Na zamyšlení

Naozaj tu ide o ekológiu alebo len o prachy? Alebo nezaujaté bádanie „proč bude hořet a bouchat“

 

Náš „velemilovaný“ opozičný web, český osud, nás neustále balácha rozprávkami o „transformaci o hoření a bouchání“. Vraj na vine sú fotóny :mrgreen: Majú vďaka prechodu do vyššej „duchovnej“ dimenzie horieť autá, lietadlá a hlavne továrne na plasty. Samozrejme, kto nie je predplateným členom tohto webu, zbytočne čaká na spásu a záchranu vďaka tomu, že je dostatočne informovaný. Čo si myslím tejto rozprávke a samotnom tvorcovi si nechám len pre seba. Pozrime sa ale na vec z iného uhla, zo strany čiste realistického, pri maximálnej možnej znalosti faktov a informácií. Nepovažujem sa za neomylného, preto si rád prečítam vaše doplňujúce informácie v diskusii.

Ide tu problém zmeny zaužívaného plynu v klimatizačných okruhoch motorových vozidiel. Boj prebieha medzi firmou Honeywell a ich patentovaným plynom HFO 1234yf, pôvodným ekologicky závadným plynom HFC-134a a konzorciom R744, ktorí presadzuje do klimatizácií ako náhradu obyčajné neškodné CO2 Poďme sa trošku rozhliadnuť o čo tu vlastne ide…

 

Čo nám hovorí Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES zo 17. mája 2006 o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách? Mení a dopĺňa sa smernica Rady 70/156/EHS. Snaží sa nám v rámci schválenia Kjótskeho protokolu, rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách a spoločnom plnení záväzkov z neho vyplývajúcich v mene Európskeho spoločenstva, regulovať používanie klimatizačných systémov v motorových vozidlách.

Chemtrails obsahuje dihydrogenmonoxid !

 

high levels of hydrogenJak ukázaly poslední výzkumy, chemtrails obsahuje velmi nebezpečnou látku: dihydrogenmonoxid. Kvůli této chemikálii ročně umírá po vdechnutí řada lidí a také dětí!

Je také hlavní složkou kyselých dešťů, přispívá ke skleníkovému efektu, urychluje korozi mnoha kovů, může způsobit výpadky proudu, zkraty nebo selhání automobilových brzd. V plynné formě způsobuje až popáleniny! Kromě toho byla nalezena i v nádorech…

Přesto se používá v chemickém a jaderném průmyslu, při výrobě polystyrenu, při rozstřikování pesticidů a při mnoha formách výzkumu na zvířatech. Byl objeven i jako přísada v pokrmech rychlého občerstvení a v dalších jídlech!

Není divu, že řada lidí podepsalo petici za zákaz této nebezpečné chemikálie.

Přesto vlády tyto oprávněné požadavky ignoruje. Proč? Kdo stojí za jejím využitím?

Je jasné, že za vším stojí armáda – ta i jiné státní organizace navíc používá sofistikované systémy pro rozvod a hromadění dihydrogenmonoxidu, a to i pro využití v případě vojenského ohrožení!

Vládní orgány řady zemí, oslovené touto peticí, vůbec nereagovaly a o problému dihydrogenmonoxidu zarytě mlčí. Mlčení o této nebezpečné látce však potvrzuje její existenci.

Blíže o tomto problému a nebezpečích této látky vizte webové stránky http://www.dhmo.org/ .

Nyní se prokázalo, že dihydrogenmonoxid je součástí i chemtrails. Zkušené badatele takové odhalení nemůže překvapit a jen potvrzuje zákeřnost vládních institucí a leteckých společností a hlavně vojenského letectva, které tuto nebezpečnou látku v ovzduší rozptyluje.

Připojte se k petici za zákaz této látky!

Převzato z : http://www.kpufo.cz/portal/

Další zajímavé informace k této problematice najdete ZDE

Jak se (ne)dělá počasí – radary (1. část)

 

Články neustále uveřejňované na OrgoNetu se opakovaně zabývají takzvaným „klimaterorismem“ a manipulací s počasím. Bohužel reakcím na toto téma není ve stejném médiu dáván dostatečný prostor, takže si dovolím využít svobodné diskuze zde a seznamovat Vás postupně s pohledem na problém z té druhé strany – skeptické a vědecké.

Nedělám to proto, abych si pěstoval vlastní fanklub nebo něco někomu vtloukal násilím do hlavy – ale proto, aby se každý zamyslel na tím, co je vlastně realita. A možná pak z neznalosti (nebo strachu z poznání) přestal napadat a urážet lidi, kteří jen dělají poctivě svou práci…

V dnešním prvním díle si ukážeme jedno z velmi oblíbených témat, jenž má svědčit o manipulaci počasí v České republice, a to ze strany ČHMÚ – meterologické radary.

Začneme videem z uplynulých dnů (20. – 22.7.2011), kdy ČR postihly trvalé srážky a z nich plynoucí povodně (zdroj: čtenář OrgoNetu)

 

 

Co na videu vidíme? Pásmo srážkové oblačnosti pohybující se na periferii tlakové níže, jenž přešla od JZ přes naše území a pak několik dní stagnovala nad Polskem. Srážkové pásmo se následně stočilo více severozápadně – jihovýchodním směrem, kde setrvávalo téměř 48 hodin a vypadával z něj trvalý déšť o úhrnech mezi 250 mm (Jizerské hory) až 150 mm (Krkonoše, Orlické hory a Jeseníky), který ve zmiňovaných oblastech způsobil slabší povodně.

Ale hlavně, na radaru vidíme kruhy, jenž mají své středy na radarovými zařízeními v Brdech a na Skalkách. Tyto kruhy jsou údajně důkazem manipulace srážek za účasti ČHMÚ (mají prý srážky přitahovat nebo odpuzovat jak je třeba).

Budete si muset vymyslet jiný „chemtrailsátor“… a ten hnusný hliník

Budete si muset vymyslet jiný „chemtrailsátor“ :) (prišlo komentárom – autor: Lubko)

S autorom komentáru súhlasím, nie je možné rozprášiť (hliník???) 10 km vysoko a čakať, že ho dole nameriame. Toto nie je ani priamy ani nepriamy dôkaz „práškovania“. Otázka znie prečo práve hliník?

Koncentrace rozpustného hliníku v půdě vzrůstá kvůli kyselým dešťům. Čím nižší pH tím lépe se hliník v půdě (je ho tam normálně kolem 7%, ale v neškodné, prakticky nerozpustné formě) uvolňuje do rozpustné formy vstřebatelné rostlinami a potažmo dalšími organismy v potravním řetězci.. Takže není mi jasné proč by NATO a ilumináti sprejovali neškodným Al nebo Al2O3, když ho maj v půdě neskutečná kvanta:) A na jeho uvolnění do biosféry bohatě stačí existující kyselé deště z exhalací elektráren a dopravy….

 

Každopádně v Česku se hliníkem rozhodně nesprejuje. Důkaz? Na této stránce http://old.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr09cz/tab/t42.html je tabulka s vyhodnocením měření koncentrací různých škodlivin ve sněhu a námraze na 10 místech v ČR v roce 2009 – výběr lokalit je na hranicích na úrovni cca 1000 m.nm. Celá práce je tady http://old.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr09cz/kap4.html . S výjimkou jediného měření je koncentrace hliníku ve sněhu a námraze hluboko pod limitem pro pitnou vodu. Ta výjimečná hodnota se dá jednoznačně vysvětlit lokálním znečištěním. Pokud by se masivně sprejovalo byly by koncentrace Al ve sněhu a námraze několikanásobně větší a to na všech odběrných místech.. Budete si muset vymyslet jiný „chemtrailsátor“

Poznámka alebo úvaha o hliníku a jeho kamarátoch…
alebo weby čo nevedia čo píšu?!

Úvod do studia „chemtardů“

Není účelem tohoto článku řešit zde problém „chemtrails“, ale otázku těch osob, které se jím zabývají a jsou přesvědčeny o jeho existenci.

Tito lidé jsou už tak známí a jejich vystupování tak charakteristické, že si vysloužili samostatné označení „Chemtard“ (něm. „chemtrotl“, rus. „chemdur – „chemtrailčeskij durak“) (1)

Nyní jde o to, zamyslet se, co tyto lidi na chemtrails (dále jen CH) fascinuje a proč se tak děje.

Proč CH. vyvolává takovou kontroverzi a mnohdy až agresivitu?

Proč každý článek o CH vyvolá naprosto nebývalou lavinu reakcí?  (Na Alternativním Osudu (osud.biz) je celých 24 % diskusních příspěvků u článků s CH. Průměrný počet diskusních příspěvků u článků, věnovaných CH je 68, což vysoce překračuje průměr příspěvků na článek (3,6)!

Zamysleme se nad tím, co z těchto osob udělalo a dělá chemtardy.

Pohledy na osoby, do značné míry podobné chemtardům, přináší řada článků (2). Lze z nich najít řadu zajímavých postřehů, plně se vztahujících i na chemtardy.

Problém takových článků je však v tom, že určité rysy jen konstatují, neptají se po příčinách.

Podívejme se proto na rysy chemtardů a pokusme se najít příčiny, které k jejich vzniku přispěly.

Chemtard a konspirace

Uvádí se, že někteří lidé – a chemtardi obzvláště – si libují v tzv. „konspiračním myšlení“. Takové tvrzení má však háček. Co to je, to konspirační myšlení? Kde se vzalo? Proč je jiné, než to „nekonspirační“? Je možné se dočíst, co je „konspirační myšlení“, ale už nic o tom, proč vzniká.

Pehe o konspiračním myšlení říká: „Obecně lze většinu konspiračních teorií odbýt jako selhání intelektu nebo jako do určité míry paranoické projevy, jejichž nositelé odmítají přijmout logická, často zcela srozumitelná vysvětlení určitých jevů. Lidé, kteří věří konspiračním teoriím, jsou naštěstí ve většině civilizovaných zemí jen menšinami někdy zmatených, někdy ale také bohužel docela pomatených jedinců.“ (3)

Odsouvat konspirační myšlení do patologické oblasti je však mylné.

V principu je možné říci, že hledání, pátrání po smyslu věcí, odhalování skrytých mechanismů různých jevů a procesů, by mělo být a také je, základním vybavením každého člověka. Na tom není nic špatného ani škodlivého. Tím se ostatně chemtardi stále ohánějí – vždyť oni jen hledají pravdu!

„Konspirační teorie také často čtu. Poskytly mi nadhled. Poskytly mi i to, co je důležité pro můj život. Tím je přítomný okamžik v lásce. KT poskytují lidem „náboje“ proti manipulaci, což může vést ku svobodnějšímu myšlení.“(4)

V jakém momentu se tato pozitivní vlastnost dramaticky mění?

Je to ve chvíli, kdy toto hledání a pátrání náhle ustrne na jednom bodě a nepokračuje dále.

Působí zde samozřejmě řada faktorů osobnostních, psychologických, sociologických, ale ve stručnosti se dá říci, že pokud zjištěné informace souzní s osobnostním přesvědčením, dojde ke ztotožnění se daným názorem a začne jeho úporné hájení.

Někteří lidé se domnívají, že ona nesnášenlivost až agresivita, s jakou dotyční hájí své postoje, vyplývá z vlastního vědomí, že zastávané argumenty jsou slabé a proto potřebují obhajovat s o to větší razancí.

„Vidím to naprosto jasně. Je to dezinformační kampaň proti chemtrails (jako většina takovýchto článků na tomto webu). Lidi si už toho totiž začínají všímat a musí se nějak zklidnit a přibrzdit. Proto takové články vycházejí. Ty si myslíš, že tento článek něco vysvětluje. Ano, je v něm dost pravdy, ale jeho hlavní účel jsi nepochopil. Jsi pouze jeho obětí.“ (5)

Ke konspiračnímu myšlení přispívá v neposlední řadě fakt, že řada jevů, procesů, politických,  historických, aj., kterých byli lidé i přímými svědky, se vykládá v rozporu s jejich zkušenostmi, s jejich přesvědčením. Mnohé jsou i vyloženě lživé.

Navíc – s masovým rozšířením internetu se lidé dostávají k obrovskému množství informací, ve kterých se nedovedou vždy orientovat a ztrácí v jejich záplavě.

Je normální, že lidé tvoří své názory podle svého politického zaměření, ekonomického, sociálního postavení, a množství dalších osobních faktorů a zaměření.

Internet poskytl tomuto faktu poprvé v historii živnou půdu. Lze na něm nalézt podpůrné informace a argumenty na kteroukoliv otázku, problém, a pro ničím neomezené spektrum názorů.

„Ono stačí, že nás dezinformacemi krmí manstream a je smutné, když jim v tom pomáhají média, která se tváří alternativně.“ (6)

Chemtard coby Spasitel

Chemtard je spasitel. Otvírá veřejnosti oči, jen na něm záleží, aby lidé prohlédli. Ačkoliv psychiatrie nepočítá spasitelský komplex mezi diagnózy, přesto jej uvádí jako zvláštní stav mysli, kdy se osoba domnívá, že jejím osudem či určením je zachraňovat a zachránit.

„Všechno je to zku****á propaganda vychovávající nové stádo ovcí. Nevnímáš to obrovské nebezpečí? Já ano. Proto tady s váma bojuji. Aby se to změnilo.“ (7)

Sloužící Chemtard

Někteří lidé vytváří pseudoproblémy záměrně, aby na nich profitovali. Jsou to novináři, spisovatelé, majitelé a provozovatelé webů, spekulujících s návštěvností. Chemtardi jsou však jiní. Ochotně konzumují tyto nesmysly a šíří je dál. Dává jim to pocit vlastní důležitosti.

„Všechny vaše články se tváří jako nezaujaté, ale snaží se odvádět pozornost a bagatelizovat. Proto tady argumentuji.“  (8)

Chemtard vševědoucí

Chemtard má dojem, že je něco víc, ví víc, než jiní „obyčejní“ lidé. Ti, kteří CH odmítají, jsou v zajetí vládní propagandy, zaostalí, nevědomí. Těm je třeba přinést „světlo poznání“…

„Jinak jste všichni spokojení. Tak hurá k televizi, koukat na zprávy, ať víte, co si máte zítra myslet. Hlavně nepozorujte nebe a neklaďte si žádné otázky. Od toho tady jsou „odborníci“, oni vám to vysvětlí, že o nic nejde.“ (9)

Ublížený Chemtard

Chemtardi jsou chudáčci, kterým stále někdo ubližuje.

„Už vidím, jak zase budou řičet materialisti např. z Alternativního osudu, Aldebaranu, Sysifosu. Někdy je mně smutno a hlavně do pláče, když si uvědomuji, jak tito lidé jsou prosáklí zdejším Marixem. Naučené poučky a nic vykombinované svou svobodnou bytostí. Jsem jen rád, že vše je tak, jak má být, ikdyž to někdy bolí. Přeji otevřeným dušičkám hodně sluníčka a radosti – nedejte se!!! s Láskou a úsměvem Iv.“ (10)

Nejen, že na ně padá chemtrails z letadel, ale oponenti s nimi nesouhlasí, což je přímo útok na jejich nejzákladnější životní funkce.

„Vždyť nám jsou informace upírány, tak není divu, že je těžké dobrat se pravdy. Navíc, většina lidí se hledajícím přihlouple vysmívá, aniž by učinili byť jediný krok k hledání pravdy. Ale to je také způsobeno mediálními masážemi a manipulacemi. Jak to řekl Morpheus – Dokud se ti lidé neprobudí, jsou součástí Matrixu a tím i našimi nepřáteli. Tak to bohužel je.“  (11)

Informací o CH je skutečně málo: Jen po zadání CH do českého Seznamu.CZ je nalezeno 1148 odkazů, na Google 4 270 000 odkazů! Po bližším prozkoumání každý zjistí, že jsou to v podstatě 2 -3 teze, které se opakují opisováním do omrzení.

„No to teprve posoudíme z dlouhodobého hlediska. Každopádně to je jeden z faktorů a může být mylný. Nedostatek Slunce a jeho dopady na zdraví už se projevují. Ekonomické dopady povodní jsou rovněž reálné. Devastace půdy je rovněž reálná. S tím souvisí neúroda a potravinová nesoběstačnost. To také někomu vyhovuje. Nevidíte, kam to vše spěje? Co zanecháme dětem? Jaký svět po nás zdědí?“ (12) 

Chemtard revolucionář

Poslední výspa pravdy – chemtard – je pln odhodlání bojovat proti systému, který to vše způsobuje. Jeho odhodlání čiší z každé věty:

„…když nás bude hodně a budeme tlačit na příslušná místa, dají se věci do pohybu.“ (13)

„Nenadešel už opravdu konec poslušného poslouchání a hry na nevědomé ovečky? Kolikrát je ještě třeba lidi na tomhle světě vyzývat k vlastnímu individuálnímu hledání skutečné pravdy? Proč pořád slepě důvěřujeme systému, který je naskrz prohnilý a zkorumpovaný? Kolik pravdy nám bylo ve skutečnosti za ty desítky a stovky let utajeno? O korupci ve vládách na celém světě slyšíme stále, ale pořád žijeme v představě, že falešní lidé v těchto vládách by svým občanům nic neutajili a nic důmyslně nezmanipulovali. To je dost divné a nějak si to vzájemně odporuje…“ (14)

Chemtard a spiklenectví

Svět je řízen tajnými vládami, společnostmi, a v nich hrají prim Židé.

„Zajímavej způsob americko-židovského protiútoku.“ (15)

Takové teze se objevují už dlouho, jejich biblí jsou Protokoly Sionských mudrců a bylo o tom napsáno už mnoho. Není proto divu, že mezi chemtardy je tato teze stále živá.

„…jste alternativní web, který hledá pravdu nebo jste dezinformátoři, kteří mají za úkol odvést pozornost?“ (16)

Chemtard a odborníci

Zatímco věda a vědci jsou hlavními nepřáteli, odpovědní za CH, přesto se chemtard sice zřídka, ale přece jen někdy odvolává na odborné posudky a vyjádření expertů, což má zajistit zdání důvěryhodnosti.

Kdo jsou tito „odborníci“? Co je tím momentem, dělící čárou, která oba typy odborníků dělí? Je to opět jejich postoj k CH.

„Kdo jsou zastánci a kdo odpůrci (chemtrails)? Odpůrci jsou většinou „pseudovědci“ papouškující to, co jim řekne nadřízená autorita. Vlastní názor nemají a jediné, co je zajímá je, aby dostali další grant na svůj výzkum. Není důvod dráždit ty nahoře u kasy. Zastánci existence chemtrails jsou ti vědci, kteří se nenechali zkorumpovat a za trest byli vyloučeni z univerzit, jejich projekty byly zrušeny a veřejně zesměšněni.“ (17)

Pokud odborník CH potvrzuje, je to pravý odborník, pokud CH popírá, není to odborník.

„Ale jsem v tomoto oboru laik a nechám se skutečným odborníkem poučit. Vy jím zcela určitě nejste. Jen stelete rozumy…LK“  (18)

Zkoumáme-li „odborníky“, na které se chemtardi odvolávají, pak zjistíme, že jde opět o stejné chemtardy v zahraničí, zaštítěné stejně pochybnými „instituty“.

Dr. Ilya Sandra Perlingieri z Carnicom Institute v USA provedla rozbory, které potvrdily, že ve vzduchu v Arizoně se nachází toxické látky, přičemž některé z nich převyšují toxický limit i několik set krát. Je to zřejmě skutečný důkaz chemtrails, na který všichni úhlavní odpůrci této teorie čekali.“ (19)

Zmíněný „Carnicom Institute“ je normální občanské sdružení chemtardů ajiných konspirátorů, kteří mají k jakékoli odbornosti velmi daleko (carnicominstitute.org/) , a o Dr. Peregrini se dočteme, že jde o pedagožku a autorku knih, zviditelňující se při každé příležitosti (nyní zejména v otázce JE Fukušima). Tedy nejde o odborníka v oblasti chemie, meteorologie…

V podstatě dojdeme k závěru, že odborná stanoviska chemtardy vlastně vůbec nezajímají. Pro ně je důležité, aby byla uznána „jejich“ pravda:

„Kompetentní místa by se k fenoménu geoinženýrství neboli „chemtrails“ měla postavit čelem a ne se tvářit, že se jedná o běžné kondenzační stopy za letadly. Bez ohledu na to, jaké hodnoty znečištění se naměřily. LK.“  (20)

Chemtard diskutující

Z psychologie je známé, že člověk přijímá snadněji ten názor, se kterým se seznámil jako první. Druhý a další názor už přijímá s nedůvěrou a nebo už vůbec ne.

Co z toho vyplývá ? Konspirační teorie tím, že vykládají něco nového, tedy naprosto originální názor, ať už jakkoli nesmyslný, využívají této výhody „prvního názoru“. Neznalý člověk jej slyší jako první a snáze si jej zapamatuje, a lépe přijímá za svůj. Snaha o vyvrácení, uvedení informací na pravou míru už má ztíženou pozici.

Contrails, tedy stopy za letadly, lidé vídají už přes 60 let, a donedávna se nikdo vcelku nestaral o podrobné vysvětlení tohoto jevu, každý jej bral jako přirozený jev. Náhle je tu „vysvětlení“, které přijímá stále více lidí, neboť dosud o tomto jevu nic podrobného nevěděli.

„Lidé, jde nyní o vše. Co do vás tato letadla nyní pouštějí, je pro vás velmi nebezpečné. Musíte začít jednat – musíte se láskou obalit a začít aktivovat ochranu proti těmto zvěrstvům. Jde o utajované akce USA. Musíte začít burcovat veřejnost, aby se o tom začalo mluvit. Musíte zabezpečit, aby se s tím přestalo, jinak dojde k záhubě. Minulost vás již nesmí zajímat – postarejte se o to, aby se to nedělo v budoucnosti. Přichází změna klimatu, a to se odráží na vašem zdraví. Lidé, máte poslední možnost toto zastavit – burcujte svoje zástupce v parlamentu, hovořte o tom a buďte milostiví, když vás budou zatracovat – je nutné pracovat pro dobro Země i vás – lidstva. Máme s vámi dobré úmysly, tak jděte v lásce a PRACUJTE. Džejna.“ (21)

Klasickým postupem chemtardů je zahlcení diskusí odkazy o fungování CH. Každý odlišný a nesouhlasný názor a ostatní fakta ignorují nebo označí za nesmysly, nebo za nástroj vládní propagandy. Trvají na svém, i když tyto argumenty byly již dávno zdiskreditovány a vyvráceny. Pro ně to však neplatí. Odlišné informace jako by neexistovaly.

A jaké jsou to důkazy? Jsou to opět většinou obrazové nahrávky na YouTube nebo fotografie.

Proč to jsou zřídka články, a už vůbec ne odborné statě? Zcela chybí vyjádření chemiků. (Pokud jde o nějaké pojednání o CH, dotýkající se chemie, pak to nesnese ani ten nejmírnější kritický náhled.)

Proč? Protože takové odborné články prostě nejsou. Zbývá jen argumentovat za pomoci obrázků. A takové odkazy všude rozesílají do omrzení.

Zatímco po oponentech požadují argumenty, sami jimi nereagují, jejich hlavní reakce jsou emocionální.

„Diskutovat na tomto webu je házení perel sviním! Lad. Kopecký“ (22)

Je třeba si všimnout, že jde stále o to, co je na očích! Co je na tom důležité? Chemtard nezkoumá, jestli to, co vidí, nemohlo být něco jiného. Pro něj to je důkaz a nic jiného neexistuje. Proč?

Poté, co se někde diskuse po počáteční vstřícnosti logicky stočí k odmítání ch., chemtardi se začnou vztekat a zaspamují diskusi svými nesmyslnými odkazy:

„Další diskuse nemá smysl. Pro toho, koho to zajímá a kdo skutečně chce najít pravdu a nespokojí se s povrchními vysvětleními, jsem připravil pár odkazů… Lad. Kopecký“ (23)

Chemtard a informace

Internet přináší množství informací, ale člověk je není schopen všechny obsáhnout. Uvádí se, že články, které přesahují spodní rámec monitoru, zůstávají u velkého procenta čtenářů nečteny. Internetové zdroje se tak zkracují a zestručňují, ve snaze vyjít všemožně vstříc takovým požadavkům. Mnohé webové stránky se doslova bulvarizují a snaží se přitáhnout čtenáře přemírou zvýraznění formy, kvalita obsahu není to hlavní.

„…poukazuji na VELKÝ problém a snažím se s tím něco dělat. Byť jen tím, že chci zmobilizovat ostatní, abychom už konečně důrazně zatlačili na patřičná místa?“  (24)

Dá se předpokládat, že chemtardi si vzali příliš velké sousto pro pochopení určitých procesů. Nejsou tedy schopni šířku problémů obsáhnout, natož pochopit. Proto se jejich psychika spokojuje se zkratkami, povrchními a jednoduchými tématy, které tak vyvolají úplně nesmyslné závěry. Vzniknou tak chyby, ať už z neznalosti, a nebo i záměrně, které chemtard začne používat v diskusi. Taková diskuse je pak jasně nesnášenlivá, agresivní a demagogická.

Přes proklamované úmorné hledání a pátrání, kterým se chemtardi ohánějí, je problém CH velmi jednoduchý. Především:

- CH je vidět, má je každý na očích

- může se jím zabývat každý

- nevyžaduje to nijakou zvláštní námahu

- informace o něm jsou široce dostupné, zvláště na internetu

Právě přes tuto zjevnost tu působí nejvíce dojem, že se něco skrývá. A možná právě proto.

Chemtard a pochybnosti

Chemtardi trvají na tom, že musí být vyslyšeni, neboť na jejich tvrzení „něco je“. Využívají polopravd a sporných otázek pro své cíle, nikdy však proti vlastním názorům.

„Seberte rozum! Nevěřte všem a všemu co je pohodlný!  Neodsuzujte něco jen protože se vám to zdá málo pravděpodobný… Realita je zlá!“  (25)

Když jsou argumenty odmítnuty, křičí, že jde o cenzuru, spiknutí proti nim, celému lidstvu…

„Zde na Osud.biz vzniklo několik dezinformačních slátanin – to je tak vše. Absolutně odmítáte jakýkoli jiný názor.“ (26)

Chemtard a věda

I když CH vyrostla a šíří se hlavně v tzv. „esoterických“ kruzích, má zde poněkud odlišné postavení.

Zatímco v jiných případech v oblasti esoteriky jsou určité věci jen pro vyvolené, tedy „vidí je“, „vnímají je“ a „chápou“ jen ti, kteří mají určité schopnosti, pravou „duchovní“ vyspělost, CH otevřela dveře všem. I to je významný faktor jeho úspěšnosti.

Přesto dává CH svým příznivcům pocit jejich výlučnosti a výjimečnosti. Pochopili tajemství skryté v CH bez ohledu na své vzdělání, odbornost. Naopak, věda je spojena s těmi, kdo CH provádí, a je tedy nepřítelem číslo jedna.

„Víte co je na klimatických zbraních nejděsivější? Že to vypadá jako příroda a oběti ani nevědí, že jsou ve válce. Technicky na to existují prostředky, politická (z)vůle rovněž a motiv také. Musíte si napřed něco zjistit o světě, ve kterém žijeme, pak vám to začne zapadat. Nevidíte ty dopady na ekonomiku, zdraví a potravinovou soběstačnost? Proč myslíte, že Monsanto vyvíjí hliníku odolná semena? Přemýšlejte.“  (27)

Kritici učení o CH jsou hlupáci, kteří nejen že nedorostli k takovým výšinám vědění, ale vůbec se neumí podívat na svět, na oblohu, kde mají CH přímo na očích.

„Vždyť vy jste si ještě ani ničeho nevšimli nad vašimi hlavami. Už vám ty nebeské čmáranice připadají normální. Protože vy už nejste normální. Jinak byste to museli vidět.“ (28)

Závěr

Nejzávažnější příčinou vzniku chemtardů jsou určité četné psychické mechanismy, které vedou k nejrůznějším iracionálním představám. Chemtardi by vznikli i bez chemtrails, našli by si jinou věc, jev, oblast, kterou by znásilnili pro své účely.

Za vznik chemtardů nemůže chemtrails. Tito lidé by si vybrali kteroukoliv jinou oblast a překroutili jí tak, aby odpovídala jejich myšlení a psychologickým dispozicím. To, že tato skupina vznikla, je následkem jejich psychologické výbavy, která se dostala do střetu s širším sociálním prostředím.

Není možné postihnout všechny rysy zastánců chemtrails, zejména jejich převládající psychologické a sociální zázemí. To se stane výzvou pro další badatele. (29)

Odkazy :

Odkazy :

(1) Kol. aut.: Chemtardi – zavedení pojmu. Alternativní Osud. 24.2.2011. http://sturovo.com/osud/priroda/pocasi-a-podnebi/chemtardi-zavedeni-pojmu/

(2) Polach, Roman : Věk popíračů. Blog IDNES, http://polach.blog.idnes.cz/c/147186/Vek-popiracu.html, Strapko, M.: "Konšpirátorom" to už načisto prepína. http://strapko.blog.sme.sk/c/259710/Konspiratorom-to-uz-nacisto-prepina.html, aj.

(3) Pehe, J.: Hrad v zajetí konspiračního blouznění. Aktualne.CZ, 29.3.2011, http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-pehe.php?itemid=12665

(4) Z diskuse k článku : Beránek, J.: Konspirační teoretici všech zemí, spojte se! Nová země, 1.12.2010, http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/konspiracni-teoretici-vsech

(5) John Dovany, diskuse k http://sturovo.com/osud/priroda/chemtrails-kondenzacni-stopy-podivne-nebe/

(6) Lad. Kopecký, diskuse k http://sturovo.com/osud/priroda/chemtrails-kondenzacni-stopy-podivne-nebe

(7) John Dovany, diskuse k http://sturovo.com/osud/priroda/chemtrails-kondenzacni-stopy-podivne-nebe/

(8) John Dovany, diskuse k http://sturovo.com/osud/priroda/chemtrails-kondenzacni-stopy-podivne-nebe/

(9) John Dovany, diskuse k http://sturovo.com/osud/priroda/chemtrails-kondenzacni-stopy-podivne-nebe/

(10) Z diskuse, 4. dubna 2011, http://orgo-net.blogspot.com/2011/04/flotila-ufo-nad-fukusimou.html#comments

(11) John Dovany, diskuse k http://sturovo.com/osud/priroda/chemtrails-kondenzacni-stopy-podivne-nebe/

(12) John Dovany, diskuse k http://sturovo.com/osud/priroda/chemtrails-kondenzacni-stopy-podivne-nebe/

(13) John Dovany, diskuse k http://sturovo.com/osud/priroda/chemtrails-kondenzacni-stopy-podivne-nebe/

(14) Jaroslav Krejčí: Že by měli spiklenci pravdu? TV Nova o chemtrails. 10. leden 2011, http://jaroslavkrejci.blog.idnes.cz/c/171999/Ze-by-meli-spiklenci-pravdu-TV-Nova-o-chemtrails.html

(15) Reakce na článek proti CH. Z diskuse k článku Kužník, J.: Blud: Tajná letadla práškují Česko. Lidstvo má být sterilizováno. Technet.CZ, 4.8.2009, http://technet.idnes.cz/blud-tajna-letadla-praskuji-cesko-lidstvo-ma-byt-sterilizovano-psg-/sw_internet.asp?c=A090730_165849_sw_internet_kuz

(16) John Dovany, diskuse k http://sturovo.com/osud/priroda/chemtrails-kondenzacni-stopy-podivne-nebe/

(17) Admin: Proč nám zastiňují slunce? Kořeny zdraví, 10.2.2011, http://www.korenyzdravi.cz/?p=264

(18) LK: z diskuse, 27. listopadu 2010, http://orgo-net.blogspot.com/2010/11/zvyseny-obsah-hliniku-v-krusnych-horach.html

(19) Např. Krejčí, J.: Vědecké rozbory v USA (Carnicom Institute) potvrzují chemtrails. 13. únor 2011. http://jaroslavkrejci.blog.idnes.cz/c/177156/Vedecke-rozbory-v-USA-Carnicom-Institute-potvrzuji-chemtrails.html

(20) LK: z diskuse, 27. listopadu 2010, http://orgo-net.blogspot.com/2010/11/zvyseny-obsah-hliniku-v-krusnych-horach.html

(21) Z diskuse: Chemtrails. 17.9.2009, http://diskuse.doktorka.cz/chemtrails/archiv/0/

(22) Diskuse k http://sturovo.com/osud/priroda/chemtrails-kondenzacni-stopy-podivne-nebe/

(23) L. Kopecký, z diskuse k http://www.osel.cz/index.php?clanek=5583&akce=show2&dev=1

(24) John Dovany, diskuse k http://sturovo.com/osud/priroda/chemtrails-kondenzacni-stopy-podivne-nebe/

(25) Z diskuse : Blog: Chemtrails existují. Pádné důkazy dorazily do redakce. Technet.CZ, 5. srpna 2009 http://technet.idnes.cz/blog-chemtrails-existuji-padne-dukazy-dorazily-do-redakce-pn0-/sw_internet.asp?c=A090805_114342_sw_internet_kuz

(26) John Dovany, diskuse k http://sturovo.com/osud/priroda/chemtrails-kondenzacni-stopy-podivne-nebe/

(27) John Dovany, diskuse k http://sturovo.com/osud/priroda/chemtrails-kondenzacni-stopy-podivne-nebe/

(28) John Dovany, diskuse k http://sturovo.com/osud/priroda/chemtrails-kondenzacni-stopy-podivne-nebe/

(29) Autoři uvítají další charakteristické a výstižné citáty chemtardů k uvedeným otázkám. Děkujeme.

K bodu 29. Na hĺbkové štúdium odporúčame diskusiu pod článkom inzenyrsky armageddon agenda luciferianska. Pán Dovany totiž zďaleka nie je sám. Podobných fanatických stúpencov len názorovo inak orientovaných nájdete aj tam v diskusii.

Kolektiv autorů AO

USA, EU: Globální ekonomika je v obtížné fázi, podnikneme kroky

Washington - Globální ekonomika se podle Spojených států a Evropské unie nachází v "obtížné fázi". Washington a unie proto podniknou kroky na podporu růstu a fiskální a finanční stability, jež "posílí základy dlouhotrvajícího a vyváženého růstu". USA a EU to uvedly ve společném prohlášení po dnešním summitu ve Washingtonu.  

Pravidla stránek

Alternatívny web,  čo sa zaoberá ezoterikou, vedou a spoločenským dianím vo svete a doma, články sú ale prístupné pre každého. Web vytvorili bývalí fanúšikovia osud.cz , matrix-2001.cz a zvedavec.org. Články o psychológii a sebapoznaní. Zen, budhizmus a iné. Nikoho nežádáme, nikdo nás nemusí prosit. Již nyní plníme vaše přání. Zdá se vám, že ne? Staňte se i vy autory, záleží pouze a jenom na vás, zda-li se stanete autory článků, celých seriálů, či krátkých zpráv. Nechce se vám?…Navštivte nás jen tak, bez závazků. Nevadí nám váš souhlas nebo nesouhlas, nic s tím neztrácíme, prosíme jen o slušnost k jinakosti názorů. Vaše přání plníme už teď! Pokud ne, přijďte a splňte si je sami! (team osud.BIZ Bdělost, Informace, Zodpovědnost)

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK