Jiří Mašek

HOAX?: Je počasí naprosto umělé? Tuto zimu opět padal umělý sníh!

Po Internetu koluje poněkud zajímavý hoax – „umělý“ sníh, který po zásahu ohněm zčerná a netaje.

Zajímavé na tom je, že to není hoax, ale normální pravda. Pokud jde o následky – zčernání sněhu po zásahu ohněm ze zapalovače a jeho netání. Hoax je to v tom, že má jít kvůli tomu o umělý, či snad přímo plastový sníh. Nejde, je to zcela normální, běžné.

Shodou okolností jsem díky tipům a hledá narazil na článek Real or Myth? Scott Sabol Explains ‘Fake Snow’ Phenomenon. Podle tohoto článku:

1) Zčernání sněhu je způsobeno nečistotami při hoření plynu (butanu) ze zapalovače.

Podařilo se mi dohledat, že při nedokonalém hoření butanu vznikají saze.

Osobně jsem odzkoušel aplikaci plamene ze zapalovače, sice ne na sníh (venku všechen roztál, tedy spíše vysublimoval), ale na led. Následky stejné – bez kapek a zčernání ledu.

Pro jistotu jsem ještě zkusil aplikaci plamene ze zapalovače na čistou průhlednou sklenici. Výsledek? Opět zčernání. Pevně doufám, že nemám doma chemtrails sklenici [sarkasmus].

2) Sníh podle článku netaje proto, že se rovnou odpařuje. Údajně za určitých podmínek sníh „přeskočí“ kapalnou formu a rovnou se odpařuje.

Tomuto jevu se říká sublimace. Setkáváme se s ní i běžně, kdy venku sníh, aniž by roztál, „zmizí“ neboli se rovnou odpaří. Obvykle toto odpařování trvá déle a obzvláště pokud na sníh svítí sluníčko.

Otevřený dopis pro osud.cz

 

Jelikož nemám momentálně vlastní web, kam bych to mohl dát, tak to dám sem (redakce Osud.biz a další mají právo toto zveřejnit na svých stránkách nemodifikované a s uvedením autora pro nekomerční účely):

Pane Mašku a Koukale.

Sleduji Vaši činnosti již několik let a přestože ze začátku zněla většina Vašich informací velmi zájimavě, pozdějším důkladným rozborem a syntézou jsem došel k tomu, že se z naprosté většiny jedná o naprosté hlouposti, nesouvislosti, logické klamy a pseudovědecké nesmysly. Ta omáčka, kterou vaříte z té promile faktů a zdánlivě vědecké terminologie nic nezmění na tom a ani nezamaskuje, že se jedná o zbabělou manipulaci zneužívající přirozený skepticismus a rozum, které vy posléze zneužívate pro to, abyste tyto schopnosti lidem (jako je například Elave nebo Karolína Loskotová), kteří Vám naslouchají, nenávratně narušili nebo úplně eliminovali, jak předvádíte na své přednášce nebo svými články.

Uvědomte si, že pokud budete takhle dále pokračovat, tak se budete muset poprat s následky plynoucí z toho, že existují lidé s odlišnými názory se nebudou bát jakkoli reagovat v mezích zákona, stejně jako lidé, kteří přestali poslouchat Vaše manipulace o tom, jak jsou "ti nahoře" na Vás zlí a že si naopak za to všichni můžeme sami.

Je sice zřejmé, že za to, co děláme ve svém životě si víceméně můžeme sami, ale vy toto využívate pro vyvolání pocitu viny a programování submisivity obětem Vašeho vymývání mozku. Dnešní postmoderní doba je dokonalé podhoubí pro šarlatány, kteří hovoří o krizi vědy, plivou na rozum a skepsi a neštítí se využívat špatnou životní situaci druhých pro své vlastní sebeobohacení.

Vaše "Nevěřte mi, sami si to ověřte" je v rozporu s tím, že na racionalismus a logiku plivete a nezachrání to ani kdybyste tvrdil, že existují dva druhy rozumu jen, abyste omluvil svá klamavá tvrzení.

Osvícen není člověk, který se zbaví svého ego a splyne s nějakým "stvořitelem", ale aktivní bádání, pochybování a neustále kritické analyzování světa kolem sebe, tak jak to osvícenci v době rozvoje moderní vědy dělali. Zároveň Vám však neberu právo na Váš názor, proto Vás prosím, abyste mě neobviňovali, že omezuji Vaši svobodu projevu, jen proto, že s Vámi nesouhlasím.

Lukáš Dokoupil 
-skeptik, evolucionista a kritik New Age, náboženství a postmodernismu.

Poz. redakce: Zkušenost čtenářky Elave zveřejníme jako samostatný článek

 

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK