Schéma efektivní duchovní cesty

 

Článek vznikl reflexí různých problémů hledajících. Ve schématu1, budou znázorněny příčiny, které vedou k různému bloudění a problémům hledajících, kteří se tak dostávají do slepých uliček a ne nutného psychického utrpení a rozladění. A hlavně si brání realizaci Sebe sama. Ve schématu2,  bude naznačena cesta ukotvením se v realitě, skutečnosti a zkušenosti. Je to cesta prosta vytváření si systémů a konceptů světa, je založena pouze na životní zkušenosti, čímž se vyhýbá nebezpečí metafyziky, představ, vizí, fantazií a zaměřuje se na čisté poznání přirozenosti věcí. Dá se také říci, že tyto zákonitosti nejsou pouze otázkou duchovně hledajících, ale jsou přirozeným fenoménem lidské psychiky.


Schéma 1) 
Nevhodný způsob příjmu informací a nevhodné informace

Tento systém přemýšlení je nebezpečím a důvodem, proč tolik duchovně hledajících bloudí a dostává se do bodů, kdy jim chápané záležitosti nekorespondují s praxí života, vytváří různé napětí a nesoulad Jsou často ve stavu, kdy pochopením duchovních informací, myslí si, že chápou realitu. Přitom se nachází v konceptech mysli, nikoliv v realitě samotné. To způsobuje trhlinu mezi skutečností a představou. Zákonitosti světa jsou však pevně dané a to, že v naší mysli existuje nepravdivé pojímání reality může způsobit širokou škálu nejen psychických problémů.
obr. schéma 1
  

Z toho plyne, že člověk začne vidět realitu skrze koncepty, které přijal z informací. Neznamená to však, že by viděl realitu samotnou a skutečnou. Jen přemýšlí skrze nějaké „duchovní“ učení a pojmy.
Takto skrze přijímané informace vytváříme si systém pojímání světa, který nemusí znamenat skutečnou realitu a skutečný svět. Někdy se duchovní "informace" světa ani netýkají a visí "kdesi ve vzduchu" a v představách. Vytvářený systém světa může být sice logický, ale je to smyšlená interpretace. Vidím svět skrze „něco“, co není pravda, skrze to, jak funguje moje mysl, kterou ovlivnily přijaté informace. Takto může být dáno problémům jisté logické „vysvětlení“ v rámci daného systému přemýšlení, systém má i mít svou logiku, ale nemusí to být A) skutečnost, a v tom důsledku také ne B) řešení problémů.
Někdy je důsledkem také vytěsnění problémů, například potlačováním „nežádoucího“ a „negativního“ a přespřílišným povrchním pozitivnem. Může se zde také nacházet pojímání ega jako něčeho silně nežádoucího, figurují zde různé metry, dle kterých se hledající hodnotí a soudí i svět v rámci paradigmatu, které mu přijaté informace nereflektovaně vytvořily.
Do toho se hledající zaplétá a bloudí. Proto je důležité pojetí ve schématu 2.

 

Schéma 2) 
Žádoucí způsob příjímání informací a žádoucí informace

Díky tomuto způsobu se také mimo jiné vyhneme nekritickému přijímání informací a nereflektovanému ovlivnění naší mysli. Důvěra není na místě, ani v duchovním hledání, nebo spíš v duchovním hledání už vůbec ne. Ne každé informace jsou žádoucí a pravdivé, přístup tohoto schéma zajistí reflexi a odstup od informací, díky čemuž je můžeme posoudit, promyslet - to však díky jejich umístění do reality, do své zkušenosti.

obr. schéma 2

 

Informace jsou třeba takové, které správně povedou k realitě. Ne metafyzika, ne představivost, ne koncepty „nadsvětského myšlení“, ale věda, tedy pozemská skutečnost a ZKUŠENOST. Díky uvědomění, poznání toho, jak věci ve světě fungují, tedy analýzou sebe a světa, dochází k přirozenému řešení problémů tím, když si uvědomím a rozpoznám nesoulad svého jednání s oním přirozeným řádem. Také člověk mimo jiné dochází pochopení, že existují věci, se kterými v jejich přirozenosti nemůže hnout. V tomto důsledku nachází většího klidu a nenuceně vyřeší mnohé problémy a překročí mnohé překážky. Tedy změnám v problémech dochází přirozeně, jsou vyřešeny uvědoměním, nikoliv když jsou začleněny a interpretovány dle konceptů myšlení nějakého paradigmatu, utvořeného třeba spirituálním nebo duchovním učením a doprovázeny snahou je vyřešit.
Tohle je etapa, kdy může docházet k efektivnímu a hloubkovému vypořádávání se svým nevědomím a stínem. Právě díky poznávání zákonů světa - uvnitř člověka i vně.

Schéma 3)
Cíl a výsledek přístupu ze schématu 2

obr. schéma 3


 

Postupným uvědoměním a pochopením přirozených zákonů fungování své psychiky, svého nitra a „sebe vůči světu“ (a tedy i světa), se „Já“ aktualizuje a učí jen pouhým nahlížením reality. Já je nezasaženo, neovlivněno, jeho evolutivní aktualizace je již aktivní směrem vpřed, efektivně se zdokonaluje. Vědomí je ustáleno. Vytvořilo si vlastní, autentické, zrcadlení světa, to je žádoucí, znamená to nalézt Sebe sama, svou cestu. Sem lze dojít však skrze schéma 2, nikoliv skrze myšlení odvádějícím od reality jako ve schématu 1. Je to duchovní Seberealizace, Sebepoznání. Je to stav Jednoty, ego je integrováno do Já.

 


Michal Pěček
13. dubna 2012
www. kralovstvinebeske.cz

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

To je ale sračka promiňte...

To je ale sračka promiňte...

"Také člověk mimo jiné

"Také člověk mimo jiné dochází pochopení, že existují věci, se kterými v jejich přirozenosti nemůže hnout."

To je jediná věta, která mi dává smysl, a je tak obecná až zbytečná. Jinak vůbec nerozumím, co tím článkem chtěl autor říct.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <hr> <img> <a> <p> <br>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Články na pokračování

Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK