Evropa

UFO v Evropě: neznámé příběhy 6.- 7.

Prozkoumáte neohlášené a nevysvětlené případy UFO v Evropě, od podivných světel na obloze po záhadné letecké manévry.

UFO Europe: Untold Stories

Dokumentární

Velká Británie, 2012

Jsme konečně blíže pochopení neznámých jevů? Lidé se vždy zajímali o to, co se nachází za hranicemi našeho světa. Podívejte se na očitá svědectví, důkazy z radarů a fascinující fakta o dosud neznámých pozorováních UFO.

 

UFO: neznámé příběhy: 6. díl

Během studené války zmizí americký pilot, nad Německem zpozorují UFO a řada nevysvětlitelných událostí šokuje sicilskou vesnici.

UFO v Evropě: neznámé příběhy 4.- 5.

Prozkoumáte neohlášené a nevysvětlené případy UFO v Evropě, od podivných světel na obloze po záhadné letecké manévry.

UFO Europe: Untold Stories

Dokumentární

Velká Británie, 2012

Jsme konečně blíže pochopení neznámých jevů? Lidé se vždy zajímali o to, co se nachází za hranicemi našeho světa. Podívejte se na očitá svědectví, důkazy z radarů a fascinující fakta o dosud neznámých pozorováních UFO.

 

UFO: neznámé příběhy: 4. díl

Nad portugalským městem zahlédnou místní obyvatelé předmět. Vojenská posádka vidí několik UFO na obloze a stroj nad vesnicí vydává divná světla.

UFO v Evropě: neznámé příběhy 1-3.

Prozkoumáte neohlášené a nevysvětlené případy UFO v Evropě, od podivných světel na obloze po záhadné letecké manévry.

UFO Europe: Untold Stories

Dokumentární

Velká Británie, 2012

Jsme konečně blíže pochopení neznámých jevů? Lidé se vždy zajímali o to, co se nachází za hranicemi našeho světa. Podívejte se na očitá svědectví, důkazy z radarů a fascinující fakta o dosud neznámých pozorováních UFO.

 

UFO: neznámé příběhy: 1. díl
Pilot zahlédne létající talíř, v Norsku jsou nafilmovány stovky UFO a ve Velké Británii dochází k prvnímu trestnímu vyšetřování útoku UFO.

Stručná historie bylinářské medicíny - Evropa

Starověcí Číňané, Indové, Egypťané, Babylóňané a původní obyvatelé Severní, Střední a Jižní Ameriky používali bylinářskou medicínu. Nejstarším známým seznamem léčivých bylin je spis "Shen Nung's Pen Ts'ao" napsaný kolem roku 3000 př.n.l. (před naším letopočtem). Nejstarší čínská bylinářská medicína byla zřejmě sbírkou znalostí z ještě starší ústní tradice.

Starověcí Řekové a Římané se také zabývali bylinářskou medicínou. Lékaři, kteří cestovali s římskými vojsky, šířili své zkušenosti a znalosti po celém římském impériu a také ve Španělsku, Německu, ve Francii a v Anglii. Řečtí lékaři v římské armádě Dioscorides (asi 40 - 90 n.l.) a Galén (131 - 200) shromáždili poznatky o mnoha léčivých bylinách, které se staly důležitou součástí lékařských knih po dalších 1500 let.

Ve středověku se římská a řecká tradice bylinářské medicíny zachovala v klášterech v Anglii a v západní a v jižní Evropě. Před vznikem středověkých univerzit v 11. a 12. století některé kláštery sloužily jako lékařské školy. Kněží přepsali a přeložili do latiny nebo národních jazyků mnoho původních Hippocratových, Dioscoridových a Galénových prací. V klášterních zahradách se pěstovala řada užitečných léčivých bylin. Znalosti o nich sloužily mnoha budoucím generacím lékařů a léčitelů.

Státní zdravotní ústav: Češi nejsou zatížení škodlivinami více než jiní Evropané

 

13. 11. 2012


Státní zdravotní ústav dokončil rozsáhlou studii, která je součástí evropského projektu COPHES/DEMOCOPHES, zaměřeného na zjišťování chemických škodlivin v lidském těle. V rámci takzvaného humánního biomonitoringu se zkoumaly koncentrace vybraných chemických látek a jejich metabolitů v tělech českých dětí a jejich matek. Poprvé máme díky jednotnému postupu a metodice srovnání s dalšími 16 evropskými zeměmi.
V Česku se zkoumání podrobilo 120 dětí ve věku od 6 do 11 let a 120 jejich matek ve věku do 45 let. Česká populace se podle výsledků biomonitoringu nevymyká nijak zásadně evropskému průměru. To znamená, že nejsme vlivy okolního prostředí zatíženi významně více, než třeba Belgičané, Němci nebo Poláci.
Pilotní projekt COPHES potvrdil, že zatížení organismu škodlivinami lze sledovat minimálně na celoevropské úrovni a dává do budoucna možnosti rozšířit zkoumaní na širší vzorek populace i rozsáhlejší škálu sledovaných látek.

Humánní biomonitoring


Humánní biomonitoring je metodický postup sledující koncentrace chemických škodlivin z prostředí v tělních tekutinách a tkáních lidského organismu. Osvědčuje se jako vhodný nástroj k ověření expozice populace chemickým škodlivinám z prostředí, k monitorování dlouhodobých časových trendů a ke sledování rozdílů v zátěži populačních skupin. Jeho výsledky tak představují významný podklad pro hodnocení zdravotních rizik, pro směrování politických rozhodnutí při řízení rizik a pro ověřování účinnosti realizovaných preventivních opatření. Tento přístup se používá v USA i v některých státech Evropy včetně České republiky.

PROROCTVÍ O EVROPĚ Z KNIHOVEN PALMOVÝCH LISTŮ

V roce 1984 začal učitel náboženství Holger Kersten pochybovat jak o smysluplnosti své dosavadní činnosti, tak o základních článcích křesťanské víry. Proto se pustil do hledání. Mělo to být „hledání pravdy". Jeho cesta vedla do Indie. V Madrásu, hlavním městě spolkového státu Tamil Nadu, se seznámil s hudebníkem, který svého času studoval v Německu. Tento muž chtěl svého hosta něčím překvapit, a tak jej pozval na návštěvu knihovny palmových listů ve Vaithisva-rankoilu, kde prý lze nahlédnout do knihy vlastního osudu. Kersten později připustil, že jej toto pozvání naplnilo smíšenými pocity. Z vlastní zkušenosti již vědě l, že orientální spiritualita považuje za zcela normální mnohé věci, které na Západě vzbuzují jen soucitný úsměv. V Indii nejsou považovány paranormální schopnosti za nic mimořádného.

Někteří lidé je mají od narození. Lze si je však osvojit také mnohaletým praktikováním určitých cvičení, třeba jógy nebo meditace. V Indii proto považují například bilokaei, tedy schopnost vyskytovat se na dvou místech současně, za stejně přirozenou jako jasnovidnost, telepatii a materializaci.Skeptický intelekt Kerstenovi přesto našeptával, že knihovna přechovávající osudy lidí je podvod. Nicméně zdvořilost obvyklá v těchto zeměpisných šířkách mu nedovolila pozvání odmítnout, protože by tím svého hostitele urazil. Navíc byl pochopitelně též trochu zvědavý. Holger Kersten se tedy vydal do Vaithisvarankoilu.Tam jej velmi zdvořile přijal pan Poosa Muthu - nádí reader neboli vykladač nádí, jak jsou v Indii nazýváni muži znalí umění číst v knihách palmových listů. V dlouhém ceremoniálu předčítal pan Poosa Muthu svému vzácnému hostu z Evropy jeho osud.

Evropská revoluce

Toto je stručná historie islandské revoluce: odstoupení celé vlády, znárodňování bank, obecné referendum, uvěznění odpovědných lidí za krizi a přepsání ústavy přímo občany. Co se stalo na Islandu bylo pozorováno politiky jako je Merkelová, Sarkozy, Cameron, Zapatero, Berlusconi a další a vyhodnoceno jako nebezpečné pro jejich zkorumpovaný systém. Bojkot informací o Islandu byl striktně dodržován tisíci novináři v rámci veškerého korporátního tisku, rozhlasu a televizi. Masmédiím vládní vyjednávači údajně nabídli i v některých zemích daňové úlevy výměnou za mlčení. Ale přesto přese všechno se islandská revoluce šíří po celé Evropě.

Celý zdroj článku  http://ee.dunres.sk/clanky.php?id=2645

přidáme se?

@

Španělsko vře. Přichází po arabském jaru evropské léto?

Madrid – Desítky tisíc lidí protestovaly v uplynulých dnech na náměstích šedesáti španělských měst, včetně madridského Puerta del Sol. Jen v Barceloně bylo při potlačování demonstrace zraněno sto lidí. Protestujícím vadí přístup vlády k řešení hospodářské krize, vysoká nezaměstnanost a korupce ve vysoké politice. Obdobné protesty včera zažily také řecké Atény a Soluň, a zpravodajský server The Daily Best proto označil poslední události ve Španělsku a v Řecku za evropské léto, které přichází po arabském jaru. Agentura Reuters hovoří o „španělské revoluci“ – zatím v uvozovkách.

Protesty ve Španělsku

http://www.ct24.cz/ekonomika/125603-spanelsko-vre-prichazi-po-arabskem-jaru-evropske-leto/

Odkazy na informace v zahraničním tisku např.:

http://www.presstv.ir/detail/182472.html

http://www.presstv.ir/detail/182355.html

http://www.presstv.ir/detail/182422.html

 

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK