Osobnosti

SERIÁL: Císař čarodějů (1)

 

 

rudolf0Záhad je na světě mnoho, ale jen jeden stát se může pochlubit tím, že se jimi bezmála profesionálně zabýval jeho panovník. Ano, jedná se o legendami opředeného Rudolfa II., císaře Svaté říše římské a českého krále. Jeho vztah k alchymii je pověstný, pán Pražského hradu ale měl i jiné pozoruhodné zájmy. Většina lidí u nás jej zná jen jako pomateného geronta z filmu Císařův pekař, ve skutečnosti to však byl mimořádně vzdělaný člověk - jeden z mála panovníků, který s umělci a vědci nemusel jednat jako mecenáš povýšeností zakrývající neznalost, ale jako rovný s rovnými. Pokud v této zemi dodnes zůstal nepochopen, není to jeho chyba. 

 

 

Rudolf II. (1552-1612) byl výjimečný mimo jiné i proto, že žil ve výjimečné době. Byly to časy renesance, kdy se hroutila se stará dogmata o přírodě i vesmíru, mizela církevní tabu, zdálo se, že směrem do budoucnosti se otevírá tisíce nových dveří. Přitom to, co na oné době dnes vnímáme jako krok vpřed, byl vlastně především obrat vzad - směrem k antice, k jejímu myšlenkovému bohatství, duchovní mnohotvárnosti a nespoutanosti. Jen tím je možné si vysvětlit, že vynikající muži Rudolfových časů, které dnes považujeme za špičkové vědce a bořitele pověr, byli současně také čarodějové a alchymisté, aniž by se to navzájem vylučovalo. Tehdy ještě všechno bylo možné; kouzelná brána se zavřela až později. I proto se tehdy mohlo stát, že Rudolf nebyl jediným členem habsburského rodu, který se zabýval esoterikou.

Rozhovor s Egonem Bondym

 

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou přečíst či vidět zdarma

ke stažení : 

ebondy.sweb.cz/filosofie/Rozhovor.rtf

Creative Commons License

enlightenedNeužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. enlightened

 

Rozhovor s Bondym, 2.3.2001

* Rozmlouval: Jan Burian

 

* Abstrakt:

 

 Tento rozhovor je brainstorming, je spíš inspirací nikoli učebnicí.

 Nesoustředí se na prezentaci ucelených myšlenek a názorů. Naopak - dokumentuje proces vzniku zcela nových myšlenek a pohledů na možné společenské změny v příštích několika desetiletích.

 Hovoříme o struktuře. O struktuře společnosti. O tom jak se ta struktura proměňuje a vyvíjí. O tom jak části strukturu mohou ovlivňovat její celek a zároveň jak celá ta struktura ovlivňuje své části.

 Hovoříme o perspektivách vývoje této struktury. O jejích autodestruktivních tendencích i o jejích zdrojích, které dosud nebyly využity.

Matka Tereza, Bill Gates a pochybné morálne autority

 

norman.jpgKto z týchto ľudí je najväčšou morálnou autoritou: Matka Tereza, Bill Gates alebo Norman Borlaug? A ktorý z nich si, podľa vás, zaslúži najmenej úcty? Pre väčšinu ľudí je to veľmi jednoduchá otázka. Matka Tereza, známa pre jej dobročinnosť v Kalkate v prospech tých najchudobnejších, blahorečená  Vatikánom a obdarená Nobelovou cenou mieru, pravidelne vyhráva v anketách o najobdivovanejšiu osobu 20. storočia. Bill Gates, neslávne známy tanečnými kreáciami kancelárskej spinky a modrou obrazovkou smrti, je cieľom škodoradostných hier typu "I hate Gates" , kde ho môžete trafiť tortou do tváre. A pokiaľ ide o Normana Borlauga... kto, do čerta, je Norman Borlaug?

Rada na tento týždeň od Petra Müllera – 19 časť.

Rada na tento týždeň od Petra Müllera – 19 časť.

 Niekedy je jedna veta viac ako sto kníh. jeden pocit – jeden malý balík myšlienok nás obohatí, bude len náš, pomôže žiť. Lepšie ním spoznáš seba partnera  - svoj život.

Harmonický s iným môžeš byť jedine vtedy ak si vytvoril harmóniu sám so sebou.

Na toto sme pozabudli, pritom je dôležité a jasné! S falošným nástrojom sa nedá hrať v orchestri, s nenaladeným klavírom sa nedá sprevádzať husle, ani vtedy ak si zaň sadne svetoznámi umelec.

Změna vnější a vnitřní

Stanislav KomárekStanislav Komárek

http://blog.aktualne.cz/blogy/stanislav-komarek.php

Biolog, filosof a spisovatel. Narozen v roce 1958 v Jindřichově Hradci, v roce 1983 emigroval do Rakouska. Od roku 1990 působí na Katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK v Praze, přednáší také na Fakultě humanitních studií UK. Autor sbírek esejů, poezie a několika románů. Své texty publikuje též na vlastních stránkách ZDE

 

Naše společnost vždy dává přednost změně vnější před vnitřní – proto je třeba psychosomatická medicína, vyzývající k zamyšlení nad sebou samým, tak málo populární: to raději nějaký nákladný medicínský zásah…

Mluvím-li dnes s kýmkoliv, každý se nějak třese na společenskou změnu, jen většinou neví, v čem by měla vlastně spočívat. Kdykoli napíšu sloupek, líčící nějaký jen trochu katastrofický scénář či ještě lépe věštící brzký převrat, čtenáři se na něj vždycky jen vrhají. A kdykoli napíšu jiný, vyzývající k sebereflexi a odstupu od stávající situace, je vždycky zájemců jen málo.

Nechme zcela stranou, zda nějaké prudké společenské změny Evropu v dohledné době čekají nebo ne. Spíše jde o to, zda se situace „pozdního Říma“, v níž se nacházíme, dá vůbec s prospěchem nějak radikálněji rozseknout. Podobně jako za vleklé pozdně římské krize je už veřejný prostor dávno nezajímavý, z části odpuzující, z části nudný, též už je zase nutno si dávat „pozor na hubu“, byť ještě zřetelně méně, než za dob Diokleciánových. Na fóru a v senátu se přetřásají fráze, jimž už málokdo věří, například že římská republika nadále trvá a vzkvétá. Hlasy, volající po obnově tradičních ctností jsou zčásti pro smích, z části alespoň bez účinku. Akvaduktem ale stále ještě přitéká voda, na silnicích je dosud málo lupičů, pošta jakž-takž funguje, ve školách se ještě ze setrvačnosti slabikují Platónovy a Homérovy spisy. V přebyrokratizovaném, dusném a zároveň vratkém státě už ale není šťasten nikdo, zároveň se ale všichni skrytě či zjevně bojí, že by se mohl rozpadnout a bylo by ještě hůř.

Jak jinak

O jiných způsobech vnímání reality kolem nás (a jak by se objevy neurověd mohly a měly uplatňovat i v životě každého z nás). O tom, jak jsme obětí biologických, genových, výchovných, kulturních a sociálních programů, a jak je lze přeprogramovat. O způsobech hledání a nalézání zdraví a štěstí. Upozornění: Náročné, jen pro ty, kteří (stále ještě) umí číst!

Celoživotně alternativní hudebník, publicista, spisovatel a duchovní učitel. Informace o přednáškách, seminářích a koncertech www.baraka.cz,kde je také možno číst a prohlížet moje poslední knihy ve formátu .pdf, a kam přesouvám svou internetovou minulost i budoucnost, včetně blogu (blog.baraka.cz). Rád zodpovím vaše (správné) otázky na duchovno a Cestu k němu e-mailem (marek@baraka.cz), ale i živě (osobní schůzku sjednejte právě e-mailem).


Vlastimil Marek.

Stále větší počet reklamou a ideologií nezmanipulovaných lidí už ví, že pokud se nezměníme (obvykle se říká pokud se oni , nebo systémy či společnosti, nezmění), čekají nás, anebo, pokud budeme míst štěstí, naše děti, velmi krušné časy. Je třeba si začít klást jiné otázky. Jenže co asi vyplodí mysl, pokrytecky vyučená skepsi a kritice za každou cenu v dobách socialismu, a navyklá „starým kouskům“? Před lety jsem pro ekologický časopis napsal (a dnes sem tam doplnil) článek, který sic je poněkud náročnější na pozornost při čtení, ale nabízel (a protože tehdy zcela zapadl, stále nabízí) možná řešení. Možná, protože jiná. Vyřešit finanční či ekonomickou (a samozřejmě i ekologickou) krizi lze, ale jinak, než nám zatím nabízejí politici a ekonomové. Titul mého zamyšlení naznačuje jak. Jinak...

Nostradamus - Velka Kniha Predpovedi PDF

Ve svých čtyřverších prorokoval Nostradamus ty nejsenzačnější události našich dějin popravu anglického krále Karla I., vzestup a pád francouzského císaře Napoleona I., obě světovéválky, hrůzovládu Třetí řiše, zavraždění Johna F. Kennedyho i válku v Perském zálivu v roce 1991. Kniha obsahuje Nostradamova proroctví o naší současné době zpětným pohledem na proroctví vyplněná v minulosti aţ do roku 2100 včetně dosud nezveřejněných a alarmujících interpretací budoucích událostí. Nostradamus, astrolog a lékař žijící v 16. století, si získal slávu na francouzském dvoře Kateřiny Medicejské, když přesně předpověděl okamžik a okolnosti smrti francouzskéhokrále Jindřicha II. a konec dynastie Valois.

Za léta svých putování a cest nashromáždil mnohé neobyčejné znalosti, jichž posléze využil, aby mohl v jiné formě vědomí putovat časem a prostorem. Tak předvídal lety do vesmíru, revoluce ve Francii a Rusku, příchod "krále děsu" i mimozemskou invazi. Nostradamův jazyk, ve čtyřverších specificky zašifrovaný , byl formulován tak, že můžeme předpokládat autorovu znalost starého mystického vědění pro většinu z nás, kteří dnes žijeme v čase skepse, je to hádanka, k níž nemůţeme nalézt klíč. Na základě splněných proroctví jak z dob předcházejících jeho životu, tak i časů pozdějších,sahajících až do našeho století, se zkoumá věrohodnost velkého jasnovidce. V poslední části se kniha zabývá i jinými technikami předpovídání budoucnosti I - ťing, tarotem, geomancií, rituálními věšteckými metodami , které musel velký Nostradamus nepochybně znát.

Francis X. King je mezinárodně uznávaným vědcem v oboru srovnávací religionistiky, výzkumu tajných společností a kultů, ezoteriky, astrologie, teorie a praxe věšteckých metod.Vedle řady vědeckých prací o období mezi lety 1500 a 1800, jemuž se převážně věnuje,napsal Francis X. King i několik ilustrovaných bestsellerů jako "Witchcraft and Demonology" (Kouzelnictví a démonologie), "The Encyclopedia of Fortune Telling"(Lexikon věšteckých umění), "The Encyclopedia of Forbidden Knowledge" (Lexikon zakázaného vědění) aj.

Carl Sagan - Cosmos 1 - 11 časť český dabing

Carl Sagan, americký astrofyzik, nás na úchvatnú cestu vesmírom pozval ako jeden z prvých. Jeho veľkolepá kniha Kozmos sa stala najpredávanejšou vedecko-populárnou publikáciou. Trinásťdielny seriál, vytvorený podľa nej, doteraz videlo státisíce ľudí. A stále pribúdajú ďalší.Vidieť na vlastné oči nákazlivé nadšenie tohto sympatického chudého čiernovlasého muža s úsmevom filmovej hviezdy a s takmer detskými gestami, je jednoducho zážitok...

TEREZIČKA - životní příběh svaté Terezie z Lisieux (slovenské titulky)

Slavný minimalistický film Alaina Cavaliera z roku 1986 o svaté Terezii z Lisieux.

Zjevná jednoduchost tohoto filmu odpovídá spiritualitě a čistotě Terezie Martinové (1873-1897), která si přála být po smrti nazývána Terezička.

Patnáctiletá Terezie přesvědčí papeže a biskupa, aby mohla předčasně vstoupit do jednoho z nejpřísnějších řeholních řádů, na Karmel. Karmelitský řád žádá po řeholnicích tvrdou kázeň: manuální práci bylo vyhrazeno 5 hodin, chórové modlitbě a rozjímání šest a půl, osvěžení a soukromému zaměstnání čtyři hodiny, cvičení novicek půl, jídlu hodina a třičtvrtě, spánku šest až sedm hodin.

Její křehké zdraví nakonec nesneslo tvrdý život karmelitek, o Velikonocích 1896 kašlala krev a za rok ji přenesli na ošetřovnu, kde zemřela. Se svým vnitřním utrpením, k němuž se přidala také tuberkulóza, se chtěla obětovat za všechny hříšníky světa.

Charakteristické znaky její duchovnosti jsou přijetí božské vůle a pokora, jejím heslem bylo: "Všechno je milost".

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK