Budete si muset vymyslet jiný „chemtrailsátor“… a ten hnusný hliník

Budete si muset vymyslet jiný „chemtrailsátor“ :) (prišlo komentárom – autor: Lubko)

S autorom komentáru súhlasím, nie je možné rozprášiť (hliník???) 10 km vysoko a čakať, že ho dole nameriame. Toto nie je ani priamy ani nepriamy dôkaz „práškovania“. Otázka znie prečo práve hliník?

Koncentrace rozpustného hliníku v půdě vzrůstá kvůli kyselým dešťům. Čím nižší pH tím lépe se hliník v půdě (je ho tam normálně kolem 7%, ale v neškodné, prakticky nerozpustné formě) uvolňuje do rozpustné formy vstřebatelné rostlinami a potažmo dalšími organismy v potravním řetězci.. Takže není mi jasné proč by NATO a ilumináti sprejovali neškodným Al nebo Al2O3, když ho maj v půdě neskutečná kvanta:) A na jeho uvolnění do biosféry bohatě stačí existující kyselé deště z exhalací elektráren a dopravy….

 

Každopádně v Česku se hliníkem rozhodně nesprejuje. Důkaz? Na této stránce http://old.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr09cz/tab/t42.html je tabulka s vyhodnocením měření koncentrací různých škodlivin ve sněhu a námraze na 10 místech v ČR v roce 2009 – výběr lokalit je na hranicích na úrovni cca 1000 m.nm. Celá práce je tady http://old.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr09cz/kap4.html . S výjimkou jediného měření je koncentrace hliníku ve sněhu a námraze hluboko pod limitem pro pitnou vodu. Ta výjimečná hodnota se dá jednoznačně vysvětlit lokálním znečištěním. Pokud by se masivně sprejovalo byly by koncentrace Al ve sněhu a námraze několikanásobně větší a to na všech odběrných místech.. Budete si muset vymyslet jiný „chemtrailsátor“

Poznámka alebo úvaha o hliníku a jeho kamarátoch…
alebo weby čo nevedia čo píšu?!

ide o Al2O3 čo je uvedené v patente – oxid hlinitý to Prírodný alebo syntetický KORUND! NIE hliník! http://sk.wikipedia.org/wiki/Korund Aby nedošlo k nedorozumeniu netvrdím, že sa chemtralsuje, len som si pozrel patent. Takže aj keby: „Pokud by se masivně sprejovalo byly by koncentrace Al ve sněhu a námraze několikanásobně větší a to na všech odběrných místech..“ ani tak by sa koncentrácia hliníka nezvyšovala!

Al2O3 je super stabilný minerál KORUND tvrdosti 9 – vyrába z neho drvením brúsny prach pri požití neškodný, pri vdýchnutí škodí asi ako každý iný prach v ovzduší, tu zase záleží na množstve. Sú povolania, medzi iným napríklad brusiči kde práve táto látka zapríčiňuje poškodenie zdravia.

Prosím zamyslite na týmito tvrdeniami Kromě obvyklých dvouatomových molekul O2 se kyslík vyskytuje i ve formě tříatomové molekuly jako ozon O3. Za normálních podmínek je to vysoce reaktivní plyn modré barvy a charakteristického zápachu s mimořádně silnými oxidačními účinky. Vyšší koncentrace v rozsahu 2 až 8 ppm v atmosféře se nacházejí v stratosféře, ležící ve výškách mezi 10 až 50 km, která zachycuje většinu ultrafialového záření (UV-B) přicházejícího ze Slunce.

A ďalej… Díky velké reaktivitě hliníku se v přírodě setkáváme prakticky pouze s jeho sloučeninami. plus k tomu reaktívny ozón ktrorý reaguje s nestabilným hliníkom. (wikipedia)

citujme orgonet: „Oxid hliníku je jedním z vhodných oxidů kovu, který je vhodný pro tento účel jako relativně málo nákladný. “ Oxid hliníku je jedním z vhodných oxidů kovu – Až na ten problém že to nie je kov!

citujme cez-okno: „„Oxid hliníku je jedním z vhodných oxidů kovu, který je vhodný pro tento účel jako relativně málo nákladný.  – Až na ten problém že to nie je kov!

citujme altara: „Oxid hliníku je jedním z vhodných oxidů kovu, který je vhodný pro tento účel jako relativně málo nákladný. – Až na ten problém že to nie je kov!

matrix-2001: „Barium a hliník se všeobecně nachází v souvislosti s chemtrail v rámci radioaktivního spadu. Tyto dvě sloučeniny byly také popsány Dr. Tellerem jako dvě možná užitná média, která by mohla za pomocí letounů se dostat do horní částí atmosféry.“ – Díky velké reaktivitě hliníku se v přírodě setkáváme prakticky pouze s jeho sloučeninami a samozrejme ide o prvok nie zlúčeninu!

Freeglobe: „Mohou za to chemtrails? V Krušných horách nalezen ve sněhu zvýšený obsah hliníku“

Takto vyzerá oxid hliníku (Al2O3) http://sk.wikipedia.org/wiki/Korund

tajomstva: „Vypouštění tun jemných pevných nebo kapalných částic z letadel, mění atmosféru celé planety ve vysoce nabitý plazmový vodič proudu, který je vhodný pro vojenské projekty. Dýchaný vzduch obsahuje syntetická vlákna velikosti azbestu a toxické kovy, včetně solí barya, hliník a údajně radioaktivní thorium. Látky se chovají jako elektrolyt a zvýšují vodivost armádních radarů a radiových vln.“ – Zase tu niekto odpisoval? Zase „pán“ hliník ako kov?!

„Částice by měly být rozptylovány z osévacích letadel; jednou z technik může být palivo pro tryskové motory, jak se ukázalo dříve při práci s kovovými částicemi. Jakmile jsou drobné částice rozptýleny v atmosféře, mohou v ní zůstat viset až jeden rok.“ - Ďalšia nepravda! Al2O3 nie je kov vyzerá takto: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Several_corundum_crystals.jpg

Je to asi podobné ako tvrdiť že HCL sú bublinky vodíka v chlóre. Ide o syntézu, vďaka ktorej vzniká látka s novými vlastnosťami.

Ako vysvetlíte niekto kto má aspoň základné elementárne chemické znalosti, že je možné vo výške 10 km rozprášiť hliník nanoprach(?) a čakať, že spadne na zem v nezmenenej forme, to znamená ako hliník? Toto je bohužiaľ pri dnešných znalostiach prírodných zákonov nemožné. Následne idete ukazovať akési merania obsahu v pôde? Nesmieme zabudnúť že to predtým prefrčí cez motory lietadiel. Teplota na výstupe motora je nad 750 stupňov. Teplota topenia hliníka 660 stupňov.

Teplota topenia korundu je 2044 stupňov! Tím pádom asi musí byť jasné že korund a hliník nie je to isté!

Kto chce vedieť prečo sa nedá KORUND preukázať ako HLINÍK v pôde rozborom nech si naštuduje technológiu výroby hliníka:

Přestože hliník patří mezi prvky nejvíce zastoupené v zemské kůře, patřila jeho průmyslová výroba do ještě poměrně nedávné doby k velmi obtížným procesům. Je to především z toho důvodu, že elementární hliník nelze jednoduše metalurgicky vyredukovat z jeho rudy jako např. železo koksem ve vysoké peci. Teprve zvládnutí průmyslové elektrolýzy taveniny kovových rud umožnilo současnou mnohasettunovou roční produkci čistého hliníku.

Při elektrolýze se z taveniny směsi předem přečištěného bauxitu a kryolitu o teplotě asi 950 °C na katodě vylučuje elementární hliník, na grafitové anodě vzniká kyslík, který ihned reaguje s materiálem elektrody za vzniku toxického plynného oxidu uhelnatého, CO.

Na území někdejšího Československa probíhala od roku 1953 výroba hliníku ve slovenském Žiaru nad Hronom, kam se převážná většina bauxitu dovážela z Maďarska. Výroba primárního hliníku zde byla ukončena v roce 1998.
 
 

Hliník v pôde

http://is.muni.cz/th/101237/lf_b/Hlinik.doc : MASARYKOVA UNIVERZITA
Lekárska fakulta Výživa človeka Bakalárske štúdium Hliník v potravinách – metabolizmus a toxicita BAKALÁRSKA PRÁCA

 

„Hliník vstupuje do atmosféry ako významná zložka prostredníctvom prachu z pôdnych erózii a v čiastočkách zo spaľovania uhlia, zdrojom sú aj iné ľudské činnosti ako dolovanie a poľnohospodárstvo. Atmosferické koncentrácie hliníka ukázali časové a priestorové striedanie. V štúdii od Amundsena (1992) boli analyzované vzorky vzduchu z južného Nórska a zistené koncentrácie hliníka boli najvyššie na jar v období od marca do mája. Autori to uzavreli tak, že to bolo dané špinavým prachom z erózie a poľnohospodárskej aktivity, pretože pravdepodobne boli pôdy v Európe behom tejto doby suché. (40) Rozsah koncentrácie hliníka sa líši aj podľa prostredia, vo vidieckom prostredí sú koncentrácie hliníka menej ako 1 μg.m-3 a v mestách a priemyselných zónach viac ako 10 μg.m-3.“

„Okysľovanie pôdy vyplývajúce zo znečistenia ovzdušia oxidmi dusíku a oxidmi síry, spôsobilo mobilizáciu iontov hliníka, ktoré vyvolávajú množstvo škodlivých zmien v pôdnom prostredí. Jeho najvyššia mobilita je pozorovaná pri pH 4,0-4,5. Celkovo sa obsah hliníka v pôde pohybuje v rozsahu 1-25% a závisí aj na matečnej hornine a druhu pôdy.“

Kontaminácia pôdy – Obsah ťažkých kovov v pôdach výsledky 5 ročného cyklu.

1. odkazy na dvě vedle sebe odběrné místa:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zaje%C4%8D%C3%AD_hora_%28Kru%C5%A1n%C3%A9_hory%29

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pramen%C3%A1%C4%8D_%28Kru%C5%A1n%C3%A9_hory%29

2) Jsou od sebe vzdušnou čarou 80 km (79,35km) koncentrace Al ve sněhu:

Na zaječím 27.6
Na Pramenáči 474.8

tedy asi 17x menší je na zaječím. PROČ když to práškují z letadla?

Kdyby práškovali hliník, tak je přece i v námraze!!!! V té tabulce. A nejenom, je úplně všude!

Zkratky míst http://old.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr09cz/tab/t41.html
Celá zpráva http://old.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr09cz/kap4.html

A to nejdůležitější, kdy je vidět, jak chemtardi lžou je to, že v té zprávě, kterou používají je tabulka, kterou neukazují:

http://old.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr09cz/tab/t35.html

Tab. III.5 Průměrné roční koncentrace iontů v atmosférických srážkách na stanicích České republiky, 2009 Tam žádné zvýšení AL není!!! (jednou lokálně ale malinké)

Ještě zajímavější je již zmíněná teorie hliníku. Podotýkám, že se jedná pouze o jednu z hlavních teorií vysvětlující současné hromadné umíraní stromů v Krušných horách.

„Za poslední interglaciál navětrala z hornin spousta bazických kationtů, z nichž nejdůležitější je vápník. Je to pro stromy velmi důležitá živina a taktéž udržuje kyselost půdy v udržitelné mezi,“ vysvětluje Jakub Hruška. Kyselé deště tyto bazické kationty a zejména vápník z vrchních půd vymývají. „Vápník reaguje s kyselinou sírovou, čímž vzniká rozpustný síran vápenatý a ten pak s dalšími a dalšími kyselými dešti klesá postupně z povrchu dolů. Ve chvíli, kdy takhle vápník zmizí, je půda najednou hrozně kyselá. Za normálních podmínek má kyselost kolem pH 4,5 ale nyní 3,5 až 3. A nastává problém s hliníkem.“

Hliník sice tvoří významnou část zemské kůry, avšak při kyselosti od pěti dolů se začíná rozpouštět a stává se přístupným pro rostliny.

„Zatím není zcela jasně fyziologicky objasněno, že by takto uvolněný hliník přímo stromy zabíjel. Jisté ale je, že stromy začínají umírat v době, kdy je v půdě porušen poměr mezi vápníkem a hliníkem. Pokud je tento poměr větší než jedna, tak se pro právě smrk ztepilý jedná o silně toxické podmínky,“ dodává Jakub Hruška.

http://www.czech-press.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1067&catid=16%3Audalosti&Itemid=4


Skúsime odpovedať na otázku prečo práve hliník? Lebo tí čo prekladali text patentu nevedeli rozohnať hliník od rozdrveného kameňa – korundu? Uvideli vzorec a nemali šajnu čo vidia. Prečítali si že od hliníka je alchajmer a už bola správička na svete? Celá hystéria okolo hliníka je len účelová manipulácia!

 

Hliník a jeho ďalší chemtrails-ový kamaráti

Hliník…

Neušlechtilý stříbřitě šedý, nestálý, kujný kov, elektricky velmi dobře vodivý. Při teplotách pod 1,18 K je supravodivý. V přírodě se vyskytuje zejména ve formě sloučenin, nejznámější rudou je bauxit Al2O3 . 2 H2O (dihydrát oxidu hlinitého).

Ve sloučeninách se vyskytuje pouze v mocenství Al+3. V kyselém prostředí jako hlinitý kation, v alkalickém prostředí jako hlinitanový anion [AlO2] Hliník je v čistém stavu velmi reaktivní, na vzduchu se rychle pokryje tenkou vrstvičkou oxidu Al2O3, která chrání kov před další oxidací.

Díky velké reaktivitě hliníku se v přírodě setkáváme prakticky pouze s jeho sloučeninami.

Stabilné zlúčeniny (minerály) hliníka v prírode v percentuálnom zastúpení:

korund Al2O3 – 100%
diaspor, boehmit Al2O3.H2O – 85%
gibbsit (hydrargilit) Al2O3.3 H2O – 65.4%
spinel Al2O3.MgO – 71
kyanit, andaluzit, silamanit Al2O3.SiO2 – 63%
kaolinit Al2O3.2SiO2.2 H2O – 39.5%
alunit K2SO4.Al2(SO4)3.4Al(OH)3 – 37%
nefelín (Na,K)2O. Al2O3.2SiO2 – 32.3-35.9%
leucit K2O. Al2O3.4SiO2 – 23.5%
sericit K2O.3 Al2O3.6SiO2.2H2O – 38.4%

Spomeňme aj Bauxit:

Slovo bauxit neodpovídá nějakému specifickému minerálu, ale hornině, která seskládá většinou z hydratovaných oxidů hliníku, zejména gibbsitu, boehmitua diasporu. Podle  je bauxit definován jako hornina obsahující z hydroxidů hliníku zejména Al2O3.3H2O a také příměsi ve formě silikátů, jílů, usazenin,hydroxidů železa a z hydroxidů hliníku.

Název bauxit prosadil P. Berthier. V roce 1921 analyzoval jílovité horniny
z naleziště, které se nazývalo Le Baux ve Francii. Tato hornina pozůstávala z 52% Al2O3, 27 % Fe2O3, a 20.4 % H2O. Horniny srovnatelného chemického složení se pak nazývaly bauxitem.

 

Bárium…

Všechny rozpustné soli barya jsou prudce jedovaté. Poměrně měkký, lehký, reaktivní kov, který se svými vlastnostmi více podobá vlastnostem alkalických kovů. V kapalném amoniaku se rozpouští za vzniku černého roztoku. Baryum patří k lepším vodičům elektrického proudu a tepla. Je nejreaktivnější z kovů alkalických zemin a reaktivitou se podobá alkalickým kovům, jeho reaktivita je natolik vysoká, že může být dlouhodobě uchováváno pouze pod vrstvou alifatických uhlovodíků (jako petrolej, nafta) s nimiž nereaguje. Soli barya barví plamen zeleně.

Baryum je velmi reaktivní a v přírodě vytváří pouze barnaté sloučeniny Ba2+. V laboratoři lze připravit sloučeniny (tzv. superbáze), ve kterých může mít stroncium baridový anion Ba2-, takovéto sloučeniny jsou velmi nestabilní a patří mezi nejsilnější redukční činidla. Baryum reaguje za pokojové teploty s vodou i kyslíkem. Na vzduchu se okamžitě pokrývá vrstvou nažloutlého oxidu, práškové baryum je na vzduchu schopno samovolného vznícení. Při zahřátí se snadno slučuje s dusíkem na nitrid barnatý Ba3N2 a s vodíkem na hydrid barnatý BaH2 a i s velkým množstvím prvků tvoří za vyšších teplot sloučeniny.

Stabilné zlúčeniny (minerály) bária:

 • nirtobaryt Ba(NO3)2
 • barylit Ba4Al4Si7O24
 • alstonit (Ca, Ba)CO3
 • celsian BaAl2Si2O8
 • hagertyt Ba(Fe2+6Ti5Mg)O19,
 • harmotom (Ba0.5,Ca0.5,Na,K)5Al5Si11O32·12(H2O)
 • kukharenkoit Ba3CeF(CO3)3
 • psilomelan Ba(Mn2+)(Mn4+)8O16(OH)4
 • sanbornit BaSi2O5
 • todorokit (Mn,Mg,Ca,Ba,K,Na)2Mn3O12·3H2O.

Thórium

 

Thorium je velmi slabě radioaktivní kovový prvek (zářič α), který však nemá žádný stabilní izotop. Zároveň ale: V přírodě se thorium vyskytuje pouze ve formě sloučenin a nejsou známy ani žádné minerály, obsahující jako kov pouze thorium.

V přírodě se thorium vyskytuje pouze ve formě sloučenin a nejsou známy ani žádné minerály, obsahující jako kov pouze thorium. Obvykle doprovází prvky skupiny lanthanoidů a nejčastěji průmyslově zpracovávanou surovinou jsou monazitové písky, směsné fosforečnany typu (Ce, La, Th, Nd, Y)PO4 a dále například minerál euxenit (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6.

Vlastnosti: extrémně vysoké mechanické pevnosti, žárovzdornost (max. teplota použití ThO2 2700°C) teplota topenia 3220 °C
vysoká tvrdost, chemická odolnost
Použití: nejběžnější slinutý korund, konstrukční materiály pro vysoké teploty, plátky pro obrábění kovů, izolátory zapalovacích svíček

Ďalší prášok čo na nás vraj sypú je ThO2: Oxid thoričitý ThO2 je značně odolný vůči vysokým teplotám a vyrábějí se z něj tavicí kelímky a chemické nádobí určené pro práci s agresivními materiály za vysokých teplot. Oxid thoričitý je také využíván pro výrobu punčošek v plynových lampách. – Zase ide o stabilný minerál. Tieto dva prvky – tórium a bárium ako práškovací materiál akosi nesedia do obrazu. Dokonca sú odborníci ktorí ich nájdu vo vzorkách pôdy snehu vody a priamo z neba tak že pred tým prefrčali cez prúdové motory.

Zase opakovane tvrdím, nič nevyvraciam nič nepodporujem len nahlas premýšľam.

(Malwerick Chan 2011 © www.osud.biz)

Kto by rád Hliníka tak nech skúsi tu… Hliník se odstěhoval do Humpolce.“

 


Typy a triky ako ma presvedčíte argumentami.

Alebo skúsil by z vás niekto tento postup? „Inak keby som veril tomu, ze nieco v tych kondenzacnych ciarach je, tak obetujem par tisicok, prenajmem si balon, odoberiem vzorky, spravim chemicku analyzu a zverejnim vysledky. Akoze, ak by som si myslel, ze ma nieco take ohrozuje na zivote, tak par tisic mi za to stoji. Pytam sa preco to doteraz nikto nespravil? Ti, co vydavaju knihy o nebezpecnych chemtrails na tom zarabaju miliony. Kebyze mam pravdu, snazim sa to aj dokazat, aby ma zacali brat vazne, nie?“

Ďalším spôsobom zistenia pravdy je toto:

Lidarová dálková detekce (LIDAR – Light Detection and Ranging)

 

 • Analyticky významná metoda využívaná pro citlivou analýzu ovzduší pomocí laserového záření v otevřené atmosféře

 

Prečo sa potom treba hrabať v snehu a v zemi za tým hliníkom? Je kopec zahraničných BOHATÍCH „konšpirátorov“ prečo nebojujú metódami svojich súperov – vedcov?! Sedieť za PC a hádať sa v diskusii dokáže hocikto!


Čo dodať na záver? Zase som sa len zamyslel a neveril som nikomu. Moje závery sú nasledovné: Čiary a hliník v pôde nie sú dostatočným dôkazom toho vášho práškovania! Dva faktory nijako nesúvisia a nemôžu byť spojené. Spojenie bolo účelové, vďaka zlému prekladu, elementárnej neznalosti chémie a vlastnosti prvkov, úmyselnému strašeniu, nedostatku iných argumentov… Môžem sa len domnievať, že podľa vzorca Al2O3 niečo hľadali a našli, veď uznajme ten kto hľadá aj nájde.

 

Reagujem na komentár ktorí prišiel nedávno…

Rad bych videl tvuj zasr@ny xycht ve chvili, kdyz
pochopis, ze te fakt praskuji... Ten tvuj web
snad spolufinancuje Mlada fronta?..

Kde je zaručené že weby cez-okno, orgonet, osud, matrix… & spol. Nefinancujú letecké spoločnosti?! Kým sa totiž drží fáma chemitrals letecké spoločnosti VôBEC nič nemusia robiť v záujme ochrany prírody a ekologizácie leteckej premávky, nikto im do toho nekafre, lebo na vine je jeden fiktívny mýtus! Zamyslenie sa, že možno ide o podvod a odpútanie pozornosti na túto tému nájdete v článku - Je správne riešiť dilemu chemtrails / contrails- áno či nie?

 

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

Jak je to pravděpodobně s chemtrails ?

   velmi stručně:

1)ovzduší je zasviněné vším možným a to velmi silně jak od exhalací a také od letadel, kterých je stále více, vede to k

   vytváření kondenzačních zárodků pro srážení vodní páry a mraky překrývají slunce, objevují se i

   nové typy mraků.  mimo jiné vliv na zdraví  stoupá alergie, astma, plísně, málo slunce a modré oblohy  atd

 

2)někdo !? na zasviněné ovzduší nechce reagovat, proto vymyslí úmyslné práškování ve vyšších zájmech

   a podporuje boj proti němu, nakonec se prokáže, že práškování není a tedy je "vše vpořádku" až

   na tu původní "maličkost"  na to zasviněné ovzduší, které se dále neřeší, jedná se o zastírací manévr přes jiné ohrožení.

12/4/2013/STR

 

  

K zamyšlení, pro lidi s mozkem

problém je medzi PC a stoličkou

Stačí pozrieť na blog pána autora toho článku a okamžite je jasné, že problém je medzi PC a stoličkou.

Hlavně nepřemýšlet o obsahu!

Hlavně nepřemýšlet o obsahu!

Odpovědět na komentář | OSUD®

Еveryone lofes it when pеople geet together and share ideas.


Great bⅼog, keep it up!

my bⅼog рost: free amazon products (Cora)

Obrázek uživatele Verthandi

Už se těším na druhý díl,

Už se těším na druhý díl, doufám že pobaví mne i mé kolegy stejnou měrou, jako ten první. Autor má zjevně hluboké znalosti fyziky atmosféry.

Autor hlavně, na rozdíl od

Autor hlavně, na rozdíl od vás, občas zvedne hlavu k obloze.

Obrázek uživatele Verthandi

Univerzální argument, ke

Univerzální argument, ke kterému dojde oponent ve většině mých diskuzí s obhájci teorie klimaterorismu. Bohužel - narozdíl od těch, kteří oblohu začali sledovat poté, co někde narazili na slovo HAARP či chemtrail (a předtím je počasí vůbec nezajímalo) - se na oblohu dívám denně už 20 let. A protože me vždycky zajímalo, co vlastně vidím a jak to vzniká - studoval jsem. Badatelé o klimaterorismu vždy jasně ví co vidí a jak to vzniká - protože jim to někdo předžvýká a předloží. Nějaký vlastní výzkum a ověření je nezajímá. 

K samotnému článku - větu "Celá oblačnost, která ČR v tu chvíli ovlivňovala, byla plná jakýchsi „teček“ a „vlnek“, což je taková nehorázná podivnost a nepřirozená hrůza, že ji nedokážu ani slovy pořádně vyjádřit. Stejně tak – přesný půlkruh nad Rakouskem a Slovenskem je přinejmenším směšný." může napsat jen ten, kdo nemá absolutně žádný respekt k přírodě. Jak může škatulkovat něco na přirozené a nepřirozené - protože má něco geometrický tvar? To snad duny na poušti taky vyráběji HAARPem USA? Situace je úplně stejná jak ve středověku, když lidé kteří nebyli schopni něco pochopit, dosadili si tam boha nebo ďábla. Dnes se neschopnost změnila v neochotu/lenost, bůh zmizel a ďábla nahradily USA :D

Co se týká situace 4.4., kterou se tam autor zabývá, není na ní nic, co by odporovalo známým fyzikálním zákonům, pokud si je nebudeme upravovat podle toho jak se nám hodí. V nevýrazném tlakovém poli se oblačnost chová naprosto chaoticky.

Komentář k obrázku 4 pouze dokládá autorovu absolutní neznalost globálních atmosférických rozhraní. Pak by se nepodivoval tisícikilometrové frontě...

Že je dneska spousta fotek zajímavé oblačnosti? Kolik lidí mělo před 10 lety u sebe neustále foťák v mobilu? Ani jeden z uvedených oblaků není nijak výjimečný, kromě svého vzhledu....

 

 

Jako modelář čumím na oblohu

Jako modelář čumím na oblohu dost dlouho na to, abych mohl zjistit, že něco není v pořádku. Nutnost pojmenování nového typu oblačnosti to jen potvrzuje. Kdysi se dalo za vhodných podmínek podle aktuálního počasí určit, jak asi bude zítra, dnes to možné není. Dříve se říkalo, že za vzácných okolností může contrail na obloze vydržet až 2 hodiny. Dnes jsou ty vzácné podmínky nepřetržitě a contrails na obloze visí klidně půl dne. Jiné zabarvení duhy radši nebudu rozebírat. Dále mi není jasné, jak je možné, že když dvě letadla letí vedle sebe a podle flightradaru i ve stejné výšce, má jen jedno contrail? A jakto, že se to děje tak často? Náhoda? Tak ty rozhodně neexistujou a ani nejsou vědecky podložený. Můžeme o tom klidně polemizovat a dohadovat se, jestli to je, nebo není pravda, ale mějte na paměti, že i vám to padá na hlavu.

Obrázek uživatele Administer

Tohle se děje, modeláři, to

Tohle se děje, modeláři, to "dřívávějc nebejvalo"blushcool

Nemôžeme polemizovať. Vieš

Nemôžeme polemizovať. Vieš čítať nie? Tu sú protichodné názory o chemtrails. Zablúdil si?

Odpovědět na komentář | OSUD®

It's really vedry c᧐mplіcated in this activve life how to request customer feedback on amazon


listen news oon Telеvision, therefore I only


use world wide web for that reason, and obtqin the latest іnformation.

Nejenom lidé, jenž tráví čas prací venku

Nejenom lidé, jenž studují atmosférů roky, ale profesoři, či různí politikové, vystupují s otázkami, proč letadla ve velké výšce, něco rozprašují. Je tísíce fotek a záznamů radarů a družic, potvrzující i 3-5 tisíc dlouhé stopy vyditelné i z družic v poměru zobrazení celé planety. Proč se nic neděje ? Odpovězme si sami a doufám, že odpoví i náš pan prezident Zeman ? 

 

Stížnost do kanceláře prezidentovi ČR ... proč se tyto věci dějí, nad hlavami Evropských národů.

http://orgo-net.blogspot.cz/2013/06/stiz...

Obrázek uživatele Administer

Argumenty "ad hominem", pan

Argumenty "ad hominem", pan prezident vás pošle maximálně do...(vzdělat se)cheeky Tak ještě jedno videjko na pomoc

 

Vzdelávaj sa sám lebo umrieš sprostý.

Si len hlupák čo vidí niečo a nevie vôbec čo to je. Pred nedávnom by som si možno dal tú námahu aby som ti začal vysvetľovať, dnes už viem že je to strata času. Vzdelávaj sa sám lebo umrieš sprostý. Jedno ti ale poviem videnie niečoho nie je v žiadnom prípade dôkaz.

Blbé pro vás, poněvadž těch

Blbé pro vás, poněvadž těch "blbých a nevzdělaných" je už více než vás "chytrých s vědecky podloženým přehledem". Strany se obrací, popřemýšlejte o tom, jaké to bude třeba za půl roku ;-)

Nic nového nesděluješ, ono se

Nic nového nesděluješ, ono se o degeneraci lidstva všeobecně ví.

A taky je nás moc. No kdoví, co bude za půl roku, nebo za deset, za padesát... Každá civilizace se jednou vyčerpá a zanikne. 

Obrázek uživatele Malwerick

Je o tom tu článok najdi si ho opakovať sa nebudem.

Nemá to význam ale odporúčam. http://youtu.be/iJnmARTFoCc?t=18s Porovnaj kvantum o koľko toho je viac ako bolo. Nehovorím. Má to dopad na životné prostredie ale váš chemtardizmus je pičovina. Je o tom tu článok najdi si ho opakovať sa nebudem.

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

Tak to bylo vždycky,

Tak to bylo vždycky, nevzdělanci vždy tvořili masu, na druhou stranu naštěstí vyložených blbců je menší množství, než to vypadá. 

Také je ta matematika trochu jinak postavená. Mnoho normálních a rozumně uvažujících lidí se tzv. chemtrails vůbec nezabývá, protože ten, kdo má alespoň trochu zdravého rozumu a základní poznatky z fyziky si snadno odvodí, že takovou ptákovinou se ani nemá cenu zabývat. Těch, kteří tomuto nesmyslu věří je víceméně pořád stejně, ačkoli tvrdí opak, neboť by si moc přáli, aby jich přibývalo. Drtivá většina lidí o tomto tématu nikdy neslyšela a možná ani neuslyší.

Asi tak poslední rok a půl navštěvuji internet velmi minimálně a nesleduji tudíž stránky s touto tématikou. Předtím jsem měl pocit, že je toho plný internet a celá společnost. Omyl! Za ten rok a půl internetové abstinence jsem slyšel mnoho lidí mluvit o počasí, ale potkal jsem pohé 2, slovy DVA lidi, kteří měli jakési povědomí o nějaké problematice chemtrails, z toho jednoho znám prostřednictvím tohoto webu. Myslím, že to o něčem svědčí.

Jaká je vaše motivace?

Představte si, že by zbylých 95% lidí najednou začalo věřit v chemtrails - běželo by to v hlavních zprávách a pak v novinách... Když by všichni zastávali to, co vy, nebylo by potom pro vás, zaryté zastánce chemtrails mnohem lákavější začít se ptát, zda-li to tak opravdu je? Necítili byste najednou potřebu začít hledat důkazy, které tuto teorii vyvracejí? Necítili byste potřebu uniknout z toho tupého davu?

Jen to ne

Nejjednodušší způsob, jak uniknout z tupého davu, je najít si stádečko ještě hloupější. Zařadit se do chytřejšího stádečka nebo dokonce přemýšlet samostatně, je mnohem složitější a hlavně pracnější.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <hr> <img> <a> <p> <br>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Články na pokračování

Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK