Video-svědectví ... Setkání s Bohem - Ian McCormack: Záblesk večnosti?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.
Obrázek uživatele godsangles

SMRT A CO JE POTOM?

Obrázek uživatele godsangles

Existuje Buh?

Odpověď: Existuje Bůh? Je zajímavé, kolik pozornosti je věnováno této otázce. Poslední průzkumy ukazují, že více než 90% lidí na světě věří v existenci Boha nebo nějaké vyšší moci.

 

Logické argumenty: Je-li celý vesmír řízen úžasným systémem, musí existovat i původce tohoto systému. Například, kdyby naše Země byla jenom několik kilometrů blíž nebo dál od Slunce, život na ní by nebyl možný. Kdyby poměr prvků v naší atmosféře byl i jenom o několik procent odlišný, všechny živé bytosti by zahynuly. Pravděpodobnost náhodného vzniku jediné bílkovinové molekuly je jedna ku 10 na 243 (to je číslo 10 se 243 nulami). A jediná buňka pozůstává z milionů bílkovinových molekul.

Kosmologický důvod: Každý důsledek musí mít svou příčinu. Celý vesmír a všechno v něm je důsledkem. Musí být něco, co způsobilo, že všechno vzniklo. V konečném důsledku musí být jakási prvotní příčina, která způsobila, že všechno ostatní vzniklo. Tato prvotní příčina je Bůh.

Morální důvod: Všechny kultury v dějinách měly určité zákony. Každý má smysl pro rozeznávání dobra a zla. Vražda, lež nebo nevěra jsou téměř univerzálně odsuzovány. Odkud pochází náš smysl pro rozsuzování, jestliže ne od samotného Boha?

 

Existence Boha nemůže být dokázána ani vyvrácena. Bible dokonce říká, že potřebujeme vírou přijmout fakt, že Bůh existuje: „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest, a že se odměňuje těm, kdo ho hledají”.Kdyby Bůh chtěl, jednoduše by se ukázal a celému světu by dokázal, že existuje. Kdyby to ale udělal, nebyla by zapotřebí víra. „Ježíš mu řekl: Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslaveni, kteří neviděli, a uvěřili.”

To však neznamená, že nejsou žádné důkazy o Boží existenci. Bible říká: „Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky. Není to řeč lidská, nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet. Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě”. Pohled na hvězdy, pochopení nekonečnosti vesmíru, pozorování divů přírody, nádhera zapadajícího slunce – všechny tyto věci poukazují na Boha, Stvořitele. Jestli to nestačí, jsou důkazy i v našem srdci. „On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce touhu po věčnosti.” Je něco někde hluboko v naší bytosti, co cítí, že je ještě něco víc než tento život, a někdo, kdo přesahuje tento svět. Intelektem můžeme popřít toto poznání, ale Boží přítomnost v nás a všude kolem nás tím neskončí. Navzdory tomu nás Bible varuje, že někteří budou provždy popírat Boží existenci. „Bloud si v srdci říká: Bůh tu není.” Jestli víc než 98% lidí v celé historii, ve všech kulturách, ve všech civilizacích, na všech kontinentech věřilo v existenci jakéhosi Boha – musí být něco, co inspiruje tuto víru.

Navzdory všemu tomu nám Bible říká, že lidé odmítají jasné a nepopíratelné poznání Boha a místo něj věří lžím. Bible taky říká, že lidé nemají výmluvy, proč nevěří v Boha: „Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.”

Lidé říkají, že nevěří v Boha, protože to není “vědecky” dokázáno. Skutečným důvodem však je, že kdyby připustili, že Bůh je, museli by taky přiznat svou zodpovědnost před Bohem a potřebu Božího odpuštění. Jestliže Bůh existuje, pak jsme před Ním zodpovědní za své skutky. Jestliže neexistuje, pak si můžeme dělat, co chceme bez toho, abychom se starali o to, že přijde Boží soud. Z tohoto důvodu také lidé tak lpějí na evoluční teorii - jako alternativě k víře v Boha Stvořitele. Nakonec, každý tuší, že Bůh existuje.

 

Obrázek uživatele Malwerick

Má to jedem problém

Až na to že si celý komentár skopíroval z iného webu. Píš svoj nazor!

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

Moc pěkný článek ;-) 

Moc pěkný článek ;-) 

Obrázek uživatele godsangles

Je Bůh skutečný?

Odpověď: Víme, že Bůh existuje, protože se nám zjevil třemi způsoby: ve stvoření, ve svém Slově a ve svém Synu Ježíši Kristu. Nejzákladnějším důkazem Boží existence je jednoduše to, co stvořil. Bible říká:„Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.” “Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.”

Kdybych našel hodinky uprostřed pole, nenapadlo by mě, že se tady objevily jenom tak, nebo že tady existovaly od nepaměti. Vzhledem k jejich konstrukci by mě napadlo, že mají svého konstruktéra (projektanta). A mnohem větší preciznost a dokonalejší konstrukce a projekty existují všude kolem nás. Naše měření času se nezakládá na hodinkách, ale na Božím díle – pravidelné zemské rotaci a radioaktivních vlastnostech celsia 133. Ve vesmíru existuje dokonalý systém, a ten je jasným důkazem Velikého Autora.

Kdybych našel kódovanou zprávu, šel bych za odborníkem, který by mi pomohl zprávu dešifrovat. Domníval bych se, že je za ní inteligentní odesílatel, někdo, kdo kód vytvořil. Jak složitý je kód DNA, který je uložen v každé buňce našeho těla! A nesvědčí snad složitost a smysl DNA o Inteligentním Autorovi (Projektantovi) takového kódu?Je-li celý vesmír řízen úžasným systémem, musí existovat i původce tohoto systému. Například, kdyby naše Země byla jenom několik kilometrů blíž nebo dál od Slunce, život na ní by nebyl možný. Kdyby poměr prvků v naší atmosféře byl i jenom o několik procent odlišný, všechny živé bytosti by zahynuly. Pravděpodobnost náhodného vzniku jediné bílkovinové molekuly je jedna ku 10 na 243 (to je číslo 10 se 243 nulami). A jediná buňka pozůstává z milionů bílkovinových molekul.

Bůh nejen stvořil komplikovaný a přesně nastavený fyzikální svět, On také vložil smysl pro věčnost do srdce každého člověka. Člověk má vnitřní smysl, který mu říká, že život sahá daleko za hranice toho, co je viditelné očima, a že existuje ještě mnohem vyšší bytí, než je tento náš pozemský koloběh. Náš smysl pro věčnost se projevuje nejméně dvěma způsoby: v tvorbě zákonů a v uctívání.

Každá civilizace v dějinách se řídila určitými mravními zásadami, které si byly vzájemně nápadně podobné. Ideál lásky je kupříkladu univerzálně uznávanou hodnotou, zatímco lhaní je obecně odsuzováno. Tato obecná morálka – toto globální ponětí dobra a zla poukazuje na Svrchovanou Mravní Bytost, která nám smysl pro tyto hodnoty vštěpila.

Bůh se nám také zjevil ve svém Slově, v Bibli. V celém Písmu je existence Boží prezentována jako fakt, který je důkazem sám o sobě. Když Benjamin Franklin psal svou Autobigrafii, nemarnil čas ani energii dokazováním své vlastní existence. Podobně ani Bůh neztrácí čas dokazováním své existence ve své knize. Životodárná síla Bible, její integrita a předivné události, které provázely její vznik, by měly být dostatečnou zárukou, abychom se jí blíže věnovali.

Třetí způsob, kterým se Bůh zjevil, je ve svém Synu Ježíši Kristu. Bible říká:„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, a Slovo bylo Bůh ... A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.” V Ježíši Kristu „je vtělena všechna plnost Božství.”

Ježíš, ve svém předivném životě dodržoval dokonale Starý zákon a plnil proroctví o Mesiáši. Konal nesčetné skutky lásky a veřejné zázraky, aby doložil své poselství mocí a dosvědčil své Božství. Pak, tři dny po ukřižování, vstal z mrtvých, což dosvědčují stovky očitých svědků. Historický materiál je plný důkazů o tom, kým Ježíš byl. Jak řekl apoštol Pavel: „Vždyť se to neudálo někde v ústraní.”

Vždy budou skeptici, kteří mají své vlastní představy o Bohu a interpretují si po svém důkazový materiál. A budou i takoví, kterým nebude stačit žádné množství důkazů, aby se dali přesvědčit. Všechno je otázkou víry.

Obrázek uživatele AddMin

Jen abychom si rozuměli.

Jen abychom si rozuměli. Nemám nic proti jakémukoliv duchovnímu směru, tudíž ani proti katolicismu. Pokud by tu ovšem měl být propagován, jako "jediná správná cesta", pak si zřejmě hluboce nerozumíme, pokud jde o zaměření tohoto webu. Exorcismus je velmi pochybná a v mnohých případech nebezpečná duševnímu zdraví, protože považuje některé duševní choroby a poruchy za posednutí zlým duchem, nebo ďáblem a přístup církevních kruhů k této problematice je přinejmenším sporný. Byl bych nerad, kdyby takovéto praktiky byly na tomto webu jakkoliv propagovány. Na webech spravovaných a provozovaných katolickou, nebo jinou církví, nech´t je propagován a podporován, to mě netrápí, to je jejich zodpovědnost, zde prosím ne. Děkuji.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <hr> <img> <a> <p> <br>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Články na pokračování

Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK