V praxi posudzujú bezpečnosť geneticky modifikovaných organizmov multidisciplinárne panely odborníkov. Žiaden odborník nemá dostatočný záber aby sa k nim komplexne vyjadril sám. Panely musia pokrývať najmenej 3 široké oblasti - bezpečnosť potravín, environmentálne riziká a genetiku. V EÚ je príslušnou autoritou EFSA, ktorá má na svojich odborníkov prísne požiadavky nielen čo sa týka odbornosti, ale na porazenie konšpiračných teoretikov aj nezávislosti. Všetky GMO pestované v EÚ museli prejsť cez jej schválenie.

V internetovom svete sa prezentujú ako experti na GMO ekologickí aktivisti, prípadne iná „vhodne" zvolená odborná autorita. Bývalá ochranárka Ľubica Lacinová zo SAV rada rozdáva rozhovory o GMO. Argumentuje environmentálnymi rizikami, avšak jej vedecká činnosť sa zameriava na mechanizmy vo vnútri bunky, čiže o niekoľko úrovní nižšie ako je ekosystém. Novinárom to nevadí. Aktivistom tiež. Ale malo by, pretože v prípade GMO ide o apel na falošnú autoritu.