Opět se mění legislativa týkající se homeopatie. A objevují se úvahy, zda by neměla být  hrazena zdravotními pojišťovnami. Složitější otázka, než by se na první pohled zdálo.

Mé myšlení je příliš exaktní na to, abych byl ochoten přijmout, že ředěním a protřepáváním čehokoli získáme něco, co může mít na organismus jakýkoliv účinek. Nejen, že mi chybí racionální vysvětlení, proč by to mělo fungovat, ale chybí i jakékoliv důkazy, že tomu tak je.

Takže vysvětlení hledám v dávné minulostim, tentokrát v Novém zákoně. Víra tvá tě uzdravila. A nebo u umírajících středověkých mnichů. Slova modlitby pro umírající zpravidla přinášela úlevu. Věděli, že je vše v pořádku. Brzy je Pán přijme ve svém království. Slova zalíbím se Pánu.