Neboť v roce 2005 navštívila třiadvacetiletá Marica Irina Corniciová rumunský pravoslavný klášter Nejsvě­tější Tro­jice v severorumunském Tanacu. Marica, která trpěla těžkou schizofrenií, vyrůstala od ra­ného věku v ústavu pro opuštěné děti v Aradu. Poté, co našla v klášteře útočiště, požádala řádové sestry, aby ji mezi sebe přijaly. V důsledku jejího onemocnění se však u ní začaly postupně proje­vovat nejrůz­nější potíže spojené s projevy hysterie, které zdejší setry označily za posedlost a spolu s matkou představenou přivolaly exorcistu. Po neúspěšném vymítání pak Maricu podle in­strukcí exorcisty Daniela po tři dny držely za­vřenou v cele, uvázanou na kříži bez jídla a bez vody, s roubíkem v ústech. Dívka, kterou vymítač považoval za posedlou, tak v klášteře Nej­světější Tro­jice v červnu 2005 zemřela dle soudních znalců de­hyd­ratovaná a vyčerpaná na udušení.