Mimozemské rasy a civilizace

Před 40 lety byl vyslán vzkaz mimozemšťanům

První zpráva úmyslně zaslaná mimozemšťanům opustila Zemi před 40 lety na palubě sondy Pioneer 10, jež v roce 1983 opustila Sluneční soustavu. 
Sonda odstartovala z mysu Canaveral na Floridě v horní části rakety Atlas-Centaur dne 2. března 1972. Je na ní pozlacená deska s postavami muže a ženy, a symboly, ze kterých by si v případě, že je najde inteligentní bytost, odvodila z nich původ a čas vypuštění sondy. Jeho dvojče Pioneer 11 začal svou cestu 6. dubna 1973 a byla na ní stejná deska.

Synové Plejád (7)

 

Navštívily tuto planetu před dvanácti tisíci lety kosmické lodi Nezemšťanů?
ELEKTRICKÉ DESTIČKY

 V tom, co si nesčíslné generace předávaly jedna druhé, je nepochybné hezký kus fantazie, ale nebylo by správné připisovat bujné fantazii předků úplně všecko. Začtěme se například do článku sovětského vědce Vjačeslava Zajceva v měsíčníku Sputnik, a hned stojíme před zcela konkrétními fakty.

„Když v r. 1965 vyšla zpráva jistého čínského archeologa, udivila celý svět. Vědec čerpal z fragmentů vědeckých děl dávné minulosti a na jejich základě vytvořil ohromující teorii o kosmických lodích, které prý navštívily zemi před dvanácti tisíci lety. Německý časopis Das vegetarische Universum se k jeho bádání vyjádřil takto: „Za poslední čtvrtstoletí objevili archeologové, kteří se zabývali průzkumem jeskyň v pohoří Bayan-Kara-Ula na čínsko-tibetské hranici, celkem 716 kamenných destiček s nerozluštitelnými hieroglyfy, jejichž stáří se dá počítat na tisíciletí. Destičky mají podobně jako dnešní gramofonové desky uprostřed otvor, od kterého vychází, dvojitá rýžka, spirálovitě se vinoucí až k okraji.

Významní vědci se vyslovují pro život ve vesmíru

 

To, že mimozemský život už není vnímán jen jako rozmar snílků a fantastů, ale jako jev, který je pravděpodobnější než cokoliv jiného, dokazuje i to, že se k němu vyslovuje kladně celá řada významných vědců. A tak zde bych chtěl vypsat panteon těch nejznámějších.

F r a n k   D r a k e

 

Je americký profesorDrake.jpg astronomie a astrofyziky na kalifornské univerzitě v Santa Cruz, kde se v roce 1984 stal i děkanem. Tento muž se do historie vědy a do historie hledání mimozemských civilizací zapsal hned několika významnými počiny. Jednak byl autorem úplně prvního  pokusu o rádiové spojení s mimozemskými civilizacemi, známého jako Projekt OZMA. A samozřejmě také byl duchovním otcem programu SETI. Těmito projekty jsem se podrobněji zabýval v článku „Byl už zachycen signál mimozemské civilizace?“. Kromě toho je autorem i známé Drakeovy rovnice, která určuje počet komunikaceschopných  mimozemských civilizací. Podle této rovnice se jen v naší galaxii vyskytuje minimálně deset komunikaceschopných mimozemských civilizací.

Drakeova rovnice

N= R* x fp x ne x fl x fi x fc x L

  • N – předpokládaný výsledek, počet vyspělých inteligentních civilizací schopných mezihvězdné komunikace
  • R* – označení přírůstku počtu hvězd v Mléčné dráze za určité období (6 – 40; 10 za rok)
  • fp – podíl hvězd, které (podobně jako Slunce) mají okolo sebe planetární systémy
  • ne – průměrná hodnota počtu planet v planetárním systému, na kterých panují vhodné podmínky pro život
  • fl – poměr z předchozích vhodných planet, na kterých se život skutečně vyvine
  • fi – poměr z předchozího, kde život vznikl a rozvíjel se až k inteligentní formě života
  • fc – podíl inteligentních forem života, které dosáhly schopnosti aktivní mezihvězdné komunikace
  • L – odhad délky existence inteligentní životní formy schopné mezihvězdné komunikace
  •  

Celý zdroj článku http://liborcermak.blog.idnes.cz/c/245548/Vyznamni-vedci-se-vyslovuji-pro-zivot-ve-vesmiru.html

Setkal se Eisenhower s mimozemšťany ?

 

Před 56 lety – 20.2.1954 prezident USA Dwight Eisenhower přerušil svou dovolenou v Palm Springs v Kalifornii. Proč ?
Podnikl prý tajný noční výlet na nedalekou leteckou základnu, aby se setkal se dvěma mimozemšťany.

Tak to uvádí různé ufologické zdroje, včetně M. Salla, bývalého univerzitního profesora a zakladatele tzv. exopolitiky.

Podivný noční výlet vedl dokonce k vyhlášení tiskové agentury Associated Press, že prezident zemřel. Nestalo se tak, zpráva byla dementována. Eisenhower žil až do roku 1969. Přesto událost z tohoto dne se stala zdrojem pro ty nejdivočejší fantazie.

Synové Plejád (6)

 

Navštívily tuto planetu před dvanácti tisíci lety kosmické lodi Nezemšťanů?
MOSTY OD HVĚZDY K HVĚZDĚ  

Staré japonské báje se hemží létajícími nestvůrami, měkce přistávajícími „hvězdami" a záhadnými tvory, kteří vystoupili z „dračího břicha". Mluví se tam ale i o jiných zvláštních příhodách, které ve světle moderních hypotéz vedou ke stejně překvapivým závěrům.

Na počátku japonské literatury stojí Kojiki neboli „Kronika prastarých věcí". Sepsal ji komoří Hijeda-No-Ar v roce 712 a obsahuje po staletí uchovávané pověsti, jak je vyprávěli toulaví pěvci a herci. V r. 720 kroniku zpracoval kníže Toneri, přeložil ji do klasické čínštiny a věnoval ji císařovně „jako důkaz jejího původu od Amaterasu, bohyně Slunce". Kronika dostala i nové jméno: Nihongi.

Už v Nihongi nacházíme množství podrobností o výskytu neznámých nebeských těles.

„Velká hvězda se pohybovala od východu k západu," čteme v záznamu o roce 637, „a bylo slyšet hřmot, podobný dunění hromu. Lidé říkají, že hluk povstal od létavice, jiní zase, že to bylo skutečně hřmění, ale buddhistický mnich Bin tvrdil: ,Není to létavice, nýbrž nebeský pes, jehož štěkot se podobá hlasu hromu.' "

Synové Plejád (5)

 

Navštívily tuto planetu před dvanácti tisíci lety kosmické lodi Nezemšťanů?
VÝZVA VĚDĚ 

Pan Kiši se vzbudil vprostřed noci, vrhl se ke dveřím a cestou vrazil do stoličky. Jeho žena a syn se probudili také.

„Co se děje, táto?" ptal se chlapec. „Není ti dobře?"

„Ne, ne," potřásl starý rolník hlavou. „Venku se stalo něco divného. Bylo to jako hrom ... Nic jste neslyšeli? A to zelené světlo — taková zář..."

Matka se synem se po sobě ustaraně podívali. Neslyšeli ani sebemenší šramot a neviděli žádné zelené světlo. A otec Kiši měl v obličeji zvláštní výraz, takový nějaký skoro náměsíčný, ale přitom vnímal všecko, co se kolem něho dělo — dokonce řekl ženě: „Proč sis uvázala šátek? Snad jsi nebyla venku? To by mohlo být nebezpečné ..."

Žena ho hleděla uklidnit, ale umlčel ji posunkem ruky a řekl: „Buďte klidní a nedělejte hluk. Nehýbejte se z místa, ať se děje co se děje. Poohlédnu se trochu."

Otevřel dveře a vyklouzl ven. Žena a syn ho pozorovali oknem a viděli, jak se přikrčil do stínu, ale najednou se narovnal a začal gestikulovat, jako by chtěl uklidnit nějaký svůj protějšek. Pak stál asi pět minut celkem 'klidně a jen čas od času hnul rukama; vypadalo to, jako by rozprávěl s někým neviditelným. Posléze se otočil a vrátil se do domu.

„Tomuhle nerozumím," řekl. „Ne, tomu skutečně nerozumím."

Synové Plejád (4)

 

Navštívily tuto planetu před dvanácti tisíci lety kosmické lodi Nezemšťanů?
NEBESKÝ PŘÍSTAV

  Marcahuasi je pustá, nehostinná náhorní plošina ve výši 3 800 metrů nad mořem, spalovaná sluncem, rozpukaná nedostatkem vláhy, bičovaná větrem, taková malá ukázka měsíční krajiny, položená západně od peruánských And. Tři čtvereční kilometry zkamenělé hrůzy, kam se dostanete jen na mezku. Co se tam dá najít krom horečky nebo šílenství?

Peruánský badatel Daniel Růžo tam přesto vystoupil po neurčitých stopách nesouvislých, fantastických útržků starých textů a bájí. Našel několik zvláštních, zdánlivě bezvýznamných skulptur, které jsou jasně viditelné jen v době slunovratu a tehdy mají lidské obličeje. Společnost jim dělají podobizny předhistorických zvířat, spadající věkem přinejmenším do období 130—185 miliónů let před naším letopočtem.

Ale to ještě není všecko. Růžo viděl pahorek v podobě vlídné stařecké tváře. Vyfotografoval ho a po vyvolání negativu zjistil, že se rysy obličeje na filmu proměnily a obrázek ukazuje tvář mladíka v květu let.

Jak nalézt mimozemské civilizace?

 

Jak dosvědčují nejnovější výzkumy, tak pravděpodobnost existence mimozemského života je obrovská.  A tak bych se chtěl dnes zamyslet nad tím, jak by šlo takovou případnou jinou civilizaci ve vesmíru najít.

Nejnovější výzkumy naznačují i to, že v naší galaxii – Mléčné dráze se nalézá více než 100 miliard planet. To je jednička s jedenácti nulami. Umíte si vůbec představit takovéto množství? Nevím jak vy, ale já velice obtížně. Je to čtrnáctkrát víc, než celkové množství lidí na naší planetě. Je to množství naprosto fascinující. A když si k tomu všemu představíme ještě to, že celkový počet takovýchto a podobných galaxií ve vesmíru se odhaduje na 120 miliard, dostaneme číslo dokonce z dvaadvaceti nulami. Pořád se to ještě nejrůznějším osamocenionistům zdá málo? Vždyť vědci zatím objevili hlavně ty obří planety. To ano. Vždyť jsou velké a hmotné, a tak se také lépe hledají. Ale v poslední době se stále častěji v katalozích exoplanet objevují i planety svojí velikostí srovnatelné ze Zemí a dokonce už i menší. Například tři planety hvězdy KOI-961, jejichž velikost je odhadována na 0,78, 0,73 a 0,57 poloměrů Země. Ta posledně jmenovaná se tak svými rozměry už blíží dokonce Marsu. A tak Stephen Kane z NASA říká: „Nejen že jsou planety velmi častým tělesem v Galaxii, ale co se velikosti týče, převládají planety menší, takové, jako je Země,“ Z toho vyplývá jediné, že ve vesmíru převládají planety svojí velikostí srovnatelné se Zemí víc než ty planety obří typu Jupitera. Je to logické i z toho důvodu, že na ty obří planety příroda potřebuje i daleko víc materiálu. Pokud ve vesmíru skutečně existuje množství mimozemských civilizací, jak se všeobecně předpokládá, máme možnost je s naší dostupnou technologií možnost nějak najít?

Vetřelci starověku - NÁVRAT (o UFO a mimozemšťanech na Zemi)

Podezření na opakované zásahy mimozemských civilizací do vývoje a historie lidstva potvrzují jak nová vědecká zjištění, tak množství artefaktů, archeologických nálezů a dalších skutečností, které nezapadají do existujícího výkladu historie lidstva.

Synové Plejád (3)

 

Navštívily tuto planetu před dvanácti tisíci lety kosmické lodi Nezemšťanů?


 

Po celém světě jsou známy kresby na „Sluneční bráně" v Tiahuanaku, které podle některých vědců představují roboty v kosmických oblecích a raketové motory na iontový pohon. Nejpřesnější a nejpřekvapivější obražení je však v Palenque. Tento obraz se dá těžko vykládat jinak než jako podpora „kosmické" teze.

ASTRONAUT Z PALENQUE

Pyramida v Palenque stojí uprostřed rozsáhlých zřícenin z mayského období, 8 km od městečka, které jí dalo jméno. Objevena byla kolem roku 1950 a po léta ji prozkoumávala expedice archeologa Alberta Růže Lhuilliera. Bylo třeba mnoho měsíců namáhavé práce, než se podařilo vyklidit suť, která se za staletí z neznámých důvodů uvnitř nahromadila.

Palenque vyvrací tvrdošíjně udržovanou domněnku staré archeologie, že se americké pyramidy zřetelně liší od egyptských tím, že nesloužily jako pohřebiště. V Palenque byl totiž nalezen veliký sarkofág z červeného kamene, obsahující kostru 173 cm vysokého muže. Obličej byl zakryt nefritovou maskou. Čí pozůstatky to jsou? Někteří znalci tvrdí, že „bílého boha" Kukulkana. Jiní, opatrnější, soudí, že nějaké jiné mayské postavy, o které nic nevíme, ani jak se jmenovala, ani kdy žila. Pro všechny byl ale zarážející jeden detail — že totiž pozvednutí víka sarkofágu vyžadovalo použití moderní techniky. Byl-li však prostor příliš stísněný, takže desku vůbec nebylo možno pozvednout, jak ji tam vůbec dostali a uložili, kam patřila?

V Palenque najdeme další potvrzení našich domněnek o nesrozumitelných kresbách kosmických lodí. Rytiny na náhrobku byly vykládány nejrůznějšími způsoby. Když se ale reprodukce dostaly do rukou vědců, kteří se vyznali v problematice kosmických letů, vznikla teorie sice fantastická, ale logická.

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK