Kruhy v obilí

Agrosymboly: mimozemšťané nebo podvodníci?

kruhy1O žních končí nejen vegetační sezóna zrnin, ale také možnost, aby se mimozemšťané výtvarně vyjádřili způsobem sobě vlastním - tzv. kruhy v obilí (agrosymboly, crop circles, neboli CC, jak říkají znalci). Ta letošní byla mimořádně chudá; buď to posádky létajících talířů omrzelo, nebo jejich snahu zastínily jiné události tradiční "okurkové sezóny". V každém případě ale jde o fenomén, který stojí za pozornost.

 

 

Kruhy v obilí se poprvé vyskytly na počátku 70. let minulého století poblíž legendární megalitické stavby v anglickém Stonehenge. Jev se postupně šířil po celém světě a v posledním desetiletí nejsou žádnou výjimkou ani zprávy od nás. První český kruh v obilí byl zaznamenán v roce 1993 u obce Kolinec v jižních Čechách a vzbudil tehdy značný rozruch.

 

Mimozemšťané se zdokonalují

Časy, kdy se neznámí tvůrci bavili vytvářením jednoduchých kruhů, jsou už dávno pryč. Dnes se na polích objevují precizní a přitom komplikované obrazce, mezi nimiž nechybí složité fraktálové útvary či jiná grafická vyjádření matematických a fyzikálních zákonitostí. Také z estetického hlediska jsou některé současné výtvory v obilí velmi působivé.

kruhy2

 

 

obr: Náměty některých agrosymbolů souvislost s UFO přímo sugerují. Opravdu ale vypadají mimozemšťané právě takhle?

 

 

Jde opravdu o práci mimozemšťanů, jak tvrdí ufologové a lovci záhad, nebo o jakousi venkovskou obdobu městských grafitti, s nimiž mají "kruhy" překvapivě mnoho společného?

Odpůrci mimozemské hypotézy argumentují nejen tím, že příslušníky jiných civilizací u kruhů nikdo nikdy nenachytal, ale především mnoha případy odhalených podvodníků, kteří obrazce vytvářeli. V několika případech se padělatelé přihlásili sami, aby záležitost zesměšnili.

Záhadologové přesto i nadále věří, že alespoň část kruhů je pravá. Dokonce tvrdí, že je již dokáží od falsifikátů bezpečně rozeznat. Podle nich se pravý kruh pozná tak, že polehlá stébla nejsou zlomená, ale dál pokračují v růstu. Soudí proto, že padělky byly sice vytvořeny prostým udupáním, uválením a podobnými metodami, je zde však i dost kruhů, na jejichž vzniku se podílela nějaká neznámá energie.

Tyto pravé kruhy údajně mají i další pozoruhodné vlastnosti. Před vytvořením některých z nich prý svědkové viděli nad polem tajemná světla. Uvnitř obrazců se některým lidem dělá nevolno, případně mají halucinace, zatímco jiní se naopak uzdravují z neduhů, nebo prožívají zvláštní euforii. Má tu být zvýšená radioaktivita, magnetické anomálie, jsou slýchat zvláštní praskavé zvuky, hynou mouchy, neštípou komáři a podobně.

Kruhy v obilí – fenomén mimo logiku (1)

Fenomén kruhů v obilí je považován za nejzvláštnější tajemství XX. století spojené s výzkumem „tajemna”.

1. Úvod

Fenomén kruhů v obilí je považován za nejzvláštnější tajemství XX. století spojené s výzkumem „tajemna”. Vrchol popularity tohoto jevu připadl na 80. léta, kdy se kruhy v obilí, vzniklé na anglických polích, staly centrem pozornosti tamních médií a následovně veřejného zájmu. Dlouhý čas byly obrazce v obilí přijímané se vší vážností, dokonce i v případě zjevné nechuti přijímat vše s nálepkou „neznámé” či „paranormální”. Abychom se o tom přesvědčili, stačí ve vyhledávači napsat frázi „crop circles” a získáme mnoho archivních článků na toto téma, které jsou psané velmi seriózním tónem.

Počátek nového tisíciletí znamenal pozvolný soumrak zájmu o kruhy v obilí ve světovém měřítku. Samozřejmě z polské perspektivy to vypadá trochu jinak. V Polsku rok 2000, kdy se objevily první wylatowské piktogramy, je možné označit za počátek zájmu o tento jev. I když jednotlivé kruhy vznikaly již dříve, pouze pravidelnost objevování se znaků ve Wylatowě přitáhla stále početnější řady vědců i nadšenců.  Pozornost, věnovaná tomuto jevu polskými médii, se nemohl srovnávat s tím, co se dělo ve Velké Británii – jednak s ohledem na množství informací, tak především co se týkalo jejich kvality.

Od samotného počátku na způsob výzkumu a tvoření teorií vzniku piktogramů v  Polsku měly velký vliv výzkumy prováděné na anglických polích předchozích 20 let. Kontakty se zahraničními výzkumníky (např. příjezd Nancy Talbott do Polska v 2003 r. na pozvání Nadace Nautilus) a dostupnost informací na internetu způsobily to, že po krátkém čase začaly být polské piktogramy pokládány za součást celosvětového jevu.

Jaká byla historie agrosymbolů ?

 

Při pátrání po původu kruhů a obrazců v polích se našlo několik zmínek v dávných zápisech, které by mohly souviset s tímto fenoménem.

Jsou známy zápisy z let 1543 a o  sto let později z roku 1678, kdy v anglickém Herfordshiru prý kosil ďábel obilí do kruhu.(obr.1)

Ovšem dosud neznámý byl zápis ve slavném vědeckém časopise Nature z 29.6.1880. V krátkém dopise redakci je zmínka o kruhu v obilí, který se objevil v anglickém Surrey. Popis piktogramu je stejný, jak jej známe z posledních let. Zprávu objevil Peter van Doorn a zveřejnil v Journal of Meteorology v roce 2000. Je to první zmínka o agrosymbolu v renomovaném vědeckém časopise. (1)

První zpráva o agrosymbolu ve 20. století pochází z Kanady. Stalo se tak v Leeshore v roce 1925. Malé kruhy v pšenici, stočené vpravo, se objevily na farmě Gavina McLeoda. Stalo se tak v oblasti, kde bylo početné osídlení ukrajinských přistěhovalců a s nimi přišla i jejich silná víra. To se odrazilo v tom, že je zde mnoho kostelů – v té době nejvíce v celé Severní Americe. To vedlo badatele k hypotéze, že kruhy jsou produktem silné víry, stejně jako v Anglii, kde centrum výskytu agrosymbolů je v kraji s významnými kultovními stavbami starověku – megality. 

Dosud byl považován za první agrosymbol australské kruhy z 19. prosince 1960. (obr.2) G. Puddley uslyšel svist a viděl, jak z bažiny odlétá kovově lesklý předmět a chvíli visel ve výšce 20 m nad zemí. Na místě pak nalezl 3 kruhy polehlé třtiny. 

Masový výskyt kruhů začal až v sedmdesátých letech. Od té doby se objevilo již několik tisíc agrosymbolů. Z Anglie se piktogramy rozšířily i do dalších evropských zemí, a lze vysledovat jejich cestu na východ. 

Počátek léta přichystal působivé obrazce v obilí

White-Horse.jpgStart letošní sezóny agrosymbolů vypadal nejprve na to, že bude docela chudá, ale s létem přišel radikální obrat. Doslova a do písmene, téměř co den, to nějaký působivý obrazec v obilí.

Kosmický symbol devítky

Letošní sezona kruhů v obilí zažila jeden zajímavý fenomén. Říkám mu fenomén devítky. Proč devítky? Inu začneme jedním z obrazců, o kterém jsem psal již v minulém díle letošní série o nových obrazcích „Jaro ve znamení kruhů v obilí“. Dne 9. června 2012 se totiž u Woddborough Hill u Alton Barnes objevil zajímavý obrazec, který jsem přirovnal ke třem vodním živočichům, či ke třem spermiím. Tyto živočichové měly hlavy ve tvaru jakého si oka a pak jakési ploutve a ocas vytvořený kruhy. Nejzajímavější ovšem bylo, že tento obrazec dostal hne dva bratříčky. A to nejprve 25. června, kdy se na poli opět u Alton Barnes, a to hned přímo pod legendárním bílým koněm, na kterým jsem měl tu čest před čtyřmi roky osobně být. Tato hillfigura, jejíž velkost je asi 50 x 50 metrů, vznikla roku 1812. Postupem času však byl koníkovi ztenčen krk, upraveny mu také byly nohy, uši, rty a oko. A hned na poli pod ním se objevil ten samý motiv, jako u nedalekého Woodborough Hillu. Živočich měl opět stejnou hlavu ve tvaru oka, za ní opět dvě podlouhlé ploutve a pak tělo ze čtrnácti kroužků. Zajímavé bylo, že obilí v obrazci nebylo úplně podupané až k zemi, ale položené jaksi napůl, že to celé dělalo dojem, jako kdyby zde nikdo obilí neušlapával, ale jako kdyby se zde přehnal nějaký větrný vír či nějaká obdobná síla. Tento pocit ještě umocňují středy obrazců, které jako kdyby vytvářela hnízda. Zajímavé je, že i ten první obrazec u Woddborough Hill obsahoval podobné jevy. (viz Milk Hill). Vznikl snad stejným způsobem?

NEVYSVĚTLITELNÉ ZÁHADY - ZÁHADY KRUHŮ V OBILÍ

Jako kruhy v obilí nebo jinak také agrosymboly jsou označovány jevy, kdy se v ploše osázené obilím nebo jinou zemědělskou plodinou vytvoří pravidelné geometrické obrazce polehnutím rostlin. Toto polehnutí nebylo způsobeno podle některých lidí mechanicky, ale zatím dosud neznámým vlivem. Podle odpůrců těchto teorií se jedná o lidský či přírodní výtvor.Ze stručných zpráv ve starých kronikách vyplývá, že se lidé setkávali s kruhy v obilí již minimálně od 17. století. Systematický zájem a pokusy o vysvětlení příčin vzniku uvedeného jevu se datuje od 70. let 20. století, kdy v celém světě vznikly stovky organizací, které shromažďují dokumentaci o jednotlivých jevech s cílem objektivně posoudit možné příčiny jejich vzniku a především vyloučit ty jevy, kdy se prokazatelně jedná o zásah člověka.

2012 Mayská proroctví a kruhy v obilí (video)

Velmi zajímavý dokument, i skeptici se určitě zamyslí.

Kdysi dávno žili lidé, kteří oplývali značným věděním. Civilizace, jejíž poselství nám byla předána z hlubin času. Národ, jehož proroctví se začínají obdivuhodně naplňovat.Mayové. Nebetyčné znalosti této starobylé civilizace, jejíž paměť už dávno pohltil čas, halí závoj tajemna. Mayský kalendář je známý desítkám badatelů. Mnozí z nich jsou přesvědčeni, že ukrývá poselství, které se dosud nepodařilo plně rozluštit. Mayové byli přesvědčeni, že čas je cyklický a že každých pět tisíc sto dvacet pět let končí jeden věk a současně začíná nový. Podle několika předpovědí podobná událost opět nastane dvacátého prvního prosince roku dva tisíce dvanáct. Někteří se domnívají, že toto významné datum přinese zásadní změny pro lidstvo i celou naši planetu. Co je na tom pravdy? Na jihu Anglie dochází už několik desetiletí k prapodivnému úkazu, který je fascinující a znepokojující zároveň. Je známý jako kruhy v obilí. V posledních letech se tento jev stal ještě záhadnějším – v polích se začaly objevovat impozantní mayské obrazce. Je možné, že by spolu mayská proroctví a kruhy v obilí mohly nějakým způsobem souviset?

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK