Probůh, naše Země je dutá!

(Článek zveřejněn v časopise Svět vědy 6/2005)

Kdo by to byl jenom řekl! Máme tady další úžasnou (dez)informaci z dílny českých i světových záhadologů. Pyramidy už netáhnou a ani s Atlantidou už nebudete „in“. Teď frčí civilizace pod dírami v pólech. Dutá země. Ostatně žádná letecká společnost proto nelétá přes póly, protože by tím riskovala, že do takového polárního otvoru letadlo vlétne. Ba co víc, astronomická pozorování polárních září na Marsu a Merkuru ukazují také na to, že tyto i ostatní planety sluneční soustavy jsou duté. Mají totiž ve svém středu vlastní slunce, které tyto záře vyvolává.

Pokud byste si mysleli, že jde o ojedinělou informaci jednoho blázna, budete na omylu. Dutá Země je prostě fakt. Prostě se s tím smiřte, důkazy jsou jasné. Píše o nich několik desítek serverů i časopisů světa. U nás i ty populárně-vědecké. Nemůžeme tedy zůstat pozadu!

„Byl jsem zde.“ Dutý Fantomas
Vždyť jeden z nejvýznamnějších mužů amerického polárního dobyvatelství – Richard Evelyn Byrd ( Svět vědy 5/2005 ), admirál námořnictva Spojených států prý – „zvládl proletět v roce 1929 severním i jižním polárním otvorem, v únoru 1947 severní polární dírou a 13. ledna 1956 jižním polárním otvorem“. Ale byli i další, prý významní cestovatelé. „Hubert Wilkins, Olaf Jansen. Anebo dánský vědec a badatel Edmund Bork vedl expedici do duté Země roku 1991.“
Jen existence světa pod polárními dírami nám tak prý vysvětluje, proč máme ledovce. „Ty totiž vznikají z řek uvnitř polárních otvorů. Řeky v zimě zamrzají, ale v létě se ledovce odlamují a jsou vytlačovány do moře.“ To píše pomyslný Dutý Fantomas, jenž vede ruku autorů různých článků. 

Dutá biologická revoluce
„Sibiřští zmrzlí mamuti a další divoká zvířata žijící uvnitř vnitřní země, jako je nosorožec srstnatý, sob, hroch, lev a hyena, spadnou do řek, v nichž zmrznou, a později se dostávají ven spolu s ledovci.“ Proto je mají vědci tak čerstvé a nepoškozené. Už jen kdyby v nich ten radioaktivní uhlík svým věkem milionů let nedělal takovou paseku.
Také musíme pozměnit náš náhled na migraci živočichů, protože další „důkazy“ ukazují na to, že „četné ryby jako makrela a sleď, zvířata jako velryba, tuleň, polární liška, sob a pižmoň a ptáci jako jespák, labuť, husa sněžná, berneška a racek Rossův se každé jaro a podzim stěhují do nitra neznámé severní země a pak zpět kvůli rozmnožování nebo aby unikli chladné zimě.“ No vidíte, a člověk by si myslel, že se tam na severu mají dobře a oni zatím zalézají do děr. Teda jen do jedné, avšak obří.

Zeptejte se dutých Eskymáků
Eskymáci říkají, že jejich předkové pocházejí ze země na severu, kde Slunce nikdy nezapadá. Známý podvodník a falzifikátor skutečností Marshall Gardner píše, že „…když se tito Eskymáci snažili říci, odkud pocházejí, ukazovali k severu a popisovali zemi věčného slunečního svitu…“ Z ní vydedukoval další „vědeckou“ oporu pro svůj dutozemní paskvil.
Své zastání má teorie duté Země u lidí se slabým povědomím o vyspělosti našich technologií, schopností techniky a lidí i znalosti přírodních zákonů. Slepě kopírují zaručené informace i citace. Vlnu dezinformací ostatně šíří i média, dokonce i ta populárně-vědecká. Hlupáky ze svých čtenářů tak udělal například i časopis 21. století. Nekriticky, i když odměřeně, psal i MF Plus.

 

 

Dutost na entou
Maximální pohrdání lidským rozumem však najdeme až v dalších „nesporných“ důkazech teorie duté Země.
Pyl vyletující otvory z duté Země prý totiž zbarvuje sníh do pestrých žlutých a červených barev. To by ale nebylo s takovými nepřímými důkazy ono. Existují samozřejmě i ty přímé. Zastánci teorie duté Země ukazují horlivě na obrázky družic s nejasnou oblačností: „Vidíte, tady ta skvrna! To je ono! To je vchod.“ Zploštělost Země na pólech je ostatně také částečně zapříčiněna otvory a nikoli rotací. Prostě je tam vpouklá dovnitř. A potom ty neustálé vibrace: „Země vibruje jako mýdlová bublina, která je dutá. Při velkém zemětřesení vibruje jako zvon, který je také dutý. Základní vibrační perioda Země je 54 minut. To naznačuje, že to musí být dutá koule.“ Zastánci teorie se také snaží naznačit, že „ve skutečnosti běžné navigační přístroje nefungují v arktické a antarktické oblasti tak jako jinde. Magnetický kompas bude ukazovat na jedné straně otvoru nahoru a na druhé straně dolů podle toho, na které straně vůči magnetickému pólu se nacházíme. Na jiných místech se může pouze točit.“

Dutě tomu věří
Bohužel lidí věřících v tuto pateorii je kupodivu dostatek. Zcela jistě je hlavní příčinou jejich naivní důvěřivosti malá informovanost o tom, co víme o polárních oblastech. Naše póly už dávno nejsou hic sunt leones na mapách. Póly umíme určit s přesností na metry a jejich pohyb mají polárníci vytyčkovaný již řadu let měsíc po měsíci. Možná by stálo za to se teorii duté Země zasmát. Jenže při množstvích lží, které zastánci teorie produkují, to dost dobře nejde. Richard Evelyn Byrd neproletěl ve zmíněných letech žádným otvorem a dokázali to ve svých výpovědích i jeho spolucestující. Lidé podporující teorii duté Země lžou. Navíc doslova zkomolili principy vzniku polární záře. Lžou, když tvrdí, že polární záře na Marsu a Merkuru dokazují existenci dutosti planet. Merkur i Mars nemají odpovídající atmosféru a vznik polární záře s ní bezpodmínečně souvisí. Na Marsu ani Merkuru nejsou polární záře. Není ani pravdivý argument, že Země není dostatečně tuhá, aby byla pevná po celém průřezu. Veškeré hodnoty odpovídají skutečnosti. Argumenty a výpočty, které vystupují proti tuhosti Země, čerpají zastánci z knihy staré přes sto let (Darwin, G. H.: The Tides and kindred Phenomena in the Solar system, London, 1898).

Duté povědomí o přírodních zákonech
Stejně směšně lživá jsou i tvrzení, že newtonovská fyzika umožňuje dutá tělesa a i velké planety (prý možná kromě Saturnu) mohou mít pevný povrch i zevnitř. Plynné planety nemohou mít pevný povrch. Protože by nevznikly. S použitím středoškolské matematiky se dá dokázat, že planety s tuhým povrchem o velikosti Jupiteru, Saturnu, Neptunu i Uranu by se do sebe v důsledku gravitační síly zhroutily, pokud by byly tuhé.
Newtonovská fyzika, o kterou se zastánci duté Země opírají, jim stejně dementuje možnost, aby ve vnitřní Zemi existovaly volné předměty na povrchu. Newtonův gravitační zákon je totiž postaven na matematickém základu, který říká, že gravitační síla je všude uvnitř sféricky symetrického tělesa nulová, a to bez ohledu na tloušťku slupky. Tajemné civilizace uvnitř duté Země tedy mají tu smůlu, že nepocítí gravitační tlak směrem od středu a nemohou se tak postavit na svou tajemnou vnitřní zem. Některé zahraniční servery již sice reagovaly na tuto výtku a tvrdí, že místo gravitace mohou lidé na povrchu vnitřní Země chodit díky odstředivé síle. Chabý argument se však dá vyvrátit okamžitě. Odstředivá síla dosahuje sotva 0,3 % gravitační síly na povrchu naší Země. A to jen na rovníku a směrem k pólům pak klesá.
Stejnou lží je tvrzení, že příčina vzniku polární záře – Van Allenovy pásy nabitých částic okolo Země – je důkazem existence Slunce uvnitř naší Země. Protože jinak nejdou dokázat. Proudy nabitých částic prý Zemi obletí, jelikož jsou odraženy zemským elektromagnetickým polem. Nejsou. Je to naprostá lež. Existence pásů byla prokázána v roce 1958 sondami Explorer I a později i Explorer III, jejichž vědecký tým vedl James Alfred Van Allen. Poté byla předpovídaná struktura záření naměřena při misích družic Explorer IV a Pioneer III.

 

 

To už je fantasmagorie
A v neposlední řadě je stejnou lží i tvrzení, že „žádnou družici nelze umístit na stabilní oběžnou dráhu přímo nad polárními otvory, aniž by byl vzat v úvahu místní nedostatek gravitace daný neexistencí hmoty v polárních otvorech“. Gravitační mapa Země je popsaná velmi dobře, tvrzení o družicích je tedy směšné. Poslední perličkou by snad mohlo být i popření výzkumu mimozemšťanů v oblasti Area 51, protože se nemá jednat o mimozemšťany, ale obyvatele vnitřní Země. Právě oni totiž používají k dopravě létající talíře a kreslí do obilí kruhy.

Závěrem snad jen nezbývá než poukázat na smutný fakt, že spousta dobrovolníků nyní hledá na snímcích rozličných družic známky po čemkoli připomínající díru do sněhu v polární oblasti nejen na Zemi, ale i na ostatních planetách. A to kdekoliv. Ze snímků na mnoha internetových stránkách je tak otvor do nitra Země vždy někde jinde. Od Grónska až po Sibiř.

Informace o této zákeřné dutozemní problematice jsou k dispozici třeba na adresách:
http://sweb.cz/dutazeme/
http://www.crank.net/hollow.html
http://www.crystalinks.com/hollowearth.html

http://www.thetruthbehindthescenes.org/the-hollow-earth-theory/  (poz. red. osud. biz)

——————————————————————————–

Van Allenovy radiační pásy

Van Allenovy pásy připomínají tvarem torus okolo Země. Jde o dvě vrstvy nabitých částic, které se pohybují v severojižním směru podél magnetických siločar. Když jsou Van Allenovy pásy přesyceny, vydávají se nabité částice na cestu k horním vrstvám atmosféry a interakcí s ní vytváří známou polární záři. O přítomnosti takových pásů se teoretizovalo již před kosmickým věkem, ale potvrzeny byly 31. ledna 1958 sondou Explorer I a později také Explorer III misí pod vedením doktora Van Allena. Radiace nabitých částic byla poprvé přímo naměřena sondami Explorer IV a Pioneer III. Van Allenovy pásy je třeba vnímat jako dvojici pásů nad sebou. Vnější a vnitřní pás. Vnitřní pás obsahuje především protony, zatímco vnější především elektrony. Kdyby bylo záření původu ve směru z povrchu Země, bylo by rozložení částic opačné.
Energie protonů v těchto pásech je tak obrovská, že jsou částice schopny proniknout ocelovým štítem o tloušťce ~1 mm. V kosmických skafandrech by tak byla vaše přítomnost uvnitř těchto pásů destruktivní a během sekundy byste zemřeli stejně jako smrtelnou expozicí vysoce energetického ionizujícího záření. Van Allenův pás je spojován především se Zemí, ale tyto pásy se vyskytují také na ostatních planetách a umožňují tak vznik polární záře. Pásy postupně absorbují sluneční záření jako kondenzátor a při přesycení dají vzniknout také interakcím s horními vrstvami atmosfér planet. Díky tomu může vzniknout polární záře i na planetách tak daleko od Slunce.

Richard Evelyn Byrd

Byl významným americkým letcem, který zřejmě jako první přeletěl letadlem severní pól 9. května 1926 a prokazatelně první, kdo přeletěl jižní pól 29. listopadu 1929. Rozhodně však nelétal žádnými dírami. A rozhodně nemohl proletět tou severní v roce 1947, jak tvrdí dutozemní teologové, protože byl toho roku na expedici v Antarktidě. Rozhodně neletěl sám, protože jej vždy doprovázeli dva další lidé: Harold June jako spolupilot a Ashley McKinley jako navigátor a fotograf. Rozhodně neproletěl naskrz, protože by mu samozřejmě nevyšlo palivo. Byl rád, když po vyprázdnění všech náhradních nádrží tak tak doletěl zpět na základnu po 18 hodinách a 41 minutách.

Zdroj  http://www.oknavesmiru.cz/

 

 

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

FAKTY!

Tento članok je klasickou ukažkou ignorantva a namyslenosti .Mne osobne je tato teoria ukradnuta.Ale tento članok neuvadza jediny fakt pre svoje tvrdenie.Napriklad: Ktory satelit prelietava nad polmi?prečo nekomentuje tu foto americkej družice kde v mieste polu vidno čiernu dieru? prečo nepopisuje a nevysvetluje zažitky kapita Byrda? to nebol hocikto! Ak chcem kritizovať a vyvraciať musim použiť fakty!!Tu nieje ani jeden ....škoda 

Něvřím,že Hitler spáchal sebevraždu v bunkru 1945

Nacisté dobře věděli že je země dutá,a podnikali výpravy a pravděpodobně navázali i kontakty s bytostmi...Všemu co je různých videích uvedeno nemusí být pravda,ale země a celý vesmír není takový,jak nám od malička cpou do hlavy.Osobně věřím,že je to pravda,že je země dutá,či jsou tam rozsáhlé a obyvatelné i obydlené oblasti.Možná by jsme se divili,kdo tam všechno je.

Obrázek uživatele Malwerick

Nacisti vedeli že kde vstúpia

Nacisti vedeli že kde vstúpia nastane večná jar. Preto nedostali počas útoku na rusko zimnú výbavu a nevyšlo im to. Tak ako s dutou zemou. Je dobré veriť na rozprávky?

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

To foto o dutom póle. To

To foto o dutom póle. To myslíš vážne?

http://www.knihy-a.cz/10267/d

ok a čo tak toto ?

Oba póly boli navštívené

Oba póly boli navštívené osobne bádateľmi viac krát. Vtedy keď tam dorazili sa čierne diery podeli kde?

Byrde

Kolem severního polu neukazuje kompas. Jak mohli badatelé určit, kde jsou? Dnes je po ruce GPS. Jsou území, která provozovatel GPS nesmí zveřejnit. V jednom pořadu BBC, Top Gear, jela trojice na severní pol autama. Těsně před cílem švenkli kamerou okolo sebe. A co jsem neviděl? Kopec, na severním polu !!! Haha. Toto byl důkaz, že Země je dutá a nemusel jsem tzam jezdit. Rozuměl ???

 

Je to nad slunce jasnější

Já bych řekl, že už v duté zemi dávno žijeme, takže těžko může existovat další dutá země v duté zemi!! Stačí se dívat do slunce a hned se to zdá jasnější a jasnější....

znova

opakujem: tvrdenie bez faktov je taranie!Autor neuvadza žiadne dôkazy pre svoje tvrdenia a iba uraža.Každy ma pravo na svoj nazor.Oni napriklad tvrdia že na pole nebol nikto lebo sa tam neda orientovať.Ja by som si važil autora ak by bol frajer a vysvetlil ako sa orientuje cestovatel v bielej planine bez kompasu a gps.Ale vynadať niekomu zato že ma svoje nazory je len ubohosť.A to dokaže každy,ale vedec by sa takto ponižovať nemal pretože tomu ignorantovi tymto dava obrovsku zbraň

Obrázek uživatele lubko

Fakta?

To opravdu jaroslave nevíte třeba o Amundsen-Scott South Pole Station? Ta je od padesátých let umístěna pár metrů vedle jižního pólu a každoročně se na ní vystřídá desítky lidí obsluhy. Pokud je vhodné počasí můžete se tam podívat přes webkameru tady http://www.usap.gov/videoClipsAndMaps/sp... , na stránce jsou i meteo údaje. Podrobnosti o stanici jsou na anglické wiki http://en.wikipedia.org/wiki/Amundsen-Sc...

Nebo, pokud věříte dutozemcům, předpokládáte že to je velký podvod? :)

Co se týče družic, tak polárními drahami přelétávají především desítky telekomunikačních družic Iridium - díky tomu a jejich konstrukci se dají dokonce dobře pozorovat i u nás a tak si každý může nepříliš složitě ověřit, že opravdu míří nad póly (inklinace od rovníku je 86,4°). Díky Iridiu je v současnosti možné telefonické spojení kdekoliv na Zemi - i na pólech. Na stránce  http://www.heavens-above.com/  si dokonce zájemce může zobrazit jak dráhu, tak současnou pozici jakéhokoliv komerčního satelitu či stanice a jsou tam i předpovědi jasnosti (tedy pozorovatelnosti družic). Tady je například současná pozice Iridium 42 http://www.heavens-above.com/satinfo.asp...

Přes póly létají také některé meteosatelity a pochopitelně také špionážní satelity (tuším, že to jsou ty, které jsou zapojené do protiraketové obrany a systému varování před nukleárním útokem  - z Washingtonu je to do Moskvy (a opačně) mezikontimentální nukleární raketou nejblíž přes pól..)

BTW jsem toho názoru, že pitchovinu typu dutá Země by měli přímo dokázat její hlasatelé - ono třeba není zas tak složité se dostat na severní pól ledoborcem ( http://magazin.tripzone.cz/tipy-na-neobv... :). Z toho je vidět, že dutozemcům o nějakou pravdu nejde, když nedokážou dát půl mega v českých za její ověření:))) No nedokážou - oni hlavně nechtějí, neboť by pak neměli čím oblbovat za peníze prosťáčky co jim na to skočí.

Jaroslav

1)Polární dráha rozhodně není něco kde statelity nemohou prolétat, jen díky zploštění země a její rotaci ztrácejí výšku rychleji(vše si mužeš spočítat, pokud nevěříš ani matematice a kinematice tak už ti není pomoci), po polárních drahách létají některé meteorologické, komunikační, výzkumné a špionážní satelity, nechápu jak můžeš říkat, že díky "dírám" v pólech tam satelity proletět nemohou a pak argumentovat fotkou z družice, kterou mimochodem dělal nějakej ňouma co ani neumí pořádně zacházet s photoshopem.

2)Jak bys chtěl dost hvězdu dovnitř země?

a)ani nejmenší červený trpaslík(hvězda hlavní posloupnosti) by se tam nevešel.

b)vešla by se tam neutronová hvězda, pulsar nebo bílý trpaslík(konečné fáze hvězd), pak si schválně spočti gravitační zrychlení, v případě neutronové hvězdy by nebylo dnešních 9,82m*s^-2, ale 20*10^11m*s^-2--> rozpadly by se i atomy ze kterých si složen

c)zabila by nás radiace

d)země by se zhroutila do oné hvězdy a to rychlostí asi 0,9 c.

3)odstředivá síla není v případě země dost silná, takže "povrch" duté země by nebyl povrchem, ale stropem.

4)na severním a jižním pólu byli všichni s kompasem a dnes i s GPS.

5) polární záře nemůže být způsobována vnitřím sluncem, reaguje totiž na děje našeho Slunce, což si může ověřit každý radioamatér.

6)o nějaké konspiraci, že žijeme uvnitř duté země nemůže být řeč, těžko totiž zmanipulujete desítky milionů amatérských astronomů.

Stačí fakta takto?

Nepochopili sme sa, ja

Nepochopili sme sa, ja kritizujem članok ...prečo tieto fakty niesu uvedene v danom članku???Opakujem že članok je arogantny a neodborny.vaše fakty pochopitelne beriem a rešpektujem

jasný, občas se lidi na netu

jasný, občas se lidi na netu nepochopí :-). Článek podle mě autor psal v rozhořčení, protože většina "záhadodemagogů" i když třeba začínali s nadšením, stejně sklouzne do toho, že rejžují peníze, na lidech kteří jsou snáze ovlivnitelní. Přestože zjístí, že neměli pravdu, stejně pokračují v šíření bludů,protože v tomto odvětví je docela dost peněz, v čr s tím nejde nic dělat, ale myslím, že by bylo zajímavé kdyby ve státech podal 22.12.2012 žaloby nějaký větší počet lidí za to, že se nic nestalo a chtěli by nahradit psychyckou ujmu ve stovkách milionů dolarů, to by záhadodemagogů asi kvapem ubylo:-)

Chtěl bych se tě soukromě

Chtěl bych se tě soukromě zeptat na jednu astronomickou záležitost.Nikde jsem nenašel odpověď.Myslím v češtině.Jde o záležitost pozic.

pokud budeš chtít odpovědět,tak mi prosím napiš na rickwand@volny.cz

 

selský rozum

Zkusil jsi někdy zamíchat vodu v hrnci ? Né? Tak si to zkus a zjstíš, že voda se vytlačí po obvodě, její hladina se na obvodu začne zvedat a uprostřed dna se vytvoří malá vrstva a zbytek je bez vody. Kdybys toto provedl s kulovitou nádobou, vznikla by hladina vody na vnitřní stěně nádoby, vlastně "dutá země" . Jádro může vzniknout pouze v beztížném stavu. V takovém stavu, jako vznikaly všechny planety, jestli můžeme věřit vědě. Takže všechny planety musí být duté.

Vše ostatní, cos tady napsal, jsou polopravdy a výmysly.

Důkaz, že Země je dutá, byl zveřejněn na televizi BBC v pořadu Top Gear. Uváděči pořadu závodili autama se psím spřežením na severní pol. Vyhráli s autem o hodinu. Když měli být na severním polu, dle GPS, švenkli kamerou okolo sebe. A objevil se kopec, na okamžik, ale objevil, mám to natočené. TO JE DŮKAZ duté Země. Na severním polu nejsou kopce.

Takovým a podobným způsobem unikají tajné informace mezi veřejnost !

A už se probuď a nevěř všemu, čím nás "věda" krmí.

No jo to je úžasný důkaz :-D.

No jo to je úžasný důkaz :-D. V top gearu byli na severním magnetickém pólu, který momentálně podblíž kanadských arktických ostrovů.

Zemské jádro vzniklo tak, že mělo stěstí a bylo uprostřed hroudy, která se jmenuje Země, díky vysoké teplotě byla většina Země v tekutém skupenství a těžké kovy, klesly do jádra, díky planetárnímu bombardování se pak země začala otáčet, ovšem nyní již pevná slupka klouzala po roztaveném podloží, díky tomu že v Jádru bylo hodně železa začal tento rozdíl pohybů generovat elektrický proud a tak vzniklo magnetické pole.

Můžeš si míchat v hrnci jak chceš, ale je prostě fakt, že země nerotuje dost rychle, aby jsi díky odstředivé síle mohl chodit v oné vnitřní zemi tak jako tady, vnitřní země by prostě byla "stropem" a povrch by byl na tom vnitřím slunci, aby se tam dalo stát musela by odstředivá síla být tak velká, že tady na povrchu by překonala gravitaci a všichni by jsme si poletovali vesmírem a lokali vákuum.

Když nevěříš ani matematice a fyzice ze střední školy, zahoď mobil, spal počítač a vrať se na stromy.

jak můžeš vědět,

že v zemském jádru jsou těžké kovy ? Asi ses to někde dočet, ve škole apod. Ale to jsou vědomosti dané vědou. Měl bych napsat "vědou". Věda si dělá co chce. Nezávisle na skutečnostech. Byla tu někde v diskuzi zmínka o tom, že už pyramidy netáhnou. Víš, kde leží největší pyramida světa ? Samozřejmě, to přece ví každý školák. Je to v každé vědecké knize, tzn. i ve školních knihách, protože v nich jsou uvedeny poznatky vědy, a proto je v nich pravda. NENÍ !

Největší pyramida leží v Číně a má asi 300 m. Dokonce na to skončil učitel zeměpisu v Milionáři. Držel se školské vědy a byl v prd...

 Zpátky k Zemi. Něčemu bychom ale mohli vědě věřit. A to, že na počátku byl shluk plynů, prachu. Dále dle ní víme, že s narůstající hmotou vzrůstá gravitace. Plyny s prchem kroužily a kroužily, zahušťovaly se a .. musel vzniknout dutý střed. K těm tvým kovům bylo jště hodně daleko. 

Taky tu někde bylo řečeno, že nevíme, co to vlastně gravitace je.  Na povrchu Země je gravitace větší, než odstředivá síla. Bude to samé platit zevnitř na vnitřním povrchu, když ohromné množství hmoty  vlastně může gravitačně působit proti gravitaci jádra ?   Víme vůbec, co je v hloubce např. 50 km, 1000 km ? Víme, že Měsíc se chová jako duté těleso. Vysvětlil nám to někdo, nevysvětlil. Na Měsíci je známa spousta úkazů, které "věda" komentovat nechce. Na severním polu Saturnu byl vyfocen ohromný šestiúhelník, na rotujícím ! tělese. Kdo nám to někdy vysvětlí ? Kdo nám vysvětlí, proč tzv. bílý závoj na Jupiteru při doběhnutí rudé skvrny, uhne a rudou skvrnu oběhne a vrátí se na původní dráhu. Kdo nám vysvětlí, proč se dva měsíce Jupitera obíhající v podstatě po stejné dráze, ale různou rychlostí, nesrazí ? Proč teče z Jupitera do měsíce Io neuvěřitelné množství energie ? Přece známe ze školy, že energie se nemůže ztratit. Co se s ní děje v Io ?

Kdo nám vysvětlí, proč se ve spojitosti s Marsem mluví jen o Tváři v Cydonii, když je tam ještě jedna vytesaná ve skále a ta je nezpochybnitelná hrou světla stínu ? Jak to, že na Marsu jsou stromy ? Podíval ses někdy na stromy shora? Já to udělal až jsem viděl ty snímky z Marsu. Skutečně jsou to stromy. A nemusel jsem tam být. baví mě, jak věda vymýšlí neskutečné pitomosti, jen aby nemusela přiznat, že se mýlí už 200 let. Jak nám věda vysvětlí, že Sumerové před 6000 lety věděli, jak vypadá Uran a Neptun, když my jsme to zjistili až v 80tých letech americkou sondou ? Jak to, že věděli o Plutu, které jsme objevili až v r.1930? Těch souvislostí, které vycházejí najevo častěji a častěji, je tolik, že "věda" to bude muset zabalit a kápnout božskou. Tím vším jsem nechtěl dokázat, že Země je dutá. Chtěl jsem ti jen otevřít oči a že moderní znalosti vědy nejsou k zahození. Věda nám jen lže a pravdu tají.

 K tomu Top Gearu. Neříkali, že jedou k magnetickému polu. Říkali, že jedou závod na severní pol a na konci, že jim GPS ukázala, že jsou na severním polu, ne na maget. polu. A to je tvá mystifikace čtenářů. Věda má pátrat po pravdě, ne ji zatajovat. Teď ses té vědě podřídil.  

Gravitace a tak

Gravitace je dle jistého vědce, jehož jméno si nepamatuju:

 

"elektromagnetická frekvence" a tedy "vyhaslá elektrika".

 

Je to vlastně "hra života" či "žár života" - život, jak jej známe z této reality (divadla). My jsme součástí tohoto "žáru života" a jsme spojeni, jako elektromagnetické bytosti s ostatnímy částmi "elektromagnetického obvodu" zvaného UNI-VER-SUM - čili jedna vědomostní hromada (SUMa), - vše směřuje z jednoho místa - k jednomu místu.

 

Nebo/a taky je GRAVITACE - konec - hrob (GRAVE) - poslední fáze - života (hmota - hard - hrad - hrouda - gravidita - těhotná dita - těhotné dění)

 

Slunce - souhrn loučí (ob-louk-ů) - je náš nejbližší elektromagnetický zářič*, jež je samozřejmě napájen také ze zdroje energie.

 

ZD-ROJ energie je BEZ-T(O)W-AR-NÉ (U)NIČ počalo MOT**(IV)ACÍ EX-SIST-(T)O-WAT a (U)ČIN-IT od SOFT-TWAR-NÉHO k HARD-TWAR-NÉMU (a zpět). To MOT-TÁNÍ je samozřejmě rozfázování***, PŮL-S-ace S-LUP-ky - tak jak to známe v 3-viální formě "OS-LAČ-NÉHO - houpačkového - EM.. obvodu". ...jinak by to beztvárné nic nemohlo existovat (projevit se).

 

*BA-TER-KA - velmi důležitá binární - BA - půda/platforma TER - napojená k jádru - K - dávajcí (jako ženA)- A )

**MOT - francouzsky SLOVO  - BON-MOT, MAL-MOT

 

*** fáze - TIME - rozsekání, ČAS - část, dělení -> sdělení (fásis) -> slovo -> S-LIB -> PRO-MISE -> vyjevení -> teorie (divadlo) -> div -> vidět

NA-DUTOST

Země je samozřejmě (na)dutá - největší MASA - gravitace je samozřejmě "uprostřed pláště" ne uprostřed Země - tam musí být "prázdný" - zředěný - méně hustý prostor, protože dle "Nové tuny", "Nového tónu" (NEW-TON) uprostřed země je největší přitažlivost směrem k povrchu země a zárověň nulová přitažlivost ke středu Země, což je jaksi logické, když jsme uprostřed Země.

 

...pokud ovšem architekt nenavrhl Zemi z již připravených částí, kdy do jádra stavaři vložily příslušný elektromagnetický generátor.... a tím vyřadili "přirozený způsob vzniku" zeměkoule.

 

Samozřejmě že výše uvedené je taková provokace a výsměch - neberte to vážně! Raději budu věřit* duté Zemi - přijde mi to logičtější - než tomu, co se nám snažili učitelé ve škole v tlouct do hlavy jak "církev" evangelium věřícím v kostelech.

 

* nezbývá než věřit, protože já tam nebyl a v kosmu jsem taky nebyl. Cesty letadlem ve výšce 10 -12 km mě o tom, že Země je konvexní vůbec nepřesvědčila - potřeboval bych výš. Když jsem navrcholu hory, tak mi přijdou všechny ostatní vrcholky blíž, místo toho, aby byly dál.

Obrázek uživatele Malwerick

Ahoj sektár!

Pekne vítam hlavného lídra sekty OSUD.CZ - TM & Alue. Hovno vieš miešať parádne ale urobil si to na zlom mieste.

Smrdíš!!!

Nezbývá než platiť za tvoje s***né kartičky z potravinárskej ocele?!
Nezbývá len veriť?
Komu tebe?
Neverím ti ani to že máš dieru v zadku!

To čo by si mal vysrať sa ti natlačilo do mozgu! Aparát na princípe jadrovej rezonancie vybudenej gama žiarením neojebeš! Je to mašinka za 800 tisíc. Odhalí hoci len jedinú cudziu molekulu. Predávaš za 3600 Kč obyčajnú potravinársku oceľ triedy. 17241 - 17242 - je to nerez potravinárska. Karta od ufónov????

Najosožnejšie by bolo keby teba zobrali do vesmíru. Akonáhle by si im začal hustiť svoje k***iny by ťa vykopli do vesmíru a stal by si sa satelitom v dutej zemi!

Ostatné podvody máme zaznamenané... Zabúdaš čo si natáral na tej prednáške? Pekná zbierka podvodov na parádny prípad pre PZČR! Si obyčajný podvodník a už nikdy sa z toho nevysekáš. Jediné čo ťa zaujíma je ako ojebať ľudí! Keď sa ráno zobudíš a uvidíš sa v zrkadle sa nepogrciaš??? Gratulujem!!! angry

Ostatné tvoje PIČOVINY budú zmazané. Tieto kraviny tu nechám demonštratívne aby bolo jasné že sa bavíme s veľmi nebezpečným spôsobom manipulácie! Môj názor? Nie si cvok ale máš to presne zrátané aj s osud.cz! Sám sebe neveríš! Ode o KAPITÁLNY Ojeb!

Vyvracať alebo odpovedať na tvoje bľabotanie nehodlám. Všade musí byť hranica. Môžeš si klamať takých čo nevedia že intelektom a dostatočnou slovnou zásobou sa dá hocičo vykonštruovať. Od toho to ale pravda NEBUDE!

Lubko nestrácaj s týmto blbcom čas. Ide im o podvodný biznis a padá im roky vypracovaný podvod. Budú sa brániť všetkými možnými prostriedkami - počítame s tým. Do svojho si už nasrali ale dosť. Nikto ich nezachráni.

http://imageshack.us/photo/my-images/190/kartae.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/9/kartastr1.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/194/kartastr2a3.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/189/kartastr4konec.jpg/

Toto je od UFÓnov - to je kapitálny prípad ľudskej hlúposti, že to kúpia a absolútne nemorálny podvod!

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

Obrázek uživatele Administer

Tvoje na-dutost POD-vody

budou odhaleny už zítra, těš se, a Norimberg to nevyřeší wink

 

Obrázek uživatele lubko

No..

Tak teď zbývá jenom vysvětlit, proč je na jižním pólu stálá stanice (South pole station) obývaná desítkami lidí a ne ovor, který tam podle Vás má být :)

To, že nevíme podstatu gravitace (polní částice) neznamená, že nevíme jak gravitaci počítat a jak se projevuje. Ty jevy co popisujete vysvětluje normálním způsobem gravitace - a pochopitelně plných planet, příslušných hmotností a objemů. Z projevů gravitace je odvozena zjištěná hmotnost Země a z toho určena průměrná hustota a odhad toho co je v nitru Země. A věda netvrdí, že zná všechno - to je oblíbená lež lidí jako Vy:) Pokouší se o vysvětlení v rámci dosud objevených zákonů - a vysvětlení považuje za platné jen do doby pokud sedí s pozorováním a experimenty. Jinak vámi popisované jevy především nemají s teorií duté Země nic společného. Ano, některé jsou podivné - jako třeba "šestiúhelník" na rotujícím tělese. Nicméně stačí zapojit normální fyziku tekutin v gravitačním poli a vysvětlení i s experimentálním potvrzením je na světě. Tady: http://www.observatory.cz/news/zahada-se... .. Podobně je to s ostatními..

K Vašim příspěvkům by jeden napsal román nazvaný "Obecný opravník Šťouralových omylů" :) Tak například místo umístění nejvyšší pyramidy není žádná věda, ale informace, fakt. Buď někomu známý nebo neznámý, ale jen fakt. Platný do doby kdy někdo neobjeví jinou, vyšší pyramidu:) S vědou to nemá nic do činění. Logika - něco je v učebnicích či nějaké knize špatně = celá věda lže - svědčí jen o Vašem způsobu uvažování rozhodně to není důkaz duté Země:) Chrabří hoši z Top Gearu jeli na severní magnetický pól, tady http://topgear.iwolf.cz/top-gear nikoliv na severní geografický pól .. Neexistují žádné indicie k tvrzení, že Měsíc je dutý..

A nakonec - co má údajná znalost Pluta Sumerům nebo "tvář" na Cydonii společného s dutou Zemí asi netušíte ani Vy sám...

Odpovědět na komentář | OSUD®

I like the helpful information you provide in your articles.

I'll bookmark your blog and test once more right here regularly.
I'm reasonably certain I'll learn a lot of new stuff proper right here!
Good luck for the next!

článek psala nevědomá arogance

Nezlobte se na mne ,ale celý článek je arogance sama, to že někoho kdo zastává odlišný názor nazvu fantasmagorem ze mne nedělá intelektuála. No nejsem zastáncem o duté zemi,ale nesměju se tomu kdo tomu věří. Pokud budou lidi reagovat tak jako autor, na každou nesouhlasnou teorii bude naše spoelčnost v neustálém úpadku. A pokud by se jednou prokázalo že země je opravdu dutá bude autor porád takový intelektuál? Je už dost věcí kterým se lidé smáli a upalovalo se za ně, aby sme za sto let pochopili, že pravdu měl tan komu sme se smáli. Autor žije na placaté zemi a slunce se točí kolem ní. Nesuď nebo budeš souzen. 

Nevíme vše ani o naší

Nevíme vše ani o naší Zemi,nevíme téměř nic o Slunci.Z Měsíce,Venuše,Marsu vidíme pár fotek,které se opakují dokola.Přitom tam letělo tolik družic,že to nejde spočítat.Ptám se,kde ten materiál je?Kolik kvalitního foto a video materiálu jsme vlastně viděli?

Mluví se tu neutronových hvězdách,trpaslících,pulsarech,kvaserech a jiných ECH.

Zatím jsme je jen viděli-toť vše.Koukám,jak to všechno někdo dokáže spočítat.Klobouk dolů.Žádný důkaz jen matematické modely,ale ty vytvářejí ti,co se tím snaží živit.Když jsem jako mladý hajzlík řekl ve škole,že neandrtálec,australopitékus a jiná banda nazvaných koster nejsou předkové lidí,tak se mi učitelka i se zbytkem třídy smáli.Dnes po testech DNA bych rád svou učitelku a její moudrost potkal.

Nikdo není schopen vysvětlit  anomálie gravitace na zemi,nikdo  nedokáže vysvětlit ani samotnou gravitaci,nikdo nedokáže definovat ani hmotu!Ale hold víme co je neutronová hvězda,trpaslík,pulsar atd....

Proč se prosím divíte,že je někdo ochoten věřit teorii duté země-nová víra,nic víc.A dokud neuvidí,tak neuvěří.A mezi námi o polech se taky dvakrát moc nemluví,přitom tam je tolik výprav.Kolik toho vlastně o polech víme?

O všem víme jen to,co nám řeknou.Divím se,že na to chce někdo použít logiku.Když nemáme informace,můžeme logiku použít jen pro matematiku a teoretické modely.smiley

Obrázek uživatele Verthandi

Co na pólech?

Ono co by taky člověk chtěl na tom pólu hledat kromě nějaké pofidérní slávy a prvenství? Jediná zvláštnost toho místa tkví v tom, že bod v zenitu se nepohybuje a den a noc trvají půl roku (a vlastně ani to není zcela pravda - na severním pólu je noc kratší než den). Geograficky a geomorfologicky jsou ty body naprosto nezajímavé. Na severu je to relativně slabá ledová deska pokrývající oceán - jak jinak by se tam v roce 1958 mohl vynořit Nautilus (ne ten kapitána Nema) a o 20 let později dokonce doplout sovětský ledoborec?

Na jihu je sice pevnina pokrytá kilometry ledu, ale platí pro ní to samé. Z vědeckého hlediska kromě několika astronomicko/meteorologických aspektů nemají zemské póly vyšší ceny než jiná místa na planetě.

Obrázek uživatele Verthandi

Navigace v polárních oblastech

Padla tu zmínka o GPS a kompasu na zemských pólech - může mi někdo vysvětlit, jak se kompasem dá určit zeměpisná poloha? Kompasem určíte leda tak směr k magnetickému pólu Země, který závisí na magnetické deklinaci. A to, že tady u nás ve střední Evropě má hodnotu nějakých 2,5° (tj. je zanedbatelná) neznamená, že třeba v SV Kanadě má hodnotu 50° a v bodě mezi severním geografickým a magnetickým pólem bude kompas vlastně ukazovat na jih...
Ti, co se odvážně vypravili do polárních pustin určovali svoji polohu podle Slunce a hvězd (severní směr ukazuje Polárka a bude-li stát na pólu, budete ji mít přímo v zenitu). Během dne se zeměpisná šířka dá určit (samozřejmě s odpovídajícím vybavením) podle kulminace Slunce.

Proč se tolik nelétá přes polární oblasti? Na jižní polokouli k tomu není důvod vůbec, na severní je to ještě pořád dědictví studené války  - a především ve vysokých šířkách je ve větších výškách silnější kosmické záření a při geomagnetických bouřích vyšší šance na problémy s navigací nebo radiovým spojením.

Co se satelitů týká - ohledně jejich drah tu již bylo vše řečeno, druhá věc je to, jaký smysl má vůbec snímat polární oblasti (kromě meteorologie a vojenství). To se týká i snímkování planet v rámci SS (někde jsem viděl "rádobydůkaz" dutého Jupitera).

Mimochodem je mi jedno, čemu kdo věří ( i když to není schopen věrohodně prokázat), ale není mi jedno, bude-li mě označovat za lháře jen kvůli tomu, že jeho víru nesdílím (a to se týká všemožných dalších konspiračních a jiných teorií).

ehm

Ja sa vám nečudujem, že vám podobné "články" robia nervy... mňa toľká tuposť taktiež neskutočne rozčuluje...Ale je priam komické, koľkú snahu ste vynaložili na "očierňovanie" podobných bláznovstiev... Každý normálny človek vie, že sú to kraviny....A tých čo si myslia, že sú to FAKTY, aj tak nepresvedčíte o opaku :) ... Takže by ma zaujímalo... O čo vám ide ? ...Vynakladáte neuveretilné množstvo času na očierňovanie fantasmagórii ( načo ? )Ochranná známka v ČR stojí vyše 10.000 .. a to nerátam právnicke služby..

Jiří Mašek je výborný obchodník s ľudskou blbosťou ( zarobil na tom slušné prachy ) 

Vy ste na túto špinukadiacu kakanicu vynaložili min. 15.000 czk a nemáte žiadne zisky :)

Ste neskutočný úbožiaci :D heheh :D.. + ani sa nepokúšajte vyvrátiť to o čom som písal :) Nepatrím k žiadnej sekte a už vôbec nie k Jiřímu ( :D ) a pohybujem sa v oblasti webdevelopingu (takže mám akú takú predstavu o cenách a návratnosti investícii  :) )

 

Obrázek uživatele Malwerick

Vydím že si znalec

Aha! Ďaľší web developer. Vidím že si znalec. No... Radšej pomlčím určite si najdeš nejakých debilov ktorým takýto web predáš za 15 000. Skús u oponenta, ten rád kupuje prerobené free systémy. My to zvládame zatiaľ zadarmo.

Ak chceš písať o webe tak sem http://osud.biz/21-11-2011/25/rady-navod... inak tvoj komentár Admin vymaže.

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

Obrázek uživatele Administer

Bývám slušný, ale na aroganci

Bývám slušný, ale na aroganci a hloupost mám jediné, vypadni a neser mě. Nemáš ani představu o tom, na koho sis vyskočil. Děkuji. Můžeš se vrátit,

ale s pokorou, hlupáku., nabubřelej 

cool

Obrázek uživatele Administer

Víš velké hovno o tom, co

Víš velké hovno o tom, co stojí OZ v ČR tak nemachruj a "rob" si svoje,

asd

Preboha... Áno som znalec a naučil som sa spisovne písať... "Vydím"... "Ktorím"... pre krista, kde si chodil do školy ?

Nekomentoval som web... komentoval som článok a váš postoj ohľadom DUTEJ ZEME, čo bolo prirodzene rozsiahlejšie ... Samozrejme končím debatu, pretože s človekom ktorý nepozná základy gramatiky, nemám v pláne ďalej diskutovať... som vzdelaný človek na úrovni, takže si ma kľudne vymažte :) Nemáte ani vzdelanie ani úroveň :)

15.000 € za takýto web by nedal ani blázon... ak si myslel 15.000 sk ( tá mena už mimochodom neexistuje ak si si všimol ), tak za to ráno ani nevstanem :)

Pekný zvyšok života :)

Obrázek uživatele Malwerick

Dík za upozornenie som trochu

Dík za upozornenie som trochu unavený. Opravím to. Pekne sa vyspinkaj

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

Obrázek uživatele Administer

Nikdo Ti ho nenabízí, chceš

Nikdo Ti ho nenabízí, chceš pomoci, ne, tak vypadni a nekritizuj, Každý děláme, co umíme. Někdo je rychlý IT, někdo zvádá gramatiku, Jsi hlupák, když to nepoznáš. 

dff

Nevypadnem....môžem kritizovať čo sa mi len zráči....Viete parazitovať ( nič viac ) ...

Obrázek uživatele Administer

To můžeš , ale jen obsah

To můžeš , ale jen obsah článku, jestli jsem budeš chodit nadávat a zvracet svoji primitivitu, končíš angry

ehhj

preboha, len to nie... čo by som potom robil ? .... zrútil by sa mi svet....

Čo sa webu týka... veľmy rád pomôžem s formou ( pretože ako som spomínal je hrozná ) a rád zadarmo, pretože ja sám som mal v pláne tie Jiřího drísty vyvraciať, avšak rozumnými argumentami a nie prachsprostým očierňovaním....Takže v prípade, že zmeníte štýl, rád pomôžem :)

Obrázek uživatele Dana Chrtková

Tento web se zabývá mnoha

Tento web se zabývá mnoha tématy a jsou mezi nimi i ta o duté Zemi. Patřím mezi odpůrce teorie o duté Zemi a plně souhlasím s fakty, které tady představil morgoth. Podle mě je velice důležité diskutovat i o takových nesmyslech (např. zrovna dutá Země), abychom si uvědomili názory obou stran. Na závěr musím poznamenat: "Zastánci duté Země mě nepřesvědčili."

jhg

Myslíte, že je dôležité diskutovať aj o nezmysloch ? 

V poriadku :) Čo takto napísať článok, ktorý vyvracia tvrdenie, že moj penis neslúži na čúranie a množenie, ale na tvorenie cukríkov a slnečných lúčov ? 

Je to taký istý nezmysel ako dutá zem... takže, teším sa na ďalší článok pojednávajúci o "mojom skalopevnom presvedčení" :)

Obrázek uživatele Administer

Asi ani žádný nemáš, tak není

Asi ani žádný nemáš, tak není o čem psát. Nazdar, hochu. enlightened Jsi trochu mimo, buď už nehul, nebo přitom alespoň nechoď komentovat. Článek teorii Duté země kritizuje. 

Obrázek uživatele Dana Chrtková

Od Anonym: "Samozrejme končím

Od Anonym: "Samozrejme končím debatu, pretože s človekom ktorý nepozná základy gramatiky, nemám v pláne ďalej diskutovať... som vzdelaný človek na úrovni" ......pravopisnou chybu může udělat každý, Vás nevyjímaje. Váš důvod, že jste vzdělaný člověk na úrovni, je znakem elitářství. Skutečně inteligentní člověk dokáže najít společnou řeč s většinou lidí, právě proto, že je takového elitářství prost.

ghgh

Radšej budem tzv. elitár, ako nevzdelaný darmožráč :)

Obrázek uživatele Administer

Tím darmožráčem máš na mysli

Tím darmožráčem máš na mysli někoho konkrétního? 

Nebo ses jen kouknul do zrcadla ? Mimo jiné v tvých komentářch je taky dost gramatických chyb. 

A příště k věci, jinak končíš.no

 

dfdf

Čomu nerozumieš ? :) 

Zaregistrovali ste Osud s tým, že ste vedeli, že na trhu existuje dobrých 10 rokov osud.cz pod vedením Maška... Jeho teraz nazívate parazitom na vašej značke registrovanej ku koncu roka 2011 a na vašom webe hádžete len špinu na ľudí... navyše sa neviete ani diplomaticky, slušne vyjadrovať...Koho asi myslím tým darmožráčom.... hádaj ....

Nebyť tejto špinavej právnickej hry, tak držím pysk...

Mám pocit, že ste vzdelaný a psychicky narušený jedinci.... Takých behá po svete hromada a nazívajú sa darmožráči

Obrázek uživatele Administer

A kdo darmožere,

Kdo darmožere? Chce od tebe někdo peníze. Jestli tě to tak irituje, je to tvůj problém a nečti nás.

Jen psychicky narušený jedinec se neustálevrací do míst, kdy ho nikdo nechce. Porozmýšlej o tom.

Obrázek uživatele Dana Chrtková

Diskuze o nesmyslech

Až se vámi navržená teorie dostane do povědomí širší veřejnosti a budou dokonce lidé, kteří ji uvěří nebo ji budou propagovat, budu považovat za naprosto relevantní o ní diskutovat. Aby byl toitž viděn i jiný názor, než teorie založená na nesmyslech.

Je mi velmi luto že som tu

Je mi velmi luto že som tu začal debatu -nechcel som aby sa to takto zvrhlo.Na začiatku to bola presne taka debata ako sa každemu normalnemu človeku pači: otazka -odpoved a vysvetlenie....podla mna tak to ma byť ,ale to čo nasledovalo ma k diskusii neskutočne daleko ....škoda,ja som bol zvedavy na nazory,nie na uražky

Obrázek uživatele Malwerick

Stane sa že sem nabehne

Stane sa že sem nabehne provokatér s pre nás známou IP adresou a zámerne odpúta tému na niečo čím vie narobiť škodu. Čo my s tým?

Aby sme sa vrátili k pôvodnej téme. Odporúčam prečítať Knihu Jules Verne - Cesta kolem světa za 80 dní a potom Richarda E. Byrda jeho početné články, prídete na to od koho kopíroval. Dnes sa ale nečíta, nepreveruje, žijeme v hektickej dobe, kto na to má čas. Stačí veriť internetu.

P.S.: Pomohol kamoš ktorí si dal tú námahu toto prečítať dávnejšie. Citovať nebudem. Neuberiem vám tú radosť prísť na toto sám. cool

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

komentář byl odstraněn,

komentář byl odstraněn, obsahoval konkrétní jméno konkrétní osoby a urážel i ostatní diskutující. Víme, o koho jde, další pokusy budou mazány bez varování no (admin)

původní článek

Dobrý večer přeji všem hledajícím. Zaujal mě původní článek, pořád mi to hlava nebere. Prostudovala jsem kde-co a přiznám se, nevím čemu věřit. Vždycky se najdou provokatéři, kteří zpochybní, vyvrátí a následně vysmějou jakoukoliv tezi. Když se ale chce zatajit nějaká pravda, téměř s jistotou se dá říct, že taková masáž mozku má dokonalý účinek. A tak se ptám: je dutá Země? nebo snad součet něčích hlav? A ty invektivy pana Anonyma Arogantise by na provokaci ukazovali stoprocentně. Hoši, hodně zdraví a vytrvalosti přeji a nedejte se. Vaše Stanka.

Jak sme na tom mi, obyčajný ľudia

Najprv chcem napísať, že sa nebudem zdržiavať pravopisom.

Zhrniem to:

O nasej Zemi nam "veda" a ludia, ktory hybu nasim svetom a velmi sa im dari, povedali to, co pre nich bolo vhodne. Nezastavam teoriu dutej Zeme. Povazujem to iba za viac ako mozne ale neviem to iste. Terajsi system na Zemi medzi ludmi je viac ako na hovno a z vela ludi to hovno spravil. Sry ze sa tak vyjadrujem. Je viacej ludi, o ktorych vela nevieme, ale oni vedia vela, o mimozemstanoch, mimozemskych civilizaciach, ich schopnostiach a strojoch ktore lamu dnesne zakony fyziky, chemie a ine bludy. Zopar faktov: V SR v jednej nemenovanej dedinke (skoda ze som nazov zabudol) bola, ani neviem aka bola ta gravitacia, proste voda tiekla hore brehom, nezabrzdeny autobus takisto, zelezne gule tiez. To by pridavalo do tromfu dutej Zemi alebo niecomu podobnemu. Dalsi fakt volna energia. O nej tiez obrovka vacsina lepsie povedane takmer vsetci nic nevedia. Vsetko proste tych zopar dementov zatajuje, lebo chcu ovladat svet. Je toto normalne??? Skuste si uvedomit co vsetko neopistelne alebo vedu zdrcujuce sa na Zemi v poslednom case deje!!! Ako zaslepene stado oviec s klapkami na ociach mi pripada tato civilizacia. Radsej sa vam to hodi takto:

Narodim sa, rodicia sa o mna nejaky cas stale straju, ked nastupim do skoly tak uz po menej, prejdem skolu a najdem si pracu, pracujem ako dement vtedy ked mi nariadia. Potom zostarnem. Idem na dochodok. Zomrem.

Mozno sa niekto z vas pyta: Co to trepes? Ako inac by to malo byt?

A o to ide! Ze by to malo byt takmer uplne inak. Okrem prveho a posledneho bodu. A takto to tych par ludi ovladajucich nas chce. Filozofia tu vela pomoze. Zamysleli ste sa uz niekedy poriadne, ako je mozne, ze mozme rozmyslat? jasne, ze "veda" vam to vysvetli. Ale sak kuˇva sa spametajte. Co sa s nami stane ked umreme? Toto nase vedomie, co s nim bude? Co je to vlasne? Ked si predstavite vsetky chemicke prvky z ktorych je ludske telo zlozene, ako s tym mozeme rozmyslat preboha? Co vam povie "veda" nie je vzdy pravda. Ked si zobieriete ked vam nieco niekto povie, kludne to moze byt hoci kto, nemusi to byt pravda.

Na tůhle tu teorii jsem

Na tůhle tu teorii jsem narazil před pár dny.Musim říci,že je opravdu zajímavá a říkám si,proč ne.Ale přivedla mě k otázce.Jakto,že kilo cukru váží stejně na rovníku i na pólech?Když vezmu v podtaz fizyku,kde je odstředivá síla,která musí být zákonitě na rovníku jiná než na pólech?

Obrázek uživatele Administer

Možná by stačilo vzít v potaz

Možná by stačilo vzít v potaz češtinu a fyziku cheeky

Dobře Loiso beru v potaz

Dobře Loiso beru v potaz fyziku a ptám se znova.Na rovníku je odstředivá síla větší,ale gravitace je všude stejná?A netahej sem tíhovou sílu.Nemáte li citrón,přidejte hrušku,Babica jak vyšitej.

Obrázek uživatele Administer

Běž si trollit někam jinam, Lojzo

první a poslední varování.

Chuj Tomaš Marný...

Chuj Tomaš Marný aj s dutou zemou prišiel so švajčiarskou IP? cheeky

Private FTP Music BEATPORT

ytutu

Podstawowym obiektem kredytu jest spłata zobowiązań kredytowych Wnioskodawcy w innym banku lub bankach. Zwrot 150 zł miesięcznie - 4% od czasu kredyt konsolidacyjny płatności kartą i/lub 4% od płatności BLIK, powinno się dokonać w danym miesiącu kalendarzowym transakcje kartą płatniczą lub BLIK-iem na łączną kwotę w wysokości min.

USA Email List

Hello,

Buy-Email.com is an Email Marketing Company that specializes in the collection and sale of Opt-In Leads, Email Marketing Lists find recently databases for more us 100 country.

You will find to buy the World Email Lists:

Africa Email LIst
Asia Email Databases
Updated Europe Email Lists
North America Email LIst
Oceania Email Databases
Updated South America Email Lists

Bussiness Targeted Email lists - Bussiness Email Marketing Lists
Want to send email campaign by us ? - Email Marketing Campaigns

Regards,
www.buy-email.com
B2B | DB Manager |

Email List | Buy Email List |Business Email List | Forex Email Lists | Email Campaign | Investors Email List| Dating Email Lists.

Thick and colorful rebozos!

Are you looking for a special baby shower gift? Then look no further. The mARTket has a very unique selection of rebozos, typically used as baby slings or baby carriers. Read more...

Tor, onion, Tor2web

I would like to introduce to you a new Tor2web service - onion.best

onion.best is a web proxy. it's very easy to use:

Just replace ".onion" in URL like "http://xxx.onion/" with .onion.best. Now you are ready to use the Tor2web proxy network.

TOR2WEB https://onion.best/ - Show more>>>

carpe diem

carpe diem

Loose galleries

Original devise
http://big.breasts.porndairy.in/?post-ma...
free adult porn movie actress from passions in porn pot smoking kat porn straight smoker porn madison stone 80s porn

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <hr> <img> <a> <p> <br>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Články na pokračování

Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK