Podle autora (zřejmě nick hox, autoři se nikdy nepodepisují, ostatně často jde jen o více či méně zdařilé překlady z jiných, neméně obskurních ruských serverů) je ruština pro vývoj dítěte prioritní. Sám tomu věří, ačkoliv tvrzení dokladuje pouze (ostatně jak u mašíblů zvykem) – „z výzkumů jednoho izraelského vědce vyplynulo“. Ostatně, nechme hovořit autora:

Dříve jsem to jen tušil, dnes jsem se dozvěděl fakta, které to potvrzují. Jde o to, že používání ruštiny rozvíjí mozek určitým způsobem, jakým ho nerozvíjí žádný jiný jazyk. Rozvíjí pravou hemisféru. Z výzkumů jednoho izraelského vědce vyplynulo, že pokud se dítě v raném věku naučí rusky jako první jazyk, jeho mozek se začne formovat určitým způsobem, a tyto změny ve vývoji mozku jsou měřitelné přístroji. Ze všech jazyků, které onen člověk testoval, tyto vlastnosti vykázala jen ruština.