Osobnosti

Raymond A. Moody - 2 knihy

Téma kníh: ZPS - zážitky prahu smrti, zážitky "von z tela" (OBE - out of body experiences)
Klady: Spomenuté javy sú rozoberané z rôznych hľadísk, sú uvedené aj iné ako nadprirodzené vysvetlenia. Všetko je v nich jasné a zrozumiteľné. Pozitívne diela s hodnotným posolstvom.
Zápory: V skutočnosti možno povedať, že ide o tri knihy, vo dvoch výtlačkoch. Známy bestseller Život po živote v sebe obsahuje aj neskorší text s názvom Úvahy o živote po živote. Samostatne je vytlačený titul Svetlo na druhom brehu.
 
Moody sa prvýkrát stretol so zážitkami prahu smrti v roku 1965, keď študoval filozofiu. Na univerzite sa zoznámil s profesorom psychiatrie, ktorý na Moodyho zapôsobil svojimi dobrými vlastnosťami. Dozvedel sa o tom, že tento profesor zažil klinickú smrť dvakrát rýchlo za sebou a opisoval to ako neuveriteľné zážitky. V období, keď už Moody vyučoval, mu o podobnom zážitku svojej babky povedal jeden zo študentov. Moody bol prekvapený, ako sa to zhodovalo s tým, čo počul pred niekoľkými rokmi. Túto tému začal vyhľadávať. Vo všeobecnosti o nej povedal študentom a v takmer každej skupine po 30 študentov sa našiel niekto, kto ZPS prežil. Je to teda omnoho častejší jav, ako sa zdalo. Vo výpovediach týchto ľudí boli mnohé zhody, aj keď ľudia sa vzájomne líšili z viacerých hľadísk.

S týmito informáciami začal robiť Moody prednášky. Vďaka tomu sa mu prihovárali ďalší ľudia so svojimi ZPS - opäť celkom hojný počet, pričom niektorí z nich prišli na prednášky iba náhodne (nevedeli že téma bude súvisieť s tým, čo zažili). V čase písania knihy poznal Moody okolo 150 prípadov ZPS.

Philip Zimbardo předepisuje zdraví přístup k času

"Překážky se staví do cesty obyčejným lidem, aby z nich udělaly lidi neobyčejné!" - Paul Jeffers

Psycholog Philip Zimbardo říká, že štěstí a úspěch jsou zakořeněny ve vlastnostech, které většina z nás přehlíží: ve způsobu, kterým se orientujeme do minulosti, současnosti a budoucnosti. Navrhuje, abychom si určili náš časový rozhled, jako první krok ke zlepšení našich životů.

Erich Fromm: Únik ze svobody

Erich Fromm (1900-1980) je psychologem a filozofem na pomezí humanistické psychologie a neopsychoanalýzy, která přesouvá ohnisko pozornosti od fyziologických pudů směrem k sociálním determinantám, které svými tlaky utvářejí specifické lidské drama a zápas. (Člověk je na prvním místě tvorem vztahovým). Na jedné straně usiluje o svobodu a nezávislost, což vede k pocitům izolace a vykořenění - na druhé straně usiluje o pocit bezpečí a lidské sounáležitosti. Člověk se tak ocitá ve věčném konfliktu mezi svobodou a bezpečím
 
 
Tomuto tématu se Fromm věnuje ve své slavné knize Únik ze svobody (Escape from Freedom). Unést svou svobodu je těžký úkol, protože čím více svobody chceme mít, tím větší musíme unést zodpovědnost. Svobodný člověk musí v každém okamžiku volit, riskovat a zvažovat důsledky svých voleb, což je spojeno s pocity úzkosti a nejistoty (tak praví existencialismus). 
 
Proto, ačkoliv by vám to většina lidí nikdy nepřiznala, usilují lidé především o to, aby se své svobody nějak zbavili, aby svou odpovědnost delegovali na někoho či něco jiného - podvědomě si organizují život tak, aby unikli od své svobody.
 
Jsou tři základní strategie úniku ze svobody:
 
 

 

1. Autoritářství. Člověk své původně jedinečné Já spojí s něčím silným mimo sebe.

  • masochistické formě odevzdává svému partnerovi či jiné mocné osobě (vůdci či instituci) svou sílu a odpovědnost, stává se závislým, submisivním a bezmocným. Deleguje odpovědnost za svůj jedinečný život na druhého, aby nemusel sám za sebe nést svou svobodu a existenciální nejistotu. (Patří sem i členové sekt a církví).
  • sadistické formě se naopak člověk snaží vykořisťovat, ovládat a kontrolovat druhé. Ani on nežije své jedinečné svobodné já, ale čerpá svůj pocit bezpečí a jistoty z mocenského postavení nad partnerem či jinými sobě podřízenými lidmi. (Pokud se v partnerském vztahu setkají oba typy, pak do sebe vlastně oba "úniky od svobody" zaklapnou jako klíč do zámku).

Cílek: Za našich životů Česko znovu postihne velká povodeň

V horizontu dalších patnácti až dvaceti let Česká republika opět zažije rozsáhlé záplavy. Při výročí velké vody v roce 2002 na to v Interview ČT24 upozornil geolog a klimatolog Václav Cílek. "Pokud se podíváme do historické analýzy, tak musíme dojít k tomu, že nějakou velkou povodeň v měřítku našich životů ještě prožijeme," uvedl. Děje se tak prý vlivem přirozené změny klimatu, která probíhá v nepravidelných cyklech. Vedle tohoto dlouhodobého výhledu se však lidé musí připravit především na častější a extrémnější výkyvy počasí a lokální katastrofy.

 

Celý zdroj článku a zajímavý videorozhovor s Václavem Cílkem najdete http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/192134-cilek-za-nasich-zivotu-cesko-znovu-postihne-velka-povoden/

 

Poslechněte si také aktuální roznovor 

Jak to vidí... (25.06.2013 08:30)

Jaké proměny počasí nás v Evropě čekají? Jak to vidí geolog a klimatolog Václav Cílek? 


 

Tajemství Leonardova původu

leon1Leonardo da Vinci byl jedním z největších géniů historie. Málokoho kupodivu zajímá, po kom slavný malíř, vizionář, vynálezce předbíhající dobu o celá staletí… své neuvěřitelné nadání zdědil. Odkud jsou geny umožňující vidět to, co dřímá v daleké budoucnosti a ještě malovat nesmrtelné obrazy? Poslední výzkum ukazuje, že kolem Leonardova původu je mnoho nejasného.

 

Nemanželským původem se nijak zvlášť netajil jeden z největších géniů lidstva, Leonardo da Vinci (1452-1519). Jeho otcem byl venkovský notář Ser Piero Antonio da Vinci, matkou prostá venkovanka, kterou historie zná jen křestním jménem Caterina.

Piero si rok po Leonardově narození našel k sobě vhodnější nevěstu, zatímco Caterina se oženila s jiným venkovanem - a tím se na dlouho vypařila ze zorného úhlu historie. Leonardo byl několik prvních let života u matky, někdy po roce 1457 si ho ale otec vzal k sobě a později postaral o to, aby měl jeho nemanželský syn slušné vzdělání.

Tomáš Sedláček: Ekonomie, etika, egoismus a empatie

Záznam besedy cyklu Iniciativa 17-11 uskutečněné 18. listopadu 2010.
Hostem večera byl Tomáš Sedláček, ekonom, hlavní makroekonomický stratég ČSOB, bývalý ekonomický poradce exprezidenta Václava Havla člen NERV a autor mj. knihy Ekonomie dobra a zla.
Během večera zazněla tato témata:
- Jaká je cena nezištnosti?
- Bible, ekonomie a etika
- Co je motorem ekonomické aktivity? Egoismus, nebo empatie?
- Ekonomie, právo a dnešní teorie mravních citů
- Společné dobro, subsidiarita, solidarita, participace očima ekonoma
- Křehká květina sociální spravedlnosti

 

Parapsychologie a náboženství

Rozhovor s RNDr. Milanem Rýzlem, profesorem parapsychologie v USA, autorem mnoha vědeckých i populárních článků a publikací.

 

Nedávno vyšla u nás, po dlouhé době, v dalším vydání kniha Břetislava Kavky: „Základy experimentální psychologie". Jistě jste toto dílo četl a dobře ho znáte. Pokračujete sám, nebo někdo jiný, metodicky v práci Břetislava Kavky?

 

 

 

Když jsem se jako mladý student začal zabývat těmito jevy, měl jsem v té době po válce v ruce první vydání této knihy a mohu potvrdit, že mě velice upoutala a vlastně to byla jedna z knih, které formovaly můj názor. Tenkrát jsem vlastně začal dělat pokusy s hypnózou Kavkovou metodou, a i dnes považuji tuto metodu za nejslibnější.

Měl jste k dispozici nějakou významnou experimentální osobu, nějakého citlivce, jak je Kavka sám nazýval?

V době, kdy jsem ještě pracoval v Československu, jsem pomocí hypnózy vytrénoval celou řadu pokusných osob a jednou z nich, snad nejznámější, byl Pavel Štěpánek, se kterým jsem prováděl kvantitativní pokusy s kartami. Uměl rozlišovat barvy karet v neprůhledných obálkách a byl vynikající tím, že byl absolutně spolehlivý a jeho výkon byl vždy velmi dobře reprodukovatelný. Také pracoval před zahraničními komisemi, byl několikrát v cizině, byl zkoumán na zahraničních univerzitách a byl (což je taková rarita) dokonce uveden v Guinnessově knize rekordů jako nejlepší ze studovaných jasnovidců na světě. Vedle Pavla Štěpánka jsem pracoval ještě s několika stejně kvalitními osobami, možná ještě lepšími. V případě P. Štěpánka bylo velmi výhodné, že uměl dobře anglicky a mohl s lidmi ze zahraničí konverzovat. Jinak i všechny mé ostatní experimentální osoby byly trénovány hypnózou a myslím si, že tento přístup pomocí hypnózy je skutečně jednou z nejslibnějších metod.

Stephen Ritz: Zelený učitel v jižním Bronxu

 

"Smršť energie a nápadů. To je Stephen Ritz, učitel ve tvrdém newyorském jižním Bronxu. On a jeho studenti zavádějí bujné zahrady, kde pěstují zeleninu i práci. Zkuste, jestli stačíte jeho elánu, když popisuje svůj poklad. Sledujte, kterak uvádí tu spoustu způsobů, kterými se dá pěstovat naděje ve čtvrti, kterou už mnozí odepsali, nebo ve vaší vlastní čtvrti...
 

Po stopách Gándhího

Autori dokumentárneho filmu z cyklu Prečo demokraciu si vytýčili neľahkú úlohu - prejsť takzvanou soľnou cestou, ktorú kedysi dávno absolvoval Gándhí. Na svojej púti hovoria s mnohými ľuďmi a zamýšľajú sa nad tým, ako sa India zmenila a ako Gándhího ideály zmizli pod nánosom konzumného života na strane jednej a zúfalej biedy na strane druhej."

Snímek BBC z roku 20O7,šel solnou cestou ,kterou se kdysi ubíral Gándhí,za sjednocení musulmanů a hindustánců.Hlásal,že na násilí máme odpovídat nenásilím,na hněv,láskou a žít skromým životem pro druhé,pak budeme vysrovnaní,nebude v našem srdci neklidid a zemřeme v míru v duši.BBC potkala člověka,z doby Gándího ,ale k rozhovoru nedošlo,zemřel za 3 dny,potkali babičku,která si vzpoměla na Gándhího,když byla malá holčička. Všichni se shodli,že v INDII, již podle Gándhího nikdo nežije,jelikož Indie je korupční.kam přijeli byla busta Gándhího zamčena.Gándí žádál,aby se k němu nemodlii jako k bohu a aby mu nezasvěcovali chrám.

Sepp Holzer Farma Krameterhof Projekt Permakultura

Sepp Holzer je rakouský farmář. Jeho farma se nachází v nadmořské výšce 1500 metrů nad mořem. Pěstuje zde kiwi i citrony. Je příkladem pro farmáře z celého světa.

Holzerova permakultura je...

přirozená forma zemědělství, která pracuje s cykly a interakcí s přírodou. Podnikání v souladu s přírodou může být nejen prospěšné, ale také ekonomicky velmi výhodné.

Sepp Holzer - Krameterhof

"Naučte se mluvit s přírodou, naučte se ji správně posoudit. Co vám nabízí? Ten, kdo se učí pozorovat, najde mezery v produkci a v každé oblasti zemědělství, které mu umožní přežít," říká Sepp Holzer.

Přírodní myšlení, život i práce nejsou nutné jen pro řízení, je to životní postoj, která prochází všemi oblastmi života a nic nevylučuje. Jde o to, přijmout zodpovědnost za náš současný svět, za vše živé, a s odvahou převzít zodpovědnost za zachování snesitelného světa. Náš vývoj se pohybuje rychle vpřed, je třeba přemýšlet dopředu, namísto nekritického následování standardních metod.

"Zeptejte se přírody, vašeho pozemku, vaší vody, vašich zvířat, jak se cítí pod vaším vedením."

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK