Pravidla stránek

Alternatívny web,  čo sa zaoberá ezoterikou, vedou a spoločenským dianím vo svete a doma, články sú ale prístupné pre každého. Web vytvorili bývalí fanúšikovia osud.cz , matrix-2001.cz a zvedavec.org. Články o psychológii a sebapoznaní. Zen, budhizmus a iné. Nikoho nežádáme, nikdo nás nemusí prosit. Již nyní plníme vaše přání. Zdá se vám, že ne? Staňte se i vy autory, záleží pouze a jenom na vás, zda-li se stanete autory článků, celých seriálů, či krátkých zpráv. Nechce se vám?…Navštivte nás jen tak, bez závazků. Nevadí nám váš souhlas nebo nesouhlas, nic s tím neztrácíme, prosíme jen o slušnost k jinakosti názorů. Vaše přání plníme už teď! Pokud ne, přijďte a splňte si je sami! (team osud.BIZ Bdělost, Informace, Zodpovědnost)

Naša stránka a naši editori nie sú nijako spojený s stránkou podobného zamerania a názvu hostujúcej na Českej doméne. Nemáme za účelom škodiť, alebo robiť konkurenciu. Nakoľko ale stránkam určitým spôsobom konkurujeme, môže sa stať, že niekto toto urobí na externom webe, doméne alebo diskusnom fóre s menami – nickmi u nás registrovanými. Za uverejnené negatívne názory alebo skúsenosti zo stránkou osud.cz, prípadne iných stránok podobného zamerania v našich diskusiách alebo v článku naša redakcia nezodpovedá. Články NEKOPÍRUJEME z tohto zdroja, aj keby sme podľa zákona a prehlásenia webu mohli.

Vždy sa snažíme nájsť originál a len citovať z článku podľa paragrafu…

§ 25 Citácia diela

Bez súhlasu autora možno použiť krátku časť zverejneného diela vo forme citácie v inom diele len na účel recenzie alebo kritiky tohto zverejneného diela alebo na vyučovacie účely, vedeckovýskumné účely alebo umelecké účely. Takéto použitie musí byť v súlade so zvyklosťami a jeho rozsah nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie. Pri citácii sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň. Za takéto použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

VŽDY uvedieme odkaz na celý článok alebo zdroj, na každý externý zdroj/text!

Za akékoľvek porušovanie alebo nedodržanie autorského zákona č. 618/2003 Z.z. Na tu odkazovaných článkoch prostredníctvom externích odkazov nie je možné brať na zodpovednosť náš web!

Nie je v našich silách ani možnostiach zisťovať právnu jednoznačnosť každého článku a ilustračnej fotografie! Ak ste boli poškodený zmysle autorského zákona č. 618/2003 Z.z. SR alebo 121/2000 Sb ČR bezodkladne nám to oznámte!


 

Prosím prečítajte si pravidlá.

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Tretí oddiel Politické práva Čl. 26

(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. (2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. (3) Cenzúra sa zakazuje. (4) Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.

Zakázané je akékoľvek OSOBNÉ (neplatí pre nick-y alebo neidentifikovateľné registračné údaje) urážanie, osočovanie, rasistické narážky, rasistické a vulgárne vyjadrovanie, vtipkovanie s tematikou postihnutia, sexuálnej orientácie, náboženstva alebo rasovej diskriminácie, ďalej hanobenie národa, rasy alebo etnickej skupiny a akákoľvek národná, rasová alebo náboženská nenávisť, ktorá predstavuje podnecovanie k diskriminácií, nepriateľstvu, násiliu alebo inej trestnej činnosti! Písanie príspevku, či jeho časti so zapnutým CAPS – LOCKOM znamená krik. U nás sa nekričí. Pokiaľ Váš príspevok toto pravidlo poruší, môže byť odstránený.

Neprípustné je zaplavovať diskusie viackrát tým istým príspevkom alebo príspevkom s tým istým vecným obsahom, viacnásobným odkazom na konkrétnu alebo podobnú  webovú stránku, alebo príspevkom s grafickými prvkami, ktorých cieľom je pritiahnuť naň pozornosť (napr. písanie textov veľkými písmenami) obrázky a viacnásobné odkazy na ne.

Na jedného diskutéra, čo znamená jeho nick, alebo IP adresa, sú povolené maximálne 3 externé odkazy pod jedným článkom! Diskusia je prejavom vlastného názoru danej problematike, článku, alebo k názoru iného diskutéra.

Len vložený propagovaný odkaz nie je názor! Ak nebude doplnený komentárom diskutujúceho bude zmazaný! Výslovne to platí pri cudzojazyčných odkazoch videách a článkoch! Tak isto: pripísanie – „jouknete na tohle“ „Na zhlédnutí pro zmenu názoru“ NIE JE NÁZOR!

Meniť IP prostredníctvom maskovacích programov a pokusy takto prekročiť limit nemusia byť akceptované.

Neprípustné je propagovať v diskusiách komerčné produkty alebo súkromné firmy alebo zverejňovať odkazy na ich webové  stránky alebo platené weby bez predbežného dohovoru. Zakázané je vkladať do diskusií texty, ktorých autorom nie je samotný diskutujúci (citáty), v rozsahu viac ako jeden typický odsek.

Zakázané je vkladať do diskusií informácie o identite iných diskutujúcich bez ich súhlasu, najmä ich skutočné meno, adresu alebo telefónne číslo a podobne. Je vyslovene zakázané menovite urážať osoby v diskusiách! Toto neplatí pre neidentifikovateľné nicky.

Diskutér nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly poškodit jiné osoby nebo skupiny osob. Pokud diskutér uveřejní chybnou nebo neúplnou informaci, je povinen uvést ji na pravou míru doplněním původního článku nebo zveřejněním článku nového nebo odkazu. Odkaz může vložit rovněž administrátor nebo šéfredaktor.

Je prísne zakázané vyhrážať sa diskutérom alebo sa zmieňovať o fyzickej pomste za jeho hocijaké komentáre alebo názory! Ide o hrubé porušenie pravidiel diskusie a stránok. Stránka nezaručuje pravdivosť informácií. Každý príspevok a článok je vyjadrením osobného názoru jeho autora a náš web zaň nenesie žiadnu zodpovednosť. vyjadruje názor majiteľa príspevku alebo komentára. Za obsah príspevku zodpovedá autor daného príspevku. Pokiaľ príspevok porušuje niektoré z pravidiel, bude upravený, poprípade odstránený niekým z vedenia. Všetky príspevky, ktoré nebudú v súlade s týmito pravidlami si vyhradzujeme právo zamknúť, presunúť, alebo zmazať.

Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi.

Autori si vyhradzujú právo na chyby a omyly v článkoch. Za chyby a zmeny ktoré sa udiali po napísaní článkov autori neručia. Fotografie pri jednotlivých článkoch môžu byť ilustračné.

Zakazuje sa používať avatar s reklamným, rasistickým, vulgárnym alebo sexuálnym motívom. Zakazuje sa používanie avataru, ktorý je v rozpore s akýmkoľvek pravidlom. Takýto avatar alebo podpis bude odstránený. Zakazuje sa v profile užívateľa odkazovať na erotické stránky, warez stránky, taktiež warez fóra a stránky porušujúce autorské práva a zákony. Tyto Stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech Provozovatel neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

Prosím berte ohľad na autorské práva. Akékoľvek zmienky, náznaky o warez budú bez upozornenia zmazané. Zakazuje prispievanie odkazov na stránky s nelegálnym obsahom (warezom), porno stránky a pod., ktoré sú protizákonné.

Zakázané je vydávať sa za zamestnanca, alebo správcu bez šéfredaktorského oprávnenia alebo za inú (najmä verejne činnú) osobu, ktorá by sa takýmto konaním mohla cítiť poškodená.

Zverejňovanie odkazov na stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky a ČR, je zakázané. Obsah niektorých internetových stránok – odkazov, alebo našich článkov môže byť nevhodný pre deti mladšie ako 15 rokov. Odporúčame rodičom, aby sledovali svoje deti pri ich surfovaní na internete, kontrolovali predmet ich záujmu a dbali na to, aby deti neposielali svoje osobné údaje cez internet. Bez predbežnej dohody sú naše služby a stránky určené striktne nekomerčným individuálnym osobám.

Tie komentáre ktoré len neadekvátne hodnotia morálne, rozumové alebo psychologické schopnosti – kvality autorov  článku, alebo diskutérov, si redakcia vyhradzuje odstrániť. Napr: Spíš by to chtělo „hon na internetové lháře“, jako je osud.biz. Malwerick = největší známý webový chudáček všech dob.

Pozor! Fórum je nemoderované! Každý člen zodpovedá za seba a za svoje názory, jeho identita je čas pripojenia a IP adresa.

Odoslaním príspevku komentára, alebo článku vyjadrujete svoj súhlas s týmito pravidlami.

Ak si myslíte že niektorí komentár porušuje pravidlá stránky napíšte nám. uveďte názov článku a nick a PRESNE citujte v maili text komentára. Zároveň uveďte dôvod prečo vám vadí.

 


Zákon 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Naša stránka eviduje jedine vašu skutočnú mail adresu kde sa po registrácii odosiela heslo. Heslo je možné zmeniť po prihlásení. Pri každom komentári a príspevku sa ukladá IP adresa počítača z ktorého bol odoslaný a presný čas odoslania. Jediným možným spôsobom ako získať od nás tieto údaje, je úradné  nariadenie orgánov činných v trestnom konaní, v prípade podozrenia trestného činu. Verejne dostupné informácie zaslané čitateľmi alebo investigatívne získané na internete nebudú sprostredkované tretím stranám.
 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

§ 3
Působnost zákona


(3) Tento zákon se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu.
(4) Tento zákon se nevztahuje na nahodilé shromažďování osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou dále zpracovávány.

Ochrana osobnosti § 12

(3) Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Prevádzkovateľ stránok nemá možnosť priradiť IP adresy ku konkrétnym používateľom, takže nie je možné generovať žiadne osobné údaje.

Zo zákona 610/2003 Zz. platí povinnosť archivovať plné logy aspoň podobu 6 mesiacov.

Pokud napíšete komentář, tak jste jeho autorem a zodpovídáte za jeho obsah. Ten komentář jste nám zároveň věnovali a mužeme ho použít, například z něj citovat.

V prípade ak si žiadate odstrániť svoje údaje články a komentáre musíte toto urobiť písomne z totožného mailu s ktorím ste sa u nás registrovali. Inak vašu požiadavku neakceptujeme! Technicky je možné odstrániť alebo previesť vlastníctvo LEN príspevkov (vložený článok) Po jednom mazať vaše komentáre nie je v našich silách. Stránka má po jednom týždni fungovania 1053 komentárov.

UPOZORNENIE!

Administrátori alebo moderátori od vás v budúcnosti nikdy nebudú žiadať vaše prihlasovacie údaje! Administrátor má oprávnenie meniť vaše heslo, ale zistiť pôvodné heslo nevie. Vaše heslá sú zakódované a uložené mimo týchto webstránok (v DB MySqL). Mail, ktorí žiada od vás prihlasovacie údaje je podvodný! NA TAKÉTO LISTY NEODPOVEDAJTE!

(http://osud.biz) posledná úprava 7.4.2012 REGISTRÁCIA…

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

Pravidla stránek | OSUD®

Woah! I'm really loving the template/theme of this site.


It's simple, yet effective. A lot of times


it's difficult to get that "perfect balance" between user friendliness and visual appeal.


I must say that you've done a awesome job with this. Also, the blog loads very quick for me on Opera.


Outstanding Blog!

my page - foot pain during pregnancy (equabledesperad72.jigsy.com)

Odpovědět na komentář | OSUD®

Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?


you make blogging look easy. The overall look of


your site is fantastic, let alone the content!
my web-site: https://www.google.com/

Odpovědět na komentář | OSUD®

Howdy would you mind letting me know which web host you're


utilizing? I've loaded your blog in 3 completely different


browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.


Can you suggest a good internet hosting provider at a honest price?


Cheers, I appreciate it!

Review my webpage recommended hair transplant surgeons

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <hr> <img> <a> <p> <br>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Články na pokračování

Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK