Osobní rozvoj

Za vánoční hvězdou

 

Za vánoční hvězdouDárkové, reklamní a úklidové třeštění na jedné straně, na druhé fráze a někdy i upřímně myšlené řeči o lásce, světle a vzájemné blízkosti. Ačkoli pěknou řádku let v zájmu zachování zdravého rozumu nevěnuji příliš pozornosti vánočním atakům, stejně mě v určité míře dostihnou.

Ne že bych nesouzněl s poselstvím zrození světla, jen se mi současné většinové pojetí Vánoc jeví příliš úzké. Asi nebudu s podobnými pocity sám. Přitom Vánoce tají skutečně hluboké obrazy, a to nejen ty vyzdvihované a proklamované.

Náš život se odehrává v cyklech, rytmech, není to pouhá lineární úsečka od zrození do smrti. I uprostřed měst a výdobytků techniky jsme stále dětmi přírody a příroda je odrazem sil skrytých za viditelným světem. Naše lidské bytí také není jen to, co můžeme vidět a co umíme pojmenovat. Odmysleme si klišé, slogany a stokrát opakované fráze odříkávané školenými uklidňujícími hlasy. O čem k nám hovoří vánoční příběh a slunovratový čas?

Rytmy naší duše

V příběhu o zrození Ježíše můžeme kromě vyzdvihovaného happyendu vidět i nebezpečí, strach o život, pronásledování, hlubokou nejistotu, útěk tmou z rodného domu do neznáma. Zároveň jsou Vánoce čas slunovratu, období krátkých pošmourných dnů a dlouhých nocí, čas plískanic a rozmazané hranice mezi světlem a stínem.

Celý zdroj článku http://psychologie.cz/za-vanocni-hvezdou/

 

Sobeckost vs. Bytostné sebenaplnění

/album/fotogalerie/a15c-jpg/Sobeckost, je lehce zaměnitelná za jednání vedoucí k Bytostnému sebenaplnění… Neustále se v denním vědomí setkávám se zaměňováním těchto dvou způsobů. Pojďme si v tom ve stručnosti udělat pořádek.

 
Co je to Bytostné sebenaplnění, to je otázka hlubšího životního zkoumání. Je to otázka cesty z povrchu do samotného středu naší Bytosti, jejíž objevení má sílu nechat mizet vše nepravé, co bylo zachyceno jen na povrchu, a to zejména nevědomými vlivy pocházející z okolí, tedy zevními.
 
Bytostné sebenaplnění nám umožňuje žít život bez ohledu na to, jaký názor na nás budou mít druzí. Tyto pocity frustrace z rozporuplnosti názoru svého a názoru druhých mizí. Tím je umožněno prožívat štěstí se znatelnější hloubkou a intensitou, protože se zaměřujeme jedině na svou potřebu, své autentické chování, jehož projev neohrozí to, co si o něm řeknou jiní. Je to vymezování se vůči tomu, jak jsme nevědomě odkoukali a pochytili své jednání od ostatních, zevně. A tudíž je to nalézání autentických způsobů jednání a myšlení, jenž dlí v hloubce naší duše, Bytosti. Je to způsob jednání vycházející z autenticity našeho nitra, odkud čerpám ze zkušeností a schopností, kterými duše disponuje.

Co je Guru? (aneb Políbení koberce)

 

Autorem následujícího textu je současný a mladý anglický učitel Jeff Foster :)"guru" = G.U.R.U.= “Gee, you are you!”, "páni, vždyť jsi to ty!"

Ten, koho vnímáme jako našeho "guru", je jednoduše jen ten, kdo se objevuje v našem snu, aby nám připomněl, čím JSME VŠICHNI za naším životním příběhem. Aby nám připomněl, co už víme. Aby nám to připomněl, jakobychom to snad potřebovali připomenout ....

Skutečný "guru" (pokud vůbec něco takového existuje – nepoužívám toto slovo příliš často, neboť bylo v minulosti mnohokrát zneužito či použito v podivném smyslu) je cosi nebo kdosi, co nám v našem snu ukazuje jasně a přímo k TOMUTO.

Moudrost srdce

 

Moudrost srdceNaše kultura má ve zvyku vnímat svět prostřednictvím protikladů. Mluvit o moudrosti srdce se nám může zdát stejně nepochopitelné jako představovat si zamilované mozkové buňky. Jak se na soužití hlavy a srdce dívají východní nauky?

V našem seriálu o schopnostech mysli podle tradiční buddhistické nauky jsme již hovořili o všímavosti (čistá pozornost), soustředění (koncentrace) a úsilí (energie). Dnes naše stručné uvedení do tématu dovršíme uvedením zbývajících dvou, které k sobě patří jako dvě strany mince.

Je to důvěra a moudrost, dle jiných překladů také víra a poznání. Ošemetná slova, viďte? Může nás uklidnit, že nejde o nic neznámého a tajemného, asi nás ale nenadchne, jak vágní a mnohoznačné tyto pojmy jsou.

Podívejme se na ně blíže z hlediska našeho tématu, kterým je sebepoznání. Ať už nás k sebepoznání a osobnímu rozvoji přivedla touha být schopnějším manažerem, lepším otcem či partnerem nebo prostě celistvějším člověkem, určitě máme každý z nás důvody, proč se tímto tématem prakticky či teoreticky (ideálně oboje) zabýváme.

Celý zdroj článku http://psychologie.cz/moudrost-srdce/

PŘEMĚNA SEXUÁLNÍ ENERGIE I.

Vezměte, prosím, vážně fakt, že váš čas a energie nejsou neomezené. Až vás energie opustí, už nebudete schopni pro sebe nic udělat. Pokud svoji energii nevložíte do užívání si potěšení, budete ji moci využít uvnitř pro svůj duchovní vývoj. Jako vyvrcholení cesty stahování se ze světa a obracení se v meditaci dovnitř získáte osvícení, v němž se dostanete nad všechny své přirozené instinkty. Tato cesta je prověřená. K vnitřní přeměně ale může dojít pouze tehdy, kdy ještě máte k dispozici nějakou energii.

Hodnota lidského života spočívá v překročení sexuality. Vždy byli, jsou a budou výjimeční lidé, kteří jsou toho důkazem. Ve skutečnosti čím více své touhy usměrňujete, tím více poznáváte skutečnou krásu a Lásku. Dokud pro vás zůstává výchozím bodem tělesná přitažlivost mezi mužem a ženou, nemůžete zažít nic skutečně krásného. Zůstáváte jenom na povrchu.

 Přistupuje-li člověk k sexu jen jako k prostředku pro potěšení, aniž by za to na sebe bral zodpovědnost, pak jeho život nebude čistý. Pokud chápete sex jen jako hru, vaše mysl zaplní pouze chtivost. Od světců víme, že dokud v našem životě přetrvává sexuální přitažlivost, nemůže do něj vstoupit Láska. Nakonec je sexuální energie přeměněna v čistou Lásku. Sebeovládání a odmítnutí požitkářství vedou k vnitřnímu míru a ke štěstí.

Rozhodně nevybízím k potlačení sexuální touhy! Potlačení, opírající se pouze o vůli, vám nemůže pomoci. Ukáznění naopak znamená porozumění výjimečnému významu našeho těla, nahlédnutí na to, jakým způsobem fungují naše touhy, a celkové usměrňování svého života – meditací, správným stravováním, fyzickými cvičeními, vhodným denním režimem… Zásadním faktorem se posléze stává modlitba a vedení duchovního Učitele. Neměli bychom zaměňovat ukázněnost za potlačování. Postupným sebeukázněním hledající transformuje pohlavní touhu do emocí čisté Lásky. Bez této přeměny nemůže dojít k žádnému duchovnímu pokroku.

Způsob, jak přistupovat k sexuální touze a různým negativním emocím, můžeme přirovnat ke světlu, které rozsvítíme v místnosti. Rozsvítíme světlo, místo abychom vyháněli z místnosti tmu. Bojovat s tmou by bylo pošetilé a nikam bychom se tímto způsobem nedostali. Stačí, když zapálíme malou svíčku a místnost se začne postupně prosvětlovat. Nesnažte se proto zbavovat svého hněvu, závisti, žárlivosti či sexuální perverse. Nebojujte s nimi – to vám úspěch nepřinese. Buďte spíše uvolnění, klidní a upevnění sami v sobě, a tak se postupně rozšíří vaše schopnost uvědomování. Vaše vědomí bude, podobně jako světlo, osvětlovat všechny myšlenky, vzpomínky a emoce, které považujete za nesprávné tak, že budou přicházet a zase odcházet.
 
 Časem vaše schopnost si věci uvědomovat zesílí natolik, že nežádoucí prvky ve vás ztratí na síle.Smyslem lidského života je vyvíjet se. Příroda nám vytváří podmínky, abychom procházeli výcvikem. Cílem tohoto výcviku je, aby lidské bytosti překročily úroveň života zvířat. Lidé i zvířata podléhají čtyřem základním pudovým tendencím: hladu, spánku, rozmnožování a snaze o přežití. V tomto ohledu se lidé od zvířat neliší. Každý člověk se narodí s touto instinktivní výbavou, ale pokud zemře, aniž by na tom něco změnil, nevystoupil ze zvířecí říše. Záměrem Přírody je, abychom jako lidské bytosti překročili zvířecí tendence v nás. 
 Dostali jsme fyzické tělo, potřebujeme ho a musíme jej proto udržovat v dobré kondici. Měli bychom své tělo správně používat, a ne ho zneužívat. Holdování smyslovým požitkům je zneužíváním těla, zatímco pokud ve svém těle směřujeme prostřednictvím systému jógy, meditace a modlitby k poznání svého skutečného Já a Boha, jde o správné využívání těla. Teprve když se dostaneme nad sexuální naléhavost, zažíváme skutečnou krásu.

Vědecky propracovaný systém ájurvedické medicíny staví na třech základních pilířích dobrého zdraví. Prvním je správné stravování, druhým je kvalitní spánek a třetím celibát. Toto jsou tři základní faktory ovlivňující náš zdravotní stav.

Člověk, kterému se neustále honí hlavou myšlenky na sexnebude schopen efektivně pracovat. Nebude v práci příliš úspěšný, protože postrádá koncentraci mysli.

Je velmi důležité opírat se při rozhodování o svých sexuálních aktivitách o rozlišovací schopnost. Sexuální požitek je nejsilnějším smyslovým pokušením, k němuž je člověk silně přitahován. Význam sexu spočívá ve dvou oblastech. Za prvé je cílem, abychom se prostřednictvím sexuální aktivity osvobodili od vnitřních vtisků a přitažlivosti ve vztahu k opačnému pohlaví. Druhým cílem je, pokud je to Boží Vůle, dát život potomkům a převzít zodpovědnost za jejich výchovu formou konání povinnosti. O tyto cíle bychom měli usilovat, a ne se zaměřovat na získávání atraktivních partnerů. 

Šťastní jsou ti, kteří setrvávají pouze s jedním partnerem a kteří sex nevnímají jen jako požitek, ale jako posvátnou záležitost. Manželství je prostředkem, který může očistit vnitřní bytí od vtisků nashromážděných po mnoho životů. Důležité je místo užívání si pozorovat, co se uvnitř vás děje. Dále je důležité být připraveni přijmout zodpovědnost za početí dítěte.

 Naše energetická kapacita je omezená, a proto bychom se měli snažit, abychom energií zbytečně neplýtvali. Energie, kterou si v těle uchováme, začne pracovat a proudit páteří od nižších energetických center vzhůru k vyšším stupňům vědomí. Duchovní vývoj je založený na energii.

Když vztah mezi mužem a ženou vzniká, domníváme se, že jde o lásku. Postupně ale zjišťujeme, že šlo především o touhy. Proto světci nabádají k dodržování pravidel, která vztahy mezi muži a ženami usměrňují. Tato doporučení mají svá hluboká opodstatnění. Není snadné nezaplést se do sexuální přitažlivosti, pokud k tomu svádějí okolnosti a věk, protože síla Přírody je mocná. Měli bychom proto naslouchat moudrým doporučením duchovních osobností a řídit se jimi. Pouze tak můžemeočekávat duchovní pokrok. Jinak hrozí nebezpečí pádu dolů.

Osud nebo svobodná vůle?

Asi každý už zažil v životě situace, nad kterými neměl „žádnou moc“. Těžké nemoci, tragické úmrtí někoho z rodiny, katastrofy, ale i „sťastné náhody“, „políbení múzy“ a další. Někdo tomu říká osud, někdo karma, ale ať už to nazveme jakkoliv, zůstává zde otázka: Jsme skutečně před touto „vyšší silou“ úplně bezbranní? Jsme skutečně jen loutky v rukou nějaké neznámé vyšší síly, která si s námi hraje, nebo která nás řídí a mění naše životy? Moje odpověď zní: Ne. Myslím si, že všichni máme možnost aktivně svůj vlastní osud utvářet a měnit. 

 

To, co nazýváme osudem, není dle mého názoru nic jiného, než uvědomělé rozhodnutí samotné duše učiněné ještě před našim příchodem na svět, ještě před vtělením naší duše do nového těla. Jsem přesvědčena o tom, že po smrti vidí duše svůj předchozí život zcela jinýma očima. Nezatížena jednostranným pohledem způsobeným rozličnými komplexy, zklamáními, bolestmi a dogmaty, vidí souvislosti, které jí v životě unikaly. Jinak také vidí lidi, kteří jí ublížili a vidí jejich skutečnou motivaci k jejich jednání. Vidí chyby, které udělala, nevyužité příležitosti, ale vidí samozřejmě také své úspěchy a pozitivní plody svých činů, o kterých neměla ani tušení.

O Karmě

 

Mnohokrát jsme svědky toho, že nevinní lidé trpí díky činům zlých a sobeckých lidí. Většinou to pokládáme za nespravedlnost aniž bychom si uvědomili, že i ti, kteří jsou nevinní, pravděpodobně ve své minulosti prováděli zlé skutky. Z televizních zpráv i z tisku se velmi často dovídáme o lidech, kteří způsobují utrpení jiným. To svědčí o jejich neznalosti vyšších zákonů, neboť těmito činy v podstatě trestají sami sebe. Světová idea zaznamenává veškeré činy skrytým způsobem a zrcadlí zpět patřičné důsledky. Vše funguje podobně jako ozvěna.
 
 Ve všech lidských záležitostech existuje spravedlnost, kterou však běžně nelze spatřit. Víra, že z nás sejme nějaký spasitel břemeno našich hříchů, je nesprávná. Svalovat důsledky naší nedbalosti na Boží vůli je nepřijatelné. Každý nese zodpovědnost sám za sebe a vše, co vykonal v oblasti činů nebo myšlenek, bude zpět vrženo na něj. Správné nebo nesprávné použití naší svobodné vůle v přítomnosti, rozhoduje o událostech našich budoucích životů. Život je moudrý, když nám vrací důsledky našich činů. Tím nám umožňuje těžit z chyb, kterých se dopouštíme a uvědomit si, co je třeba v našem charakteru změnit.

 

Celý lidský život je pod vládou zákona karmy. Z tohoto pohledu každý z nás vytváří svůj vlastní osud a musíme jen sami sobě děkovat nebo se obviňovat z toho, co prožíváme. Chceme-li pochopit důležitost utrpení v životech lidí, musíme správně pochopit princip karmy jako sílu uvedené do pohybu našimi skutky. Zasloužený trest je tvrdou formou výchovy. Proto je karma spíš výchovná než trestající. Naše nesprávné jednání dopadá zpět na nás stejně tak, jako naše dobré činy utvářejí zpětným odrazem dobrý osud. Tento zákon morální zodpovědnosti je nevyhnutelný a platí stejně ve vztahu k jednotlivcům i k celku. Je to neosobní síla, kterou nemůžeme změnit svými modlitbami.

Tělo (ženu) neomezuje

 

Právě naopak. Takže nechápu ženy, které si neustále stěžují. Jeden téměř typický dotaz: To se vám to píše o porodech, když nemusíte rodit. Tělo zvláště ženu přece hrozně omezuje: jak vypadá, jak nefunguje, pravidelné omezení menstruací, puberta, těhotenství, přechod… Jiná napsala: Být ženou nemá žádnou cenu. Je to neceněná profese v ústraní společnosti, odsouzená do přízviska s negativním nádechem žena v domácnosti, žena na mateřské, tvor, který nerozumí podstatným věcem, a má mozek zanesený plenami a laktací a dětskou kaší. Pokusím se tedy nejen oběma nespokojenkám naznačit, že lidské tělo, zvláště to ženské, je zázrak: jen si toho všimnout. A mimochodem, znám ženy, které si domácnost a děti velmi užívají a září štěstím: jde jen, jako v  případě těla, o správnou volbu preferencí.

Shrnu fakta, známá již delší dobu: ženské tělo je odolnější, lépe snáší nepohodu, a zvlášť co se týká komunikace daleko výkonnější, než tělo mužské. Je také desetkrát citlivější na celém povrchu. Ženský mozek je hemisférově propojenější (žena tak umí dělat více věcí najednou, například to, co muž nedokáže: zároveň mluvit, a zároveň naslouchat – třeba při telefonování nebo debatě s kamarádkou). Holčičky mluví dříve než chlapečci a mluvením žena odpočívá. Ženě stačí poodhalit výstřih nebo vyhrnout sukni, a muž jí klečí u nohou. Oblá žena, která nepodlehla diktátu gayů (coby módních návrhářů) anebo svodům tzv. emancipace, a umí (nejen svého) muže chválit, chválit a chválit, se pak přirozeně stává královnou svého partnera s neobyčejnou mocí.

Celý zdroj článku http://blog.baraka.cz/2010/12/telo-zenu-neomezuje/

 

Soustředění: síla sjednocené mysli

 

Posílená schopnost soustředění vám pomůže v běžném životě: když se potřebujete soustředit na úkoly, nebo naopak vypnout.

V předchozím povídání o schopnosti čisté pozornosti jsem uvedl, že se nejedná o jedinou schopnost potřebnou pro vnitřní rozvoj. Přislíbil jsem, že si o nich brzy povíme více. Pojďme na to. Jen chci upozornit, že článek i celý seriál je potřeba vnímat jako obecný úvod do tématu.

Budu vycházet z klasického členění, jak je uváděno v théravádovém buddhismu, který hovoří o pěti schopnostech mysli. Jedná se o velice smysluplný přehled těch opravdu základních a potřebných sil, umění, s nimiž je záhodno pracovat, pokud máme hlubší zájem o sebepoznání.

Pár minut - a zase těkáme

Něco málo jsme si uvedli ke všímavosti, čisté pozornosti. Další schopnost je soustředění, koncentrace. Zase se nejedná o žádnou magickou záležitost, je to síla, kterou používáme v životě všichni, jen v rámci sebepoznání se ji učíme používat specifickým způsobem.

Celý zdroj článku http://psychologie.cz/soustredeni-sila-sjednocene-mysli/

 

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK