Osobní rozvoj

Dunning-Krugerův efekt: Proč hlupák zůstává hlupákem


Většina lidí se domnívá, že je nadprůměrná. Některé zdroje (Boyd, 2014) mluví dokonce až o 93 % populace, která se považuje za nadprůměrnou, i když je logické, že je to statisticky nemožné. Tento fenomén bývá v psychologii označován jako iluze nadřazenosti (Illusory superiority), případně efekt nadprůměrnosti (Above Average Effect / Better Than Average Effect). Pro zajímavost uvedu pár příkladů. Většina lidí si myslí, že je inteligentnější a hezčí než ostatní (Whittlestone, 2012) a na škále od 1 do 10, kde 10 je nejvyšší nadprůměr, se zařadí pod číslo 7 (Ghose, 2013). 88 % lidí si myslí, že řídí nadprůměrně dobře (Svenson, 1981), dokonce i většina starých lidí se sama řadí k nadprůměrným řidičům (Marottoli a Richardson, 1998). Pokud máte pocit, že tohle se týká jen hloupějších lidí, jste na omylu. 94 % profesorů si myslí, že jsou oproti svým kolegům nadprůměrní (Cross, 1977). A tak by se dalo pokračovat do nekonečna.

Všichni známe situace, ve kterých jsme se střetli s někým, kdo si neuvědomoval, jak hloupý vlastně je. Při internetové diskuzi jste potkali pisálka, který si tvrdě stál za svým názorem a nezměnil jej ani tehdy, když mu ho někdo relevantně vyvrátil. Rodinná oslava se po trošce alkoholu změnila v socio-politicko-ekonomickou debatu a vy jste zjistili, že váš strýc není dělníkem, ale profesorem politologie, a že vaše babička se vyzná v ekonomii lépe než renomovaný odborník. Respektive o tom byli v tu chvíli oba přesvědčeni. V hospodě se čas od času zaposloucháte do debaty od vedlejšího stolu a téměř ihned zjistíte, jak to s tou demokracií a islamizací Evropy doopravdy je. A určitě už vám někdy psal kamarád, že našel neuvěřitelné důkazy o mimozemských civilizacích nebo odhalil globální spiknutí Iluminátů. Nebo vám pro změnu kamarádka poradila zbavit se mikrovlnné trouby, protože o její škodlivosti četla na internetu, a doporučila fungující homeopatika za příjemnou cenu pětiset korun.

Proč na sebe křičíme, když se zlobíme

PROČ NA SEBE KŘIČÍME

Podle jednoho příběhu se starý mudrc zeptal svých žáků:
„Proč na sebe lidé křičí, když jsou rozzlobení?“

 

 Lidé se zamysleli a odvětili: „Ztrácíme klid,“ řekl jeden, „a proto křičíme.“

„Ale proč křičíš, když druhý člověk stojí vedle tebe?“ zeptal se stařec. „Není možné s ním mluvit potichu? Proč na druhého člověka křičíš, když se zlobíš?“
 
Lidé mu dali různé odpovědi, ale ani jedna z nich mudrce neuspokojila.
 
Nakonec jim vysvětlil:
 
„Když jsou dva lidé rozzlobení, jejich srdce se od sebe velmi vzdálí. A tak se snaží tuto vzdálenost překonat a křičí, aby se vzájemně slyšeli. Čím více se zlobíte, o to víc na sebe musíte křičet, abyste se navzdory velké vzdálenosti slyšeli.“ 
 
Potom se mudrc zeptal: „Co se stane, když se do sebe dva zamilují? Nekřičí, ale mluví spolu mírně. Proč? Jejich srdce jsou si blízká. Vzdálenost mezi nimi je nepatrná.“
 
A moudrý muž pokračoval: „Když se zamilují ještě více, co se stane? Nemluví, jen šeptají, protože láska je k sobě ještě přiblížila. A potom už ani nemusí šeptat, pouze se na sebe dívají. Tak blízko jsou si dva lidé, když se milují.“
 
Pak dodal: „Když se hádáte, nedovolte, aby se vaše srdce od sebe vzdálila, nepronášejte slova, která vás ještě více vzdálí. Jinak jednou nastane chvíle, kdy vzdálenost mezi vámi bude tak velká, že k sobě nenajdete cestu zpět.“
 
 

 
 
Vydalo Karmelitánské nakladatelství 
-101786-

 

Síla magického myšlení

Síla magického myšleníTaky zaklepete, když se bojíte, abyste něco nezakřikli? V mém výzkumu se s tímto zvykem svěřily dvě třetiny lidí. Většinou přitom nevěří, že zakřiknutí může fungovat. Ale "jistota je jistota", a tak se klepe. Většinou na dřevo nebo prostě na něco tvrdého – třeba na zuby. Někdo jednou a jiný raději třikrát.

Věda popisuje čtyři druhy fyzikálních sil: gravitaci, elektromagnetismus a slabé a silné jaderné síly. U každé z těchto sil se zabývá jejím měřením a udává, kde se s ní můžeme setkat. Magické myšlení počítá s působením sil či mechanismů, jejich existence je v rozporu s poznatky vědy. Nelze je měřit, nelze je prokázat; musí se v ně věřit. Anebo se alespoň bát.

Když se bojíme, nebo si něco silně přejeme, magie často "funguje", ačkoli víme, že nefunguje. Proto jsou životně důležité události, například svatby, i dnes spojeny s řadou pověr. Netroufneme si zde riskovat, protože jeden nikdy neví, co kdyby to přece nějak...

13 Dôvodov prečo by si sa mal v živote viac hrať video

Webs'r'usMarcel Klimo nám na NextGen Expo 2014 povedal 13 dôvodov, prečo by sme sa mali v živote viac hrať.

Keď autority legitimizujú a šíria nezmysly

 
Informácie potvrdia aj autority „druhej strany“. Vedci, lekári, odborníci a podobné indivíduá sú vždy niekym platení aby sa držali bežných konvenčných faktov ktoré sa „napapagájovali“ na rôznych školách, ale v momente kedy určitým spôsobom legitimizujú to, čo tvrdí alternatíva, sú to tí najlepší ľudia.

Napríklad mi veľmi dobre padlo, keď som sa kedysi dávno kdesi (je úplne jedno kde*) dočítal, že prax akupunktúry môže u nás vykonávať len človek s titulom MUDr. Trochu ma to mrzelo, že bežný človek bez medicínskeho vzdelania túto skvelú metódu praktikovať legálne nemôže, ale pekné na tom bolo, že išlo o alternatívu, ktorú uznali aj autority z bažín vymytých mozgov.

Keď potom v jednom nemenovanom dokumente (tiež je úplne jedno v ktorom) kapacita menom Michio Kaku rozprával o tom, ako myšlienky menia realitu či niečo podobé, moje ezoterické srdce poskakovalo ako dieťa na cukrovej kúre. Je to príjemný pocit „mať pravdu.“ Už je úplne nepodstatné, že  nič v takom zmysle, v akom to mne vtedy vyhovovalo, nemalo súvis s realitou, ani že Michio občas svojimi tvrdeniami vyvoláva veľmi divné pocity (1) . Nie je ani podstatné, že praktizovanie alternatívy „odborníkmi“ ešte samo o sebe neznamená, že ide o účinné metódy.

Rozvod díky ezoterice: Máte v životě oporu?

Jsem 19 let ženatý, máme 2 dcery (19 a 12 let), cca před rokem se žena začala věnovat svému novému koníčku, andělskému učení.

Tomu předcházelo učení Shambala - Reiky atd., v současné době jsem na tom tak, že žena cca před pěti měsíci přišla domů a sdělila nám (mně a holkám): "Tak a teď probíhá moje změna a od teď mě budete všichni poslouchat a respektovat."

Zpočátku jsme to odsouhlasili, ale to jsme s holkami nevěděli, co nás čeká, peskování a ponižování s uklízením a poroučením, kdy žena si dělala, co chtěla, večerní seance při kávě s kamarádkami a kamarády, víkendové diskotéky a já s holkami doma. Jednoho dne přišla domů a sdělila, že nejsem partner vhodný pro její další život a ať se odstěhuji, ale při tom jí budu dávat polovinu své výplaty. A že se chce rozvést.

8 poloh těla ve spánku & jejich vliv na zdraví

3-face-downPro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

původní článek v angličtině:

8 Sleeping Positions & Their Effects On Healthodkazy na překladače ZDE

 

Strojový překlad do češtiny ZDE

Článek na stejné téma v češině a např. ZDEZDE,  a ZDE


 

Synchronicita - Prečo vidíme súvislosti tam, kde žiadne nie sú?

Synchronicita - je podľa svojho „objaviteľa" Carla Junga, vysvetľujúcim princípom. Vysvetľuje „zmysluplné náhody", ktoré sa okolo nás dejú a prideľuje im zvláštne významy. Táto chyba sa označuje aj ako „apophenia" - hľadanie súvislostí v navzájom nesúvisiacich javoch.

Akokoľvek nám môžu tieto situácie pripadať pôsobivé, sú výsledkom mylného chápania reality a omylov v hľadaní súvislostí. Tieto mylné predstavy vyúsťujú do mnohých chýb v uvažovaní, akými sú napríklad:
Sharpshooter fallacy:
http://www.pouzimerozum.sk/2011/07/19... 

Confirmation bias -- tendencia hľadať vo svojom okolí iba podnety a informácie, ktoré súvisia a podporujú to, čomu osoba verí:
http://www.pouzimerozum.sk/2011/07/21... 
http://en.wikipedia.org/wiki/Confirma... 

Robert Monroe - Návrat k pramenům

Od úsvitů lidských dějin lidstvo vždy pociťovalo všeobecný stesk a nostalgii za něčím, co je hluboce ukryto v každém z nás - za naší skutečnou totožností, pravým původem.

Tato nostalgie zdánlivě vypadá nerozumně a emocionálně, takže mnozí z nás ji vyhodnotí jako touhu opakovaně navštívit místo svého fyzického původu, nebo-li místa narození a raného dětství. Ti, kteří tak učiní, však zpravidla stejně nenajdou uspokojení a naplnění protože čekali něco víc, sami nejsou schopni určit, co vlastně chápou tím "víc".

Stále narůstá počet osob, které si dostatečně dobře začínají uvědomovat, že každý z nás se nakonec "vrátí domů". Do našeho skutečného místa původu, ne Zde, ale Tam. Je to pouze otázka času. Odsud již je pouze krok k započetí vlastního hledání, k pokusu zaujmout vlastní stanovisko.

Návrat k pramenům popisuje oblast, která se nachází "za hranou", za hranicí hmotné reality. Tato kniha může posloužit jako mapa "dálnice" mezi různými světy, mapa cesty, kterou má člověk před sebou poté co opustí zdejší svět. Na této cestě jsou určité dopravní značky i různá nebezpečí. Je to vyprávění o tom jak Robert Monroe objevil a prošel touto cestou již za života, což mu umožnilo uvědomit si příčiny a cíle této výpravy. Autor nám předkládá hlavní zásady smyslu a poslání lidského bytí na Zemi, a také toho, co nás čeká po něm.

Pochopil jsem, odkud jsem přišel, jak jsem se sem dostal, jak jsem se stal člověkem a proč jsem zde pobýval. Znám plán svého posledního odchodu a také kam se dostanu, když odtud odejdu. Co by mohlo mít větší význam? (R. Monroe).

Robert a. Monroe - Navrat k Pramenum by Daniel Grohoľ

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK