emoce

Vaše slzy na mikroskopické úrovni vypovídají o vašich emocích

little-girl-crying3Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

původní článek v angličtině:

Your Tears Hold Emotions at the Microscopic Level

 

Strojový překlad do češtiny ZDE


 

Jak všímavost zlepšuje sebeovládání?

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

původní článek v angličtině:

How Does Mindfulness Improve Self-Control?

odkazy na překladače ZDE

Strojový překlad do češtiny ZDE

Obr. zdroj


 

Čím se odlišují jednotlivé dimenze

Za třetí dimenze | in5d.com | Esoterika, duchovní a metafyzické databázePro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

crying jeden by řekl, že to s rokem 2012 skončí, ale néééé, nedají si pokoj, blábolistilaugh

původní článek v angličtině:

Beyond the 3rd Dimension

odkazy na překladače ZDE

Strojový překlad do češtiny ZDE

 

 


 

Propojení těla a mysli: Výzkum mapování lidských emocí poukazuje na silné propojení těla a mysli

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

původní článek v angličtině např:

Research Mapping Human Emotions Shows Strong Mind Body Connection
odkazy na překladače ZDE

 

Strojový překlad do češtiny ZDE

V češtině na podobné téma ZDE

Obr. zdroj


 

Ve tmě se lépe přemýšlí

Vědci došli k závěru, že tlumené světlo umožňuje lidem přijímat vážná a racionální rozhodnutí

 

Kanadští vědci doporučují zhasnout světla, když potřebujete přijmout závažné rozhodnutí. Emoce, jak negativní tak i pozitivní, jsou výraznější v jasném světle. Takové silné emocionální prožívání negativně ovlivňuje účinnost a nestrannost našich rozhodnutí. Jednoduše řečeno, při slabém osvětlení nebo v úplné tmě je hlava, jak se říká, je nejjasnější a je schopna produktivněji myslet.

Překvapující souvislost mezi emocemi a osvětlením odhalila profesorka Alison Jing Xu z Univerzity v Torontu (2). Zjistila, že za slunečných dnů se nálada lidí se sklonem k depresi stává ještě více deprimující. K závěru o zesílení emocí jasným světlem Jing Xu dospěla po analýze výsledků testů, ve kterých byli dobrovolníci požádáni, aby odpověděli v různých světelných podmínkách na širokou škálu témat. Např. o tom, zda se jim líbí ta či ona osoba, nebo aby stanovili, které omáčka je chutnější.

Nenechte sebou manipulovat

Prečo podliehame psychickej manipulácii?
 
Ľudia bežne nemajú ujasnené vlastné emócie a potreby tzn., že je pre nich dôležitejšie uspokojiť potreby a požiadavky iných než svoje vlastné.
Čím sme pasívnejší a odovzdanejší čím viac dbámeiba na blaho iných, tým skôr môžeme podľahnúť manipulácii. Uvedomte si, že ak budete brať ohľad sami na seba, budú na vás brať ohľad aj iní.

 

 

 

 

 

Nenechte sebou manipulovat - Isabelle Nazare-Aga by Kraščenič Martin

Cyril Höschl: Kto nerozumie svetu, verí konšpiráciám

Cyril Höschl (1949) je český psychiater a vysokoškolský učiteľ. Od roku 1974 pracoval vo Výskumnom ústavepsychiatrickom (Dnes Psychiatrické centrum Praha) v pražských Bohniciach, ktoré od roku 1990 vedie. V tom istom čase sa stal na sedem rokov dekanom 3. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej. V rokoch 2004 – 2011 tiež pôsobil na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je spoluautorom televíznych cyklov Záhady duše a Emócie a my, má pravidelnú rubriku v časopise Reflex. Je ženatý s výtvarníčkou Jitkou Štenclovou, s ktorou vychoval štyri deti.Živí ho psychiatria, ale hovorí, že celá medicína je sčasti veda, sčasti umenie a sčasti šarlatánstvo a hovorí len čiastočnú pravdu. Zdôrazňuje však, že akákoľvek alternatíva je horšia, pretože nezbiera dáta ani neprináša dôkazy a je založená len na iracionálnej viere. Riaditeľ Psychiatrického centra Praha profesor CYRIL HÖSCHL.

Minulú nedeľu skončil v Českej televízii váš seriál Emoce a my. Ktorá z emócií je pre ľudstvo najdôležitejšia?

To je veľmi ťažko povedať, pretože takmer pri každej vieme ukázať, aká je dôležitá pre celú fylogenézu ľudstva. Ak ju budeme brať za emóciu, tak to môže byť aj bolesť. Ľudia, ktorí z nejakých dôvodov bolesť necítia, čo je veľmi vzácna porucha, sa uškvaria na prvej peci, o ktorú sa oprú. Bolesť je včasným varovným signálom hroziaceho poškodenia organizmu. Ale podobne by sme mohli siahnuť po emóciách aj v čisto psychickom zmysle slova.

Napríklad?

Napríklad strach. Kto sa vôbec nebojí, spravidla sa nedožije vysokého veku, pretože podceňuje to, čo sa môže stať. A aj keď je väčšina strachov, ktoré máme, prehnaná či neopodstatnená, tá zostávajúca časť je nutná na to, aby sme prežili a zbytočne sa nevystavili nebezpečenstvu. Ale potom sú aj menej nápadné emócie, ako napríklad depresia.

Nibiruánská rada - Sedm stupňů emocionálního čištění

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

původní článek v angličtině:

http://www.nibiruancouncil.com/html/7_stages_of_emotional_clearing1.html

odkazy na překladače ZDE

 

Strojový překlad do češtiny ZDE


 

Emoce a my (6/13) video ČT2

Populárně naučný cyklus o emocích v nejrůznějších sférách našeho života, provázený psychiatrem Cyrilem Höschlem. Režie M. Rychlíková

 

 

 

Odhalování mentálních vzorců

Odhalování mentálních vzorcůČasto raději setrváváme v nepohodlí naučených prožitkových a myšlenkových vzorců, než abychom je sundali jako kalhoty, ze kterých jsme už vyrostli. Protože jiné nemáme. Myslíme si, že jiné nemáme. A strach z neznáma není navíc jedinou překážkou.

„Kudy se valí energie, tudy se nervová vlákna posilují, cesta se vyšlapává více a více. Tisíckrát opakovaná reakce spojená s emocí se stává zvykem.“

 

Cesty našeho vnímání, cítění a myšlení se neřídí naší svobodnou vůlí a rozhodnutím, ale tím, jak jsme se vnímat, cítit a myslet naučili. V dřívějších článcích jsem psal o vtiscích, o podmíněnosti. Podmíněnost našeho bytí je ohromná, každého z nás ovlivňuje svým jedinečným stylem daným charakterem vtisků a jejich zpracováním.

Může nás vytvarovat do různých podob, odít nás do různých obleků. Některé nám hezky padnou a cítíme se v nich příjemně. Některé jsou naopak příliš těsné, škrábou, škrtí nás, dusí, nebo se v nich naopak ztrácíme, plaveme, padají nám kalhoty, stále si je musíme přidržovat. Naštěstí to není definitivní díky skvělé schopnosti našeho vědomí se neustále proměňovat, měnit, můžeme říct učit se.

Problém je jinde. Když si sundáme nepohodlné oblečení, budeme nazí! Nemůžeme být nazí, nevíme, jaké to je, co to znamená, je to neznámo. I když se v tom tmavém škrtícím obleku cítím hrozně, je to mé jediné oblečení, jsme to my sami.

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK