islám

Sex džihád

Pred niekoľkými týždňami sa v správach arabských médií zjavila fatwa, ktorá vyzývala veriace moslimské ženy cestovať do Sýrie a ponúkať svoje sexuálne služby džihádistom bojujúcim za zvrhnutie sekulárnej vlády al-Assáda a za nastolenie vlády islamského práva. Podľa správy vraj fatwu vyriekol  saudský šejk Muhammad al-Arif, ktorý ešte predtým spolu s ďalšími moslimskými duchovnými, povolil džihádistom znásilňovať sýrske ženy

Prostitúciou za víťazstvo islamu

Moslimské ženy, ktoré sa vydajú na dráhu prostitúcie, vykonávajú v tomto prípade džihád, pretože tieto ženy prinášajú obeť - svoju čistotu, dôstojnosť, aby pomohli evidentne sexuálne frustrovaným džihádistom lepšie sa sústrediť na vojnu za účelom nastolenia vlády islamu v Sýrii.

A za prostitúciu majú ženy prisľúbenú náhradu, aj keď len v posmrtnom živote. Korán prehlasuje, že "A Bůh věru koupil od věřících jejich osoby i jejich majetky s tím, že jim budou dány zahrady (ráje). A oni bojují na cestě Boží - zabíjejí a jsou zabíjeni..."  (Hrbek . 9:111).

Psychologie na Blízkém východě

Psychologie na Blízkém východěVybaví se vám při myšlence na arabský svět jenom extremisté a atentátníci, ropné vrty a vodní dýmky? Škoda, protože to byly právě země Blízkého východu, kde před více než tisíci lety vznikly zárodky psychologie.

„Zatímco západní psychiatři se stále experimentálně zjišťují, jestli poslech Mozarta zvyšuje IQ, arabští lékaři měli ohledně účinků hudby na lidskou mysl jasno.“

„Arabští psychologové se z našeho pohledu často pletli, přesto ale jejich spisy ukrývají fascinující, téměř zapomenutý zápas s tajemstvími lidské mysli.“

Zlatý věk islámu, který se datuje od půlky osmého do půlky třináctého století, pamatuje mnoho doktorů a filozofů, kteří se snažili pochopit tajemství lidské mysli. Nadto se jim s většími či menšími úspěchy dařilo léčit deprese a další psychické nemoci - a to v době, kdy se Evropané s trochou nadsázky mlátili klacky po hlavě.

Doktor Deprese

Prvním lékařem, který si všiml toho, že duševní rovnováha souvisí se zdravím a naopak, byl Abu Zajd Ahmed ibn Sahl al-Balkhi. Narodil se v roce 850 v dnešním Afghanistánu a ve svém bádání se věnoval hlavně neurózám. Ty rozdělil na čtyři skupiny: strach a úzkost, zlost a agresi, smutek, depresi a posedlost.

To mu nestačilo, a tak ještě rozlišil tři druhy depresí: normální, čili smutek, endogenní depresi, mající příčinu v těle, a klinickou depresi, pocházející zvenčí. Psychické problémy svých pacientů se jako první snažil léčit tím, čemu dnes říkáme kognitivní psychologie. Mluvil s lidmi, pomáhal jim identifikovat příčiny jejich problémů a napravit je.

Půst a vaše biologické rytmy

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou přečíst či vidět zdarma

Autor:

 Ebrahim Kazim

 
Úterý 12 listopadem 2002 21:33

http://www.onislam.net/english/health-and-science/faith-and-the-sciences/419648.html

odkazy na překladače ZDE

Článek v češtině:

 

*Ebrahim Kazim

 

Alláh (Sláva Mu) nám říká v Koránu o ramadánu:

 

„Bůh si přeje vám abyste dodržovali plně tento počet a chvalte Boha, za to, že správně vás vede – snad budete vděční!“

 

(Al-Baqarah 2:185)

 

Mnohé prospěšnosti, v dodatku k těm duchovním, plynou z dodržování této předepsané periody půstu. Tento článek zamýšlí objasnit ty spojené s našimi biologickými rytmy.

 

Fáze spánku

 

Elektronická aktivita mozku se nazývá elektroencefalogram (EEG) a může být zaznamenána pomocí elektrod umístěných na hlavě. Převládající frekvence a amplituda charakteristická pro křivku EEG se různí se stavem vzrušení.

 

V průběhu spánku prochází člověk pěti fázemi. Klidná bdělost je doprovázena alfa vlnami mezi 8-12 Hz (cykly za sekundu) a rychlou aktivitou o nízkém napětí a smíšené frekvenci.  Tomu se říká fáze jedna. Alfa vlny zmizí, když otevřeme oči.

 

Jak se spánek prohlubuje do druhé fáze náhle se objevují 12-14 Hz (spánková vřetena) a objevují se vysoké amplitudy pomalých vln. Hluboký spánek fází tři a čtyři je charakteristický stoupajícím podílem pomalé aktivity o vysokém napětí. Dýchání je ve spánku pomalých vln neboli v ne-REM (rychlý pohyb očí) spánku pravidelné.

KRITIKA SPOTŘEBITELSKÉ SPOLEČNOSTI Prof. Háfiz MEVLUDIN DIZDAREVIĆ

Text, který právě držíte v rukou je kritikou vývoje lidské společnosti z perspektivy věřícího muslima, který žije v prostředí, jež lze označit jako západní a ve společnosti, která je jednoznačně spotřebitelskou.Kritika životního stylu tzv. bohatého severu však má dvě hlavní úskalí.

Tím prvním a nejnebezpečnějším je, že atomizovaná spotřebitelská společnost, držená pohromadě kořistnickými vztahy a zmítaná individuálními vášněmi je schopna pohltit do sebe i vlastní kritiku. Těžko jde jít proti proudu když proud jde do všech směrů. Již od šedesátých let podniká každá generace dětí vzpouru proti životnímu stylu svých rodičů. Není tomu tak dlouho a hlavní modla spotřebitelské společnosti – trh, se tomuto jevu přizpůsobil. Obchod s insigniemi vzdorujících a revoltujících subkultur je dnes velmi výnosným byznysem.Konzum se takto stává arci nebezpečnou tautologií, která odsoudí svého nic netušícího kritika k ubohému pozérství.

Druhým velkým nebezpečím je všeobecná a všemi mlčky sdílená zaslepenost, která prezentuje ctnost jako hloupost a prohřešek proti humanitě a hřích jako promyšlenou strategii,či výraz vítězství svobody. Ve společnosti, kde jsou hrdinové vyvrheli a zločinci hrdiny je hlas pravdy ostrakizován a nemilosrdně umlčen. Mojžíšovský hlas již nestojí proti faraónovi,který drží miliony lidí jako své otroky, ale stojí sám, osamocen, tváří v tvář útokům milionů faraónů. Následující text je převzat z časopisu Novi horizont i, č. 72 – 75/2005. Celý text byl českou redakcí mírně poupraven. Autor, háfiz mgr. Mevludin Dizdarević pracuje na katedře islámské kultury a civilizace na Fakultě islámských nauk v bosenském Sarajevu a dlouhodobě se věnuje kulturně-civilizačnímu paradigmatu evropských muslimů, vztahů mezi islámem a západem a problémům současnosti.

Dějiny zahalování. Proč nádherné muslimky skrývají tváře?

Závoj přes obličej se stal jedním ze symbolů správné muslimky. Přitom ještě nedávno závoje málem skončily v propadlišti dějin.

Hidžáb, neboli závoj přes obličej, si dnes spojujeme především s islámem – a považujeme ho v Evropě za něco barbarského. Ale tento zvyk v Evropě existoval, dodnes se z těch dob zachoval zvyk závoje u nevěst.. Být zakrytá závojem znamenalo už od nejstarších dob výsadu.

Závoj představoval symbol toho, že se jedná o počestnou a poctivou ženu. Jedna z vůbec prvních zmínek o závojích, asyrský právnický text ze 13. století př. n.l., například zakazuje, aby prostitutky nosily závoje. Také kolébka evropské civilizace, Athény, znala závoje. Respektované ženy musely v tomto městě chodit na veřejnost zahalené, jinak budily pohoršení a podezření z toho, že se živí nějakou podezřelou činností. Bez závoje chodily často prostitutky, proto se žena bez závoje v antice často s nevěstkou zaměňovala.

The Arrivals (Příchody) české titulky 42. část (Strážci brány)

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou přečíst či vidět zdarma

 

Dopis 138 Muslimských Učencu Papeži Benediktovi

Při příležitosti Eid al-Fitr al-Mubarak 1428 po hidžře/13.října 2007 n.l., a o 1.výročí otevřeného dopisu 38 muslimských učenců jeho svatosti papeži Benediktovi XVI,

Otevřený dopis a výzva muslimských učenců pro:

Jeho svatost papeže Benedikta XVI,

Jeho veškerou svatost Bartoloměje I, patriarchu z Konstantinopole, Nový Řím,
Jeho blaženost Theodora II, papeže a patriarchu Alexandrie a veškeré Afriky,
Jeho blaženost Ignatia IV, patriarchu Antioche a veškerého východu,
Jeho blaženost Theophila III, patriarchu Svatého města Jeruzaléma,
Jeho blaženost Alexe II, patriarchu Moskvy a veškerého Ruska,
Jeho blaženost Pavla, patriarchu Bělehradu a Srbska,
Jeho blaženost Daniela, patriarchu Rumunska,
Jeho blaženost Maxima, patriarchu Bulharska,
Jeho blaženost Iliu II, arcibiskupa Mtskheta-Tbilisi, katolického patriarchu veškeré Gruzie,
Jeho blaženost Chrisostoma, arcibiskupa Kypru,
Jeho blaženost Christodoula, arcibiskupa Atén a veškerého Řecka,
Jeho blaženost Sawu, metropolitu Varšavy a veškerého Polska,
Jeho blaženost Anastazia, arcibiskupa Tirany, Duerres a veškeré Albánie,
Jeho blaženost Christofora, metropolitu České a Slovenské republiky,
Jeho svatost papeže Šenouda III, papeže Alexandrie a patriarchu veškeré Afriky na apoštolském stolci sv. Marka,
Jeho blaženost Karekina II, svrchovaného patriarchu a katolika všech Arménů,
Jeho blaženost Ignatia Zakka I, patriarchu Antioch a veškerého Východu a svrchovaného vůdce Univerzální syrské ortodoxní církve,
Jeho svatost Mar Thoma Didymose I, katolika Východu na apoštolském stolci sv.Tomáše a metropolitu Malankary,
Jeho svatost Abune Paulose, pátého patriarchu a katolika Etiopie, Echege Moře sv. Tekle Haymanota, arcibiskupa z Axium,
Jeho blaženost Mar Dinkha IV, patriarchu Svaté apoštolské katolické asyrské církve Východu,
Nejvyššího reverenda Rowana Williamse, arcibiskupa z Canterbury,
Reverenda Marka S. Hansona, prezidujícího biskupa Evangelické luteránské církve v Americe, a prezidenta Lutheránské světové federace,
Reverenda George H. Freemana, generálního sekretáře Světové rady metodistů,
Reverenda Davida Coffeyho, prezidenta Baptistické světové aliance,
Reverenda Setri Nyomiho, generálního sekretáře Světové aliance reformovaných církví,
Reverenda Dr. Samuela Kobia, generálního sekretáře Světové aliance církví,
A vůdcům křesťanských církví, všude…. Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného

Společné slovo mezi Námi a Vámi

Zatímco jsou islám a křesťanství zjevně velice odlišná náboženství – a zatímco neexistuje minimalizace některých jejich formálních rozdílů – je jasné, že dvě největší přikázání jsou společnou oblastí a spojením mezi Koránem, Tórou a Novým zákonem. Co je úvodem ke dvěma přikázáním v Tóře a v Novém zákoně, a z čeho vznikají, je jednota Boha – že je pouze jeden Bůh. Protože Šema v Tóře stanovuje: (Deuteronomium 6:4) Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Podobně Ježíš pravil: (Marek 12:29) „První přikázání je toto: ‘Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán;„. Podobně Bůh praví ve Svatém Koránu: Rci: „On Bůh je jedinečný, Bůh sám o sobě věčný.“ (Al-Ikhlas, 112:1-2). Tak je jednota Boha, láska k Němu a láska k bližními společným polem, na kterém jsou islám a křesťanství (a judaismus) postaveny.

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK