  věnovaly.

Jednou z nejvýraznějších osobností české parapsychologie první poloviny 60. let byl RNDr. Milan Rýzl. Zabýval se především vlivem změněných stavů vědomí na projevy mimosmyslového vnímání (ESP) a práci se senzibily. Díky přírodovědeckému vzdělání dosáhl zajímavých a i vědeckou obcí respektovaných výsledků a jeho knihy jsou stále vyhledávané. Současně ale vzbudil pozornost StB, která mu znepříjemňovala život natolik, že v roce 1967 emigroval do USA, kde působil na prestižní Duke University.

Zvláštní shodou okolností právě v té době začíná nová etapa české parapsychologie poznamenaná zejména jmény Zdeněk Rejdák a František Kahuda. I když jejich vzájemný vztahy byly zřejmě hodně napjaté, oba zvolili shodný postup: "vysvětlili" fenomén mimosmyslového vnímání v souladu s dogmaty marxismu leninismu a získali tak nadstandardní státní podporu. Právě tehdy se československá parapsychologie stala světově proslulá - v dobrém i zlém.

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK