Náboženství / Sekty

Jsou náboženské zážitky jen vedlejším účinkem chemie mozku?

Vědci ve Philadelphii se zabývají zkoumáním oblastí mozku, které jsou aktivovány během meditace. Lékaři na univerzitě v San Diegu a v Severní Karolíně studují, jak mohou epilepsie a jisté halucinogenní drogy vyvolávat náboženská zjevení. V Kanadě neurovědci používají speciálně upravené přílby, které vyvolávají "duchovní" zážitky u světských lidí.

Tato práce je součástí snahy vědců po celém světě lépe porozumět náboženským prožitkům, změřit je nebo dokonce reprodukovat.

Pomocí účinné mozkové zobrazovací techniky vědci zkoumají to, co mystikové nazývají nirvána a co křesťané popisují jako stav boží milosti. Vědci se ptají, zda je možno vysvětlit spiritualitu ve smyslu neuronových sítí, neurotransmiterů a chemie mozku.

Co vytváří ten transcendentální pocit jednoty s vesmírem? Výzkumníci naznačují, že by to mohla být snížená aktivita v temenním mozkovém laloku, která pomáhá při regulaci fyzické orientace a vnímání vlastního já.

Jakým způsobem vzbuzuje náboženství božské pocity lásky a soucitu? Snad je to díky změnám v předním laloku způsobeným zvýšeným soustředěním během meditace.

Proč mají mnozí lidé hluboký dojem, že náboženství změnilo jejich život? Snad na základě duchovních praktik aktivují spánkový lalok, který dává zážitkům osobní význam.

"Mozek je nastaven takovým způsobem, aby měl duchovní zážitky a náboženské prožitky," říká Andrew Newberg, philadelphský vědec, který napsal knihu"Proč Bůh neodejde". "Pokud nedojde k zásadní změně v mozku, náboženství a spiritualita tady zůstanou ještě hodně dlouho," říká. "Mozek je předurčen k tomu, aby měl tyto prožitky, a proto tolik lidí věří v Boha," dodává.

Tyto studie mohou dosahovat nejodvážnější hranice ve výzkumu mozku. Ale v závislosti na naší náboženské víře to také může být poslední kapka. Neboť zatímco Newberg a další vědci tvrdí, že se snaží překlenout propast mezi vědou a náboženstvím, mnozí věřící jsou uraženi představou, že Bůh je výtvorem lidského mozku a ne naopak.

Bojíte se smrti?

Nakladatelství Olympia v roce 2001 vydalo pozoruhodnou knihu "Bojíte se smrti?" autorky Evy Pavlatové. Smrt je něčím, co se naše materiální civilizace snažila skrýt do pozadí nebo vytlačit někam na okraj. Umírání bylo považováno za něco nepříjemně obtěžujícího, spojeného se zánikem bujného rozmachu moderní společnosti. Lidé dosud většinou umírají v nemocnicích, obklopeni moderní technikou a špičkovými odborníky, kteří mnohdy smrt považují za technické selhání odborné péče a nikoliv za přirozený konec života. Veškerá moderní věda a technika je však proti umírání a smrti naprosto bezmocná.

Publicistka Eva Pavlatová ve své knize shromáždila názory devatenácti známých i neznámých lidí, z nichž někteří prošli branou klinické smrti a vrátili se do života.

Čtenář jistě nebude se všemi názory souhlasit. Avšak každý názor ho může svým způsobem obohatit. Možná si uvědomí svoji vlastní smrtelnost a tím nalezne ten správný přístup k životu. Proč bychom si měli ubližovat a kazit si život nepodstatnými problémy, když jsme na tomto světě jen nakrátko? Nevíme, co bude zítra a kdy přijde náš čas. Proč tedy hromadit majetek a věci, jichž si ani nedokážeme užít? Proč mezi sebou vedeme boje, soupeříme a soutěžíme, místo abychom žili v sounáležitosti? Život je příliš vzácný na to, abychom ho ztratili v nepodstatné honbě za tak zvaným "úspěchem" a materiálním bohatstvím. Spisovatelka Marlo Morganová ve své knize "Poselství od protinožců" napsala: "Narodila jsem se s prázdnýma rukama. Zemřu s prázdnýma rukama. Život jsem poznala v jeho plnosti s prázdnýma rukama".

Bohové a proroci - Princ Siddharta Gautama

Životní příběh mladého prince Siddharty Gautamy neukazuje k jeho pozdějšímu procitnutí a prozření. Dříve, než se stane buddhou, probuzeným, se příliš od vrstevníků své doby neodlišuje. Ale ani později nepřichází s jasně definovaným náboženstvím, spíše s doporučením jak žít šťastně a morálně správně. V dokumentu budeme sledovat historická fakta Buddhova života, události v Lumbini, princovo mládí a procitnutí při setkání se světem. Později najde Šákjamuni vysvobození od strastí prostřednictvím půstu a odříkání, zakládá sanghu, káže dharmu a dosahuje nirvány a v Kušinagaru umírá.


 

Buddha - 2. část - dokument CZ

,,Jenom sám člověk zlo koná, jenom sám se poskvrňuje. Jenom sám se zlu vyhne, jenom sám se člověk očistí. Čistota a nečistota závisejí na nás samých, nikdo nemůže druhého očistit.'' -- Dhammapada 165.

Buddhismus není náboženstvím v pravém slova smyslu, neboť není systémem víry a uctívání, díky nějaké podřízené vázanosti k nadpřirozenému bohu. Buddhisté nejsou otroky nějaké knihy nebo jakéhokoliv jedince. Ani neobětují svou svobodu myšlení, aby se stali stoupenci Buddhy. Mají plnou volnost, aby uskutečnili svou vlastní svobodnou vůli a rozvíjeli své poznatky až k rozsahu, kdy sami dosáhnou buddhovství. Neuctívají jakýkoliv obraz v očekávání světské nebo duchovní přízně, ale projevují svoji úctu tomu, co tento obraz představuje. Buddha od svých přívrženců nevyžadoval slepou víru. Ta je nahrazena důvěrou založenou na poznání. Buddhismus není ani filosofií, neboť ta se zabývá hlavně poznáním a nestará se o provádění, zatímco buddhismus klade zvláštní důraz na praxi a realizaci.

Buddha - 1. část - dokument CZ

,,Jenom sám člověk zlo koná, jenom sám se poskvrňuje. Jenom sám se zlu vyhne, jenom sám se člověk očistí. Čistota a nečistota závisejí na nás samých, nikdo nemůže druhého očistit.'' -- Dhammapada 165.

Buddhismus není náboženstvím v pravém slova smyslu, neboť není systémem víry a uctívání, díky nějaké podřízené vázanosti k nadpřirozenému bohu. Buddhisté nejsou otroky nějaké knihy nebo jakéhokoliv jedince. Ani neobětují svou svobodu myšlení, aby se stali stoupenci Buddhy. Mají plnou volnost, aby uskutečnili svou vlastní svobodnou vůli a rozvíjeli své poznatky až k rozsahu, kdy sami dosáhnou buddhovství. Neuctívají jakýkoliv obraz v očekávání světské nebo duchovní přízně, ale projevují svoji úctu tomu, co tento obraz představuje. Buddha od svých přívrženců nevyžadoval slepou víru. Ta je nahrazena důvěrou založenou na poznání. Buddhismus není ani filosofií, neboť ta se zabývá hlavně poznáním a nestará se o provádění, zatímco buddhismus klade zvláštní důraz na praxi a realizaci.

Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov II.

Pápež, kardináli, politici, mafia, slobodomurári a Opus Dei... brilatná spoločnosť tých, ktorí sú zapletení do najväčšieho a neuveriteľnejšieho škandálu okolo Vatikánskej banky. Škandálu, ktorý je podrobne zdokumentovaný v knihe Vatikán a.s. - Tajný archív odkrýva pravdu o finančných a politických škandáloch cirkvi. Už jej vznik je príbeh, hodný bestselleru Dana Browna. (pokračovanie I. časti)

Osudný testament Renato Dardozzi, kancelár Pápežskej akadémie vied, odkázal vo svojom testamente známemu novinárovi Gianluigi Nuzzi dva záhadné kufre. Kufre, ktoré boli schované v pivnici vidieckeho domu vo Švajčiarsku, obsahovali viac ako 4.000 originálov dokumentov - prevodných príkazov, poznámok, dopisov atď - dokazujúcich, že dlhé roky prala mafia a skorumpovaní politici ich špinavé peniaze cez Vatikánsku banku, a to s vedomím a súhlasom pápeža.

Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov I.

Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.

Vatikán a.s. - Tajný archív odkrýva pravdu o finančných a politických škandáloch cirkvi.

Takto sa volá kniha talianskeho investigatívneho novinára Gianluigi Nuzzi, ktorá vyvolala v Taliansku riadne zemetrasenie. Hoci bola médiami dlho ignorovaná,  v krátkom čase sa jej predalo cez štvrť milióna výtlačkov (viac o knihe v pokračovaní článku). Kniha vyvolala obrovský ohlas nielen u horkokrvných južanov, ale aj v nemecky hovoriacich krajinách hlavne potom, čo vyšiel jej preklad v Rakúsku. V podstate otriasla celým katolíckym svetom... okrem Slovenska. Ako inak.

Ale začnime po poriadku a pozrime sa najskôr na históriu.

Psychologie na Blízkém východě

Psychologie na Blízkém východěVybaví se vám při myšlence na arabský svět jenom extremisté a atentátníci, ropné vrty a vodní dýmky? Škoda, protože to byly právě země Blízkého východu, kde před více než tisíci lety vznikly zárodky psychologie.

„Zatímco západní psychiatři se stále experimentálně zjišťují, jestli poslech Mozarta zvyšuje IQ, arabští lékaři měli ohledně účinků hudby na lidskou mysl jasno.“

„Arabští psychologové se z našeho pohledu často pletli, přesto ale jejich spisy ukrývají fascinující, téměř zapomenutý zápas s tajemstvími lidské mysli.“

Zlatý věk islámu, který se datuje od půlky osmého do půlky třináctého století, pamatuje mnoho doktorů a filozofů, kteří se snažili pochopit tajemství lidské mysli. Nadto se jim s většími či menšími úspěchy dařilo léčit deprese a další psychické nemoci - a to v době, kdy se Evropané s trochou nadsázky mlátili klacky po hlavě.

Doktor Deprese

Prvním lékařem, který si všiml toho, že duševní rovnováha souvisí se zdravím a naopak, byl Abu Zajd Ahmed ibn Sahl al-Balkhi. Narodil se v roce 850 v dnešním Afghanistánu a ve svém bádání se věnoval hlavně neurózám. Ty rozdělil na čtyři skupiny: strach a úzkost, zlost a agresi, smutek, depresi a posedlost.

To mu nestačilo, a tak ještě rozlišil tři druhy depresí: normální, čili smutek, endogenní depresi, mající příčinu v těle, a klinickou depresi, pocházející zvenčí. Psychické problémy svých pacientů se jako první snažil léčit tím, čemu dnes říkáme kognitivní psychologie. Mluvil s lidmi, pomáhal jim identifikovat příčiny jejich problémů a napravit je.

Kukuřičné lupínky od Adventistů sedmého dne

corn1Snídaní s kukuřičnými lupínky známějšími jako korn flakes začínají svůj den každé ráno miliony lidí po celém světě. Patent na ně jejich vynálezci vyplnili 31. května 1895 - od jejich narození tedy na jaře uplynulo právě 118 let.

 

Hezká slečna se objímá s rostlinou kukuřice pod nápisem The Sweetheart of the Corn (miláček kukuřice), zatímco v popředí stojí krabice s Kellogovými kukuřičnými lupínky. "Získej přízeň prostřednictvím jejich chuti," radí reklamní leták z roku 1910, vyvedený ve stylu propagace Kolalokovy limonády ve filmu Limonádový Joe. Ale tohle není parodie na western - jde o skutečný historický plakát a týká se jednoho z nejúspěšnějších potravinářských výrobků všech dob: kukuřičných lupínků pana Kelloga, kterým se ve většině zemí světa říká "kornflejks".

 

Bojovník proti masturbaci

John Harwey Kellog se narodil 26. února 1852. Jeho otec John Preston Kellog byl nejen majitel firmy na smetáky a košťata, ale také pravověrný člen církve Adventistů sedmého dne. Ti kladli velký důraz na zdravý životní styl, který podle jejich představ spočíval především ve vegetariánských dietách. V tomto duchu vychovával i své dva syny.

corn3Roku 1886 církev otevřela v Battle Creek (Michigan) vlastní zdravotnické zařízení Health Reform Institute zaměřené na vodoléčbu a cvičení. Později se stalo věhlasné jako lázně a sanatorium pod názvem Battle Creek Sanitarium.

 

 

obr: John Harvey Kellog

 

 

Pro větší důvěru klientů jeho zakladatel James White potřeboval skutečného graduovaného doktora - ale při tom oddaného člena církve. Jenže člověk s takovým kádrovým profilem momentálně nebyl k dispozici. White to vyřešil nakonec tak, že nadanému Johnu Harweyovi financoval studium medicíny.

Byl to dobrý tah. Kellog získal doktorský diplom 1875 a do Battle Creek se vrátil, aby se stal vrchním lékařem. Ale nejen to: dál pokračoval ve svém vzdělávání, podnikl řadu studijních cest (i do Evropy), publikoval.

Získal mezinárodní věhlas, podílel se na zakládání škol, prosazoval sluneční lázně a vodoléčbu, zabýval se teologií. Zavedl některé nové chirurgické postupy a za svůj život provedl více než 22 000 operací, údajně s velmi nízkou mírou úmrtnosti. Tvrdil, že věda má být v souladu s Duchem svatým.

Některé jeho názory ovšem byly poněkud zvláštní. Byl zastáncem eugeniky (tj. opatření, aby děti mohli mít jen kvalitní rodiče). Propagoval sexuální abstinenci. Sám se sice oženil, ale s manželkou Ellou vychovali pouze adoptované děti. Bojoval proti masturbaci, tvrdil, že je pohromou lidstva a snažil se prosadit obřízku jako prevenci proti onanii. To mu ale nestačilo, a tak doporučoval i dramatičtější metody jako jehly, nebo aplikace kyselin...

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK