nevědomí

Géniem po brutálním přepadení: prodavač nábytku mění matematické vzorce na úchvatná umělecká díla

Neuvěřitelné: pan Padgett může produkovat vizuální reprezentaci vzorce Pi, nekonečné číslo, které začíná 3.14Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

původní článek v angličtině:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2136513/Brain-damaged-college-dropout-maths-genius-attack.html

odkazy na překladače ZDE

 

Strojový překlad do češtiny ZDE

V češtině článek na stejné najdete třeba ZDE


 

C. G. Jung: Archetypy a nevědomí

O nevědomí jako takovém se podle Junga začalo uvažovat teprve tehdy, když byl tak zvaný duch Boží vylučován z lidských úvah a musel ho tak nahradit nějaký nevědomý náhradní útvar.
 
Nevědomí neobsahuje jen vytěsněné, nýbrž taky ještě nikoliv vědomé obsahy, jako jsou například démoni nebo bohové primitivů nebo fanaticky vyznávané ismy v průběhu minulého století a i nyní. Nevědomí popisuje velmi nestálou skutečnost: všechno, co vím, na co však momentálně nemyslím; všechno, čeho jsem si byl vědom, ale zapomněl to; všechno, co je vnímáno mými smysly, ale vědomím nepovšimnuto; všechno, co bezděčně nevědomě cítím, na co myslím, vzpomínám, co chci a co činím; také všechno budoucí, co se teprve později dostane do vědomí.
 
Pro znázornění nevědomí lze použít analogii s barevným spektrem, kdy se klesání k nevědomým obsahům může srovnat s posouváním k červenému konci spektra nebo na druhé straně k fialovému. Nevědomí je z jedné strany ovlivněno či tvořeno pudy, z druhé strany archetypy či duchem. Pud se od archetypu, čili jakéhosi svého obrazu, liší tím, že leží v infračerveném, obraz pudu v ultrafialové části spektra. Archetyp, čili duch, má vlastnosti fialové, tzv. "mystické" barvy, která se skládá z modré a červené, ačkoliv ve spektru je barvou sama o sobě. Archetyp není jen obrazem o sobě, ale též jeho dynamikou, která se projevuje v numinóznosti, fascinující síle archetypického obrazu. Pud a duch tedy tvoří dvojici protikladů, která představuje jeden z nejvydatnějších zdrojů psychické energie.
 
Teď zase k vědomí. Vědomí je značně relativní, protože současně obsahuje vědomé i nevědomé, vědomí tedy není žádné zde a nevědomí tam. Psýché spíš představuje vědomě-nevědomou celost.

Lucidní snění – 7 triků, které jste neznali

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

http://www.social-consciousness.com/2012/09/lucid-dreaming-7-tricks-you-didnt-know.html

odkazy na překladače ZDE

 

Stránky o lucidním snění v češtině najdete např. ZDE

 


 

10 způsobů jak zvýšit svoje vědomí

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět zdarma

10 způsobů, jak se více vědomy

http://www.in5d.com/10-ways-to-become-more-conscious.html

odkazy na překladače ZDE

Čtení v knize života: projekce a vhled

 

Čtení v knize života: projekce a vhledSíla lásky má přece jenom kouzelnou moc, i když tomu rozum nevěří. Láska není ohněm pro myšlení, ale pro lidské srdce. To, co je pro rozum vhled, to je pro srdce láska, to je pro duši světlo. Vztahy a poznání k sobě nevyhnutelně patří.

Za hranicí vědomého světa se nachází živý psychický svět, který se domáhá uvědomění. Neprojevená psyché, kterou Jung kdysi technicky pojmenoval nevědomím, je sice neprojevená, ale to neznamená, že nepromlouvá. Musí se tedy nějak projevovat. A skutečně to dělá v bohaté symptomatologii.

Projevující se nevědomou psyché ve formě tělesných pocitů, smyslových vjemů, emocí, myšlenek, představ, snů, obrazů a fantazií lze číst přímo na těle a v nitru vhledem či nepřímo - mimo sebe v projekci na osoby a situace vnějšího světa. A protože nejuchopitelnější objekt, kam se neprojevená psyché promítá, je lidské tělo, směruji ohnisko poznání ponejprv k uvědomění bohaté fyzické symptomatologie.

Jak číst sny?

 

Jak číst sny?Cokoliv potlačíme, to se nám vrátí v nějaké nehezké podobě. Sny nám napovídají, čemu bychom měli v bdělém stavu věnovat pozornost.

Sny jsou zvláštní. Psychologové se jimi zabývají už celé století, máloco je tak důkladně empiricky prozkoumáno. A přesto nás dokáží pokaždé znovu překvapit. V kdejaké knize se dočtete, že máte svým snům naslouchat, abyste se z nich mohli poučit. Ale jak?

Příběhy o zajímavých zjeveních a snových předpovědích budoucnosti se objevují už v Bibli. Esoterikové dodnes věří, že ve spánku se můžete dostat do minulosti nebo do budoucnosti.

Možná ještě máte někde v babiččině knihovně nějaký starý snář. Jako by lidé odjakživa věděli, že sny jsou důležité a mohou něco znamenat. Ve skutečnosti je představa, že by se pod jedním snovým symbolem skrýval tentýž význam, velmi zjednodušená.

S vědeckým studiem snů to jako jeden z prvních myslel opravdu vážně Sigmund Freud. Ve sbírce přednášek „Výklad snů“ ukazuje, jak díky analýze snů vyléčil některé ze svých svěřenců.

Schéma efektivní duchovní cesty

 

Článek vznikl reflexí různých problémů hledajících. Ve schématu1, budou znázorněny příčiny, které vedou k různému bloudění a problémům hledajících, kteří se tak dostávají do slepých uliček a ne nutného psychického utrpení a rozladění. A hlavně si brání realizaci Sebe sama. Ve schématu2,  bude naznačena cesta ukotvením se v realitě, skutečnosti a zkušenosti. Je to cesta prosta vytváření si systémů a konceptů světa, je založena pouze na životní zkušenosti, čímž se vyhýbá nebezpečí metafyziky, představ, vizí, fantazií a zaměřuje se na čisté poznání přirozenosti věcí. Dá se také říci, že tyto zákonitosti nejsou pouze otázkou duchovně hledajících, ale jsou přirozeným fenoménem lidské psychiky.


Schéma 1) 
Nevhodný způsob příjmu informací a nevhodné informace

Tento systém přemýšlení je nebezpečím a důvodem, proč tolik duchovně hledajících bloudí a dostává se do bodů, kdy jim chápané záležitosti nekorespondují s praxí života, vytváří různé napětí a nesoulad Jsou často ve stavu, kdy pochopením duchovních informací, myslí si, že chápou realitu. Přitom se nachází v konceptech mysli, nikoliv v realitě samotné. To způsobuje trhlinu mezi skutečností a představou. Zákonitosti světa jsou však pevně dané a to, že v naší mysli existuje nepravdivé pojímání reality může způsobit širokou škálu nejen psychických problémů.

Archetyp Stínu ve změněných stavech vědomí - ukázka z knihy Kvantová duše (Rostislav Szeruda)

 

Obálka titulu Kvantová dušePro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou přečíst zdarma

Přestože velká světová náboženství zobrazují Stín jako prvek pokoušející a ohrožující člověka jako jedince i lidstvo jako celek, zůstává dodnes tento nebezpečný prvek i charakter jeho působení nepochopen a tabuizován. Moderní člověk přece nevěří na Ďábla ani na svůj Stín - temnou, primitivnější část své osobnosti se sklo­ny k destrukci. Stín pak působí skrze kolektivní nevědomí a, proto­že není integrován do vědomí, vyvolává řadu nebezpečných proje­vů. Přitom se často tváří, že působí v nejbytostnějším zájmu člověka.

Stín, jako protivník Superega, odchyluje člověka od osudem mu předurčené cesty k celistvosti. Čím je tato odchylka větší, tím silnější může být destruktivní vliv Stínu, působí-li v nevědomé sfé­ře. Velmi emotivním a nepříjemným zážitkem, v holotropních sta­vech vědomí, je ztotožnění s archetypem Stínu.

Nejobtížnější částí tohoto zážitku bylo ztotožnění s ďá­blem, principem zla ve vesmíru. Kdesi naproti mně se krčilo nejodpornější a nejnebezpečnější stvoření a prohlíželo celé místo. Mně nezbývalo než se jím stát, plně se s ním ztotožnit, s touto nanejvýš opovrženíhodnou bytostí. Stal jsem se Hitle­rem, Generálem smrti. Pociťoval jsem čirou nenávist, jediné, po čem jsem toužil, bylo zabíjet, působit bolest, přinášet lidem utrpení Bylo to velmi bolestivé, ale musel jsem to udělat. Nemohl jsem uvěřit, že je ve mně tolik nenávisti. Cítil jsem tuto nenávist jako něco hmatatelného - zlovolnou čer­nou substanci nebo určitý druh mocné temné energie.

Záhady duše - Záhada nevědomí

Jak proniknout k prapůvodním motivům našeho jednání? Poutavým vzdělávacím cyklem provádí prof. MUDr. Cyril Höschl. Režie M. Rychlíková.

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK