OOBE

Už jste se někdy uprostřed noci vzbudili paralyzovaní? Nejste sami

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

původní článek v angličtině:

 

Have You Ever Woken Up In The Middle of Night Paralyzed?You're Not Alone

Strojový překlad do češtiny ZDE

Článek na podobné téma v češtině  najdete např. ZDE ZDE ZDE a ZDE

 

Obr. zdroj


 

Robert Monroe a jeho technika astrálního cestování

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

původní článek v angličtině:MONROE TECHNIQUES FOR ASTRAL PROJECTION 

odkazy na překladače ZDE

obr. zdroj

Stejný text v češtině najdete  ZDE

Odkazy na celé knihy od Roberta Monroa, které byly zveřejněny na našem webu najdete ZDE

 

Robert Monroe - Návrat k pramenům

Od úsvitů lidských dějin lidstvo vždy pociťovalo všeobecný stesk a nostalgii za něčím, co je hluboce ukryto v každém z nás - za naší skutečnou totožností, pravým původem.

Tato nostalgie zdánlivě vypadá nerozumně a emocionálně, takže mnozí z nás ji vyhodnotí jako touhu opakovaně navštívit místo svého fyzického původu, nebo-li místa narození a raného dětství. Ti, kteří tak učiní, však zpravidla stejně nenajdou uspokojení a naplnění protože čekali něco víc, sami nejsou schopni určit, co vlastně chápou tím "víc".

Stále narůstá počet osob, které si dostatečně dobře začínají uvědomovat, že každý z nás se nakonec "vrátí domů". Do našeho skutečného místa původu, ne Zde, ale Tam. Je to pouze otázka času. Odsud již je pouze krok k započetí vlastního hledání, k pokusu zaujmout vlastní stanovisko.

Návrat k pramenům popisuje oblast, která se nachází "za hranou", za hranicí hmotné reality. Tato kniha může posloužit jako mapa "dálnice" mezi různými světy, mapa cesty, kterou má člověk před sebou poté co opustí zdejší svět. Na této cestě jsou určité dopravní značky i různá nebezpečí. Je to vyprávění o tom jak Robert Monroe objevil a prošel touto cestou již za života, což mu umožnilo uvědomit si příčiny a cíle této výpravy. Autor nám předkládá hlavní zásady smyslu a poslání lidského bytí na Zemi, a také toho, co nás čeká po něm.

Pochopil jsem, odkud jsem přišel, jak jsem se sem dostal, jak jsem se stal člověkem a proč jsem zde pobýval. Znám plán svého posledního odchodu a také kam se dostanu, když odtud odejdu. Co by mohlo mít větší význam? (R. Monroe).

Robert a. Monroe - Navrat k Pramenum by Daniel Grohoľ

Robert Monroe - Daleké cesty (Výpravy za hranice reality)

Předkládaná kniha obsahuje desítky svědectví lidí, jež autor uvedl do stavu, kdy je vědomí odděleno od hmotného těla. Tak je podáván ucelený obraz reality z pohledu mimo tuto fyzickou úroveň bytí. To vše nejenom v naší časoprostorové realitě, ale také formou vhledů do minulosti a nejméně do jedné linie budoucnosti naší Země. Svou informační hloubkou kniha přesahuje vše, co bylo v této oblasti dosud publikováno a vnáší jasno do mnoha úrovní lidského bytí. Najdete zde odpovědí na většinu existenciálních otázek lidí hluboce věřících i ateistů.

Monroe Robert Daleke Cesty by Golden Eye

Robert Monroe - Cesty mimo tělo

Robert Monroe, podnikatel z Virginie, začal prožívat události, které drasticky změnily celý jeho život. Bez varování a nechtěně opouštěl tento fyzický svět a v druhém těle cestoval na místa velmi vzdálená fyzické i spirituální realitě tohoto světa. Pohyboval se v oblastech, kde nepůsobí omezení času ani smrti.

 

CESTY MIMO TĚLO

OOBE představují obecnou lidskou zkušenost. Nikoli v tom smyslu, že by se stávaly velkému počtu lidí, ale v tom smyslu, že se děly v průběhu celé zaznamenané historie lidstva a že jsou mezi nimi nápadné podobnosti, ačkoli se staly lidem pocházejícím z extrémně rozdílných kulturních prostředí. Můžeme najít záznam o OOBE od ženy v domácnosti žijící v Kansasu, který velice připomíná popis OOBE ze starého Egypta nebo nějakého orientálního zdroje.


Za druhé, OOBE je většinou zkušenost, kterou zažijeme jednou za život a která se přihodí zdánlivě „náhodou". Někdy se přihodí v průběhu nemoci, zvláště je-li to nemoc téměř smrtelná. Nebo v období obrovského emočního stresu. Většinou se to však stane ve spánku, aniž bychom tušili proč a jak. V některých velice vzácných případech se může stát, že se tato zkušenost přihodí na základě vědomého usilování.

 

Za třetí, OOBE je většinou jednou z nejintenzivnějších zkušeností lid­ského života a má za následek radikální změnu názorů. Většinou je to vy­jádřeno slovy jako: „Již nevěřím na život po smrti a na nesmrtelnou du­ši, já vím, že přežiji svou smrt." Člověk cítí, že přímo zakusil, jaké to je být naživu a při vědomí bez svého fyzického těla, a proto ví, že má jakou­si duši, která přežije smrt jeho fyzického těla. Toto přesvědčení nenásle­duje logicky po OOBE, protože i když připustíme, že OOBE je víc než jen pozoruhodný sen nebo halucinace, víme také, že se udál v době, kdy naše fyzické tělo bylo živé a normálně fungovalo, z čehož by se dalo usu­zovat, že OOBE může záviset na našem fyzickém těle. Tento argument však nikterak nepůsobí na ty, kteří OOBE zažili. Takže bez ohledu na to, jak nahlížíme na „skutečnost" OOBE, je jasné, že je to zkušenost, která si zaslouží hlubší psychologický výzkum.

Jsem si jist, že naše představa o existenci duše je výsledkem dřívějších zkušeností lidí s OOBE. Když uvážíme, jak důležitá je idea duše pro většinu náboženství a jak důležité je náboženství v životě lidském, je neuvěřitelné, že se vědcům tak dlou­ho a tak jednoduše dařilo zametat tento problém pod koberec.

Za čtvrté, pro ty, kteří to zažili, je OOBE zkušenost extrémně radost­ná. Zhruba bych to odhadl tak, že asi 90—95% lidí, kteří zažili OOBE, je velice rádo, že tuto zkušenost mají a považují ji za zkušenost radost­nou, zatímco asi 5% lidí je velmi vyděšených, protože jediný způsob, ja­kým jsou schopni tuto zkušenost při jejím prožívání interpretovat, je, že umírají. Pozdější reakce na prožitek OOBE však přesto může být velice negativní a to ve chvíli, kdy se ho člověk snaží vysvětlit. Téměř po každé přednášce na toto téma za mnou někdo přijde a děkuje mi, že jsem o tom promluvil. Tito lidé tento zážitek již také kdysi zakusili, neumí si ho vy­světlit, a obávají se proto o své duševní zdraví.

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK