fyzické bytí klinická smrt NDE prožitky blízké smrti

LZE ZÁŽITKY BLÍZKÉ SMRTI VYSVĚTLIT PŘIROZENOU CESTOU NEBO SE JEDNÁ O NEVYSVĚTLITELNÝ A NADPŘIROZENÝ FENOMÉN? 2.

(Předchozí část)

Obecnou charakteristiku jednotlivých zážitků v blízkosti smrti shrnuje výše zmíněný Moodyho (1994) model patnácti prvků NDE. Podle něj situaci na prahu smrti nejčastěji provázejí následující fenomény[1]:

1.        Nevyjádřitelnost prožitku – prožitek se nedá popsat slovy, např. z důvodu emocionálního vnímání, které jde za hranice běžných pocitů, z důvodu vícerozměrnosti apod.

2.        Zaslechnutí výroku o své smrti – pacienti často slyší konstatování smrti, ať už odborníkem či laikem přítomným jejich „úmrtí“

3.        Pocit míru a klidu – pacienti se cítí klidní, shodují se na pocitu tepla a samoty v pozitivním slova smyslu.

4.        Zvukové vjemy – různé od příjemných, přes neutrální až po nepříjemné – např. hudba, cinkání, zvonění, bzučení, svištění, hučení, klepání, vytí apod.

5.        Tmavý tunel – lidé proživší klinickou smrt se shodují na podlouhlém tmavém útvaru, jímž se různými směry pohybují. Zpravidla jej přirovnávají k tunelu, kanálu, studně, údolí apod. Tato vize se navíc pojí s pocity prázdna či vzduchoprázdna.

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK