Kondenzační pruhy za letadly, contrails

"Domněnky, že dopravní letadla ve velkých výškách rozprašují ještě jiné chemikálie než ty, které jsou produktem spalování běžného leteckého paliva, jsou nesmyslné. Žádné chemtrails, jak se tyto vymyšlené a ničím nepodložené jevy nazývají v neodborných kruzích, neexistují."

 

Autor: Petr Dvořák

Proudový motor užívaný na letadlech pracuje tak, že do vstupního otvoru proudí vzduch z okolní atmosféry, je komprimován soustavou kompresorových vrtulí (axiálním kompresorem), tlak zde přesahuje i 10násobek tlaku vzduchu na úrovni hladiny moře; s tímto vysokým tlakem podstupuje smísení s fosilním palivem. Tato hořlavá směs je zapálena a prudce tak zvýší svůj objem. Jedinou únikovou cestou pro expandovaný plyn je výstupní tryska, jíž proudí vysokou rychlostí ven do atmosféry. Část takto získané kinetické energie se spotřebuje na roztáčení turbínového hřídele, kterým je poháněn kompresor na vstupu turbíny. Zbytek energie je využit dle zákona akce a reakce (3. Newtonův zákon) k posunu letadla vpřed [http://21stoleti.cz/blog/2011/09/29/jak-funguje-proudovy-motor/]. Na výstupu trysky má plyn vysokou teplotu a poněkud vyšší tlak vzhledem k úrovni hladiny moře [http://www.leteckemotory.cz/teorie/teorie-01.php]. Při průchodu spalovací komorou je spálena jen část kyslíku — množstvím spáleného kyslíku je určena teplota plynů za spalovací komorou. Kyslík, který neprojde plamenem, je možno využít v přídavném spalování (forsáži), díky které je dosaženo vyšší teploty vystupujících plynů a tedy vyšší rychlosti proudění spáleného plynu z motoru ven. Dominantním faktorem pro energii, užitou k posunu letadla, je teplota vystupujícího plynu. U současných proudových motorů je tato teplota okolo 1000 až 1300 K. Kdyby byl spálen všechen kyslík, byla by tato teplota až kolem 2500 K.

Po opuštění motoru se podle dalších zákonů fyziky teplota i tlak tohoto plynu vyrovnává s okolním prostředím, reprezentovaným poměry v atmosféře. V horní troposféře, v prostoru obvyklých cestovních hladin proudových letadel, je atmosférický tlak okolo 300 hPa a teplota kolem 220 K. Obraťme nyní svoji pozornost na kondenzaci a depozici molekul vody.

Celý článek: http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1351335406

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

To mě teda uklidnil, pan D****k...

Když je tak chytrej, ať si přečte tenhle článek:

http://orgo-net.blogspot.cz/2012/11/geoi...

a může vesele vyvracet bludy. Je to podobný zoufalec jako Sisyfos P***k a spol. tenhle D*****k :-))

Vsadím se, že řekne, že nemá čas "zabývat se nesmysly". Tihle lidé filtrují fakta a vybírají jen to, co se jim hodí do krámu a pak stelou rozumy. Velmi mi připomíná pana Š****a.

Zakázané je vkladať do diskusií informácie o identite iných diskutujúcich bez ich súhlasu, najmä ich skutočné meno, adresu alebo telefónne číslo a podobne.

Prosim nazor k článku a ne propagaci webu. Můžete taky citovat z článku. (Admin)

 

 

Obrázek uživatele Malwerick

Hliník vstupuje do atmosféry

Hliník vstupuje do atmosféry ako významná zložka prostredníctvom prachu z pôdnych erózii a v čiastočkách zo spaľovania uhlia, zdrojom sú aj iné ľudské činnosti ako dolovanie a poľnohospodárstvo. Atmosferické koncentrácie hliníka ukázali časové a priestorové striedanie. V štúdii od Amundsena (1992) boli analyzované vzorky vzduchu z južného Nórska a zistené koncentrácie hliníka boli najvyššie na jar v období od marca do mája. Autori to uzavreli tak, že to bolo dané špinavým prachom z erózie a poľnohospodárskej aktivity, pretože pravdepodobne boli pôdy v Európe behom tejto doby suché. (40) Rozsah koncentrácie hliníka sa líši aj podľa prostredia, vo vidieckom prostredí sú koncentrácie hliníka menej ako 1 μg.m-3 a v mestách a priemyselných zónach viac ako 10 μg.m-3.“

„Okysľovanie pôdy vyplývajúce zo znečistenia ovzdušia oxidmi dusíku a oxidmi síry, spôsobilo mobilizáciu iontov hliníka, ktoré vyvolávajú množstvo škodlivých zmien v pôdnom prostredí. Jeho najvyššia mobilita je pozorovaná pri pH 4,0-4,5. Celkovo sa obsah hliníka v pôde pohybuje v rozsahu 1-25% a závisí aj na matečnej hornine a druhu pôdy.“

Hliník je v životnom prostredí všadeprítomný,  je uvoľňovaný prírodnými procesmi aj z antropogénnych zdrojov. Antropogénne uvoľňovanie je väčšinou nepriame, napríklad cez vylučovanie okysľujúcich substancií do atmosféry. Zvyšovanie kyslosti pôdy spôsobuje zvýšenie rozpustnosti rôznych foriem hliníka s rozdielnou toxicitou pre živé organizmy.  Za najviac toxické sú považované anorganické monomérne aqua- a hydroxidové a niektoré polymérne komplexy hliníka. (13) Prírodné procesy ale ďaleko prevažujú formu prispievania antropogénnymi zdrojmi, čo je dané vysokým zastúpením hliníka v zemskej kôre. Jeho koncentrácie v rôznych environmentálnych zložkách sú závislé na jeho druhu a mobilizácii, preto je ťažké zovšeobecniť odhad prírodných koncentrácii. (40)

Hliník vstupuje do atmosféry ako významná zložka prostredníctvom prachu z pôdnych erózii a v čiastočkách zo spaľovania uhlia, zdrojom sú aj iné ľudské činnosti ako dolovanie a poľnohospodárstvo. Atmosferické koncentrácie hliníka ukázali časové a priestorové striedanie. V štúdii od Amundsena (1992) boli analyzované vzorky vzduchu z južného Nórska a zistené koncentrácie hliníka boli najvyššie na jar v období od marca do mája. Autori to uzavreli tak, že to bolo dané špinavým prachom z erózie a poľnohospodárskej aktivity, pretože pravdepodobne boli pôdy v Európe behom tejto doby suché. (40) Rozsah koncentrácie hliníka sa líši aj podľa prostredia, vo vidieckom prostredí sú koncentrácie hliníka menej ako  1 μg.m-3 a v mestách a priemyselných zónach viac ako 10 μg.m-3. (4)

 

Koncentrácie hliníka v sladkovodnej vode sú významne ovplyvnené pH, pri neutrálnych hodnotách pH sú zvyčajne nízke, v rozsahu 1-50 μg.l-1 a v kyslejších vodách stúpajú až na 500-1000 μg.l-1. Pri extrémnej kyslosti vody ovplyvnenej presakovaním kyselín môžu byť namerané koncentrácie až do 90 mg.l-1. (40) Hliník sa môže vyskytovať v rôznych formách, pri vyššom pH dominuje ión Al(OH)4-, zatiaľ čo pri nižšom pH prevláda Al3+. (4) Celkové koncentrácie hliníka v povrchových vodách sú zvýšené behom obdobia vysokého prúdu, po búrkových prehánkach alebo na jar pri topení snehu. Vo vodách, ktoré sú okysličené kyslými dažďami alebo upravované síranom hlinitým pre pitnú vodu, sú hladiny kovu vyššie. V jazerách a riekach (nad 700 μg.l-1) bežne prevyšujú hladinu toxickú pre ryby. Podľa WHO by koncentrácia hliníka v točenej vode nemala prevyšovať hodnoty 200 μg.l-1. (4)

Koncentrácie hliníka v morskej vode sú závislé na slanosti vody, typicky sa pohybujú okolo 1-2 μg.l-1. (2) V otvorených oceánoch sú koncentrácie hliníka iba okolo 0,5 μg.l-1. (1)

Okysľovanie pôdy vyplývajúce zo znečistenia ovzdušia oxidmi dusíku a oxidmi síry, spôsobilo mobilizáciu iontov hliníka, ktoré vyvolávajú množstvo škodlivých zmien v pôdnom prostredí. Jeho najvyššia mobilita je pozorovaná pri pH 4,0-4,5. Celkovo sa obsah hliníka v pôde pohybuje v rozsahu 1-25% a závisí aj na matečnej hornine a druhu pôdy. (1) Pri zvýšených koncentráciách sú pozorované zmeny na koreňovom systéme rastlín, vysúšanie lesov a znižovanie úrody (viď. kapitola 6.5)


Uvediete mi jediný dôkaz o tom, že ten hliník je z 10 km výšky? Ako je možné, že pri zemi je ho oveľa viac. Prečo počas spektrálnej analýzy pravidelného merania vrstiev ozónu nič nenamerali? Ako to je možné...  Ak to robia rôzne vlády, organizácie sveta a mimochodom aj Nóri a ešte ani raz sa nesťažovali, že majú nad hlavou 10 km hliník? Ak to zistia v pôde prečo nerobia merania hore? Zabudli si prečítať orgonet a podobné konšpiro-weby. Sú fakt taký tupý? Alebo skôr to bude tým že hore nič nie je.  

Ako je možné, že spektrálnou analýzou zistia zloženie hviezd ale ten skurvený hliník tam hore nie je možné nájsť. Ako je možné že satelitom našli 100 ton železa čo malo pôsobiť rozbujnenie planktónu a išlo o nelegálny pokus. Ako je možné že nás práškujú od 1998 a hliník nikto hore nenašiel len vždy pri zemi. Ako je možné že v chemtrails veria aj rôzny bohatý magori a ani jeden krát nikto nič nedal preveriť.

Pán Kopecký! Ak sem ešte raz vložíte odkaz z orgonetu osobne budem žiadať Admina o zmazanie. Tomu webu boli schválne podsúvané falošné dokumenty a zmanipulované fakty. Vždy ich prezentoval ako pravdivé a zdroj nikdy neoveril. Zároveň tieto falzifikáty chránil cenzúrou v diskusii, či už to boli slušné komentáre, alebo neslušné - išlo o nesúhlas a nikdy nebol uverejnený takýto komentár.

To už naozaj nič iné nedokážete nájsť na nás len takéhoto čuráka čo schválne manipuluje verejnú mienku len naopak?! Je zaujímavý váš boj za slobodu. Idete tu kecať o slobode a propagujete web kde admin zavádza úmyselné fašistické maniere...

citujem: "TOTO JSOU STRÁNKY POUZE O CH******S - KDO V NĚ NEVĚŘÍ AŤ JINAM BĚŽÍ !!! ;-) Jsme nuceni zavést nová pravidla ! (viz popis)

Popis:

Jsme nuceni zavést nová pravidla ! Vzorem nám je ORGONET : Ty komentáře či příspěvky, které obsahují nadávky, agresi, nebo jsou irelevantní pro obsah stránek, budou smazány, bude-li nutno BAN !-). Berte to tak, že jde o soukromé stránky a my jsme se rozhodli, že zde popírači chemtrails a modifikací počasí nedostanou prostor. Pokud se domnívají, že mají pravdu, ať si ji vyvěšují na své stránky a blogy. !!! Děkujeme za pochopení a OrgoNetovi za návod jak se soustředit na to důležité. ;-)"

Takže takto moj milý. Ešte jeden orgonet a zase budem sviňa. ;-) Až to prejde... asi nie,  admin sa neserie ani so mnou. Predpokladám viete na čo myslím. ;-)

Web osud.biz bol založený ľuďmi ktorým sa podobné maniere vrcholne nepáčili. Cenzúra, kradnutie článkov pod rúškom utajeného obsahu za peniaze, manipulácie strachom, extrémistické prejavy, hanobenie rasy národa, vlád a hocikoho. Asi nemusím pokračovať vieme o čom sa bavíme nie ste dnešný a viete čo je toto za web.

Berte to tak že som to naozaj vysvetlil naposledy. Ak sa toto tu bude opakovať pôjde to preč. Ak máte názor nech sa páči copy - paste okomentovať- je to vaše právo. Každým komentárom  si vystavujete svoj osobný intelektuálny potenciál pre verejnosť. My vám dávame len možnosť prejaviť vaše schopnosti. Ak sa niekomu nepáčite má právo to povedať, na orgonete a ešte mnohých miestach toto neplatí.

Ak chcete počuť pochvalu a doma vás žena len buzeruje (občas aj mojej preskočí a používa m ako hromozvod) a chcete pohladiť dušu budete musieť písať na orgonet. Máte otázky?

 

 

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

Obrázek uživatele Malwerick

Pán Kopecký s VŠE

Nemusel by som reagovať ale mi to nedalo. Ak vy s VŠ elektrotechnickou neviete ako funguje HAARP a zisťujete to na základe nejakých emočne ladených článkov, od ľudí čo o tom nič nevedia, alebo súrne navštívte lekára, fakt to pomôže, určitý čas som chodil aj ja. Naučil som sa prekonať ten strach ktorí mi niekto chcel nanútiť z vonka. Alebo súrne vráte ten diplom.

Na osvieženie ako to celé začalo... Kvôli vám som vyrobil článok, fakt to dalo práce v toľkom odpade niečo normálne nájsť. Až takto si vás vážim. ;-)

 

HAARP je přímo předurčen k tomu, aby se stal zdrojem konspiračních teorií. Je to velké pole podivně vyhlížejících antén mířících do vesmíru a nikdo normální nerozumí tomu, co přesně má dělat. Provozují ho vojáci, stavěla ho pro ně ropná firma a projekt prosadil republikánský senátor. Navíc původní záměr projektu, tedy ničení raket ohřevem ionosféry, záměrně unikl do médií jako součást nátlaku na Sovětský svaz, který musel HAARP zahrnout do svých plánů pro útok na USA. Je to zkrátka ideální živná půda fám a dohadů.

Na scénu nastupuje Nick Begich junior. Jeho otec, demokratický kongresman, zmizel za dodnes nevyjasněných okolností v roce 1972 při havárii letadla na cestě z Anchorage do Juneau. Možná právě tato tragická událost postrčila Nicka juniora na dráhu konspiračního teoretika, který tím nejvíce proslavil jak svoji rodinu, tak projekt HAARP. Knihu Andělé nehrají na tuto HAARPu vydal v roce 1995 na vlastní náklady a stala se bestsellerem. Odborným vzděláním doktor alternativní medicíny prodal přes sto tisíc výtisků této knihy a dodnes jezdí přednášet o hrůzách, které může způsobit HAARP celému světu. Byl i v Evropském parlamentu. Nedostatek formálního vzdělání ve fyzice nahrazuje nadšením a zápalem pro věc.

... Ostatné v článku.

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

Obrázek uživatele Malwerick

A do tretice... Sysifos je

A do tretice... Sysifos je fakt občas blbec. S týmto súhlasím. Odporúčam nečítať to je najjednoduchšie. Majú svoje dôvody. Tam kde sa stretáva hranica netušených možností človeka, paranormálno, NDE zážitky a duchovno, sa vždy objaví nejaký idiot, čo sa na tomto chce nabaliť. Napríklad aj Mašek, aby ale nebol sám... Šofrová, Chobot... a ostatné celebrity. Dokonalá znalosť maďarčiny mi dáva poznať netušených idiotov oveľa väčšieho kalibru ako sú tí vaši.

No a takýto to celé poserú totálne.

Normálne zdravo uvažujúci človek, viac krát podvedený podobnými exotmi BEZ OSOBNÉHO zážitku, dá po čase pravdu Sysifákom. Asi tak pol na pol. Možno v niečom nie. Už som to tu spomínal - ja som ten NDE zážitok mal. Nepotrebujem ani jednu stranu. Ani popieračov duchovna a ani tých čo si z toho robia zlatú baňu a výhodný biznis.

 

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

Admine,

S tím mazáním jmen jsi to trochu přehnal :-) Vyzmizíkoval jsi i jméno autora článku. To není diskutující, víme? Dále jsi smazal jméno čelního představitele Sisyfa a KPUFO. To jsou veřejně známé osoby. To bych potom nemohl uvést jméno vůbec nikoho. Vidím, že jste tady lidé zvláštního ražení...

Nepropaguji žádný web, jen jsem uvedl odkaz na článek, který je s tímto článkem v rozporu. Proč si dáváte taková hloupá omezení? Uvádět odkazy v diskusi je zcela běžné a užitečné.

Obrázek uživatele Admin

google nájde niekoľko 100 tvojich údajov

Na konšpiro free energy weboch si verejne známy google nájde niekoľko 100 tvojich údajov, napriek tomu si protestoval len za názov obce.

Obrázek uživatele Malwerick

Nikto tu nie je povinný špekulovať kto je kto.

Ak sa vám naše pravidlá nepáčia a hlavne jasný dôvod prečo nie je dovolené viacnásobné propagovanie toho webu, najdite si iný priestor. Myslím si, že postup admina je oveľa viac tolerantnejší, strčiť tam pár hviezdičiek ako fašistická cenzúra inde. Nikto tu nie je povinný špekulovať kto je kto. Dvôvod jeho konania jasne uvedený.

Jak si sa nasral keď som vložil len miesto tvojho bydliska. Už si zabudol? Pritom každý vie kto si. Ešte mám aj presnú adresu a dátum narodenia a tiež fotku.

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

Obrázek uživatele Verthandi

Hliník

Možná by stálo za to přečíst si něco o hliníku a kyselosti půdy...

A ten článek na Orgonetu, hlavně co se té oblačnosti týká by byl k smíchu - bohužel je spíš k pláči kolik lidí takovým hovadinám věří.

Lidé často věří různým hloupostem.

Přiznejte si, že co považujete za pravdu, jsou jen Vaše nepodložené domněnky. Mnohdy se mýlí i uznávaní vědci, jak ukazuje historie. Každý z nás hájí jen domněnku, kterou nemůže dokázat. Taková diskuse postrádá smysl. Já už dost pamatuju, takže můžu srovnávat. Moje domněnky se opírají o dlouholetou zkušenost a pamatuji doby, kdy se počasí chovalo jinak. A nemám pocit, že příčinou je zvýšený provoz aut a letadel.

Obrázek uživatele Malwerick

Priznajme, zmena počasia je a

Priznajme, zmena počasia je a priznajme sa NIE JE LEN - "příčinou zvýšený provoz aut a letadel. To by bola magorina. Celé to zjednodušiť a nájsť si jediný dôvod na nejakom emocionálnom úsudku už magorina JE! Lebo... Klimatológia je najkomplexnejší odbor, zúčastňujú sa v ňom meteorológovia, geológovia, historici, archeológovia ale aj astrofizyci. Tiež musí niekto spočítať spotrebu motorov a z toho vzniknuté CO2 čo je už zase iný vedný odbor... asi chémia.

Na 100% vám dávam za pravdu, klíma sa mení a človek už 2000 rokov mení klímu a svoje okolie nie len leteckou a automobilovou dopravou. Odporúčam vám prečítať si toto:

http://www.knihovnice.cz/recenze/diamond-j-kolaps.html
http://tech.sme.sk/c/4273916/kolaps-stav-sveta-podla-jareda-diamonda.html

Mimochodom... aj ja mám rád slnko a pekné počasie.

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

Obrázek uživatele Verthandi

Změna klimatu

Nenarazil jsem tu snad na nikoho, kdo by popíral změnu klimatu - a ať už na ní má vinu a podíl lidstvo nebo ne, bez diskuze k ní dochází. Tahle změna je důvodem toho, že jak vy říkáte, je počasí jiné než před 50 lety. Ale pokud na ní nese vinu lidstvo, jsme to my všichni a ne jen někdo - mimochodem při tom štvaní proti USA - Čína dneska produkuje větší znečištění než USA i Evropa a myslím, že brzo předstihne i oba dohromady.

Vy si snad myslíte, že kdyby dejme tomu snad měla zvítězit nějaká globální revolta proti "systému", že by se pak počasí vrátilo do starých kolejí? I kdyby lidstvo ze dne na dne zmizelo z povrchu Země, bude trvat stovky, ne-li tisíce let, než pomine jeho vliv na planetu a tím i klimatický systém a je-li současná změna vnějšího původu, možná ještě mnohem déle. Smiřte se s tím, že počasí nevládneme a vládnout nebudeme.

Mimochodem jak je možné, že to čemu říkáte "haarpové oblačné vlny" nasnímaly i sondy na Marsu?

Obrázek uživatele Malwerick

Verthandi - toto asi nepotrebuje komentár.

Na spotřebě energií v Číně se zatím žádná krize neprojevuje. Roste stabilně už od devadesátých let, přičemž v novém tisíciletí ještě zrychlila tempo růstu. V roce 2011 dosahovala 2,6 milionů tun TOE ( tonne of oil equivalent). Ještě před deseti lety potřebovávala 1,1 milionů tun TOE (téměř dvou a půl násobný nárůst!). Spotřebu Evropské unie předehnala už v roce 2006 a Spojené státy padly v roce 2009. Více než dvě třetiny své energie získává Čína z uhelných elektráren.

Graf: Vývoj spotřeby energie v největších světových ekonomikách (v mil. tun TOE – pravá osa), Nominální HDP Číny (v mld. USD – levá osa),zdroj: BP Statistical Review of World Energy, Bloomberg

TOE – tonne of oil equivalent – Množství energie, které se uvolní spálením tuny ropy. Odpovídá přibližně 42 GJ (gigajoules)

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

Verthandi,

jsem rád, že se shodneme na tom, že se klima mění. Vy tvrdíte, že je to buď přirozené, nebo je nechtěně ovlivněno člověkem. Je to tak?


Já jsem naopak přesvědčen, že jde o cílenou manipulaci s počasím. Jako důkaz mohu uvést řadu geoinženýrských patentů (dokonce se podle jednoho patentu vžil termín Welsbachovy kovy), rezoluci OSN zakazující použití počasí jako ZHN, veřejně dostupný dokument Pentagonu "Owning Weather to 2025" a samozřejmě chentrails, které vidíme na vlastní oči (existují důkazy, že se nejedná o contrails, ale nechce se mi je neustéle opakovat).  Vřele doporučuji podívat se na film Why in the World Are They Spraying?, k němuž jsem překládal titulky.


 

Obrázek uživatele Verthandi

Důkazy

Existence patentu není důkazem toho,  že patentovaná technologie fyzicky existuje a nebo se dokonce využívá. Kdyby tomu tak bylo, tak lidstvo dávno osídlilo minimálně sluneční soustavu a bylo na cestě ke hvězdám. Že tomu tak není je obvykle proto, že to není ekonomicky únosné,  materiály využité v patentech nejsou dostupné nebo použití technologie by mělo negativní dopad (jako příklad lze uvést třeba kosmický výtah nebo projekt Orion).

Že contrails neobsahují Welsbach materiály lze dokázat velmi snadno. Předpokládám, že víte jak mají tyto materiály fungovat, aby zabránily globálnímu oteplování. Pak bych tedy rád znal odpověď na otázku, proč se pod oblohou pokrytou "chemtrails" výrazně neochlazuje a naopak v nočních hodinách je podstatně větší teplo, než by bylo v případě jasné oblohy.

Ano, existuje rezoluce OSN zakazující modifikaci počasí jako zbraň. A v OSN je taky dost států, co mají USA rády jako voštinu v zadku, takže pokud by existoval nějaký důkaz, že tu rezoluci porušují, že by ho nikdo nevytáhl? Ahmadínežád měl akorát plnou hubu keců, ale důkaz opět žádný - a že Irán není žádná zaostalá země, aby to nebyla schopná vědecky prokázat, zvlášť když má vlastní kosmický program.

No a Owning Weather pojednává o vojenských aplikacích lokálních modifikací počasí, což není opravdu nic tajného, protože se to provádí už léta v civilní sféře.

Napište mi to já vám to selským rozumem spočítám.

Pane Verthandi. Vono stačí počítat. Ledadlo - vzletová hmotnost 77 000 kg. Palivo 150 tun na 15000 km. Neco málo hlinika. Efektivita všaková žádná, nebo ještě to funguje v opačném efektu. Dukaz nikde. Kto to zaplatí? Kolik free patentu má ten jejich slavní urad? Pane Kopecký taky vynálezce. Platíte fakturu za elektrinu - žejo!

Kolik že těch práškovacích letadel myslíte že je? Napište mi to já vám to selským rozumem spočítám. Bez diplomu VŠE.

Ako sa vyrobí toľkoto faktorov naraz????????

Na to, aby vznikol silný alebo plošne rozsiahly hurikán (ale aj iné tropické cyklóny) musí byť splnených niekoľko fyzikálnych predpokladov. Základom je dostatočne vysoká teplota povrchu oceánu (vyššia ako 26 °C), ďalej je to labilné teplotné zvrstvenie atmosféry a charakteristická štruktúra smeru a rýchlosti vetra v atmosfére až do výšky 11 km. V prípade hurikánu Sandy bola teplota hladiny oceánu spočiatku 30 až 31 °C, pozdĺž Golfského prúdu sa postupne znížila až na 27 °C. Pri pobreží, v blízkosti mesta New York, bola ale teplota povrchu oceánu už nižšia ako 25 °C. Sú to hodnoty o 1 až 3 °C vyššie ako je dlhodobý priemer. Hurikán má spravidla rovnomerné horizontálne rozdelenie teploty vzduchu, no ak sa dostane do kontaktu so studeným vzduchom, tak sa vytvorí v ňom teplý a studený sektor a rýchle sa premení na hlbokú mimotropickú tlakovú níž s veľmi intenzívnymi prejavmi počasia, hlavne so silným vetrom a intenzívnymi zrážkami (skúsenosti majú s tým najmä obyvatelia Britských ostrovov). Všetky tieto predpoklady boli v prípade Sandy splnené. Mimoriadne teplý povrch oceánu spôsobil, že hurikán Sandy sa vyvinul do veľkej horizontálnej šírky (až 1600 km)

Energia hurikánu je:
 

 • Method 1) - Total energy released through cloud/rain formation:

  An average hurricane produces 1.5 cm/day (0.6 inches/day) of rain inside a circle of radius 665 km (360 n.mi) (Gray 1981). (More rain falls in the inner portion of hurricane around the eyewall, less in the outer rainbands.) Converting this to a volume of rain gives 2.1 x 1016 cm3/day. A cubic cm of rain weighs 1 gm. Using the latent heat of condensation, this amount of rain produced gives

  5.2 x 1019 Joules/day or
  6.0 x 1014  Watts.

  This is equivalent to 200 times the world-wide electrical generating capacity - an incredible amount of energy produced!

   

 • Method 2) - Total kinetic energy (wind energy) generated:

  For a mature hurricane, the amount of kinetic energy generated is equal to that being dissipated due to friction. The dissipation rate per unit area is air density times the drag coefficient times the windspeed cubed (See Emanuel 1999 for details). One could either integrate a typical wind profile over a range of radii from the hurricane's center to the outer radius encompassing the storm, or assume an average windspeed for the inner core of the hurricane. Doing the latter and using 40 m/s (90 mph) winds on a scale of radius 60 km (40 n.mi.), one gets a wind dissipation rate (wind generation rate) of

  1.3 x 1017 Joules/day or
  1.5 x 1012 Watts.

Ako by ste pri súčasnej energetickej bilancii dostali do luftu toľkoto energie? Je to 200 krát viac ako všetka okamžitá nami vyrobená energia.

Posledná možnosť je toto: http://www.novinky.cz/veda-skoly/284655-lide-dosahli-vrcholu-inteligence...

 

Prosim o opravu.

Prosim o opravu čísiel editormi. Má tam byť desať na štrnástu. Druhe dvojčislie musí byť hore. Je na to niečo v HTML kode.

Vybavené. (Admin)

Což zas na druhou stranu

nevyvrací zkušenost posledních dvou generací, kterou nabyly třeba s atomovými zbraněmi. Ty sice byly ve své plné síle použity jen jednou, ovšem celá léta se pak prováděly jaderné zkoušky s nepopiratelným a dlouhodobým negativním dopadem na ekosystémy, o kterých jsme nevěděli mnoho, nebo vůbec nic.

A k tomu HAARPu - asi bychom neočekávali, že toto zařízení bude energii produkovat, spíše že bude nějakým způsobem ovlivňovat tu již existující. Aniž bych to jakkoliv dokázala fundovaně posoudit, mám na mysli například princip energeticky nenákladné změny dráhy, již velkým množstvím energie obdařeného letícího objektu.

Motor je v prvom rade slnko

Co som zistil je to 50 terrawatov kazdu minutu, stredné tornándo. podla tohoto mi na obycajne atmosfericke javy vychdzaju. eneormne energie. Myslite si ak par krát na to blikneme niečím napr. HAARP to bude robit to co mi chceme? Cisto hypoteticky. tu stále platí zákon zachovania energie ak chceme aby to chodilo po oblohe podla nasich predstav. Slnencna konstanta je 1370 W/m2 k tomu plocha zeme. Slnko Je motorom počasia. Co je to energeticky nenakladné?

Nevím, jestli by stačilo bliknout HAARPem

možná jo, jenom spekuluji smiley Energeticky nenáročné je asi cokoliv, na co si můžeme dovolit investovat energii. Provoz počítače či mobilu je pro mně energeticky nenáročný, topení elektřinou už ne. Otázka samozřejmě je, zda by naše energetické přebytky k takovému blikanci stačily. Dráhu kulečníkové koule bych svým founakcem neovlivnila dost na to, aby mi to přineslo výhru, to je mi jasné. Ale stačil by mi na to, abych způsobila slušný zmatek v místnosti plné lidí, dětí, zvířat a vratkého nábytku, kde byla hořící svíčka jediným zdrojem světla, jestli mi rozumíš.

Jen pro zajímavost. Jeden CG-

Jen pro zajímavost. Jeden CG- blesk má výkon kolem 3000 GW. CG+ blesk pak ještě 10x více, tedy 30 000 GW. Proti tomu je výkon 3,6GW opravdu směšný....

Když si vezmeme takovou normální bouřku, dejme tomu 30 blesků za minutu a která trvá 20 minut. Asi 5% tvoří CG+ a 95% CG-. Jednoduchým výpočtem vyjde, že se při takové bouřce uvolní elektrická energie o výkonu 2 610 000 GW. A to nepočítám ještě větrnou a tepelnou energii. Jestli pořád někomu připadá HAARP s výkonem 3,6 MW jako mocný, tak nevim.

Obrázek uživatele Malwerick

Režim funkce HAARPu je tzv

Režim funkce HAARPu je tzv ionosférický ohřívač, který může pracovat v režimu pulsním nebo kontinuálním...

Jedná se o výkon na zemi při vyzáření, když dospěje do cílové oblasti ionosféry je hustota výkonu díky divergenci a ztrátám mnohem menší – na zemi činí hustota výkonu cca 27,6 W/m2 a nahoře už jen 0,03 W/m2

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

bez identity

Pan L********************* K**************** je naprosty k*********t. :-)

Zakázané je vkladať do diskusií informácie o identite iných diskutujúcich.

HAARP

V článku http://wertyzreport.com/2012/11/07/informacni-zbrane-ohrozuji-demokracii-a-lidstvo/

se píše mj. toto:

Koncem roku 1994 byly v USA na Aljašce provedeny první pokusy se systémem HAARP., který je nejvýkonnějším radarovým systémem na světě. Tvoří ho 180 antén, které soustřeďují jeho výkon do úzkého paprsku. Tento paprsek může být vyslán do ionosféry, ohřát jí a tím změnit její výšku. Podle toho, jak se mění výška ionosféry, mohou se elektromagnetické vlny od ionosféry odrážet na různá místa na planetě a systém HAARP je tam pomocí této manipulace s výškou ionosféry může směrovat. Systém HAARP je navíc schopen využít energie uložené v ionosféře k tomu, aby ztisícinásobil energii, kterou tam vyšle. Tuto energii je pak schopen vyslat na předem určené místo na planetě. V současné době by to mohlo být 3,6 Gigawatu. Systém HAARP je, podle oficiálních informací americké vlády, určen k vědeckým výzkumům. Příliš mnoho fakt ale svědčí o tom, že je určen i k vojenským účelům. Celý projekt je financován americkým vojenským námořnictvem a vojenským letectvem. Základní patent Bernarda J. Eastlunda (č. 4.686.605) předpokládá možnost využití energie vysílané systémem HAARP k ničení naváděcích elektronických systémů raket a letadel kdekoli v atmosféře a je ho možné použít i k rušení komunikací.

Obrázek uživatele Malwerick

Není to žádná přísně střežená vojenská základna

Navíc původní záměr projektu, tedy ničení raket ohřevem ionosféry, záměrně unikl do médií jako součást nátlaku na Sovětský svaz, který musel HAARP zahrnout do svých plánů pro útok na USA. Je to zkrátka ideální živná půda fám a dohadů.

Není to žádná přísně střežená vojenská základna, HAARP je dokonce možné po domluvě navštívit. Každé léto tam pořádají dny otevřených dveří, kdy zájemce provede celým zařízením jeden z přítomných vědců. Výzkumu na tomto zařízení se díky mezinárodním geofyzikálním programům mohou účastnit vědci z celého světa.

Například systém používaný americkým námořnictvem pro komunikaci s ponořenými ponorkami pracuje na frekvenci 80 Hz a anténa by potom měla měřit minimálně dvojnásobek vlnové délky, tj. 7 500 km. Fakticky je systém pro komunikaci s ponorkami (PDF) rozeset na ploše skoro pěti tisíc čtverečných kilometrů ve státě Wisconsin. A toto prečo nikomu nevadí? Nikto nekonšpiruje :-DDDD

PRE TOTO: Ale bacha budem sa opakovať: Na scénu nastupuje Nick Begich junior. Jeho otec, demokratický kongresman, zmizel za dodnes nevyjasněných okolností v roce 1972 při havárii letadla na cestě z Anchorage do Juneau. Možná právě tato tragická událost postrčila Nicka juniora na dráhu konspiračního teoretika, který tím nejvíce proslavil jak svoji rodinu, tak projekt HAARP. Knihu Andělé nehrají na tuto HAARPu vydal v roce 1995 na vlastní náklady a stala se bestsellerem. Odborným vzděláním doktor alternativní medicíny prodal přes sto tisíc výtisků této knihy a dodnes jezdí přednášet o hrůzách, které může způsobit HAARP celému světu. Byl i v Evropském parlamentu. Nedostatek formálního vzdělání ve fyzice nahrazuje nadšením a zápalem pro věc.

TOTO prečo nikomu nevadí... http://superdarn.jhuapl.edu/ Celý severný a aj južný pól je plný radarov. ;-)

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

Re: Není to žádná přísně střežená vojenská základna

Vidíš, Begich se vyděsil k smrti a ještě na tom dokázal vydělat. Ten ale umí žít smiley

Obrázek uživatele Malwerick

S tím článkom je to asi ako s

S tím článkom je to asi ako s vami pán Kopecký. Od toho, že máte diplom VŠ ešte nie ste niekto a už vôbec nie ste dôverihodný zdroj podľa vašej práce tituliek - na film čo šíri nenávisť a strach namiesto aby niečo riešil. Asi sa vám mali ***** viac venovať - doba bola ťažká. Takže asi tak. Preto si vždy pozriem kto píše a aj čo. Hltať text je málo.

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

Článek odporníka větce.

Bohužel citovaný zdroj (30) za poplatek. Článek je slátán čeho autor nejvíc potřeboval. Je to jako s chemtardama vytáhnou různé vědecké argumenty. Proč ne. Tady to psal někdo. Když to platí pro případ A proč bychom to neaplikovali pro případ B. Ach jo, chemtardé a harpisté. Pane to jste byl fakt ochoten číst? Takoví guláš!?

Obrázek uživatele Malwerick

HAARP vzbuzuje takové emoce

Poslání zařízení Sura je patrně stejné jako v případě HAARP: oficiálně ionosférický výzkum prostřednictvím vysílání vysokofrekvenčních vln, neoficiálně blíže nespecifikované vojenské programy – mluví se především o ovlivňování počasí. Z Ruska také pocházejí videozáběry světelných jevů na obloze, které jsou opravdu velmi podivné.

haarf6

obr: Sura – ruský HAARP

 

Ale ani ruské zařízení není poslední ze seznamu ionosférických výzkumných projektů tohoto typu. Ve Skandinávii jsou v činnosti antény systému EISCAT (European Incoherent Scatter Scientific Association) rovněž určené pro aktivní ionosférický výzkum. Mají však nižší výkon a pracují na odlišných frekvencích. Kromě evropských zemí se projektu účastní také Japonsko a Čína. I to je důvod, proč EISCAT z nekalých úmyslů nikdo nepodezřívá. Zajímavější by ale bylo vědět, proč stejný nezájem je o ruské zařízení Sura, zatímco srovnatelný americký HAARP vzbuzuje takové emoce.

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <hr> <img> <a> <p> <br>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Články na pokračování

Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK