Mašíbl obvykle nebojuje za sebe, ale za svět a ostatní lidi. A to zcela nezištně. Z toho tedy vyplývá, že Mašíblem je například Slávek Popelka, nikoliv ovšem vůdce Úsvitu Okamura. Mašíbl je proto schopen mnoha osobních (často i finančních) obětí. Mašíblem tudíž není ten, kdo tak jedná, hovoří, píše, pokud je to pro něj zdroj obživy. Takový jedinec je pouze vypočítavý hajzlík, našedší díru na trhu. Taková osoba se nicméně pro skutečného Mašíbla stává neocenitelným zdrojem informací a podnětů. Přesto, že Mašíbl za jeho přednášku či možnost číst články na jeho webu většinou platí spoustu peněz.

A nyní několik bodů pro ozřejmění toho, co Mašíbla činí:

 • Mašíbl věří konspiračním teoriím, některé pak i sám generuje (ovšem jen v případě, že se to nestane zdrojem jeho obživy)
 • Mašíbl nevěří alopatii a podporuje všechny možné alternativní způsoby léčby (rozuměj šarlatánství)
 • Mašíbl bývá velmi často vegetarián, či dokonce vegan; nejraději by ovšem přijímal energii ze vzduchu, ale to se mu zatím přes časté navštěvování seminářů s návody jak na to, nedaří; nicméně věří, že lidé, kteří to dokáží, existují a kupodivu stále žijí
 • Mašíbl má za to, že vše je spiknutí a kdo to nevidí, je ovce (ovčan)
 • Mašíbl nevěří na meteorologii, ale na řízení počasí, což považuje za tzv. klimaterorismus (viz na Google klíčová slova Chemtrails, HAARP…)
 • Mašíbl se brání proti útokům klimateroristů tím, že za oblačného počasí kolem domu leje do země litry octa, aby rozehnal mraky
 • Mašíbl není obvykle křesťanem, ale produktem postmoderního New Age; Bůh je out, čarodějnice jsou in a podobně
 • Mašíbl má často za to, že jsme a) řízeni mimozemšťany mezi námi, b) potomky mimozemšťanů
 • Mašíbl má zároveň i za to, že jsme řízení a) ilumináty, b) zednáři, c) Židy, d) někým jiným, ale rozhodně řízeni
 • Mašíbl miluje obrazce v obilí jako zprávy z kosmu a v žádném případě neuvěří v partu klaunů s provázky, GPS a tyčemi, kteří ve tmě ničí úrodu
 • Mašíbl ví, že UFO jsou a) kosmické lodě mimozemšťanů, b) tajné projekty USA, c) létající talíře nacistů ze základen na Měsíci a Marsu
 • Mašíbl ví, že Američané a) nikdy na Měsíci nebyli a vše natočil Hollywood, b) na měsíci byli a to vícekrát, než přiznali, c) stále tam jsou a mají tam základny (zřejmě ten barák vedle základny nacistů)
 • Mašíbl často operuje se Zjevením sv. Jana a na rozdíl od teologů jej pochopil a dokáže bez problémů vysvětlit a na současné dění aplikovat; stejně tak dokonale rozluštil Nostradama a tak ví, co se zítra stane
 • Mašíbl se domnívá, že přímá demokracie je cestou z nynějšího politického marasmu, ale zároveň má za to, že by neměli hlasovat všichni, ale jen ti, kteří jsou názorově pevní, jako on sám
 • Mašíbl a) nevěří mainstreamovým médiím, které jsou součástí spiknutí a hledá pravdu na alternativních zdrojích, b) věří mainstreamovým médiím, pokud jsou nositeli informací v rámci pořadů jako Detektor a podobě
 • Mašíbl… doplňte si sami, je toho skutečně mnoho

Dovolím si zjednodušit a shrnout: Mašíbl je člověk, který podvědomě cítí, jak je svět složitý a začasté neuchopitelný a to jej frustruje. Upíná se proto k jednoduchým, ovšem bláznivým a zdánlivě nevyvratitelným teoriím, které ho v tomto světě ukotvují. Pak bývá šťasten, neboť prohlédl a nyní musí ostatním svou pravdu sdělit, aby oni mohli prohlédnout též. Protože však neprohlédnou, nazývá je jedinci s jednoduchým pohledem na skutečnost. Ač se tak zdá, není v tom rozpor. Pro něj.

A na závěr osobní postoj k některým kolegům blogerům. Mašíblem, ač to tak může vypadat, není pan Vyvadil, ani pan Petřík, ani pan Nigrin, ani pan J. A. Polák, ani Jan Šustek (který je podle mne někým úplně jiným). Na druhou stranu ovšem zde bez skrupulí zařadím mezi Mašíbly kolegyni Krusic, paní Plíškovou, pana Čermáka, pana Sobka a samozřejmě krále místních Mašíblů, odhalovatele pravd, milovníka nanotermitů a mikronukleárních náloží Petra Gabriela Všem těmto přeji pevné zdraví a dlouhé působení na tomto fóru, protože legrace není nikdy dost.

Haj hou a Mašíblům zdar.

Převzato z http://jakubroth.blog.idnes.cz/c/342455/Strucny-uvod-do-Masiblologie.html