Kristus

El Morya a sebezdokonalování

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět zdarma

http://www.theosophiaistheway.com/Fallen_Masculine/KIM_MICHAELS/MORE_Britain.html

odkazy na překladače ZDE

 

Záhady Ježíšova zmrtvýchvstání

 

jesusx1Křesťané věří, že Kristus zemřel na kříži, aby spasil lidstvo, nekřesťané zas soudí, že jen moc mluvil, což bývá smrtelné poměrně často. Jsou ale i tací, podle nichž Ježíš kruté ukřižování přežil - ne proto, aby se po zázraku zmrtvýchvstání odebral ke svému nebeskému Otci, ale jako obyčejný emigrant z masa a kostí. Dokonce se pak prý stačil rozvést a mít děti.

 

"Není ho tu, neboť vstal jest," řekl anděl Marii a Marii Magdaleně, když pár dní po popravě hledaly v hrobce tělo Ježíše Krista. "Rychle jdouce, povězte učedníkům jeho, že vstal z mrtvých. Předchází vás do Galileje, tam jej uzříte."

Tak popisuje podivné události následující údajnou Ježíšovu smrt Evangelium svatého Matouše (Matouš, 28:7,7).

 

 

Ukradené tělo

Další pokračování Matoušova příběhu má všechny prvky napínavého dobrodružného románu. Zpráva o tom, že Ježíšovo tělo z hrobky zmizelo, se samozřejmě rozkřikla. Zatímco první křesťané se radostně chystali v Galilei opět spatřit svého učitele, i jeho ideologičtí nepřátelé cítili nutnost reagovat.

Rozhlásili proto, že mrtvolu ukradli sami Kristovi učedníci. Ti podle nich podplatili stráže a zmocnili se jí, aby zmírnili propagandistický debakl, kterým ukřižování zdánlivě bylo: Boží syn zemřel jako kterýkoliv jiný delikvent a zcela nebožsky při tom trpěl.

 

Kristus v Riu

Velmi zajímavý dokument, o stavbě, vnímání a poselství největší sochy světa, Ježíše Krista, shlížejícího z hory Corcovado na Rio de Jainero a na širý oceán.

Na počátku 16. století, kdy u hory Corcovado zakotvili první portugalští námořníci, ji nazvali Hora Pokušení. Připomínala jim vysokou horu, na které Ďábel pokoušel Ježíše Krista a nabízel mu nadvládu nad všemi pozemskými královstvími. Po roce 1859 se stala hora Corcovado posedlostí ctnostného kněze otce Bosse, který na sklonku svého života odkázal budoucím generacím svůj sen.
„Ach, Corcovado! Stojíš tam coby kamenný obr, vysoký a smutný, jako by ses dalekého obzoru tázal: Jestlipak se kdy dočkám veliké sochy našeho Stvořitele?"
Bylo zapotřebí dalších 20 let, než se nápad začal realizovat. V roce 1921 navrhla skupina katolíků konstrukci náboženského památníku při příležitosti oslav 100. výročí politické nezávislosti...

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK