cyril hoschl

Současná chemie - Cyril Höschl: Chemie duše

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

Přední český psychiatr Cyril Höschl přednášel 27. března 2013 na Přírodovědecké fakultě UP jako host cyklu Současná chemie 2013. Cílem jeho vystoupení bylo mimo jiné ukázat, že souvislost mezi dušezpytem a chemií existuje už dávno a rozvinula se s érou psychofarmak.

Záznam byl pořízen za podpory projektu Univerzita Palackého - centrum vědy pro všechny (PopUP)

Cyril Höschl: Kto nerozumie svetu, verí konšpiráciám

Cyril Höschl (1949) je český psychiater a vysokoškolský učiteľ. Od roku 1974 pracoval vo Výskumnom ústavepsychiatrickom (Dnes Psychiatrické centrum Praha) v pražských Bohniciach, ktoré od roku 1990 vedie. V tom istom čase sa stal na sedem rokov dekanom 3. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej. V rokoch 2004 – 2011 tiež pôsobil na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je spoluautorom televíznych cyklov Záhady duše a Emócie a my, má pravidelnú rubriku v časopise Reflex. Je ženatý s výtvarníčkou Jitkou Štenclovou, s ktorou vychoval štyri deti.Živí ho psychiatria, ale hovorí, že celá medicína je sčasti veda, sčasti umenie a sčasti šarlatánstvo a hovorí len čiastočnú pravdu. Zdôrazňuje však, že akákoľvek alternatíva je horšia, pretože nezbiera dáta ani neprináša dôkazy a je založená len na iracionálnej viere. Riaditeľ Psychiatrického centra Praha profesor CYRIL HÖSCHL.

Minulú nedeľu skončil v Českej televízii váš seriál Emoce a my. Ktorá z emócií je pre ľudstvo najdôležitejšia?

To je veľmi ťažko povedať, pretože takmer pri každej vieme ukázať, aká je dôležitá pre celú fylogenézu ľudstva. Ak ju budeme brať za emóciu, tak to môže byť aj bolesť. Ľudia, ktorí z nejakých dôvodov bolesť necítia, čo je veľmi vzácna porucha, sa uškvaria na prvej peci, o ktorú sa oprú. Bolesť je včasným varovným signálom hroziaceho poškodenia organizmu. Ale podobne by sme mohli siahnuť po emóciách aj v čisto psychickom zmysle slova.

Napríklad?

Napríklad strach. Kto sa vôbec nebojí, spravidla sa nedožije vysokého veku, pretože podceňuje to, čo sa môže stať. A aj keď je väčšina strachov, ktoré máme, prehnaná či neopodstatnená, tá zostávajúca časť je nutná na to, aby sme prežili a zbytočne sa nevystavili nebezpečenstvu. Ale potom sú aj menej nápadné emócie, ako napríklad depresia.

Záhada schizofrenie

Záhady dušeOsobnost, ve které došlo k rozštěpení. Poutavým vzdělávacím cyklem provádí prof. MUDr. Cyril Höschl. Režie M. Rychlíková

Schizofrenií v současné době trpí asi 1 % světové populace. S touto nemocí je spojeno mnoho předsudků. Je však schizofrenik skutečně člověkem bez životní perspektivy? Bez schopnosti a možnosti navazovat vztahy a normálně pracovat? A lze jeho problémy zmírnit nebo dokonce zcela odstranit? Může být schizofrenie spojena s nějakou výhodou, například se zvýšenou schopností tvořit, mimořádnou inteligencí či matematickým nadáním? Na tyto a další otázky v pořadu odpovídají například MUDr. Filip Španiel, doc. František Šťastný, MUDr. Tomáš Páleníček a nebo RNDr. Věra Valešová - Bubeníková. Režisérce Monice Rychlíkové, která je zároveň autorkou celého cyklu, se za pomoci vynikajícího průvodce celým pořadem, prof. MUDr. Cyrila Höschla, podařilo citlivě a důkladně nahlédnout do dalšího tajemného zákoutí problematiky duševních onemocnění.

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10214731958-zahady-duse/209572231050005-zahada-schizofrenie/video/

Záhada psychózy

Psychóza znamená ztrátu kontaktu s realitou. Poutavým vzdělávacím cyklem provádí prof. MUDr. Cyril Höschl. Režie M. Rychlíková

Záhada deprese

Deprese jako život ohrožující duševní porucha. Poutavým vzdělávacím cyklem provádí prof. MUDr. Cyril Höschl. Režie M. Rychlíková

 

Záhada úzkosti

Je vaše úzkost normální, a nebo už je to nemoc? Poutavým vzdělávacím cyklem provádí prof. MUDr. Cyril Höschl. Režie M. Rychlíková.

Záhady duše - Záhada nevědomí

Jak proniknout k prapůvodním motivům našeho jednání? Poutavým vzdělávacím cyklem provádí prof. MUDr. Cyril Höschl. Režie M. Rychlíková.

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK