Náboženství / Sekty

ZAJATCI BÍLÉHO BOHA (dokument, režie Steve Lichtag)

 

Dramatický dokument o násilí páchaném na etniku v thajských a laoských horách. Vítězný snímek Ekofilmu 2008. – Český výzkumník Tomáš strávil v thajských a laoských horách téměř dva roky, aby se za každou cenu dopátral příčin křivd a násilí, která jsou na Akhajcích a jejich dětech páchána. Domorodý horský národ Akha, žijící na území zlatého trojúhelníku, se absurdně stává obětí rozvojových programů západních civilizací. Mladý český badatel se snaží složitou problematiku pochopit a uskutečňuje v oblasti dlouhodobý terénní výzkum. Postupem času se s vesničany natolik sblíží, že ho mezi sebe přijímají. Čím více do problematiky mezinárodní pomoci proniká, tím více se stává pro některé rozvojové a misijní organizace na území Thajska a Laosu nežádoucím. Za dramatických okolností je donucen tuto oblast opustit a přináší tak otřesná svědectví. Dramatický dokument o malém horském etniku byl zpracován podle skutečné události.

 
 

Kolik duchovních má milenky a chlapce?

 

Kolik duchovních má milenky a chlapce?Celibát vyžaduje určité nadání, asi jako chůze po laně. Někdo se to naučí, ostatní spadnou na hubu.

Nedávno řešil pan Cyril Höschl v Reflexu dotaz čtenáře, jestli může celibát za pedofilii duchovních. Cyril Höschl uvádí nejdříve číselná data:

„Opakovaně se udává, že asi 50 % kněží v celibátu žije sexuálním životem. Více než 30 % má podle některých údajů stálou partnerku (hospodyni, milenku). Podobné proporce lze vystopovat i u homosexuálně orientovaných kleriků v celibátu, jichž je větší procento než v obecné populaci. Jedna studie uvádí výskyt homosexuálních jedinců mezi americkými biskupy až 30 %, což je šestkrát až sedmkrát víc, než by se čekalo.“

Otevřený dopis pro osud.cz

 

Jelikož nemám momentálně vlastní web, kam bych to mohl dát, tak to dám sem (redakce Osud.biz a další mají právo toto zveřejnit na svých stránkách nemodifikované a s uvedením autora pro nekomerční účely):

Pane Mašku a Koukale.

Sleduji Vaši činnosti již několik let a přestože ze začátku zněla většina Vašich informací velmi zájimavě, pozdějším důkladným rozborem a syntézou jsem došel k tomu, že se z naprosté většiny jedná o naprosté hlouposti, nesouvislosti, logické klamy a pseudovědecké nesmysly. Ta omáčka, kterou vaříte z té promile faktů a zdánlivě vědecké terminologie nic nezmění na tom a ani nezamaskuje, že se jedná o zbabělou manipulaci zneužívající přirozený skepticismus a rozum, které vy posléze zneužívate pro to, abyste tyto schopnosti lidem (jako je například Elave nebo Karolína Loskotová), kteří Vám naslouchají, nenávratně narušili nebo úplně eliminovali, jak předvádíte na své přednášce nebo svými články.

Uvědomte si, že pokud budete takhle dále pokračovat, tak se budete muset poprat s následky plynoucí z toho, že existují lidé s odlišnými názory se nebudou bát jakkoli reagovat v mezích zákona, stejně jako lidé, kteří přestali poslouchat Vaše manipulace o tom, jak jsou "ti nahoře" na Vás zlí a že si naopak za to všichni můžeme sami.

Je sice zřejmé, že za to, co děláme ve svém životě si víceméně můžeme sami, ale vy toto využívate pro vyvolání pocitu viny a programování submisivity obětem Vašeho vymývání mozku. Dnešní postmoderní doba je dokonalé podhoubí pro šarlatány, kteří hovoří o krizi vědy, plivou na rozum a skepsi a neštítí se využívat špatnou životní situaci druhých pro své vlastní sebeobohacení.

Vaše "Nevěřte mi, sami si to ověřte" je v rozporu s tím, že na racionalismus a logiku plivete a nezachrání to ani kdybyste tvrdil, že existují dva druhy rozumu jen, abyste omluvil svá klamavá tvrzení.

Osvícen není člověk, který se zbaví svého ego a splyne s nějakým "stvořitelem", ale aktivní bádání, pochybování a neustále kritické analyzování světa kolem sebe, tak jak to osvícenci v době rozvoje moderní vědy dělali. Zároveň Vám však neberu právo na Váš názor, proto Vás prosím, abyste mě neobviňovali, že omezuji Vaši svobodu projevu, jen proto, že s Vámi nesouhlasím.

Lukáš Dokoupil 
-skeptik, evolucionista a kritik New Age, náboženství a postmodernismu.

Poz. redakce: Zkušenost čtenářky Elave zveřejníme jako samostatný článek

 

Kdo hledá, najde leccos

Člověka na cestě za poznáním čeká mnoho překvapení. Jedním z nich může být zjištění, že to úžasné společenství lidí, na které při svém hledačském úsilí narazil, je vlastně sekta. A že její guru je skutečně osobností obdivuhodné šíře znalostí, nikoliv však duchovních nauk, ale psychologie a manipulativních technik.

Kdo hledá, najde leccosKe vstupu do sekty člověka vedou pozitivní ideály: touha někam patřit, změnit se, potřeba hledat vyšší smysl, vybočit z každodenního života, zažít tajemno, potkat konečně zajímavé lidi, to všechno láká. A jakápak sekta, vždyť jsem na semináři/kursu/na vzdělávacím programu!

Další faktorem zvyšujícím riziko vstupu do sekty je ztráta vnější jistoty (rozpad vztahu, ztráta zaměstnání), vnitřní nejistota a hledání citového zázemí. Kdo už v původní rodině nenašel pochopení, přijetí a trpí tím, že je jiný, hledá „náhradní rodinu“.

Sekta nemusí být jen náboženského ražení, může to být humanitární nebo ekologická organizace a zrovna tak společnost, která zaručuje osobní rozvoj, duchovní růst, štěstí, vyšší poznání, osvícení. Jste ohroženi také pokud máte karikaturní představu, že sekta musí být parta zbloudilců a fanatiků, vedených potrhlým prorokem. Náborářem do fundamentalistické skupiny může být seriózní pán v obleku, který vám nabízí kurs rozvoje osobnosti, nebo milá a srdečná paní, která vás zve na přednášku o rodině.

Děti Nového věku

 

Tzv. indigové děti jsou posly věku Vodnáře
Od svých počátků v 70. letech 20. století je hnutí Nového věku (New Age) mileniální.(1) Síla přesvědčení o blízké transformaci lidstva a planety Země do Nového věku (tzv. věku Vodnáře) v historii hnutí kolísala. V posledním desetiletí ale dostala dva výrazné povzbuzující impulsy: rok 2012, k němuž se přesvědčení o transformaci lidstva upnulo, a děti s indigovou barvou aury jako heroldy této transformace.

 
Přesvědčení o transformaci lidstva do nadcházejícího věku Vodnáře nalezneme už v prostředí Theosofické společnosti (2) a společenství, která na ni navázala.(3) Už tehdy byla myšlenka kolektivní transformace spojena s transformací osobní: až vzrůstající počet transformovaných na vyšší duchovní úroveň dosáhne kritického bodu, přejde na tuto úroveň i všechno lidstvo a celá planeta Země.

   Důraz na společenskou transformaci byl velmi silný v dílech prvních myslitelů hnutí Nového věku v 70. a 80. letech minulého století (Capra, Fergusonová, Spangler).(4) V 90. letech bylo ovšem hnutí Nového věku postiženo zklamáním ze společenského vývoje a důraz se v něm posunul ve směru transformace osobní. Právě David Spangler dal toto zklamání najevo a oznámil, že vizi společenské transformace opustil,(5) a dokonce někteří akademici (J. G. Melton) hovořili o konci hnutí Nového věku.(6) Na začátku 21. století sice není individuální sebezlepšovací práce stoupenců hnutí Nového věku o nic méně usilovná, ale také myšlenka transformace lidstva se zdá být silnější než kdykoli dříve. Součástí svazku mileniálních představ, nadějí, výpočtů apod. je také fenomén indigových dětí.

Indigové děti jako znamení Nového věku

Jízda na tygrovi aneb Jak se buddhové dostali na Západ

Volné pokračování knihy Moje cesta k lamům. V tomto náhledu si můžete přečíst 96 ze 452 stran strhujícího vyprávění, včetně několika desítek dokumentárních fotografií, popisuje více než třicet let rozvoje buddhismu Diamantové cesty na Západě. Vzhledem k otevřenému přístupu k problémům je tato kniha trnem v oku mnoha lidem s politicky korektním vystupováním.

Proboha! / Religulous (2008)

Režisér Borata a slavný politický komentátor a komik Bill Maher, který se nikterak netají svým názorem, že náboženství je porucha myšlení a brání lidem používat selský rozum, spojili své síly a natočili dokument Religulous (spojení slov „religion“ a „ridiculous“), v kterém navštěvují slavné náboženské destinace, vedou rozhovory s věřícími z různých náboženských skupin a snaží se formou satiry dokázat, že organizované náboženství je zdraví a mozku především smrtelně škodlivé.

Křesťanství a mimozemské civilizace, jde to k sobě?

 

Giordano_Bruno.jpgTuto otázku si už jistě kladlo spousta vědců, věřících i filozofů. A kladl jsem si ji i já, a to už od doby své puberty, kdy jsem se takovými to otázkami začal zabývat. A tak bych tu svůj názor chtěl sdělit.

Bylo mi tenkrát asi čtrnáct let a byl jsem v kostele u svaté zpovědi. Řekl jsem si, že se přitom zkusím pana faráře zeptat i na to, zda náhodou není něco hříšného na tom, že mne zajímají mimozemšťané a mimozemské civilizace. Jeho odpověď byla velice zajímavá. Vyzněla tak, abych se tím netrápil, neboť Ježíš Kristus nikdy nic neřekl o tom, zda by to mělo být něco špatného nebo ne. Tím pro mne tak zájem o mimozemšťany přestal být důvodem k hřešení. To, že věřící křesťan nemusí být nutně i osamocenionistou, bylo tehdy pro mne velké povzbuzení.  

 

Dopis 138 Muslimských Učencu Papeži Benediktovi

Při příležitosti Eid al-Fitr al-Mubarak 1428 po hidžře/13.října 2007 n.l., a o 1.výročí otevřeného dopisu 38 muslimských učenců jeho svatosti papeži Benediktovi XVI,

Otevřený dopis a výzva muslimských učenců pro:

Jeho svatost papeže Benedikta XVI,

Jeho veškerou svatost Bartoloměje I, patriarchu z Konstantinopole, Nový Řím,
Jeho blaženost Theodora II, papeže a patriarchu Alexandrie a veškeré Afriky,
Jeho blaženost Ignatia IV, patriarchu Antioche a veškerého východu,
Jeho blaženost Theophila III, patriarchu Svatého města Jeruzaléma,
Jeho blaženost Alexe II, patriarchu Moskvy a veškerého Ruska,
Jeho blaženost Pavla, patriarchu Bělehradu a Srbska,
Jeho blaženost Daniela, patriarchu Rumunska,
Jeho blaženost Maxima, patriarchu Bulharska,
Jeho blaženost Iliu II, arcibiskupa Mtskheta-Tbilisi, katolického patriarchu veškeré Gruzie,
Jeho blaženost Chrisostoma, arcibiskupa Kypru,
Jeho blaženost Christodoula, arcibiskupa Atén a veškerého Řecka,
Jeho blaženost Sawu, metropolitu Varšavy a veškerého Polska,
Jeho blaženost Anastazia, arcibiskupa Tirany, Duerres a veškeré Albánie,
Jeho blaženost Christofora, metropolitu České a Slovenské republiky,
Jeho svatost papeže Šenouda III, papeže Alexandrie a patriarchu veškeré Afriky na apoštolském stolci sv. Marka,
Jeho blaženost Karekina II, svrchovaného patriarchu a katolika všech Arménů,
Jeho blaženost Ignatia Zakka I, patriarchu Antioch a veškerého Východu a svrchovaného vůdce Univerzální syrské ortodoxní církve,
Jeho svatost Mar Thoma Didymose I, katolika Východu na apoštolském stolci sv.Tomáše a metropolitu Malankary,
Jeho svatost Abune Paulose, pátého patriarchu a katolika Etiopie, Echege Moře sv. Tekle Haymanota, arcibiskupa z Axium,
Jeho blaženost Mar Dinkha IV, patriarchu Svaté apoštolské katolické asyrské církve Východu,
Nejvyššího reverenda Rowana Williamse, arcibiskupa z Canterbury,
Reverenda Marka S. Hansona, prezidujícího biskupa Evangelické luteránské církve v Americe, a prezidenta Lutheránské světové federace,
Reverenda George H. Freemana, generálního sekretáře Světové rady metodistů,
Reverenda Davida Coffeyho, prezidenta Baptistické světové aliance,
Reverenda Setri Nyomiho, generálního sekretáře Světové aliance reformovaných církví,
Reverenda Dr. Samuela Kobia, generálního sekretáře Světové aliance církví,
A vůdcům křesťanských církví, všude…. Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného

Společné slovo mezi Námi a Vámi

Zatímco jsou islám a křesťanství zjevně velice odlišná náboženství – a zatímco neexistuje minimalizace některých jejich formálních rozdílů – je jasné, že dvě největší přikázání jsou společnou oblastí a spojením mezi Koránem, Tórou a Novým zákonem. Co je úvodem ke dvěma přikázáním v Tóře a v Novém zákoně, a z čeho vznikají, je jednota Boha – že je pouze jeden Bůh. Protože Šema v Tóře stanovuje: (Deuteronomium 6:4) Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Podobně Ježíš pravil: (Marek 12:29) „První přikázání je toto: ‘Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán;„. Podobně Bůh praví ve Svatém Koránu: Rci: „On Bůh je jedinečný, Bůh sám o sobě věčný.“ (Al-Ikhlas, 112:1-2). Tak je jednota Boha, láska k Němu a láska k bližními společným polem, na kterém jsou islám a křesťanství (a judaismus) postaveny.

Záhady Bible – Zjavenie Jána

 

Na analýze textu Zjavenia Jána som pracoval aj s prestávkami približne dva roky. Počas tohto obdobia som mal aj veľké šťastie, pretože sa mi dostali do rúk pre mňa vzácne knihy, ktoré som prečítal a z ktorých som citoval. Boli to nielen staroindické eposy Mahábharáta Rámájana, ale aj starožidovské spisy vydané pod názvom Knihy tajemství a moudrostí. Knihy obsahovali aj obidve Henochove knihy. Keď som sa púšťal do analýzy textu slovenského prekladu Zjavenia Jána, nemal som ani len potuchy k akému záveru dospejem. Úprimne, sám som neočakával takýto výsledok. Ako podklad k vysvetleniu Zjavenia mi čiastočne slúžili teologické výklady. Jediné náznaky možnej techniky v Jánovej knihe som videl v „tróne“ (ktorý bol veľmi stručným opisom trocha podobný Ezechielovému opisu) a, pri uvolnení fantázie, v „koňoch, ktorým z tlám vychádzal oheň, dym a síra“. Ani po niekoľkonásobnom prečítaní knihy som nedokázal pochopiť Jánov text. Nedokázal som pochopiť Jánove vízie budúcnosti. Hľadal som v literatúre iné historické paralely s obrazmi, než podávajú teológovia. Zbytočne. Nedokázal som nájsť žiaden záchytný bod k obdobiu, kedy sa má vyplniť proroctvo knihy Zjavenia Jána. Niektoré obrazy sa mohli náhodne aplikovať na jednoznačné, iné na ľubovolné obdobie histórie. Ale postupnosť žiadna. Více na  http://www.zahadybiblie.szm.com/technika/zjavenie-jana-7.htm

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK