Ekonomika

Kerozín môže byť palivo budúcnosti

V mníchovskej spoločnosti Bauhaus Luftfahrt e.V. bol v rámci výskumného projektu SOLAR-JET vyrobený prvý „solárny“ letecký petrolej z vody a oxidu uhličitého (CO2) na svete. Vedci predviedli kompletný výrobný proces obnoviteľného kerozínu, pričom ako zdroj vysokoteplotnej energie využili koncentrované svetelné žiarenie. Projekt je stále v skúšobnej fáze – pomocou simulovaného slnečného žiarenia sa v laboratórnych podmienkach vyrobilo zatiaľ len malé množstvo leteckého petroleja.

Solárny reaktor premieňa CO2 a vodu na syntézny plyn. Výsledky však naznačujú, že v budúcnosti by sa mohli zo slnečného žiarenia, CO2 a vody vyrábať akékoľvek tekuté uhľovodíkové palivá.

Kerozín je ľahká frakcia benzínu získavaná pri výrobe obyčajného benzínu a nafty. Vyznačuje sa vyššou hustotou energie ako obyčajný benzín (43 MJ/kg vs. 42,5 MJ/kg) a vysokou čistotou, ktorej zabezpečenie je v leteckých motoroch oveľa dôležitejšie ako v motoroch automobilov.

Petrolej alebo kerozín je horľavá kvapalina (zmes kvapalných uhľovodíkov) používaná v súčasnosti ako palivo do reaktívnych motorov (napr. prúdových v letectve). Taktiež sa používa v chemických laboratóriách na uchovávanie látok reagujúcich s vodou (resp. vzdušnou vlhkosťou) ako napr. alkalické kovy. V minulosti sa používal na kúrenie a svietenie, aj ako prípravok na odstraňovanie vší.

Výrobný proces

V prvom kroku sa koncentrované svetlo, ktoré simulovalo slnečné žiarenie, použilo na premenu oxidu uhličitého a vody na syntézny plyn (synplyn) vo vysokoteplotnom solárnom reaktore obsahujúcom látky na báze oxidov kovov vyvinuté na technologickom inštitúte ETH v Zürichu. Zo synplynu (zmesi vodíka a oxidu uhoľnatého) následne Shell pomocou Fischerovej-Tropschovej metódy vyrobil kerozín...

Pravda o růstu HDP v plánovaných ekonomikách

O centrálně plánovaných ekonomikách toho v odborné literatuře bylo napsáno již mnoho. Řada světoznámých ekonomů rozebrala ve svých dílech negativní dopady řízení hospodářství na ekonomickou aktivitu. Ty plynou zejména ze ztráty tržních motivací, absence cenového mechanismu, vysokých nákladů apod. Akademická diskuse na toto téma již dávno proběhla a v současné době panuje mezi ekonomy široký konsensus. Přesto se dnes stále ozývají hlasy, které říkají, že hospodářský růst socialistických ekonomik byl vyšší, než tržních ekonomik. Tito lidé čerpají z oficiálních statistik té doby, které skutečně takto vysoký růst uváděly. Například v bývalé ČSSR byl průměrný růst hrubého národního důchodu (hrubý domácí produkt se neměřil) v 60. letech 6,9 %, v 70. a 80. letech dokonce ještě vyšší. Výjimkou nebyly ani růsty přes 10 % ročně. Obdobná situace převládala i v ostatních centrálně plánovaných ekonomikách. Lze ovšem těmto statistikám věřit? Na to nám odpoví následující článek.

Státní dluh za vlády komunistů

Podle zprávy ministra financí ČSSR J. Žáka ze 14. 6. 1988 byl dluh ve volně směnitelných měnách československých bank 3,7 mld. USD (většinu toho dělal dluh komunistického Ruska, který činil 3 mld. USD). 3,7 mld. USD (není započítán dluh v rublech) v době, kdy skutečná hodnota dolaru byla Kčs 30,- a státní rozpočet byl o řád nižší (3,7 mld. ÷ 100 × 150 × 10 = 55 mld. USD v dnešních cenách). Dluhy spřátelených komunistických zemí v rublech jsou o několik řádů vyšší a nebyly nikdy splaceny! Vždy se vykazovaly do výnosů i když mělo jít o náklady, které měly jít do odpisů. 

Vzhledem k tomu, že pohledávky českých bank vůči spřáteleným komunistickým totalitám byly nevymahatelné, jedná se o náklady komunisty nesprávně dlouhodobě započítávané jako výnosy. Po odpisu nevymahatelných pohledávek by se změnil hospodářský výsledek z vyrovnaného na záporný a rozpočet komunistů by vždy končil schodkem. 

Je to podobné jako když byste tvrdili, že máte vydělaný (vyfakturovaný) milion a ten milion jste nikdy nedostali.

Deset let v EU. Bylo by nám bez ní lépe?

Pražský hrad. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávyZhodnocení přínosu našeho členství v EU by mělo být podrobeno celospolečenské diskusi. Dosud je v Česku diskuse na toto téma spíše ideologická, plná logických nesmyslů a zavádějících přirovnání, která se nebojí sahat až ke starověkému Římu. To je samozřejmě špatně.

Je tomu deset let, co se Česká republika stala členskou zemí Evropské unie. Členství ČR ve společném evropském projektu významně ovlivňuje naše životy, mnohdy způsobem, který si ani neuvědomujeme. Desáté výročí našeho vstupu do unie proto přinese mnoho komentářů a hodnocení, jejichž obsah bude pestrý.

Setkáme se s analýzami, jak deset let trpíme v područí Bruselu, stejně jako s bezmezným optimismem a vidinou nejsvětlejších evropských zítřků. Nejdůležitější otázkou ale zůstává, jak bychom měli naše členství v EU hodnotit, jaké nástroje a přístup k tomu zvolit a na co si dát v komentářích pozor. Tato na první pohled zbytečná otázka je ve skutečnosti velmi důležitá, neboť nám může pomoci oddělit zrna faktů od ideologických plev.

George Orwell: Vstříc evropské jednotě

George Orwell umění - George Orwell Fabrizio CassettaV souvislosti s Evropskou unií padá jméno britského spisovatele George Orwella tak často, že by nebylo bez zajímavosti si přečíst, co si o ní skutečně myslí. Co to kecáš, Filipe? George Orwell zemřel v roce 1950, Evropskou unii nezažil a přece není možné, aby například v roce 1947 napsal do politického čtvrletníku Partisan Review esej Towards European Unity, jejíž předpověď budoucnosti připomíná současnou realitu EU tak moc, až to chvílemi děsí!” No, vlastně, je to přesně tak, jak říkáš, drahý imaginární čtenáři a možná budeš i překvapen, že Orwellův názor na současnou EU není zdaleka tak temný, jak se ti drtivá většina euroskeptických bloggerů snaží vnutit. Nuž, posuď sám:

George Orwell

 

Vstříc evropské jednotě

Překlad: Filip Bořivoj Schneider

Socialista je dnes v pozici lékaře, který léčí beznadějný případ. Coby doktor má povinnost udržovat pacienta naživu a tedy předpokládat, že má alespoň nějakou šanci na uzdravení. Jako vědec musí čelit faktům a tedy přiznat, že pacient pravděpodobně zemře. To, co jako socialisté děláme, má význam jen když předpokládáme, že socialismus může být nastolen, ale když se zastavíme a zvážíme, co se pravděpodobně doopravdy stane, musíme, myslím, přiznat, že naše šance nejsou příliš veliké. Kdybych byl sázkařem, zhodnocoval možnosti a vynechal z rovnice svá přání, nevsadil bych na to, že civilizace přežije několik následujících století. Jak já to vidím, jsou před námi tři možnosti:

Upracuj se k smrti - francouzský dokument o šikaně v práci - cz dabing

Pracovní tempo a tlak na lidi narůstá a způsobuje úzkost a stres. Zhoršují se i pracovní podmínky. Ordinace se začínají plnit pacienty s nemocemi z úzkosti a přepracování.

Stop GMO - Geneticky modifikované potraviny ako najväčšie zlo?

Zámerne vyvolaný strach a panika z geneticky modifikovaných potravín dosiahli vo svete takú úroveň, že bežná populácia má na ne úplne skreslený pohľad.

Nikomu ale nič nevyčítam. Pokiaľ nemáte skeptický nos na „vyňuchanie“ konšpiračných teórií alebo nepatríte k ľuďom, ktorí sa zaujímajú o svet vedy a techniky, ťažko rozpoznáte neskreslené informácie o tejto téme. 

Poďme sa preto pozrieť na krátku ukážku toho, čo na GMO hovoria rôzne organizácie expertov zaoberajúce sa vedou, zdravím, potravinami a výživou

Americká asociácia pre vedecký pokrok 
„Veda hovorí jasne: vylepšenia plodín modernými molekulárnymi technikami bietochnológií sú bezpečné.“ 

 

Americká lekárska asociácia 
„Bioinžiniersky upravené jedlá sa konzumujú skoro 20 rokov a počas tohto času neboli v odborne recenzovanej literatúre zaznamenané ani zdokumentované žiadne neblahé následky na ľudské zdravie.“ 

Svetová zdravotnícka organizácia

„V krajinách, v ktorých sú povolené, neboli pri konzumovaní geneticky modifikovaných potravín zaznamenané žiadne vedľajšie účinky na ľudskom zdraví.“ 

Kurvítka naozaj existujú

Kurvítka naozaj existujú. Kto neverí - nech mrkne na toto video.

 

 

Spisovatelka pojmenovala nebezpečí západní civilizace: Uprchlíci a mylné představy o zbohatnutí

 Uprchlíci a mylné představy o zbohatnutíROZHOVOR V současné době hledáme možná východiska z krize civilizace a přitom možná objevujeme objevené. Zapomínáme, že jsou události, které prostě neovlivníme - jen je můžeme lépe poznat. ParlamentníListy.cz daly poprvé prostor autorce mnoha publikací a článků o „mezních vědách“, ženě s pro mnohé možná odlišným pohledem na svět, Jitce Lenkové. 

Jak se díváte na současnou politickou situaci u nás i ve světě? Přichází jak říkají někteří odborníci nová doba, období velkých zkoušek pro lidstvo nebo je to začátek úpadku této civilizace?

Všechny tři věci, které jste jmenoval, tj. nová doba, období velkých zkoušek pro lidstvo a začátek úpadku této civilizace se navzájem nevylučují, respektive mohou nastat všechny najednou. Jako lidé, kteří jsme ale schopni v paměti z první ruky zachytit tak 80-100 let dějinných událostí, tedy vlastní prožitky a vzpomínky rodičů a prarodičů, proto máme poněkud zkreslenou optiku. Pro dnešní střední generaci byl celosvětově přelomovou událostí rok 1989 jako pád komunismu. V minulosti však došlo k dějinným zvratům, často spíše katastrofám, mnohem většího rozsahu. Stačí si namátkou vzpomenout na dvě světové války, výbuch sopky Krakatoa, přistání na Měsíci, pád říše římské, objevení Nového světa, středověkou epidemii černého moru nebo první výbuch atomové bomby. V porovnání s tím žádnou extrémně převratnou dobu neprožíváme...

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK