náboženství

Vyhněte se učením falešného světla

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

původní článek v angličtině:

How To Avoid False Light Teachings

 

Strojový překlad do češtiny ZDE

 

 

Obr. zdroj


 

Síla magického myšlení

Síla magického myšleníTaky zaklepete, když se bojíte, abyste něco nezakřikli? V mém výzkumu se s tímto zvykem svěřily dvě třetiny lidí. Většinou přitom nevěří, že zakřiknutí může fungovat. Ale "jistota je jistota", a tak se klepe. Většinou na dřevo nebo prostě na něco tvrdého – třeba na zuby. Někdo jednou a jiný raději třikrát.

Věda popisuje čtyři druhy fyzikálních sil: gravitaci, elektromagnetismus a slabé a silné jaderné síly. U každé z těchto sil se zabývá jejím měřením a udává, kde se s ní můžeme setkat. Magické myšlení počítá s působením sil či mechanismů, jejich existence je v rozporu s poznatky vědy. Nelze je měřit, nelze je prokázat; musí se v ně věřit. Anebo se alespoň bát.

Když se bojíme, nebo si něco silně přejeme, magie často "funguje", ačkoli víme, že nefunguje. Proto jsou životně důležité události, například svatby, i dnes spojeny s řadou pověr. Netroufneme si zde riskovat, protože jeden nikdy neví, co kdyby to přece nějak...

Posvátný rok

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

Z jednoty a životního rytmu božského roku kdysi vyrostla celá duchovní kultura nordické rasy: rok tvořil základ božského prožívání a božského poznání a byl znázorněn hieroglyfy, znaky posvátné roční řady, z níž vznikly všechny písemné systémy světa. Když si dnes předáváme znalosti prostřednictvím písma, tak kdysi samo písmo vzniklo jako předání vyššího poznání o božském zjevení ve vesmíru, poznání o roční cestě světla světa pocházejícího od Boha. Ale nikde v našem světě není zážitek světla tak hluboký jako tam, kde je kontrast světla a tmy, dne a noci, nejzřetelnější.

 

Původní článek v češtině  najdete ZDE


 

Můj život v sektě

Můj život v sektěByla bych moc ráda, kdybych mohla napsat, že moje setkání se sektou skončilo narozením syna, jehož otce jsem potkala právě díky Mesiášovi. Tak jednoduché to ale bohužel nebylo. Pojďme raději začít od samého začátku...

V roce 1993, kdy jsem si přečetla knížku od "Jediného Pravého Mesiáše na světě", mi bylo 20 let. Byla jsem průměrná mladá žena té doby. Měla jsem za sebou střední školu a nějaký ten měsíc jsem už pracovala jako sekretářka na vysoké škole, mezi profesory. Úžasné prostředí! K profesorům jsem vzhlížela a hltala každé jejich slovo.

Protože jsem si nerozuměla s matkou a otčímem, odstěhovala jsem se od nich hned po maturitě na kolej, kterou mi vysoká škola poskytla. Měla jsem dvě výborné kamarádky a mladší sestru, která mě milovala. S klukem, s nímž jsme se od mých necelých patnácti let průběžně scházeli a rozcházeli, vztah definitivně skončil. Našel si jinou a tu si po krátké známosti vzal.

Sama se sebou jsem byla spokojená. Rozuměla jsem sama sobě, považovala jsem se za hezkou, milou, oblíbenou ženu a okolí mi tuto moji domněnku potvrzovalo. Někde v hloubi duše byla moje povaha o něco složitější a temnější. To se projevovalo tím, že jsem po hlubších vztazích s lidmi po čase "dupala", přetrhávala pomyslná pouta a ani jsem nevěděla proč.

Je dokázané, že nás stvořili mimozemšťané ?

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

původní článek v angličtině:

http://news.discovery.com/space/alien-life-exoplanets/could-an-alien-message-be-embedded-in-our-genetic-code-130401.htm

odkazy na překladače ZDE

V češtině tento článek najdete ZDE


 

Fenomén strašidel z pohledu parapsychologie

Parapsychologie se snaží vysvětlit paranormální jevy (tedy i strašení) ve shodě se soudobým stavem vědeckých poznatků a světovým názorem. Zavrhuje hermetickou tradici i náboženství. Snaží se používat vědeckých metod ke zkoumání. Tvrdí, že všechny nepochopitelné jevy jsou projevem dosud neznámých psychických energií živého člověka.

Strašidelné jevy, které se vážou určitému místu

Jedná se o známá strašidla na hradech, ve strašidelných domech, v podzemí... Zde převládá názor, že se jedná o energetický otisk nějaké události (někdo říká psychosomatická zóna) kde bylo vyzářeno značné kvantum psychické energie (například při vraždě). Obraz události se zachytí ve starých zdech nebo nábytku, čímž vznikne cosi jako psychický hologram. Tento obraz ale časem slábne. Zajímavé je, nakolik se tento fenomén podobá tzv. bludným přeludům okultistů, rozdíl je pouze v tom, že nosič informace je hmotný. Vlastní mechanismus vytváření tohoto fenoménu je dosud, bohužel, neznámý. V poslední době se objevují další zajímavé teorie. První z nich je Shaldrakovo „morfogenetické pole", které je definováno jako:

"neviditelné organizující struktury, které vytvářejí tvary véd, jako jsou krystaly, rostliny, zvíňita, ale mají také vliv na jejich chování. Tuto pole obsahují informace nashromážděné celou historií a evolucí, něco ve smyslu Frcudovy rasové pamětí, Jungova kolektivního nevědomí, anebo Learyho „neurogenetického obvodu."

Shaldrake tvrdí, že morfogenetické pole není fyzikální povahy a existuje mimo materiální svět. Díky tomuto poli mohou podobné struktury navzájem komunikovat mimo prostor a čas.

Velmi populární se v poslední době stala teorie paralelních světů. S hypotézou oken přišel v 60. letech Američan John Keel. Zhruba řečeno - autor předpokládá, že kromě našeho světa existují ještě světy paralelní, které za běžných podmínek nemůžeme vnímat, nicméně možnost prostupu z jednoho světa do druhého existuje - buď při vzniku specifických okolností nebo na speciálních místech označovaných jako energetické uzly či brány. Na konto tohoto fenoménu lze vysvětlit nejen výskyt strašidel, ale i tajemná mizení lidí, zjevení nezemských tvorů a podobně. (Podrobněji se o této problematice můžete seznámit například v knize pana Hrušky Paralelní světy.)

Bezmocnost pozitivního myšlení

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

původní článek v angličtině:

 http://www.newyorker.com/online/blogs/currency/2014/02/the-powerlessness-of-positive-thinking.html

odkazy na překladače ZDE

Strojový překlad do češtiny ZDE

Obr. zdroj

V češtině na stejné téma např. Fantazírování je nepřítel každého cíle


 

 

Posvátná geometrie, Genesis a Kabala v Tóře

ObrázekPro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

původní článek v angličtině:

http://beforeitsnews.com/conspiracy-theories/2013/06/sacred-geometry-and-the-art-of-scriptural-writing-2452300.html

odkazy na překladače ZDE

Strojový překlad do češtiny ZDE


 

Eva pokušitelka, či spasitelka? Had ďábel, či učitel?

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA
 
 
Termín Setovská gnóze, neboli zkráceně Setovci, je moderním badatelským konstruktem založeným na několika společných a specifických znacích vyskytujících se v některých gnostických textech, které jsou součástí koptsky psané gnostické knihovny 
nalezené roku 1945 v Egyptě poblíţž Nag Hammádí. Na základě jistých společných rysů plynoucích z těchto textů lze předpokládat existenci specifické gnostické skupiny.
Hlavním znakem přiřazujícím text k Setovské gnózi je především soubor spekulací a mytických vyprávění souvisejících s postavou Séta, třetího syna Adama a Evy. Sét vystupuje buďto jako spasitelská postava přinášející lidem poznání, nebo je vyobrazen jako duchovní předek vyvolené skupiny lidí, tj. gnostiků, v textech označovaných jako „Setovo sémě“. Právě tyto odlišné vlastnosti Séta vedou některé badatele k pochybnostem o unifikované Setovské gnózi, kterou by bylo moţno postavit po boku např. systému valentinovské gnóze.
Další jednotící znaky textů jsou přítomnost prvotní božské trojice transcendentního Otce-Matky zvané Barbeló a Syna uváděného jako Autogenes („Samozrozený“), někdy nazývaného také jako Adamas či Pigeradamas; stvořitel světa, demiurg, nesoucí jméno Jaldabaóth a přezdívky Saklas či Samael; čtyři emanace či světelné bytosti známé pod jmény Harmozel, Oroaiel, Daveithe a Eleleth; tři kritická období ohraničená kataklysmatickými událostmi - potopou, ohněm a posledním soudem; dějiny spásy vyznačeny třemi sestupy spasitele; rituály křtu a vzestupu do božského světa.
 
Celou diplomovou práci od autora Víta Koblihy najdete ZDE
 
Obrázek zdroj

 

SLOVANSKÝ SVETONÁZOR A VZNIK VESMÍRU

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

Náboženstvo nie je Viera. Ak chceme pochopiť význam slova „náboženstvo“ musíme ho použiť v jeho pôvodnom tvare – „religia“. V pôvodnom, hlbinnom význame slova je „re“ opakovanie – napríklad rekonštrukcia, reanimácia a pod. Liga je veľká skupina. Teda spojenie relígia znamená dodatočné pre-vzdelanie veľkej skupiny ľudí tam, kde najskôr bola Viera. Ide o podvodné rozdelenie jedinej Viery na množstvo náboženstiev – jedna z praktík temných síl v štýle rozdeľ a podrob si. Ale slovo môžeme chápať aj ako snahu veľkej skupiny ľudí o opätovné nadviazanie spojenia s vyššími silami. Nejde však o snahu Slovanov, tí spojenie – pokrvné puto – so svojimi Predkami nikdy nestratili, lebo to sa stratiť nedá.

původní článek ve slovenštině najdete ZDE

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK