Dunning-Krugerův efekt: Proč hlupák zůstává hlupákem


Většina lidí se domnívá, že je nadprůměrná. Některé zdroje (Boyd, 2014) mluví dokonce až o 93 % populace, která se považuje za nadprůměrnou, i když je logické, že je to statisticky nemožné. Tento fenomén bývá v psychologii označován jako iluze nadřazenosti (Illusory superiority), případně efekt nadprůměrnosti (Above Average Effect / Better Than Average Effect). Pro zajímavost uvedu pár příkladů. Většina lidí si myslí, že je inteligentnější a hezčí než ostatní (Whittlestone, 2012) a na škále od 1 do 10, kde 10 je nejvyšší nadprůměr, se zařadí pod číslo 7 (Ghose, 2013). 88 % lidí si myslí, že řídí nadprůměrně dobře (Svenson, 1981), dokonce i většina starých lidí se sama řadí k nadprůměrným řidičům (Marottoli a Richardson, 1998). Pokud máte pocit, že tohle se týká jen hloupějších lidí, jste na omylu. 94 % profesorů si myslí, že jsou oproti svým kolegům nadprůměrní (Cross, 1977). A tak by se dalo pokračovat do nekonečna.

Všichni známe situace, ve kterých jsme se střetli s někým, kdo si neuvědomoval, jak hloupý vlastně je. Při internetové diskuzi jste potkali pisálka, který si tvrdě stál za svým názorem a nezměnil jej ani tehdy, když mu ho někdo relevantně vyvrátil. Rodinná oslava se po trošce alkoholu změnila v socio-politicko-ekonomickou debatu a vy jste zjistili, že váš strýc není dělníkem, ale profesorem politologie, a že vaše babička se vyzná v ekonomii lépe než renomovaný odborník. Respektive o tom byli v tu chvíli oba přesvědčeni. V hospodě se čas od času zaposloucháte do debaty od vedlejšího stolu a téměř ihned zjistíte, jak to s tou demokracií a islamizací Evropy doopravdy je. A určitě už vám někdy psal kamarád, že našel neuvěřitelné důkazy o mimozemských civilizacích nebo odhalil globální spiknutí Iluminátů. Nebo vám pro změnu kamarádka poradila zbavit se mikrovlnné trouby, protože o její škodlivosti četla na internetu, a doporučila fungující homeopatika za příjemnou cenu pětiset korun.

Všichni tito lidé mají jednu věc společnou. Nevědomost, kterou si neuvědomují. A pokud jste si až doposud vybavovali různé lidi a situace, na které má slova pasují, a ani jednou jste se nezamysleli nad tím, že se možná občas chováte podobně, je pravděpodobné, že jste této iluzi také podlehli.  I vy se nejspíš považujete za nadprůměrné (a to hned v několika oblastech). Ne, že by každý, kdo se považoval za nadprůměrného, podlehl iluzi nadřazenosti, přesto je moudřejší mít se na pozoru, protože jev, který níže popíšu, nedělá rozdíly a může atakovat každého z nás…

„Nevědomost je síla“, praví jedno z ústředních hesel Angsocu v Orwellově dystopickém románu 1984. A upřímně řečeno, není toto heslo daleko od pravdy. Filozofie se tomuto problému postavila čelem mnohem dřív, než se po stopách pravdy vydal Winston. Sokratovi dnes připisujeme jedno tematické moudro: „vím, že nic nevím“, jehož největším poselstvím je skepse vůči iluzi vědomosti. Ještě před Sokratem Konfucius napsal, že „skutečné poznání je znát rozsah své nevědomosti.“  Varování k této myšlence přidal Bertrand Russell: „Problém současného světa je, že hlupáci jsou si skálopevně jistí, ale lidé inteligentní jsou plní pochybností.“ A korunu této problematice nasadil Charles Darwin„Ignorance častěji než inteligence plodí sebevědomí.” Jak moc tato slova popisují skutečnost, se dozvíte níže.

Nejen tihle, ale i mnozí další filozofové viděli v ignoranci, nevědomosti, iluzi nadřazenosti, hlouposti a dogmatické jistotě obrovské nebezpečí pro poznání a vědu. Není proto divu, že dřív nebo později se k této problematice dostali i psychologové. Prvně popsali a empiricky ověřili problematiku iluze nadřazenosti a o trochu později prozkoumali i jednu její specifickou část, kterou dnes nazývámeDunning-Krugerův efekt.

Dunning-Krugerů efekt

Inspirací pro první výzkum se stal případ z roku 1995 bankovního lupiče McArthura Wheelera (Kruger a Dunning, 1999), který ozbrojen a bez masky vyloupil dvě pittsburské banky. Když jej dopadla policie, Wheeler byl v šoku, neboť, jak tvrdil, „se přeci polil šťávou“. Wheeler totiž trpěl utkvělou představou, že když se pomaže citronovou šťávou, stane se pro kamery neviditelným. Ostatně, svůj názor nezměnil ani tehdy, když viděl záznamy z přepadení, které označil za podvrh (Morris, 2010).

Když si tento absurdní případ přečetl v novinách profesor psychologie na Cornellově univerzitě David Dunning, rozhodl se tomu přijít na kloub. Společně s Justinem Krugerem, který v té době dělal na téže univerzitě postgraduální studium psychologie, provedl výzkum, jehož výsledky byly publikovány v dnes velmi známém a často citovaném článku s příznačným titulem Unskilled and Unaware of It [1]. Ze začátku se tento fenomén popisoval jako Unskilled-And-Unaware Problem, sám Dunning jej nazval téměř poeticky Anozognózií každodenního života (Morris, 2010), a dnes je již všeobecně znám (a to i přesto, že jde o relativně nový fenomén, neboť byl popsán až v roce 1999) pod pojmem, který nese jména obou výzkumníků – Dunning-Krugerův efekt. Za tento výzkum také autoři dostali parodující Ig Nobelovu cenu za neobvyklé či triviální výsledky vědeckého výzkumu.

Dunning a Kruger (1999) zkoumali na studentech Cornellovy univerzity úroveň smyslu pro humor, anglické gramatiky a logického uvažování.[2] Posléze zkoumali metakognici studentů, zeptali se jich tedy, jak si myslí, že v testu dopadli. Ptali se jich na představu o svých obecných znalostech i na úspěšnost, s jakou test udělali oproti ostatním.  Výsledky ukázaly u všech (i těch budoucích) studií určitou podobnost. Pro lepší pochopení výsledků se podívejte na následující graf:

stažený soubor

Graf je z článku Krugera a Dunninga, 1999

Účastníci byli rozděleni podle svých výsledků do čtyř kvartilů. Je evidentní, že ti, kteří dopadli v testu nejhůře, se nejvíce přeceňovali. Přestože jejich průměrná úspěšnost byla pouhých 12 %, sami se hodnotili mnohem výše – okolo 62 %. Naopak ti nejlepší se mírně podceňovali. To však není všechno. Když byli účastníci konfrontování s realitou (nejnižší a nejvyšší kvartil měl opravovat výsledky ostatních) a dostali možnost upravit své hodnocení, nejkompetentnější lidé své hodnocení zvedli a přiblížili se tak realitě, a nejméně kompetentní lidé svou metakognici nepozměnili (Kruger a Dunning, 1999). Vypadá to, že feedback pomáhá více kompetentním než nekompetentním (např.Ferraro, 2010). Ostatně, to se i potvrdilo v dalších výzkumech (Sheldon et al., 2014), ve kterých nejenom, že nekompetentní nedokázali přijmout negativní feedback, ale navíc začali i bagatelizovat zkoumanou problematiku a zpochybňovat validitu testu. Nejlépe tuto nevědomost vystihl právě David Dunning (Morris, 2010): „Když jste nekompetentní, nevíte o tom.“ V tom je právě to prokletí. Když jste ve spodním kvartilu, tak o tom jednoduše nevíte.

Proč tomu tak je?

Předpokladem pro Dunning-Kruger efekt je alespoň minimální znalost určité problematiky (Ehringler et al., 2008Kruger a Dunning, 1999). Málokdo se bude přeceňovat např. ve schopnosti opravování jaderných zbraní či žonglování. Naopak všední činnosti, jako je psaní, gramatika, logika či řízení vozidla jsou společně s celospolečenskými tématy pro přeceňování ideální. Nejméně kompetentní lidé své síly přeceňují právě díky své neznalosti. Jelikož nejsou s určitou problematikou dostatečně obeznámeni, neuvědomují si, jak velké limity mají. Chybou nekompetentních je tedy náhled na vlastní znalosti a osobu (Kruger a Dunning, 1999). Někteří autoři (např. Simons, 2013) se domnívají, že přeceňování sebe sama není způsobeno chybou v metakognici, nýbrž iracionálním optimismem v sebe. Naopak kompetentní lidé odhadují velmi dobře své znalosti, neboť si jsou vědomi svých limitů. Jejich chybou je ale odhadování výkonu ostatních, které přeceňují, protože když je úkol jednoduchý pro ně, bude jednoduchý i pro ostatní (Kruger a Dunning, 1999). Podléhají tzv. False-Consensus efektu (viz Ross et al., 1977).

Nekompetentní lidé navíc trpí dvojitým prokletím (Dunning et al., 2003), což je vcelku kontroverzní myšlenka, která tvrdí, že schopnosti nutné k úspěšnosti v testu korelují se schopnostmi kvalitního sebeuvědomění, díky kterému jsme schopni odhadnout, jak na tom vlastně jsme. Z toho pak vyplývá fakt, že nekompetentní lidé nedokážou změnit svůj postoj ani po konfrontaci s realitou, což způsobuje pravděpodobně náročnost přijetí negativního feedbacku (Sheldon et al., 2014).

Kritika experimentu

Experiment byl mnohokrát zopakován nejenom na studentech, ale i na lidech v jejich přirozeném prostředí, s vysokou finanční odměnou závislou na správnosti odhadů a s mnoha dalšími modifikacemi, s podobnými výsledky (viz např. Dunning et al., 2003Ehringler et al., 2008;Schloesser et al., 2013Sheldon et al., 2014). Nebyl zjištěn vliv pohlaví (Kruger a Dunning, 1999) ani významné kulturní rozdílnosti – v některých kulturách se sice přeceňovali méně, nicméně v určité míře se zde Dunning-Krugerův efekt stejně vyskytl (Deangelis, 2003). Výsledky byly také několikrát kritizovány. Jedna z prvních kritik (Krueger a Mueller, 2002) se snesla na metodologii a statistiku, neboť autoři kritiky se domnívali, že výsledky jsou způsobeny pouhou regresí k průměruv kombinaci s efektem nadprůměrnosti. Jejich tezi pak rozpracovali další autoři (Burson et al., 2006), kteří se domnívají, že zde není rozdíl mezi nekompetentními a kompetentními, neboť nekompetentní se přeceňují přibližně stejně, jako se kompetentní podceňují. Některé další studie (Ryvkin et al., 2012Krajč a Ortmann, 2008) to nejenom potvrzují, ale jejich výsledky dokonce přinesly opačný efekt – při příliš těžkém úkolu své schopnosti lépe odhadli nekompetentní a nikoliv kompetentní. Veškeré kritiky však Dunning s kolegy víceméně vyvrátil (viz Kruger a Dunning, 2002;Ehrlinger et al., 2008Schloesser et al., 2013) a i když spor stále pokračuje a zbývá zde ještě spousta věcí k ujasnění, zdá se, že lze považovat tento psychologický jev, tak, jak byl popsán Krugerem a Dunningem, za platný.

Stejně jako každý fenomén si i tento získal kromě kritiků mnoho fanoušků a leckdo s ním argumentuje, kde jen to jde. A to často v situacích, ve kterých se on sám stal obětí tohoto efektu. Yarkoni (2010) upozorňuje, že ne vše, co se dnes Dunning-Krugerovým efektem nazývá, jím ve skutečnosti je, a upravuje jeden častý mýtus populárních psychologických časopisů –Dunning-Krugerův efekt netvrdí, že nekompetentní se považují za víc kompetentní než kompetentní. Jinými slovy, hlupák si nemyslí, že je chytřejší než vzdělaný člověk. Naopak, i přes obrovské přeceňování vlastních schopností se stále řadí níže než ti nejvíc kompetentní. Hlupák sice o sobě neví, že je hlupák, ale ani se nepovažuje za člověka patřícího do nejvyššího kvartilu.

Jak se tomu bránit?

Vypadá to trochu beznadějně. Hlupák nejenom že neví, že je hlupák, ale díky tomu, že je hlupák, je odsouzen zůstat hlupákem i nadále, neboť si nedokáže své hlupství připustit. Minimálně jedno východisko ale existuje – jsou jím znalosti, resp. kvalifikace (Schloesser et al., 2013). Když totiž v původní studii umožnili jedné skupině udělat si krátký desetiminutový kurz logického myšlení, hodnocení svého výkonu bylo reálnější. Dunningovými slovy (Kruger a Dunning, 1999): „Jediný způsob, jak dokázat lidem jejich nekompetenci, je udělat z nich lidi kompetentní.“

Vypadá to, že čím víc člověk ví, tím víc si uvědomuje, jak málo toho ve skutečnosti ví. Ergo, čím víc člověk zná určitou problematiku, tím víc si je vědom jak je složitá, neprobádaná a obsáhlá, a jak moc věcí ještě nechápe a nezná.

Kromě již zmíněných znalostí nesmíme zapomenout na zpětnou vazbu. Již jsme si řekli, že feedback pomáhá více kompetentním než nekompetentním – je třeba si ale uvědomit, že pro kompetentní lidi je to feedback pozitivní, neboť jim říká, o kolik jsou lepší, než si mysleli. Bylo by zajímavé konfrontovat kompetentní s fiktivní realitou, dát jim negativní feedback a sledovat, jestli jej přijmou lépe než nekompetentní lidé. Některé optimistické studie (Krajč a Ortmann, 2008) však doufají, že i negativní feedback, bude-li podán správně, může zvýšit přesnost sebehodnocení nekompetentních.

Teď už víte, proč hlupák zůstává hlupákem a jak těžké, ne-li nemožné, je mu pomoci. Teď už víte, proč se nekompetentní považují za kompetentní. Možná už chápete lidi, se kterými jste trávili čas a snažili se jim něco marně vysvětlit, i rádoby odborníky, kterých je plný internet. A možná si dokonce uvědomujete, že nejste neomylní, a že nemusíte být vždy nadprůměrní. Že i na vás může působitDunning-Krugerův efekt. Závěrem proto nemohu nezmínit slova renesančního myslitele, humanisty a skeptika Michela de Montaigne, která geniálně popisují pravou podstatu nekompetence, a která jsou nejlepší možnou tečkou této práce: „Mít ve všem pravdu je znakem hlouposti.“

Poznámky pod čarou

[1] Zatímco Unaware se dá do češtiny přeložit jednoduše – nevědomý, ve smysluneuvědomování si něčeho – , s anglickým slovíčkem Unskilled mám trochu problém. Dlouho jsem hledal český ekvivalent, který by vystihl pravou podstatu kontextu a zároveň nepůsobil apriori pejorativním nádechem. Unskilled se dá volně přeložit jako nekvalifikovanýneodborný. V některých českých článcích můžeme najít pojem neschopný či hloupý. Samotní autoři občas používali slovíčko nekompetentní, které budu používat taktéž, a to i přesto, že svádí k přílišné konkretizaci pojmu.

[2] Pro tento článek nemá význam popisovat detailně jednotlivé studie, zkoumání humoru je ale natolik nekonvenční, že vám doporučuji zhlédnout toto video, ve kterém je mj. popsán právě průběh zkoumání smyslu pro humor.

Použitá literatura

Boyd, S. (2014). 93% of us think we are above average. Gigaom Research. Dostupné z WWW.

Burson, K.; Larrick, R.; & Klayman, J. (2006). Skilled or unskilled, but still unaware of it: how perceptions of difficulty drive miscalibration in relative comparisons. Journal of Personality and Social Psychology, 90 (1), s. 60-77. doi:10.1037/0022-3514.90.1.60. Dostupné z WWW.

Cross, K. P. (1977). Not can, but will college teaching be improved?. New Directions for Higher Education, 1977 (17), s. 1–15, doi: 10.1002/he.36919771703. Dostupné z WWW.

Deangelis, T. (2003). Why we overestimate our competence. Monitor on Psychology, 34 (2), s. 60. Dostupné z WWW.

Dunning, D.; Johnson, K.; Ehrlinger, J.; & Kruger, J. (2003). Why people fail to recognize their own competence. Current Directions in Psychological Science, 12 (3), s. 83–87. Dostupné z WWW.

Ehrlinger, J.; Johnson, K.; Banner, M.; Dunning, D.; & Kruger, J. (2008). Why the unskilled are unaware: Further explorations of (absent) self-insight among the incompetent. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 105 (1), s. 98–121, doi:10.1016/j.obhdp.2007.05.002. Dostupné z WWW.

Ferraro, P. J. (2010). Know Thyself: Competence and Self-Awareness. Atlantic Economic Journal, 38 (2), s. 183-196, doi:http://dx.doi.org/10.1007/s11293-010-9226-2. Dostupné z WWW.

Ghose, T. (2013). Why We’re All Above Average. Live Science. Dostupné z WWW.

Krajč, M.; & Ortmann, A. (2008). Are the unskilled really that unaware? An alternative explanation.Journal of Economic Psychology, 29 (5), s. 724-738. Dostupné z WWW.

Krueger, J.; & Mueller, R. A. (2002). Unskilled, unaware, or both? The contribution of social-perceptual skills and statistical regression to self-enhancement biases. Journal of Personality and Social Psychology, 82 (2), s. 180-188, doi:10.1037/0022-3514.82.2.180. Dostupné z WWW.

Kruger, J.; & Dunning, D. (1999). Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments. Journal of Personality and Social Psychology, 77 (6), s. 1121–34, doi: 10.1037/0022-3514.77.6.1121. Dostupné z WWW.

Kruger, J.; & Dunning, D. (2002). Unskilled and unaware – But why? A reply to Krueger and Mueller (2002). Journal Of Personality And Social Psychology, 82 (2), s. 189-192. Dostupné z WWW.

Marottoli , R. A.; & Richardson, E. D. (1988) Confidence in, and self-rating of, driving ability among older drivers. Accident Analysis and Prevention. 30 (3), s. 331–336, Dostupné z WWW.

Morris, E. (2010). The Anosognosic’s Dilemma: Something’s Wrong but You’ll Never Know What It Is (Part 1). New York Times. Dostupné z WWW.

Ross, L.; Greene, D.; & House, P. (1997). The “false consensus effect”: An egocentric bias in social perception and attribution processes. Journal of Experimental Social Psychology, 13 (3), s. 279-301. Dostupné z WWW.

Ryvkin, D.;  Krajč, M.; & Ortmann, A. (2012). Are the unskilled doomed to remain unaware?Journal of Economic Psychology, 33 (5), s. 1012–1031. Dostupné z WWW.

Sheldon, O.; Dunning, D.; & Ames, D. (2014). Emotionally unskilled, unaware, and uninterested in learning more: Reactions to feedback about deficits in emotional intelligence. Journal Of Applied Psychology, 99 (1), s. 125-137, doi:10.1037/a0034138. Dostupné z WWW.

Schloesser, T.; Dunning, D.; Johnson, K. L.; & Kruger, J. (2013). How unaware are the unskilled? Empirical tests of the “signal extraction” counterexplanation for the Dunning-Kruger effect in self-evaluations of performance. Journal of Economic Psychology, 39, s. 85-100. Dostupné z WWW.

Simons, D. J. (2013). Unskilled and optimistic: Overconfident predictions despite calibrated knowledge of relative skill. Psychonomic Bulletin & Review, 20(3), s. 601-607. Dostupné z WWW.

Svenson, O. (1981). Are we all less risky and more skillful than our fellow drivers? Acta Psychologica, 47 (2), s. 143-148. Dostupné z WWW.

Whittlestone, J. (2012). Do you think you’re better than average? 80,000 Hours. Dostupné z WWW.

Yarkoni, T. (2010). What the Dunning-Kruger Effect is and isn’t. Talyarkoni.org. Dostupné z WWW.

Licence Creative Commons
K zamyšlení podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora a zdroj-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 4.0 Mezinárodní.

 

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

Super blábol všech blábolu

Super blábol všech blábolu jak je to zvykem zde!!!!!!!!!!!

Zrkadlo...

Spoznal si sa v článku. Akože sorry ale odpovedám na tvojej úrovni. ;)

?????

Ciže logicky ked niekomu poviem že som idiot a hlupák tak som automaticky jedinečný génius ??? To znamená že Winston Churchil ked o sebe povedal že je génius to znamená podla tohto článku že bol hlupák.

 Ale čo sa rozčulujem ved tento článok napísal taktiež len človek svojou obmedzenou mysľou.

Nie, práve toto z článku

Nie, práve toto z článku nevyplýva.

Odpovědět na komentář | OSUD®

I do not even understand how I ended up here, however I assumed this post was once great.


I don't know who you are but certainly you're going to a famous blogger in the event you


aren't already. Cheers!

My page: gay porn

Odpovědět na komentář | OSUD®

I was recommended this blog by my cousin. I am not certain whether or not this


post is written via him as nobody else recognize such precise approximately my trouble.


You're wonderful! Thanks!

my website: viagra

tak ale prečo ??

tak ale prečo kde niekto verí napríklad na paranormálne javy a vedec mu to vyvráti že to neexistuje tak to skutočne neexistuje?

 

Ja som sa vždy držal hesla mysli sám a nečakaj že niekto bude za teba. Tie filozofické bláboli z minulosti dokážem vytvorit v hlave aj po 3 pivách.

 

No a ešte k tomu ked má niekto sebavedomie a verí si tak prečo si teda nepovedat že je lepší no nie ?? aj ked samozrejme nemusí. To sa dostávam k tomu Churchilovi. A práve to z článku vyplýva.....Do 20 storočia si ludia vystačili aj bez IQ testu a vedel si ktorý su múdri a vzdelaný . Teraz poklikáš na nete pár kociek vypíše že máš 145 Iq a budeš sa tvárit ako génius len preto že je tam to číslo.

 

A ešte k tomu nikto vlastne nevie že je hlupák. Niekto verí vo vedu niekto v náboženstvo. Kludne môžem tvrdit že aj einstain bol hlupák ved bol len človek tiež robil chyby. Už len podstata existencie že prečo vlastne žijeme a za akým účelom že je tu určite niečo viac ako náš rozum a teda mozog nás privádza len do bodu kde nič nieje a že z ničoho vzniklo niečo.

 

 

v studiach islo o konkretne

v studiach islo o konkretne veci. Cize nie 'paranormalne javy' vs. 'vedec' ale napriklad clovek co veri ze lyzicka sa da zohnut pohladom vs. materialovo-technicky inzinier.

Ten prvy je zjavne v oblasti fyziky tuhych latok (ako hovori autor) 'nekompetentny'. Druhy je nepochybne kompetentny a snad nebude nikto pochybovat ze o vnutornej strukture lyziciek vie podstatne viac ako ten prvy.

Podstatou je, ze ak 'nekompetentneho urobime kompetentnym', cize ho zasvatime do tajov fyziky tuhych latok a fyzikalnej chemie, je velmi pravdepodobne ze si zrazu uvedomi akej hluposti to az doteraz veril...

Ale ked je to beznadejny pripad, tak povie ze 'tak teraz uz chapem ze to nie je mozne, ale aj tak verim tomu ze sa to da'

To je podobne ako ked niekto na skutocnapravda.org tvrdi, ze na CDcko sa da nahrat piskanie netopierov s frekvenciou 30kHz ale ze 'oni' (iluminati, Soros, energeticka lobby) nam to zatajuju. A pritom kazdy kto ma zaklady fyziky vie, ze ak je vzorkovacia frekvencia 44kHz, je fyzikalne nemozne nahrat zvuk s vyssou frekvenciou ako 22kHz. Ale ten kto take zaklady nema, tak veri informacii zo zarucene pravdiveho webu.

Odpovědět na komentář | OSUD®

I don't know whether it's just me or if perhaps everyone else


encountering issues with your website. It appears as though some of the text within your content are running off the screen. Can somebody else please


comment and let me know if this is happening to them as well?

This could be a problem with my internet browser because I've had this happen previously.


Thank you

Feel free to surf to my website; gay porn

Odpovědět na komentář | OSUD®

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could


add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.


Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to


your new updates.

my web blog :: sex toys

Tak teraz to chápem

Ano takto to funguje lenže to neznamená že práve on je hlupák a že on to nepochopil. Vieš je to divné ale ludia majú iné myslenie takmer v každom človeku je to trochu iné. Každý ma iné hodnoty emmocie atd...

Viem že verit konšpiráciam je blbost ale verit vedcom je blbost na druhú. Základy fyziky čo to vlastne je ?? niečo čo povedal človek že to tak bude a preto tomu máme verit ??

 

Ludia nechápu a ani ja nechápem zákonistosi nášho života prečo ho vlastne žijeme a načo.Ked vieš že zomrieš tak jediné čo ta napadne že nech tu niečo po nás ostane. Ako môžeš vediet že si už nežil ?? Alebo žiješ vôbec?? Co nám hovorí že mi sme živé organizmy ked nás tvorí elektorochemická reakcia a voda samotná ?

 

Vždy nás obmedzuje mozog alebo náš spôsob myslenia.Na takéto otázky sa časom bude pýtat každý. Len ludia najprv uveria iným ludom to je dalšia obmedzenost ludstva.Clovek si celý život niečo buduje získava peniaze dom autá rodinu a ked to všetko má až vtedy sa začne pýtat otázky ktoré sa mal pýtat už dávno. Naco je toto celé dobré ?? A potom sa boja smrti.

 

 

hello my home

I think other website owners should take this internet site as an example, very clean and good user genial design.

[url=http://jakirower.co.pl]http://jakirower.co.pl[/url]

click here

click here

Odpovědět na komentář | OSUD®

Thank you a lot for sharing this with all of us you actually recognize what you are talking approximately!


Bookmarked. Please also visit my web site =). We could have a link


change contract among us

Feel free to surf to my web page :: bitch

Odpovědět na komentář | OSUD®

Hello, I desire to subscribe for this webpage to get newest updates, so where can i do it please help out.
my weblog ... viagra

Odpovědět na komentář | OSUD®

Informative article, exactly what I wanted to


find.

Feel free to surf to my website: cunt

Odpovědět na komentář | OSUD®

What's up, I read your new stuff on a regular basis.

Your humoristic style is awesome, keep doing what you're


doing!

Visit my page: sex toys

Do you like Fidget Spinner

I love Fidget Spinner,
do you have also a Fidget Spinner? What type of you have? I have buy from the UK.
UK Fidget Cube buying!..

testsieger akku rasentrimmer test

black decker glc3630l akku rasentrimmer 36v 1 3ah
bosch akku rasentrimmer test
garten trimmer benzino s crab
einhell rasentrimmer akku test
welche motorsense ist die beste

motorsense 4 taktni
test akku motorsense ltd
bosch akku rasentrimmer ersatzteile
bosch akku rasentrimmer mit fadenlifting
rasenscheren

monster beats canada cheap

monster beats canada
cheap michael kors handbags uk
michael kors uk sale
monster beats sale
michael kors uk outlet
cheap monster beats
monster beats by dre
cheap michael kors uk
true religion jeans usa
michael kors bags uk sale
beats by dre
true religion jeans sale usa
true religion jeans outlet usa
michael kors bags uk outlet
cheap michael kors bags uk
beats by dr dre
true religion jeans usa online
michael kors handbags uk sale
cheap true religion jeans usa
michael kors handbags uk outlet
Meizitang Abnehmen Kapseln
meizitang chinas
Meizitang в России
meizitang
meizitang herbal
meizitang capsulas
Дикоросы Бабочка Meizitang
meizitang soft gel
Meizitang Kapseln
Meizitang Erfahrungen
meizitang España
meizitang Pastillas
meizitang
Importir Meizitang
meizitang soft gel online
Дикоросы Бабочка
Meizitang Schlankheitspillen Kaufen
Meizitang Kaufen
Comprar Meizitang
Meizitang adelgazantes
Meizitang Schlankheitspillen
Abnehmen Kapseln
Schlankheitspillen Kaufen
Meizitang
капсулы для похудения Meizitang
Meizitang Deutschland
meizitang harga
meizitang asli harga
Meizitang Online Store
Pastillas para adelgazar
Comprar Meizitang
капсулы для похудения Meizitang Botanical Slimming
Meizitang Kapseln Kaufen
Comprar Meizitang soft gel
Meizitang Kapseln Bestellen
meizitang gel kapseln
Meizitang Las pastillas
Meizitang Las pastillas Chinas
meizitang gel kapseln kaufen
Капсулы Meizitang
Meizitang Original
Meizitang Indonesia
meizitang gel kapseln bestellen
venta meizitang
Meizitang
meizitang comprar
pastillas chinas meizitang
Meizitang soft gel pílulas de dieta
pastillas chinas meizitang originales
Meizitang Soft gel
meizitang asli harga murah
Meizitang купить
meizitang pelangsing
pastillas chinas meizitang donde comprar
meizitang capsulas rojas
meizitang capsulas
Meizitang Original
Meizitang España
средство похудения из Китая Meizitang
Meizitang em portugal
meizitang capsulas chinas
meizitang capsulas adelgazantes
meizitang efectos adversos
Meizitang Obat Pelangsing
Meizitang Obat Pelangsing Badan
meizitang efectos secundarios
Comprar Meizitang soft gel
Meizitang отзывы
meizitang mexico
meizitang botanical slimming mercadolibre
Meizitang soft gel barato
meizitang pelangsing terlaris di dunia
ciri-ciri meizitang strong asli
meizitang botanical slimming testimonios
капсулы Meizitang для похудения
meizitang botanical slimming funciona
meizitang botanical slimming precio
Botanical Slimming Meizitang
meizitang citrus
оригинальные капсулы Meizitang для похудения
Belanja Meizitang Obat Pelangsing Badan
Meizitang Efek Samping
meizitang citrus original
meizitang citrus sirven
ciri-ciri meizitang asli dan palsu
meizitang
replica watches sale australia
replica watches australia online
cheap replica watches australia
discount replica watches australia
swiss replica watches uk
cheap swiss replica watches uk
replica swiss watches uk sale
replica swiss watches uk online
meizitang uk
meizitang soft gel uk
meizitang strong version uk
meizitang
meizitang botanical slimming uk
meizitang diet pills uk
meizitang reviews
meizitang side effects
what is meizitang
meizitang ebay
meizitang botanical slimming amazon
meizitang italia
dimagrimento meizitang
Meizitang botanical dimagrante
Meizitang Soft Gel
Meizitang Strong Version
Ordinare capsole Meizitang soft gel
Comprare Meizitang
Promozione Meizitang Gel
Meizitang
Recenzione di Meizitang
replica watches south africa
cheap replica watches south africa
replica watches sale south africa
replica watches online south africa
replica watches outlet
replica watches online store
replica rolex watches
replica breitling watches
replica cartier watches
replica chanel watches
replica gucci watches
replica hublot watches
replica iwc watches
replica louis vuitton watches
replica panerai watches
replica patek philippe watches
replica tag heuer watches
replica tissot watches
meizitang
meizitang france
meizitang avis
Meizitang en ligne
Acheter Meizitang
Meizitang Soft Gel
Meizitang botaniques minceur
meizitang version forte
Meizitang Capsules
Meizitang měkké gelové kapsle
měkké gelové kapsle
zeštíhlující Meizitang koupit
Tablety na hubnutí Meizitang
Meizitang Soft Gel prodej
Meizitang Soft gel
Koupit gelové kapsle Meizitang
Botanická hubnutí Meizitang
Meizitang Sverige
Meizitang Soft Gel
viktminskning piller
Meizitang köp
Meizitang pris
gå ner i vikt
Meizitang
bantningspiller
Köpa Meizitang
Meizitang online
Meizitang Polska
Meizitang Czerwony
Meizitang Soft Gel
Meizitang Soft Gel Oryginalny
odchudzanie Meizitang
Tabletki Meizitang
Meizitang Soft Gel UK
Meizitang UK Suppliers
Meizitang Strong Version UK
Meizitang UK Reviews
Meizitang Botanical Slimming UK
Meizitang Botanical Slimming Capsules
Meizitang Capsules Side Effects
Meizitang UK Sale
Buy Meizitang UK
Meizitang Capsules UK
Cheap Viagra UK
Viagra UK Online
Buy Viagra UK
replica watches ireland
replica watches ireland online
replica watches sale ireland
replica watches ireland outlet
cheap replica watches ireland
cheap replica swiss watches ireland
swiss replica watches ireland
replica watches singapore
cheap replica watches singapore
replica watches singapore facebook
replica watches singapore rolex
replica watches singapore forum
replica watches sale singapore
buy replica watches singapore
swiss replica watches singapore
repair replica watches singapore
replica watches nz
swiss replica watches new zealand
replica watches new zealand
replica rolex watches nz
omega replica watches nz
cheap replica watches nz
replica watches sale nz
replica watches nz online
replica watches outlet nz
christian louboutin ireland
christian louboutin sale ireland
christian louboutin outlet ireland
cheap christian louboutin ireland
christian louboutin shoes ireland
christian louboutin shoes sale ireland
christian louboutin shoes outlet ireland
cheap christian louboutin shoes ireland
Meizitang Gel Kapseln
Meizitang Gel Kapseln Kaufen
Meizitang Kapseln Kaufen
Meizitang Gel Kapseln Bestellen
Meizitang Kapseln Bestellen
meizitang erfahrung
Meizitang Kaufen
Meizitang Soft Gel
meizitang bestellen
bestellen meizitang soft gel
Originele Meizitang
meizitang soft gel dieetpillen
meizitang soft gel online
meizitang soft gel pillen
meizitang soft gel dieet
Meizitang kopen
louis vuitton malaysia
louis vuitton malaysia online
cheap louis vuitton bags malaysia
louis vuitton handbags sale malaysia
louis vuitton malaysia outlet
meizitang uk
meizitang botanical slimming uk
meizitang soft gel uk
meizitang evolution uk
meizitang reviews
meizitang side effects
where to buy meizitang
meizitang softgel slimming capsule
louis vuitton nz
louis vuitton new zealand
louis vuitton auckland nz
louis vuitton queenstown nz
louis vuitton queenstown new zealand
louis vuitton bags nz
louis vuitton handbags nz
cheap louis vuitton nz
louis vuitton sale nz
louis vuitton outlet nz
chanel nz
chanel outlet nz
coco chanel sale nz
cheap chanel bags nz
chanel handbags new zealand
chanel 2.55 nz
chanel auckland online
chanel queenstown store
moncler jackets nz
cheap moncler jackets nz
moncler jackets new zealand sale
moncler womens jackets sale
moncler women's jackets online
moncler mens jackets outlet
moncler men's jackets auckland
moncler jackets queenstown nz
moncler nz store
ray ban nz
ray ban sunglasses nz
ray ban wayfarer nz
ray ban aviators nz
cheap ray ban nz
ray ban new zealand online
ray ban sunglasses sale
ray ban sunglasses nz outlet
burberry bags nz
burberry handbags new zealand
burberry scarf nz
burberry scarves nz
cheap burberry nz
burberry sale nz
burberry outlet nz
burberry new zealand online
michael kors singapore
cheap michael kors singapore
michael kors singapore sale
michael kors bags online
michael kors handbags outlet
michael kors bags singapore
michael kors handbags singapore
canada goose nz
canada goose jackets nz
cheap canada goose nz
canada goose new zealand
canada goose sale nz
canada goose jackets online
canada goose jackets outlet
cheap canada goose jackets nz
hermes nz
hermes bags nz
hermes handbags nz
cheap hermes nz
hermes nz online
hermes sale new zealand
hermes handbags outlet
cheap hermes bags nz
pandora nz
pandora charms nz
pandora beads nz
pandora jewellery nz
pandora jewelry new zealand
cheap pandora nz
pandora new zealand sale
pandora outlet nz
pandora nz online
Meizitang South Africa
Meizitang
Meizitang Botanical Slimming
Meizitang Capsules
Meizitang Soft Gel
Meizitang Botanical Slimming Soft Gel South Africa
mulberry nz
mulberry handbags nz
mulberry bags new zealand
cheap mulberry nz
mulberry new zealand sale
mulberry bags online nz
mulberry outlet new zealand
Meizitang
Meizitang 植物のソフト痩身
Meizitang 植物ソフトジェル
Meizitang 植物ソフトジェルの通販
Meizitang Soft Gel
Meizitang Strong Version
漢方ダイエット薬
Meizitang Botanical Slimming
hermes uk
hermes uk online
cheap hermes uk
hermes bags uk sale
hermes handbags uk outlet
hermes birkin sale uk
cheap hermes kelly bags uk
mulberry uk
mulberry bags uk
mulberry handbags uk
cheap mulberry uk
mulberry uk sale
mulberry uk online
mulberry outlet uk
cheap mulberry bags uk
cheap mulberry handbags uk
mulberry turkey bags
mulberry bayswater handbags
monster beats nz
monster beats new zealand
beats by dre nz
beats by dr dre
monster headphones nz
monster earphones new zealand
beats by dre sale
cheap monster beats
chanel singapore sale
chanel outlet singapore
chanel singapore online
cheap chanel singapore
chanel bags singapore
chanel handbags singapore
coco chanel singapore
cheap chanel bags singapore
cheap chanel handbags singapore
Hermes Singapore
Hermes Bags Singapore
Hermes Handbags Singapore
Hermes Kelly Singapore
Hermes Birkin Singapore
Cheap Hermes Singapore
Hermes Sale Singapore
Hermes Outlet Singapore
Hermes Online Singapore
celine singapore
celine sale singapore
celine singapore outlet
cheap celine singapore
celine singapore online
celine handbags singapore
celine bags singapore
cheap celine handbags singapore
cheap celine bags singapore
replica watches uk
replica swiss watches uk
swiss replica watches uk
cheap replica watches uk
replica watches uk sale
replica watches uk online
replica watches outlet
cheap replica swiss watches uk
cheap swiss replica watches uk
louis vuitton singapore
louis vuitton singapore online
louis vuitton bags singapore
louis vuitton handbags singapore
louis vuitton outlet singapore
louis vuitton singapore sale
cheap louis vuitton bags singapore
cheap louis vuitton handbags singapore
Burberry UK
Burberry Handbags UK
Burberry Bags UK
Burberry UK Online
Burberry UK Outlet
Burberry UK Sale
Cheap Burberry Handbags UK
Cheap Burberry Bags UK
chanel bags uk
chanel handbags uk
coco chanel uk
chanel 2.55 uk
coco chanel no.5
cheap chanel uk
chanel bags uk sale
chanel handbags outlet uk
chanel uk online
cheap chanel bags uk
cheap chanel handbags uk
chanel official store
chanel store in london
louis vuitton ireland
louis vuitton ireland online
louis vuitton bags ireland
louis vuitton handbags ireland
cheap louis vuitton ireland
louis vuitton sale ireland
louis vuitton outlet ireland
chanel ireland
cheap chanel ireland
chanel ireland online
chanel sale ireland
chanel ireland outlet
chanel bags ireland
chanel handbags ireland
Tiffany and Co NZ
Tiffany Jewellery NZ
Tiffany & Co NZ
Cheap Tiffany Jewelry NZ
Tiffany NZ Outlet
Tiffany New Zealand Online
Tiffany Sale New Zealand
Christian Louboutin Shoes UK
Cheap Christian Louboutin Shoes UK
Christian Louboutin Shoes UK Sale
Christian Louboutin Shoes UK Outlet
Christian Louboutin Shoes UK Online
Christian Louboutin UK
Cheap Christian Louboutin UK
Christian Louboutin UK Sale
Christian Louboutin UK Outlet
Christian Louboutin UK Online
monster beats australia
monster beats by dre
monster beats dr dre
monster beats by dr
beats by dre
beats dr dre
beats by dr dre
tiffany singapore
tiffany and co singapore
tiffany & co singapore
tiffany jewellery singapore
cheap tiffany jewelry singapore
tiffany sale singapore
tiffany jewellery outlet singapore
tiffany singapore online
meizitang norge
meizitang
meizitang soft gel
Meizitang Soft Gel billig
Kjøp meizitang Soft Gel
Meizitang Botanisk Slanking
Meizitang soft gel pa nett
nike shoes nz
cheap nike shoes nz
nike shoes sale nz
nike shoes outlet new zealand
nike shoes new zealand online
nike air max nz
nike air jordan nz
cheap nike air amax
cheap nike air jordan
tiffany australia
tiffany and co australia
tiffany & co australia
tiffany jewellery australia
cheap tiffany jewelry australia
tiffany online australia
tiffany australia outlet
tiffany australia sale
replica watches australia
replica watches australia online
cheap replica watches australia
replica watches sale australia
replica watches outlet australia
cheap replica swiss watches
cheap swiss replica watches
meizitang
meizitang bestellen
meizitang kaufen
meizitang botanische abnehmen
meizitang günstig bestellen
meizitang soft gel kaufen
meizitang gel erfahrungen
meizitang soft gel
meizitang australia
meizitang capsules australia
meizitang strong version australia
meizitang botanical slimming australia
meizitang soft gel australia
meizitang botanical slimming soft gel
meizitang soft gels australia
gucci bags australia
gucci handbags australia
gucci australia
cheap gucci australia
gucci bags sale australia
gucci handbags online australia
gucci outlet australia
gucci bags sydney
gucci handbags melbourne
coach bags australia
coach handbags australia
coach sale australia
coach outlet australia
cheap coach australia
coach australia online
cheap coach bags australia
cheap coach handbags australia
hermes bags australia
hermes handbags australia
cheap hermes australia
hermes australia online
hermes outlet australia
hermes bags sale australia
hermes handbags sydney
hermes melbourne store
canada goose jackets australia
cheap canada goose australia
canada goose sale australia
canada goose outlet australia
canada goose australia online
cheap canada goose jackets
canada goose jackets sale
canada goose jackets outlet
moncler jackets australia
moncler jackets sydney
moncler jackets melbourne
cheap moncler australia
moncler sale australia
moncler australia online
moncler outlet australia
cheap moncler jackets australia
burberry australia
burberry handbags australia
burberry bags australia
cheap burberry australia
burberry australia outlet
burberry australia online
burberry sale australia
barbour jackets australia
cheap barbour australia
barbour sale australia
barbour australia outlet
barbour australia online
cheap barbour jackets australia
nike shoes nz
nike air max 90 nz
nike air jordan nz
cheap nike shoes
nike shoes sale
nike air max online
nike air max 90 outlet
nike shoes new zealand
michael kors canada
michael kors bags canada
michael kors handbags canada
cheap michael kors canada
michael kors outlet canada
michael kors sale canada
michael kors canada online
cheap michael kors bags canada
cheap michael kors handbags canada

Send Anonymous Email

Hello,
I'm new here and want to share with you today this good free service: Fake Mailer

https://emailfake.us/img/screenshot.png

Link: Fake Mailer
Please give me your feedback, and share your experience here, thank you.

Have a nice day,
Lucas.

Ultimate SEO software GHS TOOLS

Get to the SERP`s top easily with GHS TOOLS : http://www.ghstools.fr/interface/index.p...

MCATURBO for you

Information about MCA at:
http://linlit.com

Please let me know if you have any questions...
Thanks

Unencumbered galleries

After my altered engagement
http://sissyblog.twiclub.in/?mail.vanessa
erotic pc game free adult cartoons adult videos free erotic reviews erotic text messages

hey, great website

Vous avez un difficulté de chaudière sur le secteur de Paris 15 et la region de paris ?
Planete service est une entreprise de serrurerie qualifiés qui intervient chez vous 24h/24 et 7j/7.

Villes du 94 dans lesquelles nos serrurier se déplacent :
chauffagiste Alforville

Villes du 95 dans lesquelles nos electricien se déplacent :
electricien Argenteuil

Villes du 92 dans lesquelles nos electricien se déplacent :
electricien Surenes

Villes du 93 dans lesquelles nos chauffagiste se déplacent :
vitrier Montreuil

Villes du 78 dans lesquelles nos volet metalique se déplacent :
serrurier Marly-le-Roi

offre electricien paris

https://www.google.fr/search?q=plombier+...
https://www.google.fr/search?q=chauffagi...

Apply For Loans No Credit Check

personal loans
http://payday-loans-online.us.com - pay day loans
payday express

How Can I Get A Debit Card
payday express
Bad Credit History Loans

Tallinn is the point of entry to Estonia

Tallinn is the capital town of Estonia and a perfect getaway location should you want to combine the comforts of adventures that are luxurious, flexible nightlife and modern world with abundant cultural scene in the local historical setting.
http://gw-avangard-2.ll-nsk.zsttk.ru/for...
http://old.medco.ru/communication/forum/...
http://www.tobo-china.com/member/index.p...

First established in the early medieval period, today’s Tallinn is a fantastic blend of old and new. Here’s the good news: with Tallinn being such a compact, green funds, you can cover a great deal in just a weekend and appreciate brief scenic strolls while at it.
http://forum.raut.ru/user/18371/
http://www.745723.top/member/index.php?u...
http://www.mangiareperdimagrire.it/index...

Tallinn Old Town is one of the best preserved Hanseatic city centres on the planet. A stone’s toss away you’ll locate the city’s enterprise centre with modern towers and deluxe resorts, trendy neighbourhoods and large shopping centres.

Nicolas Sotton : Consultant SEO

Consultant SEO freelance à Paris, j'accompagne les petites, moyennes et grosses entreprises dans leur stratégie de référencement | ☎ 06 88 81 72 90 | Skype : seowllc

PT. Indo Logistics Express - Exprerience the Difference!

PT. Indo Logistics Express globally known for our ability to handle every last detail of our customers particular logistics and forwarding needs, Our Special Services team takes care of all your logistics.

As one of the leading privately owned logistics and supply chain management service providers, PT. Indo Logistics Express focuses on providing secure, innovative and cost effective solutions for our customers. Our mission is to help your company gain a competitive advantage by adding value to every step of your supply chain. In keeping with our mission of meeting and exceeding our customers’ expectations, we deliver a unique partnership to our customers; “One Company, Many Solutions”. As the logistics industry changes and larger companies consolidate to multinational, “mega-providers”, we’ve taken a different approach, truly listening to our customers’ needs and building solutions to fit those needs while maintaining the personal touch that is critical to a lasting partnership. You can rely on PT. Indo Logistics Express as a partner who brings strong dedicated support, financial stability and the ability to deliver cost competitive solutions to help your company achieve its goals.

RSS news feeds Autoposter

Ways to avail advantages of RSS Feed's for Blog?

http://postrss.com/wp-content/uploads/2015/12/reklama.jpg

Sites can take advantage of an RSS feed concerning producing traffic considerably, along with aid keep that website traffic. The RSS Feed includes fresh properly enhanced web content to your site instantly. This is helpful to the net traffic retention rate due to the fact it offers the most effective kind of upgraded content for your website visitors.

http://s23.postimg.org/yc9shpam3/cover2.jpg

Preserving a site can be challenging, especially when it concerns supplying helpful, pertinent and upgraded content. This is a proven way to truly have a continuous upgrade to your website with fresh content so that it will be observed regularly.

http://s30.postimg.org/pd6rf21sx/social_media_suggestions2.jpg

Forms of RSS Feed

Forms of facts that can be offered in RSS feeds can include a information feed from a big information web-site or possibly a weblogs feed. These were In particular useful provided that they're often upgraded, generally day-to-day. An short article feed Positive aspects informing visitors when new brief content and another content of interest to some readership is offered. The feed is Generally a summary or intro from which readers can have a look at much more if most well-liked.
Program feeds can consist of colleges and various corporations that supply crucial interaction like conference moments, events, along with other info. On the web Discussion board feeds can notify audience when any person has resolved among the her or his posts or when a topic of significance is roofed. Specials and Discount feeds are sometimes provided by retail and on the web shops to expose The newest income and savings.

Relieve of Operation
That after it really is set up, accumulating and utilizing an RSS feed is reached while not having to in fact update it your self is usually a furthermore. Every time a web-based search engine directs website visitors to your web site, it'll Similarly history the RSS feed updates.

Other RSS Feed Positive aspects
By having an RSS feed, it is actually Similarly feasible to, far more, increase the quantity of exceptional website visitors that problem your site by syndicating the updates. This system can net some back-inbound links on other web-sites, to enhance the whole off-site Search engine optimization ranking. Also, it may possibly Furthermore guide to acquire some far more one of a kind website visitors with the immediate links from other sites and weblogs.

RSS Feeds can Recycle Traffic
Since the web-site aggregates Exactly what are acknowledged as very important authority sites by way of an RSS feed, your website could incredibly well wind up currently being an authority internet site collector. This is incredibly useful for many who prefer to uncover authority web-sites in your certain subject matter. For more info take a look at our Web site http://postrss.com

RSS|

Someone Added Donald Trump To The Wall Of This Restroom In Paris

Some internet smarty-pants has added US presidential hopeful Donald Trump to these Rolling Stones-inspired urinals in Paris. Keen-eyed folks have already noticed that it’s a work of photo editing rather than street art. Now, who would do such a thing and why?

http://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2015/11/someone-added-donald-trump-to-the-wall-of-this-restroom-in-paris__700.jpg

http://viraloverdrive.com/images/fb.png

Viral Products Now

Pictures from collective networks

Hi new website
http://maturesex.sexblog.pw/?post.jaylynn
erotic film list erotical nights erotic fashion show good erotic movies erotic mp3

Delivered matured galleries

My new page
http://titties.picrobot.xyz/?entry.micah
free full length message porn half asian porn star free amateur extreme porn movies tiny chinese porn old and really young porn

Communal pictures

My new blog sites
http://hotpic.erolove.in/?post-allison
shemales latex streaming yoruichi porno pictures pictures of harry s. trumna as an artillery officer angela devi anal free sex movies downloadable for nokia n73

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <hr> <img> <a> <p> <br>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Články na pokračování

Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK